جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شاه میر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه میر


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٢
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٣٢

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه میر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای شاه میر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاه میر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاه میر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

امام علی (ع)
پیش از حركت در راه، از همراه و پیش از قرار گرفتن در خانه درباره‌ی همسایه تحقیق نما.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه میر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه میر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه میر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شاه میر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه میر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه میر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٧:٠٩١٢:٢٣:٥٥١٨:٥١:١٠١٩:٠٨:٤٤٢٣:٤٢:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٦:٠٠١٢:٢٣:٤١١٨:٥١:٥٠١٩:٠٩:٢٥٢٣:٤١:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٤:٥٣١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٢:٢٩١٩:١٠:٠٦٢٣:٤١:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٣:٤٦١٢:٢٣:١٣١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٤٧٢٣:٤١:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٢:٣٩١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٣:٤٨١٩:١١:٢٩٢٣:٤٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥١:٣٣١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٤:٢٧١٩:١٢:١٠٢٣:٤٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٠:٢٨١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٥:٠٧١٩:١٢:٥٢٢٣:٤٠:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٢:٢١١٨:٥٥:٤٧١٩:١٣:٣٤٢٣:٤٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٨:٢٠١٢:٢٢:٠٩١٨:٥٦:٢٦١٩:١٤:١٦٢٣:٣٩:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٤٧:١٧١٢:٢١:٥٨١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٥٨٢٣:٣٩:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٦:١٥١٢:٢١:٤٧١٨:٥٧:٤٦١٩:١٥:٤٠٢٣:٣٩:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٥:١٤١٢:٢١:٣٦١٨:٥٨:٢٦١٩:١٦:٢٢٢٣:٣٨:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٤:١٤١٢:٢١:٢٦١٨:٥٩:٠٧١٩:١٧:٠٥٢٣:٣٨:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٣:١٥١٢:٢١:١٧١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٤٧٢٣:٣٨:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٢:١٦١٢:٢١:٠٨١٩:٠٠:٢٧١٩:١٨:٣٠٢٣:٣٧:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤١:١٨١٢:٢٠:٥٩١٩:٠١:٠٧١٩:١٩:١٢٢٣:٣٧:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٠:٥١١٩:٠١:٤٨١٩:١٩:٥٥٢٣:٣٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٠٥٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:٣٨٢٣:٣٧:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٥٥٠٥:٣٨:٣٢١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٣:٠٩١٩:٢١:٢١٢٣:٣٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤٥٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢٠:٣١١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٢:٠٤٢٣:٣٦:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٢:٤٨٢٣:٣٦:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٣١٢٣:٣٦:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٠:١٥١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:١٤٢٣:٣٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٠:١١١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٧٢٣:٣٥:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٤٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:٤١٢٣:٣٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٢:٤١١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:٢٤٢٣:٣٥:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣١:٥٥١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٧:٠٧٢٣:٣٥:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣١:١١١٢:٢٠:٠١١٩:٠٩:١٥١٩:٢٧:٥٠٢٣:٣٥:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٠٩٠٥:٣٠:٢٨١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٣٣٢٣:٣٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه میر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاه میر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه میر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه میر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاه میر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه میر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه میر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه میر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه میر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه میر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه میر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٢٤:٥٢١٢:٢٠:١٦١٩:١٦:٠٠١٩:٣٥:٠٠٢٣:٣٤:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٢٤:٢٣١٢:٢٠:٢١١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٤٠٢٣:٣٤:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٣:٥٥١٢:٢٠:٢٦١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٢٠٢٣:٣٤:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٢٣:٢٩١٢:٢٠:٣٢١٩:١٧:٥٣١٩:٣٧:٠٠٢٣:٣٤:٠٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٣:٠٣١٢:٢٠:٣٨١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٣٨٢٣:٣٤:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٢٢:٤٠١٢:٢٠:٤٤١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:١٧٢٣:٣٤:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٢٢:١٨١٢:٢٠:٥١١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٥٥٢٣:٣٤:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢١:٥٧١٢:٢٠:٥٩١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:٣٢٢٣:٣٤:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٢١:٣٧١٢:٢١:٠٧١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:٠٨٢٣:٣٤:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢١:١٩١٢:٢١:١٥١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:٤٤٢٣:٣٤:١١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٢١:٠٣١٢:٢١:٢٤١٩:٢١:٥٩١٩:٤١:١٩٢٣:٣٤:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٠:٤٨١٢:٢١:٣٣١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٥٤٢٣:٣٤:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٣٠٥:٢٠:٣٤١٢:٢١:٤٢١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٢٧٢٣:٣٤:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢١:٥٢١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٣:٠٠٢٣:٣٤:٢٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٩٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٢:٠٣١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٣٢٢٣:٣٤:٣٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٢٠:٠٢١٢:٢٢:١٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:٠٣٢٣:٣٤:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٢٠٥:١٩:٥٤١٢:٢٢:٢٤١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٣٣٢٣:٣٤:٤٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٦٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٢:٣٥١٩:٢٥:٣١١٩:٤٥:٠٣٢٣:٣٤:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٢:٤٦١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:٣١٢٣:٣٥:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٢:٥٨١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:٥٨٢٣:٣٥:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٣:١٠١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٢٤٢٣:٣٥:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٣:٢٢١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٤٩٢٣:٣٥:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٩٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٣:٣٤١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:١٣٢٣:٣٥:٣٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٣:٤٧١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٣٦٢٣:٣٥:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٤:٠٠١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٥٨٢٣:٣٥:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٥٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٤:١٢١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:١٩٢٣:٣٦:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٤:٢٥١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٣٨٢٣:٣٦:٢١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٢٠:٠٢١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٥٦٢٣:٣٦:٣٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٢٠:١١١٢:٢٤:٥٢١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:١٣٢٣:٣٦:٤٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٠:٢١١٢:٢٥:٠٥١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٢٩٢٣:٣٦:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٢٠:٣٣١٢:٢٥:١٨١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣٧:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شاه میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه میر روستای شاه میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه میر روستای شاه میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه میر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه میر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه میر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه میر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه میر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه میر

روستای شاه میر بر روی نقشه

روستای شاه میر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه میر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه میر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه میر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاه میر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شاه میر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاه میر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه میر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه میر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاه میر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاه میر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه میر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه میر
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شاه میر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شاه میر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شاه میر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاه میر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه میر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو