جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه بهرام

کوه مره خامی | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شاه بهرام


اذان صبح: ٠٥:٣١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:١١:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢١:٤٩

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه بهرام (شهرستان باشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای شاه بهرام)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شاه بهرام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه بهرام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
پرورش بدن باید از كودكی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه بهرام

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه بهرام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه بهرام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه بهرام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه بهرام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه بهرام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٤:١٥١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢١:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢١:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٣:٤١١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٠:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٠:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٣:٢١١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٩:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٣:١٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٩:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٩:١٠١٣:٠٣:١١١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٩:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٩:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٨:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٨:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:١٥١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٤:٣١١٣:٠٢:٥٢١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٣٠٠٠:١٧:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٢٠٠:١٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١١:٥٠١٣:٠٢:٥١١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٧:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:١٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٧:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:١٧٠٠:١٧:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٧:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٧:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:١٩٠٠:١٧:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٧:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٣:١٢١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٧:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٣:١٧١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:١٨٠٠:١٧:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٧:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه بهرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه بهرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه بهرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه بهرام

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شاه بهرام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه بهرام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه بهرام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شاه بهرام

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه بهرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه بهرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه بهرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه بهرام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه بهرام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه بهرام

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه بهرام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه بهرام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه بهرام

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٧:٢٨١٣:٠٩:١٣١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٧:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:٠٣١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٧:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٨:٣٨١٣:٠٨:٤١١٩:٣٨:١٦١٩:٥٥:٤٩٠٠:٢٧:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٩:١٣١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٧:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٣٩:٤٨١٣:٠٨:٠٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٢٩٠٠:٢٧:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:١٧٠٠:٢٦:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٠:٥٧١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٠٦٠٠:٢٦:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤١:٣٢١٣:٠٧:١٤١٩:٣٢:٢٩١٩:٤٩:٥٣٠٠:٢٦:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٢:٠٦١٣:٠٦:٥٦١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٤١٠٠:٢٦:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٢:٤٠١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٢٧٠٠:٢٥:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٣:١٤١٣:٠٦:١٨١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١٤٠٠:٢٥:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٣:٤٨١٣:٠٥:٥٩١٩:٢٧:٤١١٩:٤٤:٥٩٠٠:٢٥:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٤:٢٢١٣:٠٥:٣٩١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٤٥٠٠:٢٥:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٤:٥٦١٣:٠٥:١٩١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٣٠٠٠:٢٤:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٥:٣٠١٣:٠٤:٥٩١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:١٥٠٠:٢٤:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٦:٠٣١٣:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٣٩:٥٩٠٠:٢٤:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٦:٣٧١٣:٠٤:١٨١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٤٣٠٠:٢٤:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٤٧:١٠١٣:٠٣:٥٨١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٢٧٠٠:٢٣:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٤٧:٤٤١٣:٠٣:٣٧١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:١١٠٠:٢٣:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٨:١٧١٣:٠٣:١٥١٩:١٧:٤٦١٩:٣٤:٥٤٠٠:٢٣:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٢:٥٤١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:٣٨٠٠:٢٣:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٤٩:٢٤١٣:٠٢:٣٣١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٢١٠٠:٢٢:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٤٩:٥٧١٣:٠٢:١٢١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٠٤٠٠:٢٢:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٠:٣٠١٣:٠١:٥٠١٩:١٢:٤٢١٩:٢٩:٤٧٠٠:٢٢:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥١:٠٤١٣:٠١:٢٩١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٣٠٠٠:٢١:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥١:٣٧١٣:٠١:٠٧١٩:١٠:٠٩١٩:٢٧:١٣٠٠:٢١:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٢:١٠١٣:٠٠:٤٦١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٥:٥٦٠٠:٢١:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٢:٤٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:٣٩٠٠:٢٠:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٣:١٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٢٢٠٠:٢٠:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٣:٥١١٢:٥٩:٤١١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٠٥٢٣:٥٠:١٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٤:٢٥١١:٥٩:٢٠١٨:٠٣:٤٧١٨:٢٠:٤٩٢٣:١٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه بهرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه بهرام روستای شاه بهرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه بهرام روستای شاه بهرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه بهرام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه بهرام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه بهرام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه بهرام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه بهرام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه بهرام

روستای شاه بهرام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه بهرام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه بهرام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه بهرام
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شاه بهرام + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شاه بهرام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه بهرام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه بهرام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه بهرام رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه بهرام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شاه بهرام دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه بهرام
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاه بهرام
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه بهرام دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شاه بهرام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاه بهرام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاه بهرام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه بهرام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو