جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شاه نشین

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه نشین


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه نشین (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای شاه نشین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاه نشین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاه نشین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل چینی
برا ی یافتن زن، می ارزد كه یك كفش بیشتر پاره كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه نشین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه نشین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه نشین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شاه نشین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه نشین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه نشین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٥:٣٩١٣:١٣:٥٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٣١:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٤:٢٨١٣:١٣:٤٤١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٢٧٠٠:٣١:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٣:١٦١٣:١٣:٣٠١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:١٢٠٠:٣٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٢:٠٦١٣:١٣:١٦١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٣٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٠:٥٦١٣:١٣:٠٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤١٠٠:٣٠:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٩:٤٧١٣:١٢:٥٠١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٩:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٢:٣٧١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٧:٣١١٣:١٢:٢٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٩:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٢:١٣١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٨:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٥:١٨١٣:١٢:٠٢١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٨:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٤:١٣١٣:١١:٥١١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٨:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٣:٠٨١٣:١١:٤٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٧:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٢:٠٥١٣:١١:٣٠١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٧:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣١:٠٢١٣:١١:٢١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٠:٠١١٣:١١:١٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١٧٠٠:٢٧:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٩:٠٠١٣:١١:٠٤١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٦:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٠:٥٦١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٦:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٠:٤٨١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٦:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٠:٤١١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٠:٣٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٥:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٤:١٢١٣:١٠:٢٩١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:١٨١٣:١٠:٢٤١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٥:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٠:٢٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٥:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢١:٣٣١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٤:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٠:١٢٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٥٣١٣:١٠:١٠٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٩:٠٤١٣:١٠:٠٧٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٤:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٧:٣٢١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه نشین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاه نشین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه نشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه نشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاه نشین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه نشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه نشین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه نشین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه نشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه نشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه نشین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:١١:٣٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢٢:٥٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١١:٠١١٣:١٠:٢٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢٢:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٣١١٣:١٠:٣١٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٢:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٠:٠٣١٣:١٠:٣٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٢:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٠:٤٢٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٢:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٩:١٠١٣:١٠:٤٩٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٢:٤٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٠:٥٦٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٢:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٨:٢٣١٣:١١:٠٤٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٢:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٨:٠٢١٣:١١:١٢٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٢:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٧:٤٢١٣:١١:٢٠٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٢:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٧:٢٤١٣:١١:٢٩٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٢:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٧:٠٨١٣:١١:٣٨٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:١١٠٠:٢٢:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٦:٥٢١٣:١١:٤٧٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٣:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٦:٣٩١٣:١١:٥٧٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٣:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٦:٢٧١٣:١٢:٠٧٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٣:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٦:١٦١٣:١٢:١٨٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٣:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٢:٢٩٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٣:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٢:٤٠٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٢٣:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٢:٥١٢٠:١٩:٥٨٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٢٣:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٣:٠٣٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٢٣:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٣:١٥٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٢٣:٥٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٣:٢٧٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:١٩٠٠:٢٤:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٤٤٠٠:٢٤:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٣:٥٢٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٢٤:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٤:٠٤٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٤:١٧٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٥١٠٠:٢٤:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٤:٣٠٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:١١٠٠:٢٤:٥٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٤:٤٣٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٢٥:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٦:١٦١٣:١٤:٥٦٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٢٥:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٥:١٠٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٢٥:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٦:٣٧١٣:١٥:٢٣٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:١٦٠٠:٢٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شاه نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه نشین روستای شاه نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه نشین روستای شاه نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه نشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه نشین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه نشین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه نشین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه نشین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه نشین

روستای شاه نشین بر روی نقشه

روستای شاه نشین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه نشین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه نشین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه نشین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاه نشین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شاه نشین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاه نشین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه نشین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه نشین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه نشین
زمان پخش اذان زنده به افق شاه نشین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاه نشین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاه نشین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه نشین دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شاه نشین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاه نشین
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شاه نشین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه نشین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو