جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شاهیندژ

شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شاهیندژ


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٧
اذان ظهر: ١٢:١٦:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٢١:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٣٩:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٣٤:١٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاهیندژ (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر شاهیندژ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر شاهیندژ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

گوته
به من بگو دلم چه می خواهد... دلم در كنار تو است، حقیرش نشمار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاهیندژ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاهیندژ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهیندژ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهیندژ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاهیندژ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٥:٣٧١٣:٢١:٣١٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٤:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٤:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٣:١٥١٣:٢١:١٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٣:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٢:٠٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٢٠٠:٣٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٠:٥٧٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣٣:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٩:٥٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٢:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٢:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٢:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٥:٣٣١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٣١:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣١:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٠:١٨٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣١:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٢:٣٢١٣:٢٠:١٥٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣١:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢١:٣٥١٣:٢٠:١٢٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٠:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٠:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٩:٤٤١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٠:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٣٠:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٧:٥٨١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٠:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٧:٠٨١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٢٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٦:١٩١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٢٩:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٢٩:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٤:٠١١٣:٢٠:١٣٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٩:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٣:١٨١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٨:١٧٠٠:٢٩:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٨٠٦:١٢:٣٧١٣:٢٠:١٩٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٢٨:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:١١:٥٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٢٨:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١١:١٩١٣:٢٠:٢٨٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٤٨٠٠:٢٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٧٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٠:٣٣٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٣٧٠٠:٢٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:٣٠٠٦:١٠:٠٨١٣:٢٠:٣٩٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٢٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاهیندژ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر شاهیندژ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر شاهیندژ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شاهیندژ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شاهیندژ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٧:٠٨١٣:٢٦:٢٩٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:٤١:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٦:١٣٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٤٠:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٨:٤٦١٣:٢٥:٥٧٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٣٠٠٠:٤٠:٥١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٩:٣٤١٣:٢٥:٤٠٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٤٠:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٥٠:٢٣١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٤١٠٠:٤٠:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٥١:١١١٣:٢٥:٠٦١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٥٠٠:٤٠:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٥١:٥٩١٣:٢٤:٤٨١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٤٩٠٠:٤٠:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٢:٤٨١٣:٢٤:٣٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٢٣٠٠:٤٠:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٣:٣٦١٣:٢٤:١٢١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٥٦٠٠:٣٩:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢٣:٥٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٢٨٠٠:٣٩:٤٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٥:١٢١٣:٢٣:٣٤١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٩:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٦:٠٠١٣:٢٣:١٥١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٣١٠٠:٣٩:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٦:٤٨١٣:٢٢:٥٥١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٣٩:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٧:٣٦١٣:٢٢:٣٥١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٣٨:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٨:٢٣١٣:٢٢:١٥١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٣٨:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٩:١١١٣:٢١:٥٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٣٨:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٩:٥٩١٣:٢١:٣٤١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٠٣٠٠:٣٨:٠٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٧:٠٠:٤٦١٣:٢١:١٣١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٣٣٠٠:٣٧:٥٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٧:٠١:٣٤١٣:٢٠:٥٢١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٠٢٠٠:٣٧:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٢:٢١١٣:٢٠:٣١١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٣١٠٠:٣٧:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٣:٠٩١٣:٢٠:١٠١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٣٧:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٣:٥٧١٣:١٩:٤٩١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٢٩٠٠:٣٦:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٤:٤٤١٣:١٩:٢٧١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٥٧٠٠:٣٦:٣٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٥:٣٢١٣:١٩:٠٦١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٢٦٠٠:٣٦:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٦:١٩١٣:١٨:٤٤١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:٣٥:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٧:٠٧١٣:١٨:٢٣١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٢٣٠٠:٣٥:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٧:٥٥١٣:١٨:٠١١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٥١٠٠:٣٥:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:٠٨:٤٣١٣:١٧:٤٠١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٢٠٠٠:٣٥:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٩:٣١١٣:١٧:١٨١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٤٩٠٠:٣٤:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١٠:١٩١٣:١٦:٥٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:١٧٠٠:٠٤:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١١:٠٧١٢:١٦:٣٦١٨:٢١:٢٩١٨:٣٩:٤٦٢٣:٣٤:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاهیندژ

شاهین‌دژ در بخش مرکزی شهرستان شاهین‌دژ در استان آذربایجان غربی واقع است. این شهر در ۷۲ کیلومتری شمال غرب تکاب و در ۶۰ کیلومتری جنوب شرق میاندوآب و ۶۳ کیلومتری شمال بوکان قرار دارد

شهر شاهیندژ در ویکیپدیا

شهر شاهیندژ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاهیندژ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاهیندژ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاهیندژ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاهیندژ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاهیندژ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاهیندژ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاهیندژ
زمان پخش اذان زنده به افق شاهیندژ
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شاهیندژ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شاهیندژ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاهیندژ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاهیندژ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاهیندژ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو