جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شاندیز

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شاندیز

اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٣٣
اذان ظهر: ١١:١٧:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٠٦:١١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٥:٠٨

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاندیز (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر شاندیز)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شاندیز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شاندیز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
جهاد بر چهار نوع است:‌ فرمان به كار خوب و نهی از كار بد و راستی در موقع صبر (سختی و فشار باعث دروغ نشود) و انزجار از شخص فاسق.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاندیز

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاندیز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاندیز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شاندیز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاندیز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شاندیز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٣:٠٩١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٤٥٢٣:٤٧:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٢:٤٠١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:٣٩٢٣:٤٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٢:٢٦١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٧:٣٣٢٣:٤٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٢:١٣١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٦:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٤:١٣١٢:٣٢:٠٠١٩:١٠:٢٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣١:٤٧١٩:١١:١٤١٩:٣٠:١٦٢٣:٤٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥١:٣٩١٢:٣١:٣٥١٩:١٢:٠٦١٩:٣١:١١٢٣:٤٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣١:٢٣١٩:١٢:٥٨١٩:٣٢:٠٥٢٣:٤٥:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣١:١٢١٩:١٣:٥٠١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤٤:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣١:٠١١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:٥٥٢٣:٤٤:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٠:٥٠١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:٤٩٢٣:٤٤:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٠:٤٠١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٣:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٠:٣١١٩:١٧:١٧١٩:٣٦:٣٩٢٣:٤٣:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٠:٢٢١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:٣٤٢٣:٤٣:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٠:١٣١٩:١٩:٠١١٩:٣٨:٢٩٢٣:٤٢:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٠:٠٥١٩:١٩:٥٣١٩:٣٩:٢٤٢٣:٤٢:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٩:٤٤١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٠:٤٥١٩:٤٠:١٩٢٣:٤٢:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٩:٥١١٩:٢١:٣٧١٩:٤١:١٤٢٣:٤٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣٧:٣٤١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٢:٠٩٢٣:٤١:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٦:٣٠١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٣:٠٤٢٣:٤١:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٥:٢٨١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٥٨٢٣:٤١:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٥٣٢٣:٤١:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٠:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣١:٣٢١٢:٢٩:١٩١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:٣٧٢٣:٤٠:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٥٨٠٥:٣٠:٣٦١٢:٢٩:١٧١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:٣١٢٣:٤٠:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٤١٠٥:٢٩:٤١١٢:٢٩:١٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٩:٢٥٢٣:٣٩:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٩:١٤١٩:٣٠:١٠١٩:٥٠:١٨٢٣:٣٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاندیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاندیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاندیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاندیز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شاندیز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شاندیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاندیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شاندیز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شاندیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شاندیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شاندیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاندیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاندیز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاندیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شاندیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاندیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاندیز

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شاندیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاندیز شهر شاندیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شاندیز شهر شاندیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شاندیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاندیز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شاندیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاندیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاندیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شاندیز

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٦:٣٣١١:١٧:١٨١٦:٤٧:٣٣١٧:٠٦:١١٢٢:٣٥:٠٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٧:٢٩١١:١٧:١٠١٦:٤٦:٢١١٧:٠٥:٠٠٢٢:٣٤:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٨:٢٦١١:١٧:٠٢١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٣:٥٠٢٢:٣٤:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٩:٢٣١١:١٦:٥٥١٦:٤٣:٥٨١٧:٠٢:٤١٢٢:٣٤:٣٨
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٠:٢٠١١:١٦:٤٩١٦:٤٢:٤٨١٧:٠١:٣٤٢٢:٣٤:٢٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥١:١٨١١:١٦:٤٣١٦:٤١:٤٠١٧:٠٠:٢٧٢٢:٣٤:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٢:١٦١١:١٦:٣٨١٦:٤٠:٣٢١٦:٥٩:٢٢٢٢:٣٤:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٣:١٤١١:١٦:٣٤١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٨:١٨٢٢:٣٤:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٤:١٣١١:١٦:٣١١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٧:١٥٢٢:٣٣:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٥:١١١١:١٦:٢٨١٦:٣٧:١٨١٦:٥٦:١٤٢٢:٣٣:٥٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٦:١١١١:١٦:٢٧١٦:٣٦:١٦١٦:٥٥:١٤٢٢:٣٣:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٧:١٠١١:١٦:٢٦١٦:٣٥:١٥١٦:٥٤:١٦٢٢:٣٣:٤٣
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٨:١٠١١:١٦:٢٥١٦:٣٤:١٥١٦:٥٣:١٨٢٢:٣٣:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٩:٠٩١١:١٦:٢٦١٦:٣٣:١٧١٦:٥٢:٢٣٢٢:٣٣:٣٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٠:١٠١١:١٦:٢٨١٦:٣٢:٢٠١٦:٥١:٢٨٢٢:٣٣:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠١:١٠١١:١٦:٣٠١٦:٣١:٢٥١٦:٥٠:٣٦٢٢:٣٣:٣٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٢:١١١١:١٦:٣٣١٦:٣٠:٣١١٦:٤٩:٤٤٢٢:٣٣:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:١١١١:١٦:٣٧١٦:٢٩:٣٩١٦:٤٨:٥٥٢٢:٣٣:٣٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٤:١٢١١:١٦:٤٢١٦:٢٨:٤٨١٦:٤٨:٠٧٢٢:٣٣:٣٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٥:١٣١١:١٦:٤٨١٦:٢٧:٥٩١٦:٤٧:٢٠٢٢:٣٣:٣٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٦:١٤١١:١٦:٥٥١٦:٢٧:١٢١٦:٤٦:٣٥٢٢:٣٣:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٧:١٦١١:١٧:٠٢١٦:٢٦:٢٦١٦:٤٥:٥٢٢٢:٣٣:٤٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٨:١٧١١:١٧:١١١٦:٢٥:٤٢١٦:٤٥:١١٢٢:٣٣:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٩:١٨١١:١٧:٢٠١٦:٢٥:٠٠١٦:٤٤:٣١٢٢:٣٣:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٠:٢٠١١:١٧:٣٠١٦:٢٤:١٩١٦:٤٣:٥٣٢٢:٣٣:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١١:٢١١١:١٧:٤١١٦:٢٣:٤١١٦:٤٣:١٧٢٢:٣٤:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٢:٢٢١١:١٧:٥٣١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٢:٤٢٢٢:٣٤:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٣:٢٣١١:١٨:٠٦١٦:٢٢:٢٨١٦:٤٢:١٠٢٢:٣٤:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٤:٢٤١١:١٨:١٩١٦:٢١:٥٥١٦:٤١:٣٩٢٢:٣٤:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٢٤١١:١٨:٣٣١٦:٢١:٢٣١٦:٤١:١٠٢٢:٣٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شاندیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شاندیز شهر شاندیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شاندیز شهر شاندیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاندیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاندیز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاندیز

شاندیز شهری در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران است. از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شاندیز، دره‌های مصفا و پرآبی است که به همراه درختان سر به فلک کشیده، گلهای وحشی، آب و هوای معتدل شاندیز و رودخانه‌های روانی که از دامنه‌های شمالی کوه‌های بینالود سرچشمه

شهر شاندیز در ویکیپدیا

شهر شاندیز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاندیز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاندیز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاندیز بر روی نقشه

شهر شاندیز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاندیز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاندیز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاندیز
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شاندیز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر شاندیز + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شاندیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شاندیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شاندیز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاندیز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاندیز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شاندیز
زمان پخش اذان مستقیم به افق شاندیز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاندیز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شاندیز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شاندیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاندیز
زمان پخش اذان زنده به افق شاندیز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاندیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاندیز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو