جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شال

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شال


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٣٢
نیمه شب: ٢٣:١٢:٥٣

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شال (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر شال)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هیچ گناه كبیره‌ای با استغفار كبیره نمی‌ماند و گناهی كه با اصرار انجام شود، صغیره نیست. (استغفار گناه كبیره را نیز از بین می‌برد ولی اگر كسی گناه صغیره را به خاطر صغیره بودنش زیاد انجام دهد، تبدیل به كبیره خواهد شد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر شال

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٢:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢١:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٨:١٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢١:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٩:٣١١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢١:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٠:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٧:٢١١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٦:١٨١٣:٠٧:٤٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٠:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٥:١٥١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٠:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٤:١٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:١٢٠٠:١٩:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٣:١٥١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٩:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٢:١٦١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٩:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:١١:١٩١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٩:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٨:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٨:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٨:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٨:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٨:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٧:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٧:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٧:٢٢٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٧:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٧:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٦٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٧:٣١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٧:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٦٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٥٩٠٠:١٦:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٩٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٣٥٠٠:١٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٧:٥١٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٧:٢٢٠٠:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شال

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شال

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شال

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٤:١٦١١:٥٥:١٩١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٤:٢٤٢٣:١٣:٢٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٥:١١١١:٥٥:١١١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٣:١٥٢٣:١٣:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٦:٠٧١١:٥٥:٠٤١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٢:٠٦٢٣:١٣:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٧:٠٣١١:٥٤:٥٧١٧:٢٢:٢٣١٧:٤٠:٥٩٢٣:١٢:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٧:٥٩١١:٥٤:٥١١٧:٢١:١٥١٧:٣٩:٥٣٢٣:١٢:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٨:٥٦١١:٥٤:٤٦١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٤٨٢٣:١٢:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٩:٥٣١١:٥٤:٤١١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:٤٤٢٣:١٢:٣١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٠:٥٠١١:٥٤:٣٧١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:٤٢٢٣:١٢:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣١:٤٨١١:٥٤:٣٤١٧:١٦:٥٤١٧:٣٥:٤١٢٣:١٢:١٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٢:٤٦١١:٥٤:٣٢١٧:١٥:٥٢١٧:٣٤:٤١٢٣:١٢:١٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٣:٤٤١١:٥٤:٣١١٧:١٤:٥١١٧:٣٣:٤٣٢٣:١٢:٠٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٤:٤٢١١:٥٤:٣٠١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:٤٦٢٣:١٢:٠٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٥:٤١١١:٥٤:٣٠١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٥٠٢٣:١٢:٠٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٦:٤٠١١:٥٤:٣١١٧:١١:٥٧١٧:٣٠:٥٦٢٣:١١:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٧:٣٩١١:٥٤:٣٣١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:٠٣٢٣:١١:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٨:٣٨١١:٥٤:٣٦١٧:١٠:٠٩١٧:٢٩:١٢٢٣:١١:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٩:٣٨١١:٥٤:٣٩١٧:٠٩:١٦١٧:٢٨:٢٢٢٣:١١:٥٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٠:٣٨١١:٥٤:٤٤١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:٣٤٢٣:١١:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:٣٧١١:٥٤:٤٩١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٦:٤٧٢٣:١١:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٢:٣٧١١:٥٤:٥٥١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٦:٠٢٢٣:١١:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٣:٣٧١١:٥٥:٠١١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٥:١٨٢٣:١٢:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٤:٣٧١١:٥٥:٠٩١٧:٠٥:١٨١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٢:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٥:٣٧١١:٥٥:١٨١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٣:٥٦٢٣:١٢:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٦:٣٨١١:٥٥:٢٧١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:١٨٢٣:١٢:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٧:٣٨١١:٥٥:٣٧١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:٤١٢٣:١٢:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٨:٣٨١١:٥٥:٤٨١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٢:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٦:٠٠١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٣٣٢٣:١٢:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥٠:٣٨١١:٥٦:١٣١٧:٠١:٢٨١٧:٢١:٠٢٢٣:١٢:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥١:٣٧١١:٥٦:٢٦١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٢:٥٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٢:٣٧١١:٥٦:٤١١٧:٠٠:٢٦١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شال شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شال شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شال

شال شهری است در بخش شال شهرستان بوئین‌زهرا استان قزوین ایران در بستر رودخانه خرود واقع شده که این رودخانه اسفرورین و شال را از هم منفک می‌کند

شهر شال در ویکیپدیا

شهر شال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شال بر روی نقشه

شهر شال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شال
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شال رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شال
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شال
زمان پخش اذان زنده به افق شال
زمان پخش اذان مستقیم به افق شال
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شال دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو