جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شاه آبادچی


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٢٦:١٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٠٤

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای شاه آبادچی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شاه آبادچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه آبادچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل چینی
اگر از آینده باخبر باشی، امروز كار نمی كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاه آبادچی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاه آبادچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه آبادچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاه آبادچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاه آبادچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاه آبادچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠١:١١١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٧:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٠٢١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤١٠٠:١٧:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٦:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٢٠٠:١٦:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٧:١٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٥:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٤٤٠٠:١٥:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٥:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٤٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٤:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:١١:٠٠١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٤:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٠:١١١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٤:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١٦٠٠:١٤:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٠٠٠٠:١٣:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٥٠٠:١٣:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:١٤٠٠:١٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:١١١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٦٠٠:١٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٢:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٣٩٠٠:١٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاه آبادچی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شاه آبادچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاه آبادچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه آبادچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شاه آبادچی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاه آبادچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه آبادچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاه آبادچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاه آبادچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه آبادچی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٣:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٣:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٥:٣٧١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٤٣٠٠:٢٣:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٥:٢١١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٣:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠٥:٠٤١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:١٦٠٠:٢٣:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٥:٤٧١٣:٠٤:٤٦١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠١٠٠:٢٢:٥٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٦:٢٥١٣:٠٤:٢٩١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٢:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٧:٠٣١٣:٠٤:١٠١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٣٠٠٠:٢٢:٣٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٧:٤٠١٣:٠٣:٥٢١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:١٤٠٠:٢٢:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٣:٣٣١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٨٠٠:٢٢:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٨:٥٥١٣:٠٣:١٤١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٤١٠٠:٢١:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٩:٣٣١٣:٠٢:٥٥١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢١:٤٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:١٠١٣:٠٢:٣٥١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٠٥٠٠:٢١:٢٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٢:١٥١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٤٧٠٠:٢١:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤١:٢٤١٣:٠١:٥٥١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٢٨٠٠:٢٠:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٢:٠١١٣:٠١:٣٥١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:٢٠:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٢:٣٨١٣:٠١:١٤١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:٥٠٠٠:٢٠:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٣:١٤١٣:٠٠:٥٤١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٣١٠٠:٢٠:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٣:٥١١٣:٠٠:٣٣١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:١١٠٠:١٩:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٤:٢٨١٣:٠٠:١٢١٩:١٥:٢٥١٩:٣٢:٥١٠٠:١٩:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٥:٠٤١٢:٥٩:٥٠١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٣١٠٠:١٩:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٥:٤١١٢:٥٩:٢٩١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١١٠٠:١٨:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٦:١٨١٢:٥٩:٠٨١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:٥٠٠٠:١٨:٤١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٤٦:٥٤١٢:٥٨:٤٦١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٣٠٠٠:١٨:٢٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٤٧:٣١١٢:٥٨:٢٥١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٦:١٠٠٠:١٨:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٤٨:٠٨١٢:٥٨:٠٣١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٤٩٠٠:١٧:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٨:٤٥١٢:٥٧:٤٢١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٣:٢٩٠٠:١٧:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٤٩:٢٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٠٨٠٠:١٧:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٤٩:٥٩١٢:٥٦:٥٩١٩:٠٣:٢٩١٩:٢٠:٤٨٠٠:١٦:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٠:٣٦١٢:٥٦:٣٧١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:٢٨٢٣:٤٦:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥١:١٣١١:٥٦:١٦١٨:٠٠:٤٩١٨:١٨:٠٨٢٣:١٦:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاه آبادچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه آبادچی روستای شاه آبادچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاه آبادچی روستای شاه آبادچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاه آبادچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاه آبادچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاه آبادچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاه آبادچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاه آبادچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاه آبادچی

روستای شاه آبادچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاه آبادچی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شاه آبادچی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شاه آبادچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاه آبادچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاه آبادچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاه آبادچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاه آبادچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شاه آبادچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاه آبادچی
زمان پخش اذان زنده به افق شاه آبادچی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شاه آبادچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاه آبادچی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاه آبادچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاه آبادچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو