جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شا دگان

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شا دگان

اذان صبح: ٠٥:٠٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٤٢
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:١٤

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شا دگان (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر شا دگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شا دگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شا دگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ران كافمن
عشق ورزیدن به انسان‌هایی كه دوست‌شان نداریم، می‌تواند سبب دگرگونی هر دو نفر شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شا دگان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شا دگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شا دگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شا دگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شا دگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شا دگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٤٩:٠٤١٣:١٥:٣٥١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٣٤:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٧:٥٧١٣:١٥:٢٠١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٣٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٦:٤٩١٣:١٥:٠٦١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٢٥٠٠:٣٣:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٥:٤٣١٣:١٤:٥٢١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٤:٣٩١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٣٢:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٤:٢٦١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٣٢:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٤:١٣١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٣٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٥١٠٦:٤١:٢٤١٣:١٤:٠١١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٣١:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٠:٢١١٣:١٣:٤٩١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٣١:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٩:١٩١٣:١٣:٣٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:١٢٠٠:٣١:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٨:١٨١٣:١٣:٢٧١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٣٠:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٧:١٧١٣:١٣:١٦١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٣٠:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٦:١٧١٣:١٣:٠٦١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:١٧٠٠:٣٠:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٥:١٩١٣:١٢:٥٧١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٣٠:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٤:٢١١٣:١٢:٤٨١٩:٥١:٤٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٩:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٢:٣٩١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢٩:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٢:٣١١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٩:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٣٣١٣:١٢:٢٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٠:٣٩١٣:١٢:١٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٨:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٩:٤٦١٣:١٢:١١١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٨:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٢:٠٥١٩:٥٥:٤١٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٨:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٢:٠٠١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٨:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٧:١٤١٣:١١:٥٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٧:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٦:٢٦١٣:١١:٥٢١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٧:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٥:٣٩١٣:١١:٤٨١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٧:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:١١:٤٥١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:٠٨١٣:١١:٤٣١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:١١٠٠:٢٧:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٢٤١٣:١١:٤٢٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٧:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٢:٤٢١٣:١١:٤٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شا دگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شا دگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شا دگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شا دگان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شا دگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شا دگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شا دگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شا دگان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شا دگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شا دگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شا دگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شا دگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شا دگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شا دگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شا دگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شا دگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شا دگان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شا دگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شا دگان شهر شا دگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شا دگان شهر شا دگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شا دگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شا دگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شا دگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر شا دگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شا دگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شا دگان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٢:٤٢١١:٥٩:٤٤١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٣:٤٦٢٣:٢٠:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٣:٢٥١١:٥٩:٣٦١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٢:٤٨٢٣:٢٠:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٤:٠٩١١:٥٩:٢٨١٧:٣٤:٢٤١٧:٥١:٥١٢٣:١٩:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٤:٥٣١١:٥٩:٢١١٧:٣٣:٢٦١٧:٥٠:٥٤٢٣:١٩:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٥:٣٧١١:٥٩:١٥١٧:٣٢:٢٩١٧:٤٩:٥٩٢٣:١٩:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٦:٢٢١١:٥٩:٠٩١٧:٣١:٣٣١٧:٤٩:٠٥٢٣:١٩:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٧:٠٨١١:٥٩:٠٤١٧:٣٠:٣٨١٧:٤٨:١٢٢٣:١٩:٢٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٧:٥٣١١:٥٩:٠٠١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٧:٢٠٢٣:١٩:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٨:٣٩١١:٥٨:٥٧١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٦:٣٠٢٣:١٩:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٩:٢٦١١:٥٨:٥٥١٧:٢٨:٠١١٧:٤٥:٤٠٢٣:١٩:٠٢
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٠:١٣١١:٥٨:٥٣١٧:٢٧:١١١٧:٤٤:٥٢٢٣:١٨:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣١:٠٠١١:٥٨:٥٢١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٤:٠٥٢٣:١٨:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٤٠٦:٣١:٤٧١١:٥٨:٥٢١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٣:٢٠٢٣:١٨:٥٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٢:٣٥١١:٥٨:٥٣١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٢:٣٦٢٣:١٨:٤٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٣:٢٣١١:٥٨:٥٤١٧:٢٤:٠٤١٧:٤١:٥٣٢٣:١٨:٤٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٤:١٢١١:٥٨:٥٧١٧:٢٣:٢٠١٧:٤١:١١٢٣:١٨:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٥:٠١١١:٥٩:٠٠١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٠:٣١٢٣:١٨:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٥:٥٠١١:٥٩:٠٤١٧:٢١:٥٨١٧:٣٩:٥٣٢٣:١٨:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٦:٤٠١١:٥٩:٠٩١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:١٦٢٣:١٨:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٧:٢٩١١:٥٩:١٥١٧:٢٠:٤١١٧:٣٨:٤٠٢٣:١٨:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٨:١٩١١:٥٩:٢٢١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٨:٠٦٢٣:١٨:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٣٩:١٠١١:٥٩:٢٩١٧:١٩:٣٠١٧:٣٧:٣٣٢٣:١٨:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٠:٠٠١١:٥٩:٣٨١٧:١٨:٥٧١٧:٣٧:٠٢٢٣:١٩:٠٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٠:٥١١١:٥٩:٤٧١٧:١٨:٢٥١٧:٣٦:٣٣٢٣:١٩:٠٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤١:٤١١١:٥٩:٥٧١٧:١٧:٥٥١٧:٣٦:٠٥٢٣:١٩:١٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٢:٣٢١٢:٠٠:٠٨١٧:١٧:٢٦١٧:٣٥:٣٨٢٣:١٩:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٣:٢٣١٢:٠٠:٢٠١٧:١٧:٠٠١٧:٣٥:١٣٢٣:١٩:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٤:١٤١٢:٠٠:٣٣١٧:١٦:٣٤١٧:٣٤:٥٠٢٣:١٩:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٥:٠٥١٢:٠٠:٤٦١٧:١٦:١١١٧:٣٤:٢٩٢٣:١٩:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٥:٥٦١٢:٠١:٠٠١٧:١٥:٤٩١٧:٣٤:٠٩٢٣:٢٠:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شا دگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شا دگان شهر شا دگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شا دگان شهر شا دگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شا دگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شا دگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شا دگان

شادگان نام شهری است در استان خوزستان ایران. شادگان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری اهواز و ۹۷۱ کیلومتری تهران واقع شده و آب و هوای آن گرم و بیابانی است. در شادگان و پیرامون آن نخلستان‌های گسترده‌ای وجود دارد. این شهر در زمینه شعر عربی در خوزستان مشهور است

شهر شا دگان در ویکیپدیا

شهر شا دگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شا دگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شا دگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شا دگان بر روی نقشه

شهر شا دگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شا دگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شا دگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شا دگان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شا دگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر شا دگان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شا دگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شا دگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شا دگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شا دگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شا دگان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شا دگان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ شا دگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شا دگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق شا دگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شا دگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شا دگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شا دگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ شا دگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شا دگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو