جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شاهرود

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز شاهرود

اذان صبح: ٠٤:٢١:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٢٦
اذان ظهر: ١١:٣٩:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٧:٤٦

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاهرود (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر شاهرود)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شاهرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شاهرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

لئوبوسكالیا
امروز بر پایه‌ی خاطره‌ی [=یادبود] دیروز، داوری نكن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاهرود

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاهرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شاهرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاهرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شاهرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٠:١١١٩:٢٤:١٤١٩:٤٣:٠٤٠٠:٠٥:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٥:٢٤١٢:٤٩:٥٧١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٥٨٠٠:٠٤:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٤:٠٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٤:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٢:٤٦١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠٣:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٠٤٠٦:١١:٢٧١٢:٤٩:١٦١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٤١٠٠:٠٣:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٠:١٠١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٣:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٨:٥٤١٢:٤٨:٥٢١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:٣٠٠٠:٠٢:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٨:٢٨١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٢٠٠٠:٠٢:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٥:٠٩١٢:٤٨:١٧١٩:٣٢:٠١١٩:٥١:١٤٠٠:٠١:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠١:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤٧:٥٧١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٠٤٠٠:٠١:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠١:٣٣١٢:٤٧:٤٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٠:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٠:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٧:٣٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٠:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٨:٠٥١٢:٤٧:٢٢١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:٤٤٢٣:٥٩:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٧:١٥١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:٣٩٢٣:٥٩:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:١١٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٣٤٢٣:٥٩:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٧:٠١١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:٢٩٢٣:٥٩:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤٦:٥٦١٩:٤٠:٤٠٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٥٨:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤٦:٥١١٩:٤١:٣٢٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٨:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٣١٠٥:٥١:٤١١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:١٣٢٣:٥٨:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٠٩٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٦:٤٢١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٥٨:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٩:٤٣١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٤:٠٣٢٣:٥٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٥٧٢٣:٥٧:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٠٩٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٥:٥١٢٣:٥٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٦:٣٢١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٦:٤٥٢٣:٥٧:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٦:٠٢١٢:٤٦:٣١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٧:٣٩٢٣:٥٦:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٥:١٠١٢:٤٦:٣٠١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٥٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاهرود

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شاهرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شاهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شاهرود

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شاهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شاهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شاهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاهرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شاهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاهرود

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شاهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاهرود شهر شاهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاهرود شهر شاهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شاهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شاهرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شاهرود

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٣٨:١٠١١:٤٢:٤٦١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٥:٠٠٢٣:٠٠:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٥:٣٨:٥٨١١:٤٢:٢٥١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٣٠٢٣:٠٠:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٥:٣٩:٤٦١١:٤٢:٠٤١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٢:٠٠٢٢:٥٩:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٠:٣٤١١:٤١:٤٣١٧:٤٢:١٧١٨:٠٠:٣٠٢٢:٥٩:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤١:٢٢١١:٤١:٢٢١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:٠١٢٢:٥٩:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٢:١١١١:٤١:٠٢١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٣١٢٢:٥٩:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٢:٥٩١١:٤٠:٤٢١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٦:٠٣٢٢:٥٨:٤٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٣:٤٨١١:٤٠:٢٢١٧:٣٦:٢١١٧:٥٤:٣٤٢٢:٥٨:٢٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٤٤:٣٧١١:٤٠:٠٢١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:٠٦٢٢:٥٨:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٥:٢٦١١:٣٩:٤٢١٧:٣٣:٢٥١٧:٥١:٣٨٢٢:٥٧:٤٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٦:١٦١١:٣٩:٢٣١٧:٣١:٥٧١٧:٥٠:١١٢٢:٥٧:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٧:٠٦١١:٣٩:٠٤١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٨:٤٤٢٢:٥٧:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٧:٥٦١١:٣٨:٤٦١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٧:١٨٢٢:٥٦:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٨:٤٦١١:٣٨:٢٨١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٥:٥٢٢٢:٥٦:٣٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٩:٣٦١١:٣٨:١٠١٧:٢٦:١٠١٧:٤٤:٢٧٢٢:٥٦:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٠:٢٧١١:٣٧:٥٣١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٣:٠٢٢٢:٥٦:٠٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥١:١٩١١:٣٧:٣٦١٧:٢٣:٢٠١٧:٤١:٣٨٢٢:٥٥:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٢:١٠١١:٣٧:١٩١٧:٢١:٥٦١٧:٤٠:١٥٢٢:٥٥:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٣:٠٢١١:٣٧:٠٣١٧:٢٠:٣٢١٧:٣٨:٥٢٢٢:٥٥:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٣:٥٤١١:٣٦:٤٨١٧:١٩:٠٩١٧:٣٧:٣١٢٢:٥٤:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٤:٤٧١١:٣٦:٣٣١٧:١٧:٤٧١٧:٣٦:٠٩٢٢:٥٤:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٥:٤٠١١:٣٦:١٨١٧:١٦:٢٥١٧:٣٤:٤٩٢٢:٥٤:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٦:٣٣١١:٣٦:٠٥١٧:١٥:٠٥١٧:٣٣:٢٩٢٢:٥٤:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٧:٢٧١١:٣٥:٥١١٧:١٣:٤٤١٧:٣٢:١١٢٢:٥٣:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٨:٢١١١:٣٥:٣٨١٧:١٢:٢٥١٧:٣٠:٥٣٢٢:٥٣:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٥:٥٩:١٥١١:٣٥:٢٦١٧:١١:٠٧١٧:٢٩:٣٦٢٢:٥٣:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٠:١٠١١:٣٥:١٥١٧:٠٩:٤٩١٧:٢٨:٢٠٢٢:٥٣:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠١:٠٥١١:٣٥:٠٤١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٧:٠٥٢٢:٥٣:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٢:٠٠١١:٣٤:٥٣١٧:٠٧:١٧١٧:٢٥:٥١٢٢:٥٢:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٢:٥٦١١:٣٤:٤٤١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٤:٣٨٢٢:٥٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شاهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شاهرود شهر شاهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شاهرود شهر شاهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاهرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاهرود

شاهرود یکی از شهرهای استان سمنان و یکی از شهرهای بزرگ ایران بوده و مرکز شهرستان شاهرود است. نام‌های قدیمی دیگری برای شاهرود که می‌توان نام برد عبارت است از «حنچره»، «شخره» و «شاخره» اشاره نمود

شهر شاهرود در ویکیپدیا

شهر شاهرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاهرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاهرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاهرود بر روی نقشه

شهر شاهرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاهرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاهرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاهرود
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شاهرود + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شاهرود + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شاهرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شاهرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شاهرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاهرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاهرود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شاهرود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاهرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شاهرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاهرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاهرود
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاهرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاهرود
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاهرود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاهرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو