جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شرفویه

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شرفویه


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٩

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شرفویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای شرفویه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شرفویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شرفویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شرفویه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شرفویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شرفویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شرفویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شرفویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شرفویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٨:٤٣١٢:٥١:٢٩١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٠٢٠٠:١٠:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٧:٤٩١٢:٥١:٢٠١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٣٨٠٠:٠٩:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٥٥١٢:٥١:١٠١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٦:٠٣١٢:٥١:٠٢١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٩:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٥:١١١٢:٥٠:٥٣١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٩:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:٢١١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٨:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:٣١١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٨:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢١٠٦:١١:٥٤١٢:٥٠:٢٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٨:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:٠٨١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٨:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٠:١٥١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٧:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٠:١٠١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٧:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٠:٠٦١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٧:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:١١١٢:٥٠:٠٣١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٧:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٧:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٤٩١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٧:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٦:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٥:٣٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٦:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٦:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٦:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٦:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٢:٤١١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٦:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٠:٠١١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٢٢٠٠:٠٦:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠١:٤١١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٠٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠١:١٣١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٣٦٠٠:٠٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٠:١١١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٦:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٠:١٦١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٠:٢١١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شرفویه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شرفویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شرفویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شرفویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شرفویه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شرفویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شرفویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شرفویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شرفویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شرفویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شرفویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شرفویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شرفویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شرفویه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٦:١٨١٩:٢٤:٤٥١٩:٤١:٥٣٠٠:١٦:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٠:٥٠٠٠:١٥:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٥:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٢١:٣٨١٩:٣٨:٤١٠٠:١٥:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٩:٢٥١٢:٥٥:١٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٥:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٤:٥٤١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٥:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٤:٣٧١٩:١٨:٢٥١٩:٣٥:٢٣٠٠:١٤:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٠:٥٣١٢:٥٤:١٩١٩:١٧:١٩١٩:٣٤:١٦٠٠:١٤:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٤:٠٠١٩:١٦:١٣١٩:٣٣:٠٩٠٠:١٤:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣١:٥١١٢:٥٣:٤٢١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٠١٠٠:١٤:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٣:٢٣١٩:١٤:٠٠١٩:٣٠:٥٣٠٠:١٣:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٣:٠٣١٩:١٢:٥٣١٩:٢٩:٤٤٠٠:١٣:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٣:١٧١٢:٥٢:٤٤١٩:١١:٤٥١٩:٢٨:٣٥٠٠:١٣:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٢:٢٤١٩:١٠:٣٧١٩:٢٧:٢٦٠٠:١٣:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٤:١٣١٢:٥٢:٠٤١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٦:١٦٠٠:١٢:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٤:٤٢١٢:٥١:٤٣١٩:٠٨:١٩١٩:٢٥:٠٦٠٠:١٢:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٥:١٠١٢:٥١:٢٣١٩:٠٧:١٠١٩:٢٣:٥٦٠٠:١٢:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٣٥:٣٨١٢:٥١:٠٢١٩:٠٦:٠١١٩:٢٢:٤٥٠٠:١٢:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٦:٠٦١٢:٥٠:٤١١٩:٠٤:٥١١٩:٢١:٣٤٠٠:١١:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٣٦:٣٤١٢:٥٠:٢٠١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٢٣٠٠:١١:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٧:٠١١٢:٤٩:٥٩١٩:٠٢:٣٠١٩:١٩:١٢٠٠:١١:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٣٧:٢٩١٢:٤٩:٣٧١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٠١٠٠:١٠:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٧:٥٧١٢:٤٩:١٦١٩:٠٠:٠٩١٩:١٦:٤٩٠٠:١٠:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٣٨:٢٥١٢:٤٨:٥٤١٨:٥٨:٥٨١٩:١٥:٣٨٠٠:١٠:١٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٣٨:٥٣١٢:٤٨:٣٣١٨:٥٧:٤٨١٩:١٤:٢٧٠٠:٠٩:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٣٩:٢١١٢:٤٨:١١١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:١٥٠٠:٠٩:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٣٩:٤٩١٢:٤٧:٥٠١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٠٤٠٠:٠٩:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٠:١٧١٢:٤٧:٢٨١٨:٥٤:١٥١٩:١٠:٥٢٠٠:٠٨:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٠:٤٥١٢:٤٧:٠٧١٨:٥٣:٠٤١٩:٠٩:٤١٠٠:٠٨:٣٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤١:١٣١٢:٤٦:٤٦١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٣٠٢٣:٣٨:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٤١:٤٢١١:٤٦:٢٤١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٧:١٨٢٣:٠٨:٠١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شرفویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شرفویه روستای شرفویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شرفویه روستای شرفویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شرفویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شرفویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شرفویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شرفویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شرفویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شرفویه

روستای شرفویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شرفویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شرفویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شرفویه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شرفویه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شرفویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شرفویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شرفویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شرفویه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شرفویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا شرفویه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شرفویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شرفویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شرفویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شرفویه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شرفویه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شرفویه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شرفویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو