جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شاندرمن

ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شاندرمن


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٣١
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:١٦
اذان مغرب: ١٧:١٧:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٢٢:١٠

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شاندرمن (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر شاندرمن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شاندرمن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاندرمن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
دنیا پر از ابلیسانی است كه پیوسته به ما كینه می ورزند، زیرا طاقت آنكه كمال خود را به حال خود گذارند، ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شاندرمن

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شاندرمن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاندرمن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شاندرمن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شاندرمن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاندرمن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٦:٤٢١٣:١١:٣٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٥:٢٦١٣:١١:٢٧١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٤:١٢١٣:١١:١٧١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٢:٥٩١٣:١١:٠٨١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٣:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢١:٤٧١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١٠٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٩:٢٦١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٢:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٧:٠٩١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢١:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٦:٠٣١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢١:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٤:٥٧١٣:١٠:١٧٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢١:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٣:٥٣١٣:١٠:١٢٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٠:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٢:٥٠١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٠:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:١١:٤٨١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٠:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٠:٤٨١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٠:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٩:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٩:٥٥٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٩:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٩:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٨:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٨:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٣١٠٠:١٨:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢١٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٨:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:١٩٠٠:١٨:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٩٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:١٢٠٠:١٨:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٥١٠٦:٠١:١٨١٣:١٠:٠١٢٠:١٩:١٢٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٧:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٤٠٦:٠٠:٣٥١٣:١٠:٠٥٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:٥٨٠٠:١٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٩:٥٤١٣:١٠:٠٩٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٤٩٠٠:١٧:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥٩:١٥١٣:١٠:١٣٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤٢:٤٠٠٠:١٧:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٥٠٥:٥٨:٣٧١٣:١٠:١٩٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:٣٠٠٠:١٧:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاندرمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاندرمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شاندرمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاندرمن

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر شاندرمن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شاندرمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاندرمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر شاندرمن

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر شاندرمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شاندرمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شاندرمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شاندرمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاندرمن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شاندرمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شاندرمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شاندرمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شاندرمن

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٩:٣٧١١:٥٩:٣٠١٦:٥٩:٠٣١٧:١٩:١١٢٣:١٤:٥٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٧:٠٠:٣٩١١:٥٩:٤٦١٦:٥٨:٣٤١٧:١٨:٤٥٢٣:١٥:٠٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٧:٠١:٤٠١٢:٠٠:٠٣١٦:٥٨:٠٧١٧:١٨:٢٠٢٣:١٥:١٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٧:٠٢:٤١١٢:٠٠:٢٠١٦:٥٧:٤٢١٧:١٧:٥٧٢٣:١٥:٣٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٧:٠٣:٤٢١٢:٠٠:٣٩١٦:٥٧:١٩١٧:١٧:٣٧٢٣:١٥:٤٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠٤:٤٢١٢:٠٠:٥٨١٦:٥٦:٥٨١٧:١٧:١٨٢٣:١٦:٠٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٥:٤١١٢:٠١:١٨١٦:٥٦:٣٩١٧:١٧:٠١٢٣:١٦:١٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٦:٤٠١٢:٠١:٣٩١٦:٥٦:٢٢١٧:١٦:٤٧٢٣:١٦:٣٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠٧:٣٨١٢:٠٢:٠٠١٦:٥٦:٠٧١٧:١٦:٣٤٢٣:١٦:٥٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٨:٣٥١٢:٠٢:٢٢١٦:٥٥:٥٤١٧:١٦:٢٣٢٣:١٧:١١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٩:٣٢١٢:٠٢:٤٤١٦:٥٥:٤٤١٧:١٦:١٥٢٣:١٧:٣٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:١٠:٢٨١٢:٠٣:٠٨١٦:٥٥:٣٥١٧:١٦:٠٨٢٣:١٧:٥٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٥٠٧:١١:٢٢١٢:٠٣:٣١١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٠٣٢٣:١٨:١١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:١٢:١٦١٢:٠٣:٥٦١٦:٥٥:٢٤١٧:١٦:٠١٢٣:١٨:٣٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٠٠٧:١٣:٠٩١٢:٠٤:٢١١٦:٥٥:٢١١٧:١٦:٠٠٢٣:١٨:٥٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٤:٠١١٢:٠٤:٤٦١٦:٥٥:٢١١٧:١٦:٠١٢٣:١٩:١٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١١٠٧:١٤:٥٢١٢:٠٥:١٢١٦:٥٥:٢٣١٧:١٦:٠٤٢٣:١٩:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٦٠٧:١٥:٤١١٢:٠٥:٣٨١٦:٥٥:٢٦١٧:١٦:١٠٢٣:٢٠:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٩٠٧:١٦:٣٠١٢:٠٦:٠٥١٦:٥٥:٣٢١٧:١٦:١٧٢٣:٢٠:٢٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٢٠٧:١٧:١٧١٢:٠٦:٣٢١٦:٥٥:٤٠١٧:١٦:٢٦٢٣:٢٠:٥٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٨:٠٣١٢:٠٧:٠٠١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:٣٧٢٣:٢١:١٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٨:٤٨١٢:٠٧:٢٨١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٥٠٢٣:٢١:٤٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٥٠٧:١٩:٣١١٢:٠٧:٥٦١٦:٥٦:١٦١٧:١٧:٠٥٢٣:٢٢:١٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:٢٠:١٣١٢:٠٨:٢٥١٦:٥٦:٣٢١٧:١٧:٢٢٢٣:٢٢:٣٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٢٠٧:٢٠:٥٣١٢:٠٨:٥٤١٦:٥٦:٥٠١٧:١٧:٤١٢٣:٢٣:٠٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٨٠٧:٢١:٣٢١٢:٠٩:٢٣١٦:٥٧:١٠١٧:١٨:٠٢٢٣:٢٣:٣٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٤٠٧:٢٢:٠٩١٢:٠٩:٥٢١٦:٥٧:٣٣١٧:١٨:٢٤٢٣:٢٤:٠١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٨٠٧:٢٢:٤٥١٢:١٠:٢٢١٦:٥٧:٥٧١٧:١٨:٤٩٢٣:٢٤:٢٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٢٠٧:٢٣:١٩١٢:١٠:٥١١٦:٥٨:٢٣١٧:١٩:١٥٢٣:٢٤:٥٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:٢٣:٥٢١٢:١١:٢١١٦:٥٨:٥٠١٧:١٩:٤٣٢٣:٢٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شاندرمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شاندرمن شهر شاندرمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شاندرمن شهر شاندرمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شاندرمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شاندرمن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شاندرمن

بخش شاندرمن موشنگاه یکی از بخش‌های شهرستان ماسال در استان گیلان در شمال ایران است یکی از نکات مهم شهر شاندرمن داشتن پهناورترین روستای استان گیلان است این روستا که سیاهمرد نام دارد دارای چهار هزار نفر جمعیت می‌باشد.

شهر شاندرمن در ویکیپدیا

شهر شاندرمن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شاندرمن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شاندرمن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شاندرمن بر روی نقشه

شهر شاندرمن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شاندرمن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شاندرمن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شاندرمن
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شاندرمن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر شاندرمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شاندرمن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شاندرمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شاندرمن رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شاندرمن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شاندرمن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شاندرمن دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شاندرمن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاندرمن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاندرمن
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاندرمن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاندرمن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شاندرمن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو