جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شاندرمن

ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شاندرمن

اذان صبح: ٠٤:١٥:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٢٢
اذان ظهر: ١٣:١٩:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:١٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٥١

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاندرمن (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر شاندرمن)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شاندرمن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شاندرمن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

مثل فارسی
دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاندرمن

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاندرمن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاندرمن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شاندرمن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاندرمن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شاندرمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٤٠:١٩١٣:١٣:٤٧١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٣:٣٢١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٣:١٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٦:١٢١٣:١٣:٠٤١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٢:٥١١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٦:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٣:٣٠١٣:١٢:٣٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٦:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٣٢:١٠١٣:١٢:٢٥١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣٠:٥١١٣:١٢:١٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٥:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٨:١٦١٣:١١:٥٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٤:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٦:٥٩١٣:١١:٣٩١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٤:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٥:٤٤١٣:١١:٢٨١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٤:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٤:٣٠١٣:١١:١٨١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٣:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٣:١٦١٣:١١:٠٩١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٣:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٢:٠٤١٣:١١:٠٠٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٣:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٢:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٩:٤٢١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٢:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٨:٣٣١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٢:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٧:٢٤١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢١:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٦:١٨١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢١:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٥:١٢١٣:١٠:١٧٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢١:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٤:٠٧١٣:١٠:١٢٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٠:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٣:٠٤١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٠:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٢:٠٢١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:١١:٠٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٩:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٩:٥٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٩:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاندرمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاندرمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شاندرمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاندرمن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شاندرمن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شاندرمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاندرمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شاندرمن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر شاندرمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شاندرمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شاندرمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاندرمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاندرمن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شاندرمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر شاندرمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاندرمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شاندرمن

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شاندرمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شاندرمن شهر شاندرمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شاندرمن شهر شاندرمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شاندرمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاندرمن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شاندرمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاندرمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاندرمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شاندرمن

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٣٠٥:٥٣:٠١١٣:١٥:٢٤٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٩:٤٠٠٠:١٩:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٨٠٥:٥٣:١٥١٣:١٥:٣٧٢٠:٣٧:٥٧٢٠:٥٩:٥١٠٠:١٩:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٥٠٥:٥٣:٣١١٣:١٥:٥٠٢٠:٣٨:٠٧٢١:٠٠:٠٠٠٠:٢٠:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٥٠٥:٥٣:٤٨١٣:١٦:٠٣٢٠:٣٨:١٤٢١:٠٠:٠٧٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٥٤:٠٧١٣:١٦:١٦٢٠:٣٨:٢٠٢١:٠٠:١٣٠٠:٢٠:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٥٤:٢٧١٣:١٦:٢٨٢٠:٣٨:٢٤٢١:٠٠:١٦٠٠:٢٠:٥٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٥٤:٤٨١٣:١٦:٤١٢٠:٣٨:٢٧٢١:٠٠:١٧٠٠:٢١:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٥٥:١١١٣:١٦:٥٣٢٠:٣٨:٢٧٢١:٠٠:١٧٠٠:٢١:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٥٥:٣٦١٣:١٧:٠٥٢٠:٣٨:٢٦٢١:٠٠:١٤٠٠:٢١:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٥٦:٠٢١٣:١٧:١٧٢٠:٣٨:٢٣٢١:٠٠:١٠٠٠:٢٢:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٥٦:٢٩١٣:١٧:٢٨٢٠:٣٨:١٨٢١:٠٠:٠٤٠٠:٢٢:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٥٦:٥٧١٣:١٧:٤٠٢٠:٣٨:١١٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٢٢:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٥٧:٢٦١٣:١٧:٥١٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٩:٤٥٠٠:٢٢:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٥٧:٥٧١٣:١٨:٠١٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٩:٣٣٠٠:٢٣:١٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٥٨:٢٩١٣:١٨:١١٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٩:١٩٠٠:٢٣:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٥٩:٠٢١٣:١٨:٢١٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٢٣:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٥٩:٣٦١٣:١٨:٣١٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٢٤:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٣٠٦:٠٠:١١١٣:١٨:٤٠٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٢٤:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٦٠٦:٠٠:٤٧١٣:١٨:٤٩٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٨:٠٣٠٠:٢٤:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥١٠٦:٠١:٢٥١٣:١٨:٥٧٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٧:٤٠٠٠:٢٤:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٦:٠٢:٠٣١٣:١٩:٠٥٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٧:١٤٠٠:٢٥:١٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٦:٠٢:٤٢١٣:١٩:١٣٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٥:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:١٩:٢٠٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٦:١٧٠٠:٢٥:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٦:٠٤:٠٣١٣:١٩:٢٦٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:٤٦٠٠:٢٦:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:١٩:٣٢٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٥:١٣٠٠:٢٦:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٩:٣٨٢٠:٣٣:٢٦٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٢٦:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٦:٠٦:١٠١٣:١٩:٤٣٢٠:٣٢:٥٣٢٠:٥٤:٠٢٠٠:٢٦:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٩:٤٨٢٠:٣٢:١٧٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٢٧:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٩:٥٢٢٠:٣١:٤٠٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٢٧:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٩:٥٥٢٠:٣١:٠٢٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٢٧:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٩:٥٨٢٠:٣٠:٢١٢٠:٥١:١٨٠٠:٢٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شاندرمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شاندرمن شهر شاندرمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شاندرمن شهر شاندرمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاندرمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاندرمن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاندرمن

بخش شاندرمن موشنگاه یکی از بخش‌های شهرستان ماسال در استان گیلان در شمال ایران است یکی از نکات مهم شهر شاندرمن داشتن پهناورترین روستای استان گیلان است این روستا که سیاهمرد نام دارد دارای چهار هزار نفر جمعیت می‌باشد.

شهر شاندرمن در ویکیپدیا

شهر شاندرمن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاندرمن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاندرمن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاندرمن بر روی نقشه

شهر شاندرمن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاندرمن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاندرمن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاندرمن
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شاندرمن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر شاندرمن + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شاندرمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شاندرمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شاندرمن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاندرمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاندرمن رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شاندرمن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شاندرمن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شاندرمن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاندرمن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاندرمن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شاندرمن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاندرمن
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شاندرمن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاندرمن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو