جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه آبادچی


اذان صبح: ٠٤:١٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:٢٣

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای شاه آبادچی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاه آبادچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاه آبادچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
هم نشینى با صالحان انسان را به سوى صلاح و خیر مى كشاند; و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش مى باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه آبادچی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه آبادچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه آبادچی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شاه آبادچی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه آبادچی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه آبادچی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٥:٤٧١٣:٠٣:٤١١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٥٣٠٠:٢١:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢١:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٣:١٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٢١٠٠:٢٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٤٠٠:٢٠:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٨٠٠:٢٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٣٠٠:١٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:١٧٠٠:١٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٠١٠٠:١٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠١:٥٦١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٨:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠١:٤٤١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٣٠٠٠:١٨:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠١:٣٣١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١٥٠٠:١٨:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠١:٢٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٧:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠١:١٣١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٧:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:٢٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٧:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٠:٥٤١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٧:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٩:٢١١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٦:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٦:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٦:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٥:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٥:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٢:٠١١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:١١:١١١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٤:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه آبادچی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاه آبادچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه آبادچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه آبادچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاه آبادچی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه آبادچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه آبادچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه آبادچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه آبادچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه آبادچی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:١١١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٣:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٦٠٠:١٢:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٢:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٣٩٠٠:١٢:٥٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٩٠٠:١٢:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٠:٣١٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٢:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٢:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٢:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٢:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٢:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠١:١١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٣:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٧:٥١١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٣:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١٩٠٠:١٣:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:١٣:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٧:١٢١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٣:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٣:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٢:١١٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٣:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٣:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٨٠٠:١٣:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٣:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٤:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٤:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:٢١٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:١٣٠٠:١٤:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٤:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٣:٤٧٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٥٩٠٠:١٤:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٣:٥٩٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٢٠٠٠:١٤:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٤:١٢٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٥:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٤:٢٥٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٥:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٥:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٥:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه آبادچی روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاه آبادچی روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه آبادچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه آبادچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه آبادچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه آبادچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه آبادچی

روستای شاه آبادچی بر روی نقشه

روستای شاه آبادچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه آبادچی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاه آبادچی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شاه آبادچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاه آبادچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاه آبادچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاه آبادچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شاه آبادچی
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه آبادچی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه آبادچی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شاه آبادچی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه آبادچی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاه آبادچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو