جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه ولی

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شاه ولی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٧
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٥١:١٠
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه ولی (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای شاه ولی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شاه ولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه ولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه ولی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه ولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه ولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه ولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه ولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه ولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٤:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٩:٢٥١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٣:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٦:١٩١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٢:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٦:١٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٢:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢١:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٥:٥٥١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢١:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٥:٥٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٤٠٠:٢١:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢١:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٤١٠٠:٢١:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢١:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٠:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٠:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٠:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٠:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٤:١٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٠:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٣:٠١١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٠:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣١٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١١:٥٠١٣:٠٥:٤١١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١١:١٦١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٩:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٩:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:١٣١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٩:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٩:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه ولی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شاه ولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه ولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه ولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شاه ولی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه ولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه ولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه ولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه ولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٥:٥٧:٤٣١٢:٠١:٤٣١٨:٠٥:١٦١٨:٢٢:٢٣٢٣:٢٢:٠٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٥:٥٨:١٨١٢:٠١:٢٢١٨:٠٣:٥٩١٨:٢١:٠٥٢٣:٢١:٥٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٥:٥٨:٥٣١٢:٠١:٠٢١٨:٠٢:٤٢١٨:١٩:٤٨٢٣:٢١:٣١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٥:٥٩:٢٩١٢:٠٠:٤١١٨:٠١:٢٥١٨:١٨:٣١٢٣:٢١:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٠:٠٥١٢:٠٠:٢٠١٨:٠٠:٠٨١٨:١٧:١٥٢٣:٢٠:٥٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٠:٤١١٢:٠٠:٠٠١٧:٥٨:٥٢١٨:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٣٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠١:١٧١١:٥٩:٤٠١٧:٥٧:٣٥١٨:١٤:٤٢٢٣:٢٠:١٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠١:٥٣١١:٥٩:٢٠١٧:٥٦:٢٠١٨:١٣:٢٦٢٣:١٩:٥٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٩:٠١١٧:٥٥:٠٤١٨:١٢:١١٢٣:١٩:٣٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٣:٠٧١١:٥٨:٤٢١٧:٥٣:٤٩١٨:١٠:٥٦٢٣:١٩:١٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٣:٤٤١١:٥٨:٢٣١٧:٥٢:٣٤١٨:٠٩:٤٢٢٣:١٩:٠٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٤:٢١١١:٥٨:٠٤١٧:٥١:١٩١٨:٠٨:٢٨٢٣:١٨:٤٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٤:٥٩١١:٥٧:٤٦١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٧:١٤٢٣:١٨:٢٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٥:٣٧١١:٥٧:٢٨١٧:٤٨:٥١١٨:٠٦:٠١٢٣:١٨:٠٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٦:١٥١١:٥٧:١٠١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:٤٨٢٣:١٧:٤٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٦:٥٣١١:٥٦:٥٣١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٣:٣٧٢٣:١٧:٣١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٧:٣٢١١:٥٦:٣٦١٧:٤٥:١٣١٨:٠٢:٢٥٢٣:١٧:١٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٨:١١١١:٥٦:٢٠١٧:٤٤:٠٢١٨:٠١:١٤٢٣:١٦:٥٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٨:٥٠١١:٥٦:٠٤١٧:٤٢:٥١١٨:٠٠:٠٤٢٣:١٦:٤٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٩:٣٠١١:٥٥:٤٨١٧:٤١:٤٠١٧:٥٨:٥٥٢٣:١٦:٢٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٠:١٠١١:٥٥:٣٣١٧:٤٠:٣١١٧:٥٧:٤٦٢٣:١٦:٠٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٠:٥٠١١:٥٥:١٩١٧:٣٩:٢١١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٥:٥٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١١:٣١١١:٥٥:٠٥١٧:٣٨:١٣١٧:٥٥:٣١٢٣:١٥:٣٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٢:١٢١١:٥٤:٥٢١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٤:٢٤٢٣:١٥:٢٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٢:٥٣١١:٥٤:٣٩١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٣:١٩٢٣:١٥:٠٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٣:٣٥١١:٥٤:٢٧١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٢:١٤٢٣:١٤:٥٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٤:١٧١١:٥٤:١٥١٧:٣٣:٤٧١٧:٥١:١٠٢٣:١٤:٤٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٥:٠٠١١:٥٤:٠٤١٧:٣٢:٤٣١٧:٥٠:٠٧٢٣:١٤:٢٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٥:٤٣١١:٥٣:٥٤١٧:٣١:٤٠١٧:٤٩:٠٥٢٣:١٤:١٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٦:٢٧١١:٥٣:٤٤١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٨:٠٤٢٣:١٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه ولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه ولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه ولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه ولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه ولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه ولی

روستای شاه ولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه ولی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شاه ولی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای شاه ولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه ولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه ولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شاه ولی دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شاه ولی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شاه ولی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاه ولی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاه ولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه ولی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه ولی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه ولی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو