جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شا دگان

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شا دگان


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٣١
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٢١:٣٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شا دگان (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر شا دگان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر شا دگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شا دگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

جان ماكسول
در رندگانی هیچ چیز به اندازه سختی و ناكامی، انسان را بهبودپذیر نمی كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شا دگان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شا دگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شا دگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شا دگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شا دگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شا دگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٣:١٥١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٣٠:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:١٧٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٣:٠٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٠:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٢:٥٦١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:١٠٠٠:٣٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٢:٤٧١٩:٥١:٥٣٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٣:١١١٣:١٢:٣٩١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٢:١٦١٣:١٢:٣١١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:١٧٠٠:٢٩:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣١:٢١١٣:١٢:٢٤١٩:٥٣:٥٣٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٩:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٢:١٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٢:١١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٨:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٢:٠٥١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٨:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٢:٠٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٧:٠٣١٣:١١:٥٦١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٧:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٦:١٥١٣:١١:٥٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٥:٢٨١٣:١١:٤٨١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٦:٥٦٠٠:٢٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٤:٤٢١٣:١١:٤٥١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٧:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٣:٥٨١٣:١١:٤٣١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٧:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:٤١٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٧:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٢:٣٢١٣:١١:٤٠٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٦:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢١:٥١١٣:١١:٤٠٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢١:١١١٣:١١:٤٠٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٦:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٠:٣٣١٣:١١:٤١٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٦:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٩:٥٦١٣:١١:٤٢٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٦:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٩:٢٠١٣:١١:٤٤٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٨:٤٦١٣:١١:٤٦٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:١٣١٣:١١:٤٩٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٦:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٧:٤١١٣:١١:٥٣٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٧:١١١٣:١١:٥٧٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٦:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٦:٤٢١٣:١٢:٠١٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٦:١٤١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شا دگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شا دگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شا دگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شا دگان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر شا دگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شا دگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شا دگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر شا دگان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر شا دگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر شا دگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر شا دگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شا دگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شا دگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر شا دگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شا دگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شا دگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر شا دگان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٣:٤٩١٢:٠٧:٤٨١٨:١١:٢٠١٨:٢٨:٢٢٢٣:٢٨:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٠٧:٢٧١٨:١٠:٠٤١٨:٢٧:٠٦٢٣:٢٨:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٤:٥٨١٢:٠٧:٠٧١٨:٠٨:٤٧١٨:٢٥:٥٠٢٣:٢٧:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٥:٣٣١٢:٠٦:٤٦١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٤:٣٤٢٣:٢٧:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٦:٠٨١٢:٠٦:٢٦١٨:٠٦:١٦١٨:٢٣:١٨٢٣:٢٧:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٦:٤٣١٢:٠٦:٠٥١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٢:٠٢٢٣:٢٦:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٧:١٨١٢:٠٥:٤٥١٨:٠٣:٤٥١٨:٢٠:٤٧٢٣:٢٦:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٧:٥٣١٢:٠٥:٢٥١٨:٠٢:٣٠١٨:١٩:٣٣٢٣:٢٦:١١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:٠٥:٠٦١٨:٠١:١٥١٨:١٨:١٨٢٣:٢٥:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٩:٠٥١٢:٠٤:٤٧١٨:٠٠:٠١١٨:١٧:٠٤٢٣:٢٥:٣٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:٠٩:٤١١٢:٠٤:٢٨١٧:٥٨:٤٧١٨:١٥:٥١٢٣:٢٥:١٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٠:١٨١٢:٠٤:٠٩١٧:٥٧:٣٣١٨:١٤:٣٧٢٣:٢٤:٥٧
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٠:٥٤١٢:٠٣:٥١١٧:٥٦:٢٠١٨:١٣:٢٥٢٣:٢٤:٣٩
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١١:٣١١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٥:٠٨١٨:١٢:١٣٢٣:٢٤:٢١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٢:٠٨١٢:٠٣:١٥١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٠١٢٣:٢٤:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٢:٤٦١٢:٠٢:٥٨١٧:٥٢:٤٣١٨:٠٩:٥٠٢٣:٢٣:٤٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٣:٢٤١٢:٠٢:٤١١٧:٥١:٣٢١٨:٠٨:٣٩٢٣:٢٣:٢٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٤:٠٢١٢:٠٢:٢٥١٧:٥٠:٢١١٨:٠٧:٣٠٢٣:٢٣:١٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٤:٤٠١٢:٠٢:٠٩١٧:٤٩:١١١٨:٠٦:٢٠٢٣:٢٢:٥٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٥:١٩١٢:٠١:٥٣١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٥:١٢٢٣:٢٢:٣٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٥:٥٨١٢:٠١:٣٨١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٤:٠٤٢٣:٢٢:٢٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٦:٣٧١٢:٠١:٢٤١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٢:٥٧٢٣:٢٢:٠٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٧:١٧١٢:٠١:١٠١٧:٤٤:٣٧١٨:٠١:٥٠٢٣:٢١:٥٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٧:٥٧١٢:٠٠:٥٧١٧:٤٣:٣١١٨:٠٠:٤٥٢٣:٢١:٣٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:١٨:٣٨١٢:٠٠:٤٤١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٩:٤٠٢٣:٢١:٢٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:١٩:١٩١٢:٠٠:٣٢١٧:٤١:١٩١٧:٥٨:٣٦٢٣:٢١:١٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٠:٠٠١٢:٠٠:٢٠١٧:٤٠:١٥١٧:٥٧:٣٣٢٣:٢٠:٥٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٠:٤٢١٢:٠٠:٠٩١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٣١٢٣:٢٠:٤٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢١:٢٤١١:٥٩:٥٩١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٥:٣٠٢٣:٢٠:٣٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٢:٠٧١١:٥٩:٥٠١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٤:٣٠٢٣:٢٠:٢١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شا دگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر شا دگان شهر شا دگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر شا دگان شهر شا دگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شا دگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شا دگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شا دگان

شادگان نام شهری است در استان خوزستان ایران. شادگان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری اهواز و ۹۷۱ کیلومتری تهران واقع شده و آب و هوای آن گرم و بیابانی است. در شادگان و پیرامون آن نخلستان‌های گسترده‌ای وجود دارد. این شهر در زمینه شعر عربی در خوزستان مشهور است

شهر شا دگان در ویکیپدیا

شهر شا دگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شا دگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شا دگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شا دگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شا دگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شا دگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شا دگان
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر شا دگان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر شا دگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شا دگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شا دگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شا دگان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شا دگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شا دگان
افق شرعی امروز فردا شا دگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شا دگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شا دگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شا دگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شا دگان
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شا دگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شا دگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو