جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه غیب

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شاه غیب


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٤٢:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه غیب (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای شاه غیب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شاه غیب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه غیب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

برنارد مالامود
بدون وجود قهرمانان، انسان، موجود دردمندی است كه نمی‌داند تا كجا می‌تواند پیش برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه غیب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه غیب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه غیب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه غیب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه غیب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه غیب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٥:١٤١٢:٤٧:٥١١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:١٣٠٠:٠٦:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٧:٤١١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:٥٠٠٠:٠٦:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٣:٢٧١٢:٤٧:٣٢١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٢٦٠٠:٠٦:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٢:٣٤١٢:٤٧:٢٤١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٠٣٠٠:٠٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١١٠٦:١١:٤٣١٢:٤٧:١٥١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٥:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٠:٥٣١٢:٤٧:٠٨١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:١٧٠٠:٠٥:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٠:٠٣١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٥:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:١٤١٢:٤٦:٥٤١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٤:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠٤:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٤٦٠٠:٠٤:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤٦:٣٧١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٢٣٠٠:٠٤:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٤:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٥:٢٧١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٤:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٤:٤٤١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٣:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤٦:٢٢١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٥٣٠٠:٠٣:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٦:٢٠١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٣١٠٠:٠٣:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤٦:١٨١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠٣:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٢:٠٦١٢:٤٦:١٧١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٤٦٠٠:٠٣:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٦:١٦١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٠:٥٤١٢:٤٦:١٦١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٣:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٠:٢٠١٢:٤٦:١٧١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٦:١٨١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:١٥٠٠:٠٢:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٦:٢٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٢:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤٦:٢٣١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠٢:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٨:١٦١٢:٤٦:٢٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٦:٣٣١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٢:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٦:٣٨١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه غیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه غیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه غیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه غیب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شاه غیب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه غیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه غیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شاه غیب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شاه غیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاه غیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاه غیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه غیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه غیب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شاه غیب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه غیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه غیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شاه غیب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٢:٥٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٦:٢٦١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٣:٠٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٣:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٣:١٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٣:٢١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٠:١٠١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٣:٢٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٦:٢٥١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٣:٣٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١١:١٥١٢:٥٦:٢٤١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١٠٠٠:١٣:٣٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١١:٤٨١٢:٥٦:٢١١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٣:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٢:٢١١٢:٥٦:١٨١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٣:٤٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٦:١٤١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٠٥٠٠:١٣:٤٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٦:١٠١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٢١٠٠:١٣:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٣:٥٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٤٩٠٠:١٣:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٣:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٣٠٠:١٣:٥٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٣:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٤٢١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٣٣٠٠:١٣:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٧:١٤١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٤١٠٠:١٣:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٥:١٢١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٣:٤٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٨:١٧١٢:٥٥:٠٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٣:٤٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٣:٣٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٤:٤١١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٣:٣٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٥١١٢:٥٤:٣٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٣:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٤:١٨١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:١٠٠٠:١٣:٢٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:١٢٠٠:١٣:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:١٣٠٠:١٣:١٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:١٣٠٠:١٣:٠٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:١٣٠٠:١٢:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٣:١٠١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:١١٠٠:١٢:٤٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٠٩٠٠:١٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه غیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شاه غیب روستای شاه غیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شاه غیب روستای شاه غیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه غیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه غیب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه غیب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه غیب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه غیب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه غیب

روستای شاه غیب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه غیب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه غیب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه غیب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شاه غیب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شاه غیب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه غیب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه غیب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه غیب رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شاه غیب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه غیب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاه غیب
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شاه غیب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه غیب
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شاه غیب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاه غیب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاه غیب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه غیب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو