جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شاهیندژ

شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شاهیندژ


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٤٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاهیندژ (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر شاهیندژ)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شاهیندژ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

افلاطون
نگهبانی نیرومندتر از عشق وجود ندارد؛ نه مال و جلال و نه قوم و خویش و در میان مردمان كاری را كه از توان عشق ساخته است نتواند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاهیندژ

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاهیندژ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهیندژ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهیندژ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاهیندژ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢١:٤١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٤:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٥:٣٧١٣:٢١:٣١٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٤:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٤:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٣:١٥١٣:٢١:١٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٣:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٢:٠٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٢٠٠:٣٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٠:٥٧٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٩:٥٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٢:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٥:٣٣١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٣١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣١:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٠:١٨٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣١:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٢:٣٢١٣:٢٠:١٥٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣١:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢١:٣٥١٣:٢٠:١٢٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٠:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٠:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٩:٤٤١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٣٠:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٧:٥٨١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٠:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٧:٠٨١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٢٩:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٦:١٩١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٢٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٢٩:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٤:٠١١٣:٢٠:١٣٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٩:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٣:١٨١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٨:١٧٠٠:٢٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٨٠٦:١٢:٣٧١٣:٢٠:١٩٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٢٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:١١:٥٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٢٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١١:١٩١٣:٢٠:٢٨٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٤٨٠٠:٢٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٧٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٠:٣٣٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٣٧٠٠:٢٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاهیندژ

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شاهیندژ

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شاهیندژ

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٨:١٥١٣:٢٩:٢٠١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٢٤٠٠:٤٦:٠٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥١:٠٥٠٧:١٦:٤٧١٣:٢٩:٠٢١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:٤٥:٤١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٩:٢٨٠٧:١٥:١٩١٣:٢٨:٤٤١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١٠٠٠:٤٥:١٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٣:٥١١٣:٢٨:٢٦١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٤٤:٥٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٢:٢٣١٣:٢٨:٠٨١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٤٤:٣٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٠:٥٥١٣:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٤٤:١٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٩:٢٧١٣:٢٧:٣٢١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٤٣:٤٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٨:٠٠١٣:٢٧:١٥١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٤٣:٢٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٦:٣٣١٣:٢٦:٥٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٤٣:٠٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٥:٠٦١٣:٢٦:٤٠١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٤٢:٣٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠٣:٤٠١٣:٢٦:٢٢١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:١٧٠٠:٤٢:١٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٢:١٤١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:١٠٠٠:٤١:٥٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٠٦٠٧:٠٠:٤٨١٣:٢٥:٤٨١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:٤١:٢٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٩:٢٣١٣:٢٥:٣٢١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٥٨٠٠:٤١:٠٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٧:٥٨١٣:٢٥:١٥١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥١٠٠:٤٠:٤٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٦:٣٤١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٤٠:١٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٥:١٠١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٩٠٠:٣٩:٥٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٣:٤٧١٣:٢٤:٢٨١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٩:٣٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢٤:١٣١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٩:٠٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢١:٣٧٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣٨:٤٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٩:٤١١٣:٢٣:٤٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٧٠٠:٣٨:٢٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:١٢٠٠:٣٧:٥٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٧:٠٠١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٧:٣٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٧:١٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٤:٢٣١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٦:٥٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١١:٥٥٠٦:٤٣:٠٥١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٦:٣٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٠٠٦:٤١:٤٨١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٦:١١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٤٠:٣٢١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٣٥:٥٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٢:٠٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٥:٢٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢١:٥١٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شاهیندژ

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهیندژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهیندژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شاهیندژ

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٧:٠٦١٢:٣١:٠٨١٨:٣٥:٤٦١٨:٥٤:٠٥٠٠:١٨:١٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٥:٣٧١٣:٣٠:٥٠١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٥٨٠٠:٤٧:٥٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٥٠٧:٢٤:٠٩١٣:٣٠:٣٢١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٥١٠٠:٤٧:٣١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٠٠٧:٢٢:٤٠١٣:٣٠:١٤١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٤٤٠٠:٤٧:٠٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢١:١٢١٣:٢٩:٥٦١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٣٨٠٠:٤٦:٤٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٩:٤٤١٣:٢٩:٣٨١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣١٠٠:٤٦:٢٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٨:١٥١٣:٢٩:٢٠١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٢٤٠٠:٤٦:٠٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٥٠٧:١٦:٤٧١٣:٢٩:٠٢١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:٤٥:٤١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٨٠٧:١٥:١٩١٣:٢٨:٤٤١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١٠٠٠:٤٥:١٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٣:٥١١٣:٢٨:٢٦١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٤٤:٥٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٢:٢٣١٣:٢٨:٠٨١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٤٤:٣٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٠:٥٥١٣:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٤٤:١٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٩:٢٧١٣:٢٧:٣٢١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٤٣:٤٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٨:٠٠١٣:٢٧:١٥١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٤٣:٢٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٦:٣٣١٣:٢٦:٥٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٤٣:٠٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٥:٠٦١٣:٢٦:٤٠١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٤٢:٣٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠٣:٤٠١٣:٢٦:٢٢١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:١٧٠٠:٤٢:١٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٢:١٤١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:١٠٠٠:٤١:٥٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٦٠٧:٠٠:٤٨١٣:٢٥:٤٨١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:٤١:٢٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٩:٢٣١٣:٢٥:٣٢١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٥٨٠٠:٤١:٠٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٧:٥٨١٣:٢٥:١٥١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥١٠٠:٤٠:٤٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٦:٣٤١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٤٠:١٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٥:١٠١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٩٠٠:٣٩:٥٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٣:٤٧١٣:٢٤:٢٨١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٩:٣٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢٤:١٣١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٩:٠٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٧٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣٨:٤٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٩:٤١١٣:٢٣:٤٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٧٠٠:٣٨:٢٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:١٢٠٠:٣٧:٥٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٧:٠٠١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٧:٣٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٧:١٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٤:٢٣١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شاهیندژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شاهیندژ شهر شاهیندژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاهیندژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهیندژ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاهیندژ

شاهین‌دژ در بخش مرکزی شهرستان شاهین‌دژ در استان آذربایجان غربی واقع است. این شهر در ۷۲ کیلومتری شمال غرب تکاب و در ۶۰ کیلومتری جنوب شرق میاندوآب و ۶۳ کیلومتری شمال بوکان قرار دارد

شهر شاهیندژ در ویکیپدیا

شهر شاهیندژ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاهیندژ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاهیندژ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاهیندژ بر روی نقشه

شهر شاهیندژ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاهیندژ
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر شاهیندژ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاهیندژ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاهیندژ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاهیندژ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاهیندژ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاهیندژ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاهیندژ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاهیندژ
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاهیندژ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاهیندژ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاهیندژ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاهیندژ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو