جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

اسفیورد شوراب | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شرفدارکلا


اذان صبح: ٠٥:١٥:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٠٣:١٩
اذان مغرب: ١٩:٢١:٣٧
نیمه شب: ٠٠:١٠:٠٤

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای شرفدارکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شرفدارکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تونی دیویس
انسانیت ذاتی در میان همه ی انسانها در هر زمان و مكانی مشترك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شرفدارکلا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شرفدارکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شرفدارکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شرفدارکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شرفدارکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٢٥٠٠:٠٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٥:٣١١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٨:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٥:١٥١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٧:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٥:٠١١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:١٠١٢:٥٤:٤٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٠٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٦:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٦:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٥١:٣٦٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٥:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:١١١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٣:١٨٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٥:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:١٥٠٠:٠٥:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٠٤:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٦:٠٣٠٠:٠٤:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٥٦٠٠:٠٤:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:١٤٠٥:٥١:٤٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٤٩٠٠:٠٤:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٢٠٥:٥٠:٥٧١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٤:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٠:١٠١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٣:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٠٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٨:٤٠١٢:٥٤:٣٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢١:١٨٠٠:٠٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٧:٥٧١٢:٥٤:٣٣٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٠٣:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٧:١٦١٢:٥٤:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٠٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٦:٣٧١٢:٥٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٠٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٤:٤٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٠٣:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٥٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٠٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤٤:٤٨١٢:٥٤:٥٦٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٦:١٦٠٠:٠٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شرفدارکلا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شرفدارکلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شرفدارکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شرفدارکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شرفدارکلا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شرفدارکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شرفدارکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شرفدارکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شرفدارکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شرفدارکلا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٠:٤٧١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:٢١٠٠:١٥:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٠:٣١١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٥:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٠:١٥١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٥:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:١٢٠٠:١٥:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥٩:٤١١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٤:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٥:٣٨١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:٢٢٠٠:١٤:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٦:٢٦١٢:٥٩:٠٦١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٥٦٠٠:١٤:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٣٠٠٠:١٤:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:٠١١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٠٣٠٠:١٤:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٨:١١١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٤:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٤:٠٨٠٠:١٣:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٧:٣٢١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٣:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣١:١٢١٢:٥٧:١٣١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:١٢٠٠:١٣:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣١:٥٩١٢:٥٦:٥٣١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٤٣٠٠:١٣:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٤٧١٢:٥٦:٣٣١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:١٤٠٠:١٣:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٦:١٢١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٤٤٠٠:١٢:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٤:٢١١٢:٥٥:٥٢١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:١٤٠٠:١٢:٣٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٥:٠٩١٢:٥٥:٣١١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٤٤٠٠:١٢:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٥:٥٦١٢:٥٥:١٠١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:١٤٠٠:١٢:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٦:٤٣١٢:٥٤:٤٩١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٤٣٠٠:١١:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٧:٣٠١٢:٥٤:٢٨١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:١٢٠٠:١١:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٨:١٧١٢:٥٤:٠٦١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٤١٠٠:١١:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٩:٠٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٦:١٠٠٠:١٠:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٩:٥٢١٢:٥٣:٢٣١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٤:٣٩٠٠:١٠:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٠:٣٩١٢:٥٣:٠٢١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٣:٠٨٠٠:١٠:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤١:٢٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٣٧٠٠:١٠:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٢:١٤١٢:٥٢:١٩١٩:٠١:٤٩١٩:٢٠:٠٦٠٠:٠٩:٤٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٣:٠١١٢:٥١:٥٧١٩:٠٠:١٨١٩:١٨:٣٥٠٠:٠٩:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٣:٤٩١٢:٥١:٣٦١٨:٥٨:٤٨١٩:١٧:٠٤٠٠:٠٩:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٤:٣٧١٢:٥١:١٥١٨:٥٧:١٨١٩:١٥:٣٣٢٣:٣٨:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٥:٢٥١١:٥٠:٥٣١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٠٢٢٣:٠٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شرفدارکلا روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شرفدارکلا روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شرفدارکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شرفدارکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شرفدارکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شرفدارکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شرفدارکلا

روستای شرفدارکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شرفدارکلا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شرفدارکلا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شرفدارکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شرفدارکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شرفدارکلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شرفدارکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شرفدارکلا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شرفدارکلا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شرفدارکلا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شرفدارکلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شرفدارکلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو