جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه میر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه میر


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٥
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٢
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه میر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای شاه میر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شاه میر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه میر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه میر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه میر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه میر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه میر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه میر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه میر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢١:٣٥١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٣٣٢٣:٣٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢١:٢٥١٨:٥٩:١٧١٩:١٧:١٦٢٣:٣٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٣:٠١١٢:٢١:١٦١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٥٩٢٣:٣٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢١:٠٧١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٤١٢٣:٣٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٢٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٠:٥٩١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٢٤٢٣:٣٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٠:٠٩١٢:٢٠:٥١١٩:٠١:٥٩١٩:٢٠:٠٧٢٣:٣٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٩٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٢:٤٠١٩:٢٠:٥٠٢٣:٣٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٨:٢٠١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٣:٢٠١٩:٢١:٣٣٢٣:٣٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٠:٣١١٩:٠٤:٠١١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٦:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٣:٠٠٢٣:٣٦:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤٣٢٣:٣٦:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٠:١٦١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٢٦٢٣:٣٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢٠:١٢١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:٠٩٢٣:٣٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٣:١٧١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٥٢٢٣:٣٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٣٥٢٣:٣٥:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:١٨٢٣:٣٥:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٤٠٥:٣١:٠١١٢:٢٠:٠١١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٨:٠١٢٣:٣٥:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٠:١٨١٢:٢٠:٠٠١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٤٢٣:٣٥:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٢٩:٣٧١٢:٢٠:٠٠١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٤:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٢٨:٥٦١٢:٢٠:٠٠١٩:١١:٢٦١٩:٣٠:٠٩٢٣:٣٤:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٢٨:١٨١٢:٢٠:٠٠١٩:١٢:٠٦١٩:٣٠:٥١٢٣:٣٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١١٠٥:٢٧:٤٠١٢:٢٠:٠٢١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:٣٣٢٣:٣٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:١٩٠٥:٢٧:٠٤١٢:٢٠:٠٣١٩:١٣:٢٥١٩:٣٢:١٥٢٣:٣٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٢٦:٢٩١٢:٢٠:٠٦١٩:١٤:٠٤١٩:٣٢:٥٧٢٣:٣٤:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٢٥:٥٥١٢:٢٠:٠٩١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٣٨٢٣:٣٤:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥١٠٥:٢٥:٢٣١٢:٢٠:١٢١٩:١٥:٢٢١٩:٣٤:١٩٢٣:٣٤:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٢٤:٥٢١٢:٢٠:١٦١٩:١٦:٠٠١٩:٣٥:٠٠٢٣:٣٤:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٢٤:٢٣١٢:٢٠:٢١١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٤٠٢٣:٣٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٣:٥٥١٢:٢٠:٢٦١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٢٠٢٣:٣٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه میر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شاه میر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه میر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه میر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شاه میر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه میر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه میر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه میر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه میر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه میر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه میر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٣٠٥:١٢:٠٧١١:١٦:٠٩١٧:١٩:٤٣١٧:٣٦:٤٩٢٢:٣٦:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٢٠٥:١٢:٤٢١١:١٥:٤٨١٧:١٨:٢٦١٧:٣٥:٣١٢٢:٣٦:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١١٠٥:١٣:١٧١١:١٥:٢٧١٧:١٧:٠٩١٧:٣٤:١٥٢٢:٣٥:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٩٠٥:١٣:٥٢١١:١٥:٠٦١٧:١٥:٥٣١٧:٣٢:٥٨٢٢:٣٥:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٧٠٥:١٤:٢٨١١:١٤:٤٦١٧:١٤:٣٦١٧:٣١:٤١٢٢:٣٥:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٦٠٥:١٥:٠٤١١:١٤:٢٦١٧:١٣:٢٠١٧:٣٠:٢٥٢٢:٣٥:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٤٠٥:١٥:٤٠١١:١٤:٠٦١٧:١٢:٠٤١٧:٢٩:١٠٢٢:٣٤:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٢٠٥:١٦:١٦١١:١٣:٤٦١٧:١٠:٤٨١٧:٢٧:٥٤٢٢:٣٤:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٠٠٥:١٦:٥٢١١:١٣:٢٦١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٦:٣٩٢٢:٣٤:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٨٠٥:١٧:٢٩١١:١٣:٠٧١٧:٠٨:١٨١٧:٢٥:٢٤٢٢:٣٣:٤٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٦٠٥:١٨:٠٦١١:١٢:٤٨١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٤:١٠٢٢:٣٣:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٣٠٥:١٨:٤٣١١:١٢:٢٩١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٢:٥٦٢٢:٣٣:١٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣١٠٥:١٩:٢٠١١:١٢:١١١٧:٠٤:٣٥١٧:٢١:٤٣٢٢:٣٢:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٩٠٥:١٩:٥٨١١:١١:٥٣١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٠:٣٠٢٢:٣٢:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٦٠٥:٢٠:٣٥١١:١١:٣٥١٧:٠٢:٠٩١٧:١٩:١٨٢٢:٣٢:١٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٢١:١٤١١:١١:١٨١٧:٠٠:٥٦١٧:١٨:٠٦٢٢:٣١:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٢١:٥٢١١:١١:٠١١٦:٥٩:٤٤١٧:١٦:٥٥٢٢:٣١:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٢٢:٣١١١:١٠:٤٥١٦:٥٨:٣٣١٧:١٥:٤٤٢٢:٣١:٢٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٢٣:١٠١١:١٠:٢٩١٦:٥٧:٢٢١٧:١٤:٣٤٢٢:٣١:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٢٣:٤٩١١:١٠:١٤١٦:٥٦:١٢١٧:١٣:٢٥٢٢:٣٠:٥٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٢٤:٢٩١١:٠٩:٥٩١٦:٥٥:٠٢١٧:١٢:١٦٢٢:٣٠:٣٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٠٠٥:٢٥:٠٩١١:٠٩:٤٤١٦:٥٣:٥٣١٧:١١:٠٩٢٢:٣٠:٢١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٢٥:٥٠١١:٠٩:٣٠١٦:٥٢:٤٥١٧:١٠:٠١٢٢:٣٠:٠٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٢٦:٣٠١١:٠٩:١٧١٦:٥١:٣٨١٧:٠٨:٥٥٢٢:٢٩:٥١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٢٧:١٢١١:٠٩:٠٤١٦:٥٠:٣١١٧:٠٧:٥٠٢٢:٢٩:٣٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٢٧:٥٣١١:٠٨:٥٢١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٦:٤٥٢٢:٢٩:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٢٨:٣٥١١:٠٨:٤٠١٦:٤٨:٢٠١٧:٠٥:٤٢٢٢:٢٩:١٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٠٠٥:٢٩:١٨١١:٠٨:٢٩١٦:٤٧:١٦١٧:٠٤:٣٩٢٢:٢٨:٥٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٠:٠١١١:٠٨:١٩١٦:٤٦:١٣١٧:٠٣:٣٧٢٢:٢٨:٤٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٣٠:٤٤١١:٠٨:١٠١٦:٤٥:١٠١٧:٠٢:٣٦٢٢:٢٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه میر روستای شاه میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه میر روستای شاه میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه میر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه میر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه میر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه میر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه میر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه میر

روستای شاه میر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه میر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه میر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه میر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شاه میر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای شاه میر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه میر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه میر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه میر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شاه میر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاه میر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه میر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه میر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاه میر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاه میر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه میر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاه میر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه میر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو