جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه مار

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه مار


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٦

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه مار (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای شاه مار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شاه مار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه مار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
فهم ما از هنر به میزان گسترده ای تابع تجربه ی اندوخته شده ای است كه درباره ی آن به دست آورده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه مار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه مار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه مار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه مار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه مار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه مار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٢:٠١١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠١:٥١١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٨:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢١:٥٤١٣:٠١:٤٢١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠١:٣٣١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:٢٥١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٨:٥٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١١٠٦:١٧:٥٨١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٧:٠٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٦:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٥:١٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٤:١٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٥:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٥:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١١:٤٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٥:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٦٠٠:١٥:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٠:١١١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠١٠٠:١٤:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٤:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٣١٠٠:١٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٦٠٠:١٤:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٤:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٤:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:١٢٠٠:١٤:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٣:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه مار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه مار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه مار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه مار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شاه مار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه مار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه مار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شاه مار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شاه مار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاه مار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاه مار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه مار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه مار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه مار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه مار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه مار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه مار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٦:٠١٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٦:٥٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٦:١٤٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٧:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٧:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٦:٤٠٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٥٦٠٠:١٧:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٧:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٠٧٠٠:١٨:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٧:١٧٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٨:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:١٢٠٠:١٨:٣٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:١٢٠٠:١٨:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:١١٠٠:١٩:٠٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٩:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٨:١٧٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٠٣٠٠:١٩:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٩:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٠٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٠:٢٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢٠:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٠:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢١:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢١:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢١:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢١:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٩:٥٦٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٢:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٨:١٨١٣:١٠:٠٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٢:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٠:٠٩٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٢:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٠:١٤٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٢:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٠:٠٤١٣:١٠:١٩٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٣:١١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٤٠١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٣:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١١:١٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٣:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١١:٥٣١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٣:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٢:٣١١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه مار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه مار روستای شاه مار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شاه مار روستای شاه مار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه مار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه مار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شاه مار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه مار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه مار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه مار

روستای شاه مار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه مار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه مار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه مار
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شاه مار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای شاه مار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه مار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه مار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه مار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شاه مار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاه مار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه مار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شاه مار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شاه مار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه مار
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه مار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاه مار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه مار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو