جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه ولی

جفال | شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه ولی


اذان صبح: ٠٤:٥٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٠١:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٣٩
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٢١:٤٧

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه ولی (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای شاه ولی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شاه ولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه ولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

لابرویر
تواضعِ بی جا آخرین حد تكبر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه ولی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه ولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه ولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه ولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه ولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه ولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٧:١١١٣:١٣:٢٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٣٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٦:١٢١٣:١٣:١٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٣٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٥:١٤١٣:١٣:٠٤١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٠:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٤:١٦١٣:١٢:٥٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٣:١٩١٣:١٢:٤٨١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٢:٤٠١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:٢٩١٣:١٢:٣٣١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٢:٢٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٨:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٢:٢٠١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٨:٥١١٣:١٢:١٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٨:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٨:٠١١٣:١٢:٠٩١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٨:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١١١٣:١٢:٠٤١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٨:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٧:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٥:٣٦١٣:١١:٥٧١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٤:٥٠١٣:١١:٥٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٧:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٤:٠٥١٣:١١:٥٢٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٧:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:٢٢١٣:١١:٥٠٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٧:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٢:٤٠١٣:١١:٤٩٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٧:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢١:٥٩١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢١:١٩١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٦:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٣:١١:٥٠٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٠:٠٤١٣:١١:٥١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٢٨١٣:١١:٥٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١١:٥٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٢٠١٣:١١:٥٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٦:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٧:٤٩١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٦:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:١٨١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٦:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٦:٥٠١٣:١٢:١٠٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٦:٢٢١٣:١٢:١٥٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه ولی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شاه ولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه ولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه ولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شاه ولی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه ولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه ولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه ولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه ولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٣:٥٨١٢:٠٧:٥٧١٨:١١:٢٩١٨:٢٨:٣١٢٣:٢٨:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٤:٣٢١٢:٠٧:٣٦١٨:١٠:١٢١٨:٢٧:١٥٢٣:٢٨:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٥:٠٧١٢:٠٧:١٥١٨:٠٨:٥٦١٨:٢٥:٥٩٢٣:٢٧:٥٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٥:٤٢١٢:٠٦:٥٥١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٤:٤٣٢٣:٢٧:٣٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٦:١٦١٢:٠٦:٣٤١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٣:٢٧٢٣:٢٧:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٦:٥٢١٢:٠٦:١٤١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٢:١١٢٣:٢٦:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٧:٢٧١٢:٠٥:٥٤١٨:٠٣:٥٤١٨:٢٠:٥٦٢٣:٢٦:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٨:٠٢١٢:٠٥:٣٤١٨:٠٢:٣٩١٨:١٩:٤١٢٣:٢٦:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٨:٣٨١٢:٠٥:١٥١٨:٠١:٢٤١٨:١٨:٢٧٢٣:٢٦:٠١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٩:١٤١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٠:١٠١٨:١٧:١٣٢٣:٢٥:٤٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:٠٩:٥٠١٢:٠٤:٣٧١٧:٥٨:٥٦١٨:١٥:٥٩٢٣:٢٥:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٠:٢٧١٢:٠٤:١٨١٧:٥٧:٤٢١٨:١٤:٤٦٢٣:٢٥:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١١:٠٣١٢:٠٤:٠٠١٧:٥٦:٢٩١٨:١٣:٣٤٢٣:٢٤:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١١:٤٠١٢:٠٣:٤٢١٧:٥٥:١٦١٨:١٢:٢١٢٣:٢٤:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٢:١٧١٢:٠٣:٢٤١٧:٥٤:٠٤١٨:١١:١٠٢٣:٢٤:١٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٢:٥٥١٢:٠٣:٠٧١٧:٥٢:٥٢١٨:٠٩:٥٩٢٣:٢٣:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٣:٣٣١٢:٠٢:٥٠١٧:٥١:٤١١٨:٠٨:٤٨٢٣:٢٣:٣٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٤:١١١٢:٠٢:٣٤١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٧:٣٨٢٣:٢٣:٢٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٤:٤٩١٢:٠٢:١٨١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٦:٢٩٢٣:٢٣:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٥:٢٨١٢:٠٢:٠٢١٧:٤٨:١٠١٨:٠٥:٢٠٢٣:٢٢:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٦:٠٧١٢:٠١:٤٧١٧:٤٧:٠١١٨:٠٤:١٢٢٣:٢٢:٣٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٦:٤٧١٢:٠١:٣٣١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٣:٠٥٢٣:٢٢:١٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٧:٢٦١٢:٠١:١٩١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٥٩٢٣:٢٢:٠١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:١٨:٠٧١٢:٠١:٠٦١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٠:٥٣٢٣:٢١:٤٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٨:٤٧١٢:٠٠:٥٣١٧:٤٢:٣٣١٧:٥٩:٤٩٢٣:٢١:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:١٩:٢٨١٢:٠٠:٤١١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:٤٥٢٣:٢١:١٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٠:١٠١٢:٠٠:٢٩١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٧:٤٢٢٣:٢١:٠٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٠:٥٢١٢:٠٠:١٨١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٤٠٢٣:٢٠:٥٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢١:٣٤١٢:٠٠:٠٨١٧:٣٨:١٨١٧:٥٥:٣٩٢٣:٢٠:٤١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٢:١٧١١:٥٩:٥٨١٧:٣٧:١٦١٧:٥٤:٣٨٢٣:٢٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی روستای شاه ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه ولی روستای شاه ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه ولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه ولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه ولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه ولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه ولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه ولی

روستای شاه ولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه ولی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شاه ولی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای شاه ولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه ولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه ولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه ولی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شاه ولی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه ولی
زمان پخش اذان زنده به افق شاه ولی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه ولی
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاه ولی
افق شرعی امروز فردا شاه ولی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاه ولی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه ولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو