جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار

اقبال غربی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شاه قلی مزار


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:١٦
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٢٢
اذان مغرب: ١٨:١٧:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٤١:٠٦

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای شاه قلی مزار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شاه قلی مزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه قلی مزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

فرناندو پسوا
اگر هر كسی فقط فكر كند كه برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد، پیروز می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه قلی مزار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه قلی مزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه قلی مزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه قلی مزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه قلی مزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٣٢٠٠:٢١:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٨:١٢١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢١:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢١:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٠:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٧:٢١١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٧:١٤١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٥١٠٠:١٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٩:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٨:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٨:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١١:٣٧١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٨:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٨:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٧:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٧:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٧:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٧:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٧:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٦:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:١٦:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٦:٣٩٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٦:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٦:٤١٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٦:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣٠٠٦:٠١:١٤١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٦:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٥:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٣٨٠٠:١٥:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٢٧٠٠:١٥:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:١٦٠٠:١٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه قلی مزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه قلی مزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه قلی مزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه قلی مزار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شاه قلی مزار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه قلی مزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه قلی مزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شاه قلی مزار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٥:٤٧١٢:٢٢:٥٣١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٩:٥٢٢٣:٣٩:٠٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٥:٠٨١٢:٢٣:٠٥١٧:٣١:٢٤١٧:٥٠:٥٤٢٣:٣٩:١٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٤:٢٧١٢:٢٣:١٦١٧:٣٢:٢٨١٧:٥١:٥٥٢٣:٣٩:٣٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٣:٤٥١٢:٢٣:٢٧١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٢:٥٧٢٣:٣٩:٤٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:٠٠١٢:٢٣:٣٦١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٣:٥٨٢٣:٤٠:٠١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٥:٢٦٠٧:١٢:١٤١٢:٢٣:٤٥١٧:٣٥:٤٠١٧:٥٥:٠٠٢٣:٤٠:١٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١١:٢٧١٢:٢٣:٥٣١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٦:٠٢٢٣:٤٠:٢٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٠:٣٨١٢:٢٤:٠٠١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٧:٠٣٢٣:٤٠:٣٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٣:٢٤٠٧:٠٩:٤٧١٢:٢٤:٠٧١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٨:٠٤٢٣:٤٠:٤٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٨:٥٥١٢:٢٤:١٢١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٠:٥٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٨:٠١١٢:٢٤:١٧١٧:٤٠:٥٩١٨:٠٠:٠٧٢٣:٤١:٠٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٧:٠٦١٢:٢٤:٢١١٧:٤٢:٠٣١٨:٠١:٠٨٢٣:٤١:١٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٦:٠٩١٢:٢٤:٢٤١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٢:٠٨٢٣:٤١:١٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٥:١١١٢:٢٤:٢٦١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٣:٠٩٢٣:٤١:٢٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٤:١٢١٢:٢٤:٢٨١٧:٤٥:١١١٨:٠٤:٠٩٢٣:٤١:٢٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٣:١١١٢:٢٤:٢٩١٧:٤٦:١٤١٨:٠٥:١٠٢٣:٤١:٣١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٢:٠٩١٢:٢٤:٢٩١٧:٤٧:١٦١٨:٠٦:١٠٢٣:٤١:٣٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠١:٠٦١٢:٢٤:٢٨١٧:٤٨:١٨١٨:٠٧:٠٩٢٣:٤١:٣٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠٠:٠١١٢:٢٤:٢٦١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٨:٠٩٢٣:٤١:٣٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٨:٥٥١٢:٢٤:٢٤١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٩:٠٨٢٣:٤١:٣٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٧:٤٩١٢:٢٤:٢١١٧:٥١:٢٣١٨:١٠:٠٨٢٣:٤١:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٦:٤١١٢:٢٤:١٧١٧:٥٢:٢٤١٨:١١:٠٧٢٣:٤١:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٣٢١٢:٢٤:١٣١٧:٥٣:٢٥١٨:١٢:٠٥٢٣:٤١:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٤:٢١١٢:٢٤:٠٨١٧:٥٤:٢٥١٨:١٣:٠٤٢٣:٤١:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:١٠١٢:٢٤:٠٣١٧:٥٥:٢٥١٨:١٤:٠٢٢٣:٤١:٢٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥١:٥٨١٢:٢٣:٥٦١٧:٥٦:٢٥١٨:١٥:٠٠٢٣:٤١:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٠:٤٥١٢:٢٣:٤٩١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:٥٨٢٣:٤١:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٩:٣١١٢:٢٣:٤٢١٧:٥٨:٢٤١٨:١٦:٥٥٢٣:٤١:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٨:١٦١٢:٢٣:٣٤١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٥٣٢٣:٤١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه قلی مزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه قلی مزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه قلی مزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه قلی مزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شاه قلی مزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه قلی مزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه قلی مزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شاه قلی مزار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:١٠١٢:٢٤:٠٣١٧:٥٥:٢٥١٨:١٤:٠٢٢٣:٤١:٢٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥١:٥٨١٢:٢٣:٥٦١٧:٥٦:٢٥١٨:١٥:٠٠٢٣:٤١:٢٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٠:٤٥١٢:٢٣:٤٩١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:٥٨٢٣:٤١:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٩:٣١١٢:٢٣:٤٢١٧:٥٨:٢٤١٨:١٦:٥٥٢٣:٤١:١٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٨:١٦١٢:٢٣:٣٤١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٥٣٢٣:٤١:٠٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٣:٢٥١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:٥٠٢٣:٤٠:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٥:٤٤١٢:٢٣:١٥١٨:٠١:١٩١٨:١٩:٤٦٢٣:٤٠:٥٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٤:٢٦١٢:٢٣:٠٥١٨:٠٢:١٧١٨:٢٠:٤٣٢٣:٤٠:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٠٨١٢:٢٢:٥٥١٨:٠٣:١٤١٨:٢١:٣٩٢٣:٤٠:٣١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤١:٤٩١٢:٢٢:٤٤١٨:٠٤:١١١٨:٢٢:٣٥٢٣:٤٠:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٠:٢٩١٢:٢٢:٣٢١٨:٠٥:٠٨١٨:٢٣:٣٠٢٣:٤٠:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٩:٠٨١٢:٢٢:٢٠١٨:٠٦:٠٥١٨:٢٤:٢٦٢٣:٣٩:٥٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٧:٤٧١٢:٢٢:٠٨١٨:٠٧:٠١١٨:٢٥:٢١٢٣:٣٩:٤٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٦:٢٦١٢:٢١:٥٤١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٦:١٦٢٣:٣٩:٣٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٥:٠٣١٢:٢١:٤١١٨:٠٨:٥٢١٨:٢٧:١٠٢٣:٣٩:١٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٣:٤٠١٢:٢١:٢٧١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٨:٠٥٢٣:٣٩:٠٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٢:١٧١٢:٢١:١٣١٨:١٠:٤٢١٨:٢٨:٥٩٢٣:٣٨:٥٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٠:٥٣١٢:٢٠:٥٨١٨:١١:٣٧١٨:٢٩:٥٣٢٣:٣٨:٣٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٩:٢٨١٢:٢٠:٤٣١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٤٦٢٣:٣٨:١٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٨:٠٣١٢:٢٠:٢٧١٨:١٣:٢٥١٨:٣١:٤٠٢٣:٣٨:٠٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٦:٣٨١٢:٢٠:١١١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:٣٣٢٣:٣٧:٤٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٥:١٣١٢:١٩:٥٥١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:٢٧٢٣:٣٧:٢٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٣:٤٧١٢:١٩:٣٩١٨:١٦:٠٦١٨:٣٤:٢٠٢٣:٣٧:١٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٢:٢٠١٢:١٩:٢٢١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:١٣٢٣:٣٦:٥٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٠:٥٤١٢:١٩:٠٥١٨:١٧:٥٢١٨:٣٦:٠٦٢٣:٣٦:٣٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٩:٢٧١٢:١٨:٤٨١٨:١٨:٤٥١٨:٣٦:٥٩٢٣:٣٦:١٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٨:٠٠١٢:١٨:٣١١٨:١٩:٣٧١٨:٣٧:٥١٢٣:٣٥:٥٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٦:٣٣١٢:١٨:١٤١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٨:٤٤٢٣:٣٥:٣٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٥:٠٥١٢:١٧:٥٦١٨:٢١:٢٢١٨:٣٩:٣٧٢٣:٣٥:١٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه قلی مزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شاه قلی مزار روستای شاه قلی مزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شاه قلی مزار روستای شاه قلی مزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه قلی مزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه قلی مزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه قلی مزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه قلی مزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه قلی مزار

روستای شاه قلی مزار بر روی نقشه

روستای شاه قلی مزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه قلی مزار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شاه قلی مزار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شاه قلی مزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه قلی مزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه قلی مزار
افق شرعی امروز فردا شاه قلی مزار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه قلی مزار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه قلی مزار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه قلی مزار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه قلی مزار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاه قلی مزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شاه قلی مزار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه قلی مزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو