جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شاه مار

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه مار


اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه مار (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای شاه مار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاه مار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاه مار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

بروس لی
فقط دانستن كافی نیست، باید به كار گرفت، فقط خواستن كافی نیست، باید انجام داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه مار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه مار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه مار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شاه مار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه مار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه مار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٦:٣١١٣:٠٤:٢١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢٢:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٥:٢٠١٣:٠٤:٠٧١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:١٢٠٠:٢١:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٤:١٠١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٥٥٠٠:٢١:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٣:٠١١٣:٠٣:٣٩١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢١:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٣:١٢١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٠:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥١٠٠:٢٠:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٩٠٠:١٩:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٩:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٢:١٣١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٨:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٨:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠١:٥٣١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٧٠٠:١٨:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠١:٤٣١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٨:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢١:٠٧١٣:٠١:٣٤١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٧:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠١:٢٦١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٧:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٠٩١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:١١١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٧:١٤١٣:٠١:٠٤١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٦:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٦:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٦:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٥:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٠٠٠:١٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه مار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه مار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه مار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه مار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاه مار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه مار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه مار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاه مار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه مار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه مار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه مار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه مار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه مار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه مار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه مار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه مار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه مار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٣:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٣:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٣:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٣:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠١:٠٥١٣:٠١:٠٤٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٣:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠١:١١٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٣:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٠:١٧١٣:٠١:١٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:١٣:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٦٠٠:١٣:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١٣:٣٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:١٥١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٣:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠١:٥١٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٣:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٣:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٣:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٣:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٤:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٤:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥٧٠٠:١٤:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٤:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٤:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٢٤٠٠:١٤:٣٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٤:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٤:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٤:٠١٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٥:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٤:١٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٥:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٥:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:٣٩٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٥:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٥:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٥:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٥:١٨٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٢٠٠:١٦:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٥:٣٢٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٦:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شاه مار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه مار روستای شاه مار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه مار روستای شاه مار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه مار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه مار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه مار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه مار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه مار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه مار

روستای شاه مار بر روی نقشه

روستای شاه مار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه مار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه مار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه مار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاه مار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شاه مار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاه مار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه مار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه مار رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه مار
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاه مار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاه مار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه مار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شاه مار
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شاه مار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه مار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه مار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه مار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو