جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شاهرود

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز شاهرود


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٠١:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٣٦
نیمه شب: ٢٣:١٧:٢٣

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاهرود (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ شهر شاهرود)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شاهرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاهرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
مسایل بزرگ نیاز به عشقی بزرگ دارند و تنها روحیه های قوی، شفاف، مطمئن و با بینایی مستحكم قادر به داشتن این عشق بزرگ هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاهرود

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاهرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شاهرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاهرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٤:٥٢١٢:٤٨:١٥١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٢٨٠٠:٠١:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٨:٠٥١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠١:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٧:٥٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:١٨٠٠:٠١:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠١:١٦١٢:٤٧:٤٦١٩:٣٤:٥١١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٠:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٠:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٧:٢١١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٥٩٢٣:٥٩:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٧:١٤١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٥٤٢٣:٥٩:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٥:٣٨١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٤٩٢٣:٥٩:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٤:٣٣١٢:٤٧:٠١١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:٤٤٢٣:٥٩:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤٦:٥٦١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٣٨٢٣:٥٨:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥٢:٢٨١٢:٤٦:٥١١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٣٣٢٣:٥٨:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:١٢٠٥:٥١:٢٧١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٢٨٢٣:٥٨:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٦:٤٢١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٢٢٢٣:٥٧:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٧:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:١١٢٣:٥٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٧:٣٧١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٠٥٢٣:٥٧:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٦:٣٢١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٥٧:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٥:٥٠١٢:٤٦:٣١١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٧:٥٢٢٣:٥٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٦:٣٠١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٥٦:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٥١٠٥:٤٤:٠٨١٢:٤٦:٣٠١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٩:٣٨٢٣:٥٦:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٤٣:٢٠١٢:٤٦:٣١١٩:٥٠:١١٢٠:١٠:٣١٢٣:٥٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:٤٦:٣٢١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٢٣٢٣:٥٦:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٢١٠٥:٤١:٤٧١٢:٤٦:٣٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١٢:١٥٢٣:٥٦:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:١٤٠٥:٤١:٠٣١٢:٤٦:٣٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٣:٠٦٢٣:٥٥:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٤٠:٢١١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٥٧٢٣:٥٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٣٩:٤٠١٢:٤٦:٤٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:٤٧٢٣:٥٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٩:٠٠١٢:٤٦:٤٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٥:٣٧٢٣:٥٥:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٨:٢٣١٢:٤٦:٥٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٢٦٢٣:٥٥:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٣٧:٤٧١٢:٤٦:٥٧١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:١٥٢٣:٥٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاهرود

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شاهرود

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شاهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شاهرود

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٢٩:٥١٠٧:٠٠:٤٤١١:٥١:٢٨١٦:٤٢:١٧١٧:٠٢:٤٨٢٣:٠٦:١٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٠:١٢٠٧:٠١:٠٢١١:٥١:٥٨١٦:٤٢:٥٨١٧:٠٣:٢٨٢٣:٠٦:٤٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٠:٣١٠٧:٠١:١٨١١:٥٢:٢٧١٦:٤٣:٤١١٧:٠٤:١٠٢٣:٠٧:١٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٠:٤٩٠٧:٠١:٣٣١١:٥٢:٥٦١٦:٤٤:٢٥١٧:٠٤:٥٣٢٣:٠٧:٤٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣١:٠٦٠٧:٠١:٤٦١١:٥٣:٢٤١٦:٤٥:١٠١٧:٠٥:٣٧٢٣:٠٨:١٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣١:٢١٠٧:٠١:٥٧١١:٥٣:٥٣١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٦:٢٢٢٣:٠٨:٤٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣١:٣٤٠٧:٠٢:٠٥١١:٥٤:٢١١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٧:٠٩٢٣:٠٩:١٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣١:٤٥٠٧:٠٢:١٢١١:٥٤:٤٨١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٧:٥٧٢٣:٠٩:٤٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣١:٥٥٠٧:٠٢:١٧١١:٥٥:١٦١٦:٤٨:٢٤١٧:٠٨:٤٦٢٣:١٠:١٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٢:٠٣٠٧:٠٢:٢٠١١:٥٥:٤٢١٦:٤٩:١٥١٧:٠٩:٣٥٢٣:١٠:٤٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٢:١٠٠٧:٠٢:٢١١١:٥٦:٠٩١٦:٥٠:٠٨١٧:١٠:٢٦٢٣:١١:١١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٢:١٥٠٧:٠٢:١٩١١:٥٦:٣٤١٦:٥١:٠١١٧:١١:١٨٢٣:١١:٣٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٢:١٨٠٧:٠٢:١٦١١:٥٧:٠٠١٦:٥١:٥٥١٧:١٢:١٠٢٣:١٢:٠٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٢:١٩٠٧:٠٢:١١١١:٥٧:٢٤١٦:٥٢:٥١١٧:١٣:٠٤٢٣:١٢:٣٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٢:١٩٠٧:٠٢:٠٤١١:٥٧:٤٩١٦:٥٣:٤٧١٧:١٣:٥٨٢٣:١٣:٠٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٢:١٦٠٧:٠١:٥٥١١:٥٨:١٢١٦:٥٤:٤٤١٧:١٤:٥٣٢٣:١٣:٢٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٢:١٣٠٧:٠١:٤٣١١:٥٨:٣٥١٦:٥٥:٤٢١٧:١٥:٤٩٢٣:١٣:٥٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠١:٣٠١١:٥٨:٥٨١٦:٥٦:٤٠١٧:١٦:٤٥٢٣:١٤:٢٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣١:٥٩٠٧:٠١:١٥١١:٥٩:١٩١٦:٥٧:٣٩١٧:١٧:٤٢٢٣:١٤:٤٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣١:٥٠٠٧:٠٠:٥٨١١:٥٩:٤٠١٦:٥٨:٣٩١٧:١٨:٤٠٢٣:١٥:٠٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣١:٣٩٠٧:٠٠:٣٩١٢:٠٠:٠١١٦:٥٩:٤٠١٧:١٩:٣٨٢٣:١٥:٣٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣١:٢٦٠٧:٠٠:١٨١٢:٠٠:٢١١٧:٠٠:٤١١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٥:٥٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠٠:٤٠١٧:٠١:٤٢١٧:٢١:٣٦٢٣:١٦:١٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٩:٣١١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٦:٤١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٩:٠٤١٢:٠١:١٦١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٧:٠٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٨:٣٥١٢:٠١:٣٣١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٧:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٨:٠٥١٢:٠١:٤٩١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٥:٣٦٢٣:١٧:٤٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٧:٣٣١٢:٠٢:٠٤١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٦:٣٧٢٣:١٨:٠٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٦:٥٩١٢:٠٢:١٩١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٧:٣٨٢٣:١٨:٢٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٦:٢٣١٢:٠٢:٣٣١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٨:٤٠٢٣:١٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شاهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شاهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شاهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شاهرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شاهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شاهرود

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٩:٠٤١٢:٠١:١٦١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٧:٠٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٨:٣٥١٢:٠١:٣٣١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٧:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٨:٠٥١٢:٠١:٤٩١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٥:٣٦٢٣:١٧:٤٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٧:٣٣١٢:٠٢:٠٤١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٦:٣٧٢٣:١٨:٠٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٦:٥٩١٢:٠٢:١٩١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٧:٣٨٢٣:١٨:٢٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٦:٢٣١٢:٠٢:٣٣١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٨:٤٠٢٣:١٨:٣٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٥:٤٦١٢:٠٢:٤٦١٧:١٠:٠٨١٧:٢٩:٤١٢٣:١٨:٥٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٥:٠٧١٢:٠٢:٥٨١٧:١١:١٢١٧:٣٠:٤٣٢٣:١٩:١٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٤:٢٦١٢:٠٣:٠٩١٧:١٢:١٦١٧:٣١:٤٤٢٣:١٩:٢٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٣:٤٣١٢:٠٣:٢٠١٧:١٣:٢٠١٧:٣٢:٤٦٢٣:١٩:٤٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥٢:٥٩١٢:٠٣:٣٠١٧:١٤:٢٤١٧:٣٣:٤٧٢٣:١٩:٥٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٢:١٣١٢:٠٣:٣٩١٧:١٥:٢٨١٧:٣٤:٤٩٢٣:٢٠:٠٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥١:٢٥١٢:٠٣:٤٧١٧:١٦:٣٣١٧:٣٥:٥١٢٣:٢٠:١٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٠:٣٦١٢:٠٣:٥٤١٧:١٧:٣٧١٧:٣٦:٥٢٢٣:٢٠:٢٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٩:٤٥١٢:٠٤:٠٠١٧:١٨:٤١١٧:٣٧:٥٤٢٣:٢٠:٣٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:٥٣١٢:٠٤:٠٦١٧:١٩:٤٤١٧:٣٨:٥٥٢٣:٢٠:٤٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٧:٥٩١٢:٠٤:١٠١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:٥٦٢٣:٢٠:٥٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٧:٠٤١٢:٠٤:١٤١٧:٢١:٥١١٧:٤٠:٥٧٢٣:٢١:٠٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٦:٠٧١٢:٠٤:١٧١٧:٢٢:٥٥١٧:٤١:٥٨٢٣:٢١:٠٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٥:٠٩١٢:٠٤:٢٠١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٢:٥٩٢٣:٢١:١٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:٠٩١٢:٠٤:٢١١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٥٩٢٣:٢١:١٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٣:٠٨١٢:٠٤:٢٢١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٤:٥٩٢٣:٢١:٢٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٢:٠٦١٢:٠٤:٢٢١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٥:٥٩٢٣:٢١:٢٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤١:٠٣١٢:٠٤:٢١١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٦:٥٩٢٣:٢١:٢٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٩:٥٨١٢:٠٤:٢٠١٧:٢٩:١٠١٧:٤٧:٥٩٢٣:٢١:٢٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٨:٥٣١٢:٠٤:١٧١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:٥٩٢٣:٢١:٣٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٧:٤٦١٢:٠٤:١٥١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٥٨٢٣:٢١:٢٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٦:٣٨١٢:٠٤:١١١٧:٣٢:١٤١٧:٥٠:٥٧٢٣:٢١:٢٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٥:٢٩١٢:٠٤:٠٧١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٥٦٢٣:٢١:٢٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٤:١٨١٢:٠٤:٠٢١٧:٣٤:١٥١٧:٥٢:٥٤٢٣:٢١:٢٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شاهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شاهرود شهر شاهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شاهرود شهر شاهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاهرود

شاهرود یکی از شهرهای استان سمنان و یکی از شهرهای بزرگ ایران بوده و مرکز شهرستان شاهرود است. نام‌های قدیمی دیگری برای شاهرود که می‌توان نام برد عبارت است از «حنچره»، «شخره» و «شاخره» اشاره نمود

شهر شاهرود در ویکیپدیا

شهر شاهرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاهرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاهرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاهرود بر روی نقشه

شهر شاهرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاهرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاهرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاهرود
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شاهرود + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر شاهرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاهرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاهرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاهرود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاهرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاهرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاهرود
زمان پخش اذان زنده به افق شاهرود
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شاهرود دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاهرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاهرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاهرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاهرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو