جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

اسفیورد شوراب | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شرفدارکلا


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٣٩
اذان ظهر: ١٢:١٢:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٢٩:١٨

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای شرفدارکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شرفدارکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مكن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شرفدارکلا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شرفدارکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شرفدارکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شرفدارکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شرفدارکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٩:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١١:٢١١٢:٥٥:٥٨١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٢٥٠٠:٠٨:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٨:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٥:٣١١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٧:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٥:١٥١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٧:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٥:٠١١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٦:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:١٠١٢:٥٤:٤٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٠٦:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٦:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٥١:٣٦٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٥:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٥:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:١١١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٣:١٨٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:١٥٠٠:٠٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٠٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٦:٠٣٠٠:٠٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٥٦٠٠:٠٤:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:١٤٠٥:٥١:٤٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٤٩٠٠:٠٤:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٢٠٥:٥٠:٥٧١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٠:١٠١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٣:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٠٣:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٨:٤٠١٢:٥٤:٣٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢١:١٨٠٠:٠٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٧:٥٧١٢:٥٤:٣٣٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٠٣:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٧:١٦١٢:٥٤:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٠٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٦:٣٧١٢:٥٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٠٣:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٤:٤٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٠٣:١٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٥٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٠٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شرفدارکلا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شرفدارکلا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شرفدارکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شرفدارکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شرفدارکلا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٣:٥٣١٢:١٠:٣٩١٧:١٧:٤٧١٧:٣٧:٢٢٢٣:٢٦:٤٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٣:١٤١٢:١٠:٥١١٧:١٨:٥١١٧:٣٨:٢٤٢٣:٢٧:٠٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٢:٣٢١٢:١١:٠٣١٧:١٩:٥٦١٧:٣٩:٢٦٢٣:٢٧:١٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠١:٤٩١٢:١١:١٣١٧:٢١:٠٠١٧:٤٠:٢٨٢٣:٢٧:٢٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠١:٠٥١٢:١١:٢٣١٧:٢٢:٠٥١٧:٤١:٣٠٢٣:٢٧:٤٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٠:١٩١٢:١١:٣٢١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٢:٣٢٢٣:٢٧:٥٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٩:٣١١٢:١١:٤٠١٧:٢٤:١٤١٧:٤٣:٣٣٢٣:٢٨:٠٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٨:٤١١٢:١١:٤٧١٧:٢٥:١٨١٧:٤٤:٣٥٢٣:٢٨:١٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:٥٠١٢:١١:٥٣١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٥:٣٧٢٣:٢٨:٢٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:٥٨١٢:١١:٥٩١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٦:٣٨٢٣:٢٨:٣٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٦:٠٤١٢:١٢:٠٤١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٧:٤٠٢٣:٢٨:٤٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٥:٠٨١٢:١٢:٠٨١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٨:٤١٢٣:٢٨:٥٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٤:١١١٢:١٢:١١١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٤٢٢٣:٢٨:٥٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٣:١٣١٢:١٢:١٣١٧:٣١:٤٠١٧:٥٠:٤٣٢٣:٢٩:٠٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٢:١٣١٢:١٢:١٤١٧:٣٢:٤٤١٧:٥١:٤٤٢٣:٢٩:٠٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥١:١٢١٢:١٢:١٥١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٤٤٢٣:٢٩:١٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٠:٠٩١٢:١٢:١٥١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٣:٤٥٢٣:٢٩:١٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٩:٠٦١٢:١٢:١٤١٧:٣٥:٥٢١٧:٥٤:٤٥٢٣:٢٩:١٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٨:٠١١٢:١٢:١٣١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٥:٤٥٢٣:٢٩:١٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٦:٥٥١٢:١٢:١١١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٦:٤٥٢٣:٢٩:١٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٥:٤٨١٢:١٢:٠٨١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢٩:١٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٤:٣٩١٢:١٢:٠٤١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٨:٤٤٢٣:٢٩:١٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٣:٣٠١٢:١٢:٠٠١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٤٣٢٣:٢٩:١٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٢٠١٢:١١:٥٥١٧:٤٢:٠٠١٨:٠٠:٤٢٢٣:٢٩:١٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤١:٠٨١٢:١١:٤٩١٧:٤٣:٠١١٨:٠١:٤٠٢٣:٢٩:٠٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٩:٥٦١٢:١١:٤٣١٧:٤٤:٠١١٨:٠٢:٣٩٢٣:٢٩:٠٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٨:٤٢١٢:١١:٣٦١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:٣٧٢٣:٢٩:٠٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٧:٢٨١٢:١١:٢٨١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٤:٣٥٢٣:٢٨:٥٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٦:١٢١٢:١١:٢٠١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٥:٣٢٢٣:٢٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شرفدارکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شرفدارکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای شرفدارکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شرفدارکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شرفدارکلا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٧:١٣١٢:٠٩:٠٩١٧:١١:٢٥١٧:٣١:١٦٢٣:٢٤:٥١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٦:٤٤١٢:٠٩:٢٦١٧:١٢:٢٨١٧:٣٢:١٦٢٣:٢٥:١٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٦:١٣١٢:٠٩:٤٢١٧:١٣:٣١١٧:٣٣:١٧٢٣:٢٥:٣٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٥:٤١١٢:٠٩:٥٨١٧:١٤:٣٥١٧:٣٤:١٨٢٣:٢٥:٥١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٥:٠٧١٢:١٠:١٢١٧:١٥:٣٩١٧:٣٥:١٩٢٣:٢٦:٠٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٤:٣١١٢:١٠:٢٦١٧:١٦:٤٣١٧:٣٦:٢١٢٣:٢٦:٢٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٣:٥٣١٢:١٠:٣٩١٧:١٧:٤٧١٧:٣٧:٢٢٢٣:٢٦:٤٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٣:١٤١٢:١٠:٥١١٧:١٨:٥١١٧:٣٨:٢٤٢٣:٢٧:٠٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٢:٣٢١٢:١١:٠٣١٧:١٩:٥٦١٧:٣٩:٢٦٢٣:٢٧:١٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠١:٤٩١٢:١١:١٣١٧:٢١:٠٠١٧:٤٠:٢٨٢٣:٢٧:٢٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠١:٠٥١٢:١١:٢٣١٧:٢٢:٠٥١٧:٤١:٣٠٢٣:٢٧:٤٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٠:١٩١٢:١١:٣٢١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٢:٣٢٢٣:٢٧:٥٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٩:٣١١٢:١١:٤٠١٧:٢٤:١٤١٧:٤٣:٣٣٢٣:٢٨:٠٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٨:٤١١٢:١١:٤٧١٧:٢٥:١٨١٧:٤٤:٣٥٢٣:٢٨:١٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:٥٠١٢:١١:٥٣١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٥:٣٧٢٣:٢٨:٢٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:٥٨١٢:١١:٥٩١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٦:٣٨٢٣:٢٨:٣٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٦:٠٤١٢:١٢:٠٤١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٧:٤٠٢٣:٢٨:٤٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٥:٠٨١٢:١٢:٠٨١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٨:٤١٢٣:٢٨:٥٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٤:١١١٢:١٢:١١١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٤٢٢٣:٢٨:٥٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٣:١٣١٢:١٢:١٣١٧:٣١:٤٠١٧:٥٠:٤٣٢٣:٢٩:٠٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٢:١٣١٢:١٢:١٤١٧:٣٢:٤٤١٧:٥١:٤٤٢٣:٢٩:٠٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥١:١٢١٢:١٢:١٥١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٤٤٢٣:٢٩:١٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٠:٠٩١٢:١٢:١٥١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٣:٤٥٢٣:٢٩:١٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٩:٠٦١٢:١٢:١٤١٧:٣٥:٥٢١٧:٥٤:٤٥٢٣:٢٩:١٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٨:٠١١٢:١٢:١٣١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٥:٤٥٢٣:٢٩:١٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٦:٥٥١٢:١٢:١١١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٦:٤٥٢٣:٢٩:١٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٥:٤٨١٢:١٢:٠٨١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢٩:١٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٤:٣٩١٢:١٢:٠٤١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٨:٤٤٢٣:٢٩:١٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٣:٣٠١٢:١٢:٠٠١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٤٣٢٣:٢٩:١٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٢٠١٢:١١:٥٥١٧:٤٢:٠٠١٨:٠٠:٤٢٢٣:٢٩:١٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شرفدارکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شرفدارکلا روستای شرفدارکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شرفدارکلا روستای شرفدارکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شرفدارکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شرفدارکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شرفدارکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شرفدارکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شرفدارکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شرفدارکلا

روستای شرفدارکلا بر روی نقشه

روستای شرفدارکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شرفدارکلا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شرفدارکلا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شرفدارکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شرفدارکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شرفدارکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شرفدارکلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شرفدارکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شرفدارکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شرفدارکلا
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شرفدارکلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شرفدارکلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شرفدارکلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شرفدارکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شرفدارکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو