جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاهین آباد

باراندوز چای شمالی | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شاهین آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٢٢
اذان ظهر: ١٢:١٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣٥:١٠
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٢٠

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاهین آباد (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای شاهین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای شاهین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاهین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كازوبون
انسان اگر ناخوش باشد و كار كند، بهتر از این است كه سلامت باشد و بیكار بنشیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاهین آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاهین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاهین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاهین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاهین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاهین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٩:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٨:٣١١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٨:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٧:١٨١٣:٢٦:٣٧٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٨:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٦:٠٧١٣:٢٦:٢٩٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣٨:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٦:٢١٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٣٣:٤٨١٣:٢٦:١٤٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٣٢:٤٠١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٣١:٣٣١٣:٢٦:٠١٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٦:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٩٠٠:٣٦:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٦:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٧:١٨١٣:٢٥:٤٢٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٥:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٦:١٨١٣:٢٥:٣٨٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٣٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٥:١٩١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٣٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٤:٢١١٣:٢٥:٣٣٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٧:٤٢٠٠:٣٥:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢٥:٣٢٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٣٤:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:٢٢:٣٠١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:٣٤٠٠:٣٤:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٢١:٣٦١٣:٢٥:٣٠٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥٠:٣٠٠٠:٣٤:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١١٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٤:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٩:٥٣١٣:٢٥:٣١٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٤:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٩:٠٤١٣:٢٥:٣٢٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:١٤٠٠:٣٤:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٨:١٧١٣:٢٥:٣٤٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٣٣:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٧:٣١١٣:٢٥:٣٦٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:٠١٠٠:٣٣:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١١٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٥:٣٩٢٠:٣٥:٠٠٢٠:٥٥:٥٤٠٠:٣٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٥:٤٣٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٣٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٩٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٣٣:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٦٠٦:١٤:٤٤١٣:٢٥:٥٢٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٣٣:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٥٥٠٦:١٤:٠٦١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٨:١٣٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٣٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٥٦٠٦:١٣:٣٠١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٩:٠٠٢١:٠٠:١٠٠٠:٣٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاهین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاهین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاهین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاهین آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شاهین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاهین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاهین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شاهین آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاهین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شاهین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شاهین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاهین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاهین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شاهین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاهین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاهین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شاهین آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٤:٢١١٢:١٣:٣١١٧:٤٢:١٠١٨:٠١:٠٤٢٣:٣٠:٤٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٥:٢٠١٢:١٣:٢٣١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٩:٥١٢٣:٣٠:٣٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٦:١٩١٢:١٣:١٥١٧:٣٩:٤١١٧:٥٨:٣٩٢٣:٣٠:٢٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٧:١٩١٢:١٣:٠٩١٧:٣٨:٢٨١٧:٥٧:٢٨٢٣:٣٠:١٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٨:١٩١٢:١٣:٠٣١٧:٣٧:١٦١٧:٥٦:١٩٢٣:٣٠:٠٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٩:٢٠١٢:١٢:٥٧١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٥:١٠٢٣:٢٩:٥٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٥٠:٢٠١٢:١٢:٥٣١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٤:٠٣٢٣:٢٩:٥١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥١:٢٢١٢:١٢:٤٩١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٥٧٢٣:٢٩:٤٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٢:٤٦١٧:٣٢:٤١١٧:٥١:٥٣٢٣:٢٩:٣٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥٣:٢٥١٢:١٢:٤٤١٧:٣١:٣٥١٧:٥٠:٤٩٢٣:٢٩:٣٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٤:٢٦١٢:١٢:٤٣١٧:٣٠:٣١١٧:٤٩:٤٧٢٣:٢٩:٢٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٥:٢٩١٢:١٢:٤٢١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٨:٤٧٢٣:٢٩:٢٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٦:٣١١٢:١٢:٤٢١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٧:٤٨٢٣:٢٩:١٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٧:٣٣١٢:١٢:٤٣١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٦:٥٠٢٣:٢٩:١٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٨:٣٦١٢:١٢:٤٥١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٥:٥٤٢٣:٢٩:١٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٩:٣٩١٢:١٢:٤٨١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٤:٥٩٢٣:٢٩:١٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٦٠٧:٠٠:٤٢١٢:١٢:٥١١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٤:٠٦٢٣:٢٩:١٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠١:٤٥١٢:١٢:٥٥١٧:٢٣:٤١١٧:٤٣:١٥٢٣:٢٩:١٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٢:٤٨١٢:١٣:٠١١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٢:٢٥٢٣:٢٩:١٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٣:٥١١٢:١٣:٠٦١٧:٢١:٥٧١٧:٤١:٣٧٢٣:٢٩:١٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٤:٥٥١٢:١٣:١٣١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٥٠٢٣:٢٩:١٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٥:٥٨١٢:١٣:٢١١٧:٢٠:٢٠١٧:٤٠:٠٥٢٣:٢٩:٢٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٧:٠١١٢:١٣:٢٩١٧:١٩:٣٤١٧:٣٩:٢٢٢٣:٢٩:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٨:٠٥١٢:١٣:٣٩١٧:١٨:٥٠١٧:٣٨:٤١٢٣:٢٩:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٩:٠٨١٢:١٣:٤٩١٧:١٨:٠٨١٧:٣٨:٠١٢٣:٢٩:٣٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:١٠:١١١٢:١٤:٠٠١٧:١٧:٢٧١٧:٣٧:٢٣٢٣:٢٩:٤٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:١١:١٤١٢:١٤:١٢١٧:١٦:٤٩١٧:٣٦:٤٧٢٣:٢٩:٥٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:١٢:١٧١٢:١٤:٢٥١٧:١٦:١٢١٧:٣٦:١٣٢٣:٣٠:٠٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:١٣:٢٠١٢:١٤:٣٨١٧:١٥:٣٧١٧:٣٥:٤٠٢٣:٣٠:٠٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١٤:٢٢١٢:١٤:٥٣١٧:١٥:٠٤١٧:٣٥:١٠٢٣:٣٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاهین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شاهین آباد روستای شاهین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شاهین آباد روستای شاهین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاهین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاهین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاهین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاهین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاهین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاهین آباد

روستای شاهین آباد بر روی نقشه

روستای شاهین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاهین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاهین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاهین آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای شاهین آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای شاهین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاهین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاهین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاهین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شاهین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاهین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاهین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شاهین آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاهین آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاهین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاهین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاهین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاهین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو