جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه نشین

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه نشین


اذان صبح: ٠٥:١٧:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١١
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٢٩
نیمه شب: ٢٣:١٦:٢٨

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه نشین (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ روستای شاه نشین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای شاه نشین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه نشین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
در رندگانی هیچ چیز به اندازه سختی و ناكامی، انسان را بهبودپذیر نمی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه نشین

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه نشین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه نشین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه نشین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه نشین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه نشین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣١:٥٠١٣:١١:٢٩١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٠:٤٨١٣:١١:٢٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٧:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٩:٤٧١٣:١١:١١١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٦:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٨:٤٦١٣:١١:٠٣١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٦:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٧:٤٧١٣:١٠:٥٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٠:٤٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٦:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٥:٥١١٣:١٠:٤١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٤:٥٥١٣:١٠:٣٥١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٠:٢٩١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٥:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٠:٢٤١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٥:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٢:١٣١٣:١٠:٢٠١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٥:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢١:٢١١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٤:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٠:٣١١٣:١٠:١٢٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:١١٠٠:٢٤:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٩:٤١١٣:١٠:١٠٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٤:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٨:٥٣١٣:١٠:٠٧٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٤:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٨:٠٦١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٧:٢١١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٣:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٣:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٥٤١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٥:١٢١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٤:٣٢١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٣:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:١٠٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٣:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٢:٤٠١٣:١٠:١٣٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٢:٠٦١٣:١٠:١٧٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٣:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٣٠٦:١١:٣٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١١:٠١١٣:١٠:٢٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٣١١٣:١٠:٣١٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٠:٠٣١٣:١٠:٣٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه نشین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شاه نشین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه نشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه نشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شاه نشین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه نشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه نشین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شاه نشین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه نشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه نشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شاه نشین

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٣:١٤١١:٥٨:٠٥١٧:٣٢:٣٠١٧:٥٠:١٥٢٣:١٧:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٤:٠٢١١:٥٧:٥٧١٧:٣١:٢٦١٧:٤٩:١٣٢٣:١٧:٣٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٤:٥٠١١:٥٧:٤٩١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٨:١٣٢٣:١٧:٢٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٥:٣٨١١:٥٧:٤٣١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٧:١٣٢٣:١٧:١٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٦:٢٧١١:٥٧:٣٧١٧:٢٨:٢١١٧:٤٦:١٤٢٣:١٧:٠٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٧:١٦١١:٥٧:٣١١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٥:١٧٢٣:١٧:٠١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٨:٠٥١١:٥٧:٢٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٤:٢٠٢٣:١٦:٥٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٨:٥٥١١:٥٧:٢٣١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٣:٢٥٢٣:١٦:٤٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٩:٤٦١١:٥٧:٢٠١٧:٢٤:٣١١٧:٤٢:٣١٢٣:١٦:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٠:٣٦١١:٥٧:١٨١٧:٢٣:٣٦١٧:٤١:٣٨٢٣:١٦:٣٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣١:٢٧١١:٥٧:١٧١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٠:٤٧٢٣:١٦:٣٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٢:١٨١١:٥٧:١٦١٧:٢١:٥٠١٧:٣٩:٥٧٢٣:١٦:٢٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٣:١٠١١:٥٧:١٦١٧:٢١:٠٠١٧:٣٩:٠٨٢٣:١٦:٢٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٣٤:٠٢١١:٥٧:١٧١٧:٢٠:١٠١٧:٣٨:٢١٢٣:١٦:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٤:٥٤١١:٥٧:١٩١٧:١٩:٢٢١٧:٣٧:٣٥٢٣:١٦:٢١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٥:٤٦١١:٥٧:٢٢١٧:١٨:٣٥١٧:٣٦:٥٠٢٣:١٦:٢١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٦:٣٨١١:٥٧:٢٥١٧:١٧:٥٠١٧:٣٦:٠٧٢٣:١٦:٢١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٧:٣١١١:٥٧:٢٩١٧:١٧:٠٦١٧:٣٥:٢٥٢٣:١٦:٢١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٨:٢٤١١:٥٧:٣٤١٧:١٦:٢٤١٧:٣٤:٤٥٢٣:١٦:٢٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٩:١٧١١:٥٧:٤٠١٧:١٥:٤٣١٧:٣٤:٠٦٢٣:١٦:٢٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٠:١١١١:٥٧:٤٧١٧:١٥:٠٣١٧:٣٣:٢٩٢٣:١٦:٢٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤١:٠٤١١:٥٧:٥٥١٧:١٤:٢٥١٧:٣٢:٥٣٢٣:١٦:٣٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤١:٥٨١١:٥٨:٠٣١٧:١٣:٤٩١٧:٣٢:١٩٢٣:١٦:٣٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٢:٥٢١١:٥٨:١٣١٧:١٣:١٤١٧:٣١:٤٧٢٣:١٦:٤٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٣:٤٦١١:٥٨:٢٣١٧:١٢:٤١١٧:٣١:١٦٢٣:١٦:٥٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٤:٣٩١١:٥٨:٣٤١٧:١٢:١٠١٧:٣٠:٤٧٢٣:١٦:٥٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٥:٣٣١١:٥٨:٤٦١٧:١١:٤٠١٧:٣٠:١٩٢٣:١٧:٠٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٦:٢٧١١:٥٨:٥٩١٧:١١:١٢١٧:٢٩:٥٤٢٣:١٧:١٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٧:٢١١١:٥٩:١٢١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٣٠٢٣:١٧:٢٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٨:١٥١١:٥٩:٢٧١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:٠٧٢٣:١٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شاه نشین روستای شاه نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شاه نشین روستای شاه نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه نشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه نشین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه نشین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه نشین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه نشین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه نشین

روستای شاه نشین بر روی نقشه

روستای شاه نشین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه نشین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه نشین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه نشین
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای شاه نشین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای شاه نشین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه نشین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه نشین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه نشین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاه نشین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاه نشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاه نشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه نشین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه نشین
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاه نشین
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه نشین دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شاه نشین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه نشین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو