جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شت وان

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شت وان


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٠:٠٧

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شت وان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای شت وان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شت وان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شت وان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شت وان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شت وان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شت وان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شت وان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شت وان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شت وان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٣:٢٩١٢:٤٦:٠٣١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٢٢٠٠:٠٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٢:٣٥١٢:٤٥:٥٤١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٥٨٠٠:٠٤:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١١:٤٢١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:٣٥٠٠:٠٤:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٠:٥٠١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:١١٠٠:٠٤:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٩:٥٩١٢:٤٥:٢٧١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:٤٨٠٠:٠٣:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٥:٢٠١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٢٥٠٠:٠٣:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٥:١٢١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٠٢٠٠:٠٣:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:٣٠١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠٣:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:١٦٠٠:٠٢:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٥:٥٦١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٥٣٠٠:٠٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٥:١١١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٢:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٤:٤٤١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠٢:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٤:٤٠١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٤٥٠٠:٠٢:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٣:٠١١٢:٤٤:٣٧١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٢٣٠٠:٠٢:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٢:١٩١٢:٤٤:٣٤١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠١:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٤:٣٢١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠١:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٤:٣٠١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:١٥٠٠:٠١:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤٤:٢٩١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٥٣٠٠:٠١:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٩:٤٦١٢:٤٤:٢٨١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٣٠٠٠:٠١:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٩:١١١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٠٧٠٠:٠١:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠١:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٤:٣٠١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠١:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٧:٣٢١٢:٤٤:٣٢١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٥٩٠٠:٠١:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:١٢٠٠:٠٠:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٤:٤١١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٠:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٥:١٤١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٠:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شت وان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شت وان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شت وان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شت وان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شت وان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شت وان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شت وان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شت وان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شت وان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شت وان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شت وان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شت وان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شت وان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شت وان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شت وان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شت وان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شت وان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٠:٥٢١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:١٦٠٠:١٠:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٠:٣٦١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:١٣٠٠:١٠:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٠٩١٢:٥٠:٢٠١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٠٩٠٠:١٠:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٣:٣٩١٢:٥٠:٠٣١٩:١٦:٠٣١٩:٣٣:٠٤٠٠:١٠:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٤:٠٨١٢:٤٩:٤٦١٩:١٤:٥٩١٩:٣١:٥٩٠٠:٠٩:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٤:٣٧١٢:٤٩:٢٩١٩:١٣:٥٥١٩:٣٠:٥٤٠٠:٠٩:٤٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٥:٠٦١٢:٤٩:١١١٩:١٢:٥١١٩:٢٩:٤٨٠٠:٠٩:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٥:٣٥١٢:٤٨:٥٣١٩:١١:٤٦١٩:٢٨:٤١٠٠:٠٩:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٦:٠٤١٢:٤٨:٣٤١٩:١٠:٤٠١٩:٢٧:٣٤٠٠:٠٩:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٦:٣٢١٢:٤٨:١٦١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٦:٢٧٠٠:٠٨:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٧:٠١١٢:٤٧:٥٧١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٥:١٩٠٠:٠٨:٣٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٢٧:٢٩١٢:٤٧:٣٧١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٤:١٠٠٠:٠٨:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٧:٥٧١٢:٤٧:١٨١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٠١٠٠:٠٨:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٢٨:٢٥١٢:٤٦:٥٨١٩:٠٥:٠٥١٩:٢١:٥٢٠٠:٠٧:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٢٠٦:٢٨:٥٣١٢:٤٦:٣٨١٩:٠٣:٥٧١٩:٢٠:٤٣٠٠:٠٧:٣٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٢٩:٢١١٢:٤٦:١٧١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٣٣٠٠:٠٧:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٢٩:٤٩١٢:٤٥:٥٧١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:٢٣٠٠:٠٦:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٠:١٧١٢:٤٥:٣٦١٩:٠٠:٣٠١٩:١٧:١٣٠٠:٠٦:٤٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٠:٤٤١٢:٤٥:١٥١٨:٥٩:٢٠١٩:١٦:٠٣٠٠:٠٦:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣١:١٢١٢:٤٤:٥٤١٨:٥٨:١١١٩:١٤:٥٢٠٠:٠٦:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣١:٣٩١٢:٤٤:٣٣١٨:٥٧:٠١١٩:١٣:٤١٠٠:٠٥:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٢:٠٧١٢:٤٤:١١١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٣٠٠٠:٠٥:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٢:٣٤١٢:٤٣:٥٠١٨:٥٤:٤٠١٩:١١:١٩٠٠:٠٥:١١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٣:٠٢١٢:٤٣:٢٨١٨:٥٣:٣٠١٩:١٠:٠٨٠٠:٠٤:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٣:٢٩١٢:٤٣:٠٧١٨:٥٢:١٩١٩:٠٨:٥٧٠٠:٠٤:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٣٣:٥٧١٢:٤٢:٤٥١٨:٥١:٠٩١٩:٠٧:٤٦٠٠:٠٤:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٣٤:٢٥١٢:٤٢:٢٤١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٦:٣٥٠٠:٠٣:٥٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٣٤:٥٣١٢:٤٢:٠٢١٨:٤٨:٤٧١٩:٠٥:٢٣٠٠:٠٣:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٣٥:٢٠١٢:٤١:٤١١٨:٤٧:٣٧١٩:٠٤:١٢٠٠:٠٣:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٣٥:٤٨١٢:٤١:٢٠١٨:٤٦:٢٦١٩:٠٣:٠١٢٣:٣٢:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٩٠٥:٣٦:١٦١١:٤٠:٥٨١٧:٤٥:١٦١٨:٠١:٥١٢٣:٠٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شت وان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شت وان روستای شت وان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شت وان روستای شت وان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شت وان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شت وان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شت وان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شت وان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شت وان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شت وان

روستای شت وان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شت وان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شت وان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شت وان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شت وان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شت وان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شت وان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شت وان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شت وان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شت وان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شت وان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شت وان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شت وان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شت وان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شت وان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شت وان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شت وان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شت وان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو