جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شاهیندژ

شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شاهیندژ

اذان صبح: ٠٤:٥٠:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٤:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:٤٥

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاهیندژ (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر شاهیندژ)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شاهیندژ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شاهیندژ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

جان. اف. كندی
هنگامی كه قدرت، توجه انسان را محدود می‌سازد، سروده، توانگری و گوناگونی وجودش را به او یادآور می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاهیندژ

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاهیندژ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهیندژ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شاهیندژ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهیندژ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شاهیندژ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٥٠:٠٠١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٣:٣٢١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٥٩٠٠:٣٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٧:٢٠١٣:٢٣:١٩١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٦:٠٠١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٤٨٠٠:٣٧:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٤:٤١١٣:٢٢:٥٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٦:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٣:٢٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٦:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤٢:٠٦١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٦:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٤٠:٥٠١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣٥:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٨:٢٠١٣:٢١:٥٣٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٥:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٧:٠٦١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:١٥٠٠:٣٤:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢١:٣٣٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:١١٠٠:٣٤:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٤:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٣:٣١١٣:٢١:١٤٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٣:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٣٢:٢١١٣:٢١:٠٦٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٣:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٣١:١٣١٣:٢٠:٥٨٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣٣:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٨٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٩٠٠:٣٣:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٨:٥٩١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٣٢:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٣٢:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣١:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٣١:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢٠:١٨٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣١:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٠:١٥٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٧٠٠:٣١:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٢١:٤٨١٣:٢٠:١٢٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٠:١٠٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٠:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٩:٥٧١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٠١٠٠:٣٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٥٥٠٠:٣٠:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٨:١١١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاهیندژ

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شاهیندژ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شاهیندژ

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاهیندژ

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاهیندژ

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شاهیندژ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شاهیندژ

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:٤٦١٢:١٦:٢١١٨:٢٠:٢١١٨:٣٨:٣٨٢٣:٣٣:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٢:٣٤١٢:١٦:٠٠١٨:١٨:٥١١٨:٣٧:٠٧٢٣:٣٣:٤١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:٢٣١٢:١٥:٣٩١٨:١٧:٢٠١٨:٣٥:٣٧٢٣:٣٣:٢٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٤:١٢١٢:١٥:١٨١٨:١٥:٥٠١٨:٣٤:٠٦٢٣:٣٣:٠٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٥:٠١١٢:١٤:٥٨١٨:١٤:٢٠١٨:٣٢:٣٦٢٣:٣٢:٤٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:١٥:٥٠١٢:١٤:٣٧١٨:١٢:٥٠١٨:٣١:٠٧٢٣:٣٢:٢٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٦:٣٩١٢:١٤:١٧١٨:١١:٢١١٨:٢٩:٣٧٢٣:٣٢:٠٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٧:٢٩١٢:١٣:٥٧١٨:٠٩:٥١١٨:٢٨:٠٨٢٣:٣١:٥٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٨:١٨١٢:١٣:٣٧١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:٣٩٢٣:٣١:٣٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٩:٠٨١٢:١٣:١٨١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٥:١١٢٣:٣١:١٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٩:٥٨١٢:١٢:٥٩١٨:٠٥:٢٥١٨:٢٣:٤٣٢٣:٣٠:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٠:٤٩١٢:١٢:٤٠١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٢:١٥٢٣:٣٠:٣٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢١:٤٠١٢:١٢:٢١١٨:٠٢:٣٠١٨:٢٠:٤٨٢٣:٣٠:١٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٢:٣٠١٢:١٢:٠٣١٨:٠١:٠٣١٨:١٩:٢٢٢٣:٣٠:٠٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٣:٢٢١٢:١١:٤٦١٧:٥٩:٣٦١٨:١٧:٥٦٢٣:٢٩:٤٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٤:١٣١٢:١١:٢٨١٧:٥٨:١٠١٨:١٦:٣١٢٣:٢٩:٢٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٥:٠٥١٢:١١:١١١٧:٥٦:٤٥١٨:١٥:٠٦٢٣:٢٩:١٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٥:٥٧١٢:١٠:٥٥١٧:٥٥:٢٠١٨:١٣:٤٣٢٣:٢٨:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٦:٥٠١٢:١٠:٣٩١٧:٥٣:٥٥١٨:١٢:١٩٢٣:٢٨:٣٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٧:٤٣١٢:١٠:٢٣١٧:٥٢:٣٢١٨:١٠:٥٧٢٣:٢٨:٢١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٨:٣٦١٢:١٠:٠٩١٧:٥١:٠٩١٨:٠٩:٣٥٢٣:٢٨:٠٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٩:٣٠١٢:٠٩:٥٤١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٨:١٤٢٣:٢٧:٥٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٠:٢٣١٢:٠٩:٤٠١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٦:٥٤٢٣:٢٧:٣٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣١:١٨١٢:٠٩:٢٧١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:٣٥٢٣:٢٧:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:١٢١٢:٠٩:١٤١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٤:١٦٢٣:٢٧:٠٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٣:٠٧١٢:٠٩:٠٢١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٢:٥٩٢٣:٢٦:٥٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٤:٠٣١٢:٠٨:٥٠١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٤٢٢٣:٢٦:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٤:٥٨١٢:٠٨:٤٠١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٢٦٢٣:٢٦:٢٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٥:٥٤١٢:٠٨:٢٩١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٩:١١٢٣:٢٦:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٦:٥١١٢:٠٨:٢٠١٧:٣٩:١٨١٧:٥٧:٥٨٢٣:٢٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاهیندژ

شاهین‌دژ در بخش مرکزی شهرستان شاهین‌دژ در استان آذربایجان غربی واقع است. این شهر در ۷۲ کیلومتری شمال غرب تکاب و در ۶۰ کیلومتری جنوب شرق میاندوآب و ۶۳ کیلومتری شمال بوکان قرار دارد

شهر شاهیندژ در ویکیپدیا

شهر شاهیندژ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاهیندژ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاهیندژ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاهیندژ بر روی نقشه

شهر شاهیندژ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاهیندژ
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شاهیندژ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاهیندژ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شاهیندژ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شاهیندژ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاهیندژ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاهیندژ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شاهیندژ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاهیندژ
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاهیندژ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاهیندژ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو