جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه ولی

جفال | شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه ولی


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٢١:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٥٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه ولی (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای شاه ولی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شاه ولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه ولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه ولی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه ولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه ولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه ولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه ولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه ولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٧:١١١٣:١٣:٢٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٣٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٦:١٢١٣:١٣:١٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٣٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٥:١٤١٣:١٣:٠٤١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٠:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٤:١٦١٣:١٢:٥٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٣:١٩١٣:١٢:٤٨١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٢:٤٠١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:٢٩١٣:١٢:٣٣١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٢:٢٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٨:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٢:٢٠١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٨:٥١١٣:١٢:١٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٨:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٨:٠١١٣:١٢:٠٩١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٨:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١١١٣:١٢:٠٤١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٨:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٧:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٥:٣٦١٣:١١:٥٧١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٤:٥٠١٣:١١:٥٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٧:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٤:٠٥١٣:١١:٥٢٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٧:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:٢٢١٣:١١:٥٠٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٧:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٢:٤٠١٣:١١:٤٩٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٧:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢١:٥٩١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢١:١٩١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٦:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٣:١١:٥٠٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٠:٠٤١٣:١١:٥١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٢٨١٣:١١:٥٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١١:٥٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٢٠١٣:١١:٥٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٦:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٧:٤٩١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٦:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:١٨١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٦:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٦:٥٠١٣:١٢:١٠٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٦:٢٢١٣:١٢:١٥٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه ولی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شاه ولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه ولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه ولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شاه ولی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه ولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه ولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه ولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه ولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٣:٢٤١٣:١٧:٢٤٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٢٩:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٣:٣٨١٣:١٧:٣٧٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٠٩٠٠:٢٩:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٣:٥٣١٣:١٧:٥٠٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٠:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٤:٠٩١٣:١٨:٠٢٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٢٦٠٠:٣٠:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٤:٢٧١٣:١٨:١٥٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٠:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٤:٤٥١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٠:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٥:٠٥١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤١:٤٢٠٠:٣١:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:٢٦١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤١:٤٥٠٠:٣١:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٥:٤٨١٣:١٩:٠٤٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤١:٤٥٠٠:٣١:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٦:١٠١٣:١٩:١٦٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤١:٤٥٠٠:٣١:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:١٦:٣٤١٣:١٩:٢٨٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٢:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٦:٥٩١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣٢:١٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٧:٢٤١٣:١٩:٥٠٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣٢:٣٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:٥٠١٣:٢٠:٠١٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٢٧٠٠:٣٢:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٨:١٧١٣:٢٠:١١٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:١٩٠٠:٣٣:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٠:٢١٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٠٩٠٠:٣٣:١٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٩:١٤١٣:٢٠:٣١٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٣:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٩:٤٣١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٣٣:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٠:١٣١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٣:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٠:١٣٠٠:٣٤:١٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢١:١٤١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٣٤:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢١:٤٦١٣:٢١:١٢٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٤:٣٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٢:١٨١٣:٢١:١٩٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣٤:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٢:٥٠١٣:٢١:٢٥٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٣٥:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢١:٣١٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٥:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢١:٣٧٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٣٥:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:٣١١٣:٢١:٤١٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣٥:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٥:٠٦١٣:٢١:٤٦٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٣٥:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٥:٤٠١٣:٢١:٤٩٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٦:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٦:١٥١٣:٢١:٥٣٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٦:١٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٦:٥١١٣:٢١:٥٥٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٣٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه ولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه ولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شاه ولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه ولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه ولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه ولی

روستای شاه ولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه ولی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شاه ولی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای شاه ولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه ولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه ولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه ولی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شاه ولی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه ولی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه ولی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه ولی
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه ولی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شاه ولی
افق شرعی امروز فردا شاه ولی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو