جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شان کبود

ده پایین | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز شان کبود


اذان صبح: ٠٥:٤١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٤٤:١١

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شان کبود (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای شان کبود)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شان کبود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شان کبود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
هر كه به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شان کبود

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شان کبود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شان کبود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شان کبود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شان کبود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شان کبود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٥٣١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣٧:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٠:٤٨١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:١٠٠٠:٣٧:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٣٧:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٨:٤٠١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٣٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٧:٣٨١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٦:٣٦١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٦:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢١:١٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٥:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢١:٠٩٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٣:٣٨١٣:٢١:٠٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣٥:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٢:٤١١٣:٢٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٥:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣١:٤٥١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣٤:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٠:٤٧٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٤:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٩:٥٦١٣:٢٠:٤٣٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٠٣٠٠:٣٤:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣١:٥١٠٠:٣٤:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٣٤:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٣:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٣:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٣:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٤:١٦١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٣٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٢:٥١١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٢:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٢:١٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٢:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢١:٣١١٣:٢٠:٣٨٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٠:٤١٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٢:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٩:٤٣١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٢:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٩:١٠١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٢:٤٣٠٠:٣٢:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شان کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شان کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شان کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شان کبود

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شان کبود

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای شان کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شان کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شان کبود

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٣١٠٧:١٩:٣٦١٣:٢٩:٤٥١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٠٨٠٠:٤٨:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:١٨:١٥١٣:٢٩:٢٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٨:٥٣٠٠:٤٧:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٣٥٠٧:١٦:٥٥١٣:٢٩:٠٩١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٣٩٠٠:٤٧:٣٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٠٧٠٧:١٥:٣٤١٣:٢٨:٥١١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٤٧:١٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٤:١٤١٣:٢٨:٣٣١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٤٦:٤٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٢:٥٤١٣:٢٨:١٦١٩:٤٤:١٠٢٠:٠١:٥٥٠٠:٤٦:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٤١٠٧:١١:٣٤١٣:٢٧:٥٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٤٦:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٠:١٤١٣:٢٧:٤٠١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٤٥:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٤٣٠٧:٠٨:٥٥١٣:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:١١٠٠:٤٥:١٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:١٤٠٧:٠٧:٣٦١٣:٢٧:٠٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٤٤:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٦:١٧١٣:٢٦:٤٨١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٤٤:٣٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٤:٥٨١٣:٢٦:٣١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٤٤:١١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٣:٤٠١٣:٢٦:١٤١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:٤٣:٤٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢٥:٥٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٤٣:٢٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠١:٠٥١٣:٢٥:٤١١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٤٣:٠٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٢٠٠٦:٥٩:٤٩١٣:٢٥:٢٤١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٤٢:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٨:٣٢١٣:٢٥:٠٩١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٤٢:٢٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٧:١٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٠٥٠٠:٤١:٥٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٦:٠١١٣:٢٤:٣٨١٩:٥٣:٤٧٢٠:١١:٥١٠٠:٤١:٣٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٤:٤٧١٣:٢٤:٢٣١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٣٨٠٠:٤١:١٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:٣٣١٣:٢٤:٠٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٢٥٠٠:٤٠:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٣:٥٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:١٢٠٠:٤٠:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٣:٤١١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٤:٥٩٠٠:٤٠:١٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٩:٥٥١٣:٢٣:٢٧١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٤٧٠٠:٣٩:٥١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٣:١٤١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٣٤٠٠:٣٩:٣١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢٣:٠٢١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٢٢٠٠:٣٩:١١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٦:٢٤١٣:٢٢:٥٠١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:١٠٠٠:٣٨:٥١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٥:١٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٨:٥٨٠٠:٣٨:٣٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٤:٠٧١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠١:١٩٢٠:١٩:٤٦٠٠:٣٨:١٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٣:٠٠١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای شان کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شان کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شان کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شان کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شان کبود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شان کبود

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای شان کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شان کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شان کبود

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٧:٤٠١٢:٣١:٣٣١٨:٣٥:٥٨١٨:٥٣:٣٥٠٠:٢٠:٢١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٤٤٠٧:٢٦:١٩١٣:٣١:١٥١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٢١٠٠:٥٠:٠١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٨٠٧:٢٤:٥٩١٣:٣٠:٥٧١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٠٦٠٠:٤٩:٤٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٥٢٠٧:٢٣:٣٨١٣:٣٠:٤٠١٩:٣٨:١٣١٩:٥٥:٥٢٠٠:٤٩:١٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢٥٠٧:٢٢:١٧١٣:٣٠:٢٢١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٧٠٠:٤٨:٥٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٥٨٠٧:٢٠:٥٦١٣:٣٠:٠٤١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٢٣٠٠:٤٨:٣٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣١٠٧:١٩:٣٦١٣:٢٩:٤٥١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٠٨٠٠:٤٨:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٣٠٧:١٨:١٥١٣:٢٩:٢٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٨:٥٣٠٠:٤٧:٥٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٥٠٧:١٦:٥٥١٣:٢٩:٠٩١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٣٩٠٠:٤٧:٣٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٧٠٧:١٥:٣٤١٣:٢٨:٥١١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٤٧:١٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٤:١٤١٣:٢٨:٣٣١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٤٦:٤٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٢:٥٤١٣:٢٨:١٦١٩:٤٤:١٠٢٠:٠١:٥٥٠٠:٤٦:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤١٠٧:١١:٣٤١٣:٢٧:٥٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٤٦:٠٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٠:١٤١٣:٢٧:٤٠١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٤٥:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٣٠٧:٠٨:٥٥١٣:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:١١٠٠:٤٥:١٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٤٠٧:٠٧:٣٦١٣:٢٧:٠٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٤٤:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٦:١٧١٣:٢٦:٤٨١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٤٤:٣٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٤:٥٨١٣:٢٦:٣١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٤٤:١١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٣:٤٠١٣:٢٦:١٤١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:٤٣:٤٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢٥:٥٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٤٣:٢٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠١:٠٥١٣:٢٥:٤١١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٤٣:٠٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٠٠٦:٥٩:٤٩١٣:٢٥:٢٤١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٤٢:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٨:٣٢١٣:٢٥:٠٩١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٤٢:٢٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٧:١٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٠٥٠٠:٤١:٥٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٦:٠١١٣:٢٤:٣٨١٩:٥٣:٤٧٢٠:١١:٥١٠٠:٤١:٣٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٤:٤٧١٣:٢٤:٢٣١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٣٨٠٠:٤١:١٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:٣٣١٣:٢٤:٠٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٢٥٠٠:٤٠:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٣:٥٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:١٢٠٠:٤٠:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٣:٤١١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٤:٥٩٠٠:٤٠:١٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٩:٥٥١٣:٢٣:٢٧١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٤٧٠٠:٣٩:٥١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٣:١٤١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٣٤٠٠:٣٩:٣١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شان کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شان کبود روستای شان کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شان کبود روستای شان کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شان کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شان کبود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شان کبود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شان کبود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شان کبود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شان کبود

روستای شان کبود بر روی نقشه

روستای شان کبود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شان کبود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شان کبود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شان کبود
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شان کبود + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای شان کبود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شان کبود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شان کبود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شان کبود رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شان کبود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شان کبود
زمان پخش اذان مستقیم به افق شان کبود
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شان کبود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شان کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شان کبود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شان کبود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شان کبود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شان کبود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو