جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه آبادچی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای شاه آبادچی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شاه آبادچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه آبادچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
اگر جستارهای روانكاوی هیچ چیز هم به ما نیاموخته باشد، دست كم این را به ما آموخته است كه سركوب كردن امیال خویشتن، روش خوبی برای از بین بردن دشواری‌ها نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه آبادچی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه آبادچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه آبادچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه آبادچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه آبادچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه آبادچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:١١١٣:٠١:٢١١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١١٠٠:١٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠١:١١١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٧:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٠٢١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤١٠٠:١٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٢٠٠:١٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٧:١٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٥:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٤٤٠٠:١٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٤٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٤:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:١١:٠٠١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٠:١١١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١٦٠٠:١٤:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٠٠٠٠:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٥٠٠:١٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:١٤٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:١١١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٣:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٦٠٠:١٢:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه آبادچی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شاه آبادچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه آبادچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه آبادچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شاه آبادچی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه آبادچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شاه آبادچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه آبادچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه آبادچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شاه آبادچی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٢:١٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٣:٢٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٣:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٣:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٤:١٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٣:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٣:٥٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٤:٠٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٦:١٢١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٤:١٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٦:٥١١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٤:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٧:٣١١٣:٠٩:٥١٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٤:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٨:١١١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٤:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٣٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٤:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:١٥٠٠:٢٤:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٢١٠٠:٢٤:٤٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٤:٤٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٩:١٦١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٤:٥١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٤:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٤:٥٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٤:٥١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٤:٥٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٨:٣٢١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٤:٤٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٤:٤٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٨:١١١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٤:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٤:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٤:٣٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٤:٣٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٤:٢٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢٤:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٤:١١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٦:٤٠١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٤:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٠٠٠:٢٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شاه آبادچی روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شاه آبادچی روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه آبادچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شاه آبادچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه آبادچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه آبادچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه آبادچی

روستای شاه آبادچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه آبادچی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شاه آبادچی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای شاه آبادچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه آبادچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شاه آبادچی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاه آبادچی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاه آبادچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاه آبادچی
زمان پخش اذان زنده به افق شاه آبادچی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاه آبادچی
افق شرعی امروز فردا شاه آبادچی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاه آبادچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو