جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شاهیندژ

شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شاهیندژ


اذان صبح: ٠٦:٠٤:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٣:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٠٨

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاهیندژ (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر شاهیندژ)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر شاهیندژ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هیچ‌كس دوست ندارد درباره‌اش پیشداوری كنند یا سرزنش شود، حتی خودتان؛ پس بكوشید هرگز چیزی را كه برای خود نمی‌پسندید، به دیگران نیز روا ندارید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاهیندژ

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاهیندژ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهیندژ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهیندژ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاهیندژ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢١:٥١٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢١:٤١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٤:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٥:٣٧١٣:٢١:٣١٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٤:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٤:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٣:١٥١٣:٢١:١٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٣:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٢:٠٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٢٠٠:٣٣:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٠:٥٧٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣٣:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٩:٥٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٢:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٢:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٥:٣٣١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٣١:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣١:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٠:١٨٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣١:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٢:٣٢١٣:٢٠:١٥٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣١:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢١:٣٥١٣:٢٠:١٢٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٠:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٠:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٩:٤٤١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٠:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٣٠:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٧:٥٨١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٠:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٧:٠٨١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٢٩:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٦:١٩١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٢٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٢٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٤:٠١١٣:٢٠:١٣٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٣:١٨١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٨:١٧٠٠:٢٩:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٨٠٦:١٢:٣٧١٣:٢٠:١٩٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٢٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:١١:٥٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٢٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١١:١٩١٣:٢٠:٢٨٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٤٨٠٠:٢٨:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٧٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٠:٣٣٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٣٧٠٠:٢٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاهیندژ

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شاهیندژ

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شاهیندژ

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٣:٥٠٠٧:٣٥:٠٣١٢:٢٥:٠٥١٧:١٥:١١١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٩:٤١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٤:١١٠٧:٣٥:٢١١٢:٢٥:٣٤١٧:١٥:٥٣١٧:٣٦:٢٨٢٣:٤٠:١٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٤:٣٠٠٧:٣٥:٣٧١٢:٢٦:٠٤١٧:١٦:٣٥١٧:٣٧:٠٩٢٣:٤٠:٤٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٤:٤٨٠٧:٣٥:٥٢١٢:٢٦:٣٢١٧:١٧:٢٠١٧:٣٧:٥٣٢٣:٤١:١٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٥:٠٤٠٧:٣٦:٠٤١٢:٢٧:٠١١٧:١٨:٠٥١٧:٣٨:٣٧٢٣:٤١:٤٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٥:١٩٠٧:٣٦:١٥١٢:٢٧:٢٩١٧:١٨:٥٢١٧:٣٩:٢٣٢٣:٤٢:١٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٥:٣٢٠٧:٣٦:٢٣١٢:٢٧:٥٧١٧:١٩:٤٠١٧:٤٠:١٠٢٣:٤٢:٤٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٥:٤٣٠٧:٣٦:٣٠١٢:٢٨:٢٥١٧:٢٠:٢٩١٧:٤٠:٥٧٢٣:٤٣:١١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٥:٥٣٠٧:٣٦:٣٤١٢:٢٨:٥٢١٧:٢١:٢٠١٧:٤١:٤٧٢٣:٤٣:٤٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٦:٠١٠٧:٣٦:٣٧١٢:٢٩:١٩١٧:٢٢:١١١٧:٤٢:٣٧٢٣:٤٤:٠٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٦:٠٧٠٧:٣٦:٣٧١٢:٢٩:٤٥١٧:٢٣:٠٤١٧:٤٣:٢٨٢٣:٤٤:٣٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٦:١٢٠٧:٣٦:٣٦١٢:٣٠:١١١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٤:٢٠٢٣:٤٥:٠٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٦:١٤٠٧:٣٦:٣٢١٢:٣٠:٣٦١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٥:١٢٢٣:٤٥:٣٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٦:١٥٠٧:٣٦:٢٧١٢:٣١:٠١١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٦:٠٦٢٣:٤٦:٠١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٦:١٥٠٧:٣٦:١٩١٢:٣١:٢٥١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٧:٠١٢٣:٤٦:٢٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٦:١٢٠٧:٣٦:٠٩١٢:٣١:٤٩١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٧:٥٦٢٣:٤٦:٥٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٦:٠٨٠٧:٣٥:٥٨١٢:٣٢:١٢١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٨:٥٢٢٣:٤٧:٢١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٦:٠٢٠٧:٣٥:٤٤١٢:٣٢:٣٤١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٩:٤٩٢٣:٤٧:٤٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٥:٥٤٠٧:٣٥:٢٩١٢:٣٢:٥٦١٧:٣٠:٣٩١٧:٥٠:٤٦٢٣:٤٨:١٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٥:٤٤٠٧:٣٥:١١١٢:٣٣:١٧١٧:٣١:٣٩١٧:٥١:٤٤٢٣:٤٨:٣٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٥:٣٣٠٧:٣٤:٥٢١٢:٣٣:٣٧١٧:٣٢:٤٠١٧:٥٢:٤٣٢٣:٤٩:٠٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٥:٢٠٠٧:٣٤:٣٠١٢:٣٣:٥٧١٧:٣٣:٤١١٧:٥٣:٤٢٢٣:٤٩:٢٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٥:٠٥٠٧:٣٤:٠٧١٢:٣٤:١٦١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٤:٤٢٢٣:٤٩:٤٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٤:٤٨٠٧:٣٣:٤٢١٢:٣٤:٣٥١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٥:٤٢٢٣:٥٠:٠٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٤:٣٠٠٧:٣٣:١٥١٢:٣٤:٥٢١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٦:٤٢٢٣:٥٠:٢٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٤:٠٩٠٧:٣٢:٤٦١٢:٣٥:٠٩١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٧:٤٣٢٣:٥٠:٥٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٣:٤٧٠٧:٣٢:١٥١٢:٣٥:٢٥١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٨:٤٤٢٣:٥١:١٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٣١:٤٢١٢:٣٥:٤١١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٩:٤٥٢٣:٥١:٢٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٢:٥٨٠٧:٣١:٠٨١٢:٣٥:٥٥١٧:٤١:٠٤١٨:٠٠:٤٧٢٣:٥١:٤٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٢:٣٠٠٧:٣٠:٣٢١٢:٣٦:٠٩١٧:٤٢:٠٨١٨:٠١:٤٩٢٣:٥٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر شاهیندژ

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر شاهیندژ

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:١٤٠٧:٣٢:٣٥١٢:٢٢:٠٦١٧:١١:٣٧١٧:٣٢:١٥٢٣:٣٦:٤١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٤٠٧:٣٣:٠٤١٢:٢٢:٣٦١٧:١٢:٠٩١٧:٣٢:٤٧٢٣:٣٧:١٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٢٠٧:٣٣:٣١١٢:٢٣:٠٦١٧:١٢:٤٢١٧:٣٣:٢٠٢٣:٣٧:٤٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٨٠٧:٣٣:٥٧١٢:٢٣:٣٦١٧:١٣:١٧١٧:٣٣:٥٤٢٣:٣٨:١٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٣٤:٢٠١٢:٢٤:٠٦١٧:١٣:٥٤١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣٨:٤١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٣٤:٤٢١٢:٢٤:٣٥١٧:١٤:٣٢١٧:٣٥:٠٨٢٣:٣٩:١١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٠٠٧:٣٥:٠٣١٢:٢٥:٠٥١٧:١٥:١١١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٩:٤١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:١١٠٧:٣٥:٢١١٢:٢٥:٣٤١٧:١٥:٥٣١٧:٣٦:٢٨٢٣:٤٠:١٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٣٠٠٧:٣٥:٣٧١٢:٢٦:٠٤١٧:١٦:٣٥١٧:٣٧:٠٩٢٣:٤٠:٤٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٨٠٧:٣٥:٥٢١٢:٢٦:٣٢١٧:١٧:٢٠١٧:٣٧:٥٣٢٣:٤١:١٢
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٤٠٧:٣٦:٠٤١٢:٢٧:٠١١٧:١٨:٠٥١٧:٣٨:٣٧٢٣:٤١:٤٢
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٩٠٧:٣٦:١٥١٢:٢٧:٢٩١٧:١٨:٥٢١٧:٣٩:٢٣٢٣:٤٢:١٢
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٢٠٧:٣٦:٢٣١٢:٢٧:٥٧١٧:١٩:٤٠١٧:٤٠:١٠٢٣:٤٢:٤٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٣٠٧:٣٦:٣٠١٢:٢٨:٢٥١٧:٢٠:٢٩١٧:٤٠:٥٧٢٣:٤٣:١١
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٣٠٧:٣٦:٣٤١٢:٢٨:٥٢١٧:٢١:٢٠١٧:٤١:٤٧٢٣:٤٣:٤٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠١٠٧:٣٦:٣٧١٢:٢٩:١٩١٧:٢٢:١١١٧:٤٢:٣٧٢٣:٤٤:٠٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٧٠٧:٣٦:٣٧١٢:٢٩:٤٥١٧:٢٣:٠٤١٧:٤٣:٢٨٢٣:٤٤:٣٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٢٠٧:٣٦:٣٦١٢:٣٠:١١١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٤:٢٠٢٣:٤٥:٠٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٤٠٧:٣٦:٣٢١٢:٣٠:٣٦١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٥:١٢٢٣:٤٥:٣٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٥٠٧:٣٦:٢٧١٢:٣١:٠١١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٦:٠٦٢٣:٤٦:٠١
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٥٠٧:٣٦:١٩١٢:٣١:٢٥١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٧:٠١٢٣:٤٦:٢٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٢٠٧:٣٦:٠٩١٢:٣١:٤٩١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٧:٥٦٢٣:٤٦:٥٥
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٨٠٧:٣٥:٥٨١٢:٣٢:١٢١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٨:٥٢٢٣:٤٧:٢١
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٢٠٧:٣٥:٤٤١٢:٣٢:٣٤١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٩:٤٩٢٣:٤٧:٤٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٤٠٧:٣٥:٢٩١٢:٣٢:٥٦١٧:٣٠:٣٩١٧:٥٠:٤٦٢٣:٤٨:١٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٤٠٧:٣٥:١١١٢:٣٣:١٧١٧:٣١:٣٩١٧:٥١:٤٤٢٣:٤٨:٣٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٣٠٧:٣٤:٥٢١٢:٣٣:٣٧١٧:٣٢:٤٠١٧:٥٢:٤٣٢٣:٤٩:٠٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٠٠٧:٣٤:٣٠١٢:٣٣:٥٧١٧:٣٣:٤١١٧:٥٣:٤٢٢٣:٤٩:٢٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٥٠٧:٣٤:٠٧١٢:٣٤:١٦١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٤:٤٢٢٣:٤٩:٤٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٨٠٧:٣٣:٤٢١٢:٣٤:٣٥١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٥:٤٢٢٣:٥٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاهیندژ

شاهین‌دژ در بخش مرکزی شهرستان شاهین‌دژ در استان آذربایجان غربی واقع است. این شهر در ۷۲ کیلومتری شمال غرب تکاب و در ۶۰ کیلومتری جنوب شرق میاندوآب و ۶۳ کیلومتری شمال بوکان قرار دارد

شهر شاهیندژ در ویکیپدیا

شهر شاهیندژ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاهیندژ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاهیندژ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاهیندژ بر روی نقشه

شهر شاهیندژ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاهیندژ
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاهیندژ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ رسیده اید.

افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ شاهیندژ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاهیندژ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاهیندژ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاهیندژ
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاهیندژ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاهیندژ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاهیندژ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاهیندژ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو