جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

اسفیورد شوراب | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شرفدارکلا


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٧

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای شرفدارکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شرفدارکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

امام علی (ع)
مال و فرزندان، كِشتگاه دنیاست و عمل صالح، محصولی از كِشتگاه دنیا برای آخرت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شرفدارکلا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شرفدارکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شرفدارکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شرفدارکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شرفدارکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١١:٢١١٢:٥٥:٥٨١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٩:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٢٥٠٠:٠٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٨:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٥:٣١١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٨:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٥:١٥١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٥:٠١١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٦:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:١٠١٢:٥٤:٤٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٠٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٦:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٥١:٣٦٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٥:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:١١١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٣:١٨٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:١٥٠٠:٠٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٠٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٦:٠٣٠٠:٠٤:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٥٦٠٠:٠٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:١٤٠٥:٥١:٤٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٤٩٠٠:٠٤:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٢٠٥:٥٠:٥٧١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٤:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٠:١٠١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٠٣:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٨:٤٠١٢:٥٤:٣٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢١:١٨٠٠:٠٣:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٧:٥٧١٢:٥٤:٣٣٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٠٣:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٧:١٦١٢:٥٤:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٠٣:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٦:٣٧١٢:٥٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٠٣:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٤:٤٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٠٣:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٥٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٠٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شرفدارکلا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شرفدارکلا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شرفدارکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شرفدارکلا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٢:٣٧١٣:٠٣:٣٨١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:٣٥٠٠:٢٠:٢٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٠٩١٣:٠٣:٢٠١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:٢٨٠٠:٢٠:٠٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٣:٠٢١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٢١٠٠:١٩:٤٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٨:١٣١٣:٠٢:٤٤١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:١٤٠٠:١٩:١٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٦:٤٦١٣:٠٢:٢٦١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٠٧٠٠:١٨:٥٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٥:١٨١٣:٠٢:٠٨١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٥٩٠٠:١٨:٣٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٣:٥١١٣:٠١:٥٠١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٨:١٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠١:٣٢١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٧:٤٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٠:٥٧١٣:٠١:١٥١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٣٨٠٠:١٧:٢٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٩:٣١١٣:٠٠:٥٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٣١٠٠:١٧:٠٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٨:٠٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٢٤٠٠:١٦:٣٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٣:١٧٠٠:١٦:١٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:١١٠٠:١٥:٥٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٣:٤٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٥:٢٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٢:٢٥١٢:٥٩:٣٣١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٥٧٠٠:١٥:٠٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣١:٠١١٢:٥٩:١٧١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٥١٠٠:١٤:٤٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:١١٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٩:٠١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٤:١٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٨:١٥١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٣:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٣:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:٣١١٢:٥٨:١٥١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٢٦٠٠:١٣:٠٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٤:١٠١٢:٥٨:٠١١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٢١٠٠:١٢:٤٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٥٠٠:١٢:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:١٠٠٠:١٢:٠١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:١١١٢:٥٧:١٩١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٠٤٠٠:١١:٤٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٥٩٠٠:١١:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٦:٥٤١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٥٤٠٠:١٠:٥٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:١٩١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٠:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٦:٣٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٠:١٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٦:١٩١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٣٩٠٠:٠٩:٥٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شرفدارکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شرفدارکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شرفدارکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شرفدارکلا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠١:٢٥١٢:٠٥:٢٥١٨:١٠:٠١١٨:٢٨:١٨٢٣:٥٢:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥٩:٥٧١٣:٠٥:٠٨١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:١١٠٠:٢٢:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٨:٢٩١٣:٠٤:٥٠١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:٠٤٠٠:٢١:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٠١١٣:٠٤:٣٢١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:٥٧٠٠:٢١:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٥:٣٣١٣:٠٤:١٤١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٥٠٠٠:٢١:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٤:٠٥١٣:٠٣:٥٦١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:٤٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٢:٣٧١٣:٠٣:٣٨١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:٣٥٠٠:٢٠:٢٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٠٩١٣:٠٣:٢٠١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:٢٨٠٠:٢٠:٠٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٣:٠٢١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٢١٠٠:١٩:٤٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٨:١٣١٣:٠٢:٤٤١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:١٤٠٠:١٩:١٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٦:٤٦١٣:٠٢:٢٦١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٠٧٠٠:١٨:٥٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٥:١٨١٣:٠٢:٠٨١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٥٩٠٠:١٨:٣٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٣:٥١١٣:٠١:٥٠١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٨:١٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠١:٣٢١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٧:٤٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٠:٥٧١٣:٠١:١٥١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٣٨٠٠:١٧:٢٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٩:٣١١٣:٠٠:٥٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٣١٠٠:١٧:٠٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٨:٠٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٢٤٠٠:١٦:٣٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٣:١٧٠٠:١٦:١٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:١١٠٠:١٥:٥٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٣:٤٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٥:٢٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٢:٢٥١٢:٥٩:٣٣١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٥٧٠٠:١٥:٠٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣١:٠١١٢:٥٩:١٧١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٥١٠٠:١٤:٤٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١١٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٩:٠١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٤:١٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٨:١٥١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٣:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٣:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:٣١١٢:٥٨:١٥١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٢٦٠٠:١٣:٠٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٤:١٠١٢:٥٨:٠١١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٢١٠٠:١٢:٤٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٥٠٠:١٢:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:١٠٠٠:١٢:٠١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:١١١٢:٥٧:١٩١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٠٤٠٠:١١:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٥٩٠٠:١١:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شرفدارکلا روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شرفدارکلا روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شرفدارکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شرفدارکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شرفدارکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شرفدارکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شرفدارکلا

روستای شرفدارکلا بر روی نقشه

روستای شرفدارکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شرفدارکلا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شرفدارکلا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای شرفدارکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق شرفدارکلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شرفدارکلا
زمان پخش اذان مستقیم به افق شرفدارکلا
جدول اوقات شرعی امروز فردا شرفدارکلا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شرفدارکلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شرفدارکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شرفدارکلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شرفدارکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو