جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار

اقبال غربی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شاه قلی مزار


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٢٦:١٢
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٥٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای شاه قلی مزار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شاه قلی مزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه قلی مزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

گای فینلی
شما نمی‌توانید به چند بخش تقسیم شوید و خرسند هم باشید. بنابراین یكپارچگی و كامل بودن را برگزینید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه قلی مزار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه قلی مزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه قلی مزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه قلی مزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه قلی مزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢١:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٠:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٠:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٠:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٧:٢١١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٩:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٧:١٤١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٥١٠٠:١٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٨:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٨:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١١:٣٧١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٨:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٨:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٧:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٧:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٧:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٧:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٧:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٦:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:١٦:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٦:٣٩٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٦:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٦:٤١٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٦:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣٠٠٦:٠١:١٤١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٣٨٠٠:١٥:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٢٧٠٠:١٥:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:١٦٠٠:١٥:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٨:٠٤٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه قلی مزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه قلی مزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه قلی مزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه قلی مزار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شاه قلی مزار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه قلی مزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه قلی مزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شاه قلی مزار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه قلی مزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه قلی مزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه قلی مزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه قلی مزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه قلی مزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه قلی مزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه قلی مزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه قلی مزار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٣:٠٠١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٧:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٢:٤٤١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٧:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٢:٢٨١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٧:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٢:١١١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:١١٠٠:٢٧:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٧:١٤١٣:١١:٥٤١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٧:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٨:٠٢١٣:١١:٣٧١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٧:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٨:٤٩١٣:١١:١٩١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢٦:٥٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٩:٣٧١٣:١١:٠١١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٦:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٠:٤٣١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٦:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٤١:١٢١٣:١٠:٢٤١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢٦:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٥٩١٣:١٠:٠٥١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:١١٠٠:٢٦:١٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٩:٤٥١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٤٣٠٠:٢٦:٠٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٣٣١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٥:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:٢٠١٣:٠٩:٠٦١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٥:٣٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠٨:٤٦١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:١٧٠٠:٢٥:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٥:٥٤١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٤٨٠٠:٢٥:٠٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٦:٤١١٣:٠٨:٠٥١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:١٨٠٠:٢٤:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٧:٢٨١٣:٠٧:٤٤١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٩٠٠:٢٤:٣٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٨:١٥١٣:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:١٩٠٠:٢٤:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٩:٠٢١٣:٠٧:٠٢١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٤٨٠٠:٢٤:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٤٨١٣:٠٦:٤١١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:١٨٠٠:٢٣:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٠:٣٥١٣:٠٦:١٩١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٤٨٠٠:٢٣:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥١:٢٢١٣:٠٥:٥٨١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:١٧٠٠:٢٣:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٠٩١٣:٠٥:٣٧١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٤٦٠٠:٢٢:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٢:٥٦١٣:٠٥:١٥١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:١٦٠٠:٢٢:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٣:٤٣١٣:٠٤:٥٤١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٤٥٠٠:٢٢:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٤:٣٠١٣:٠٤:٣٢١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:١٤٠٠:٢٢:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٥:١٧١٣:٠٤:١١١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٤٣٠٠:٢١:٤٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:٠٤١٣:٠٣:٤٩١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:١٣٠٠:٢١:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٦:٥٢١٣:٠٣:٢٨١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥١:١١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٧:٣٩١٢:٠٣:٠٧١٨:٠٧:٥٩١٨:٢٦:١٢٢٣:٢٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه قلی مزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه قلی مزار روستای شاه قلی مزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه قلی مزار روستای شاه قلی مزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه قلی مزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه قلی مزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه قلی مزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه قلی مزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه قلی مزار

روستای شاه قلی مزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه قلی مزار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شاه قلی مزار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شاه قلی مزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه قلی مزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه قلی مزار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه قلی مزار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه قلی مزار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاه قلی مزار
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه قلی مزار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شاه قلی مزار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاه قلی مزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاه قلی مزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو