جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شال

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شال


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:١٣
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٠٨

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شال (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر شال)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
پرورش بدن باید از كودكی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شال

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٢١٠٠:٢٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٢:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢١:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٨:١٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢١:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٩:٣١١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢١:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٠:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٧:٢١١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٠:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٦:١٨١٣:٠٧:٤٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٠:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٥:١٥١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٠:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٤:١٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:١٢٠٠:١٩:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٣:١٥١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٩:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٢:١٦١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٩:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:١١:١٩١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٩:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٨:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٨:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٨:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٨:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٨:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٧:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٧:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٧:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٧:٢٢٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٧:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٦٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٧:٣١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٦٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٥٩٠٠:١٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٩٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٦:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٣٥٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شال

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شال

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شال

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٩:٥٤٠٧:٢٠:٠٧١٢:١٢:١٧١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٤:٥١٢٣:٢٧:٢٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٠:١٥٠٧:٢٠:٢٦١٢:١٢:٤٦١٧:٠٥:١١١٧:٢٥:٣١٢٣:٢٧:٥٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٠:٣٥٠٧:٢٠:٤٣١٢:١٣:١٥١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٦:١٢٢٣:٢٨:٢٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢٠:٥٨١٢:١٣:٤٤١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٦:٥٥٢٣:٢٨:٥٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥١:١٠٠٧:٢١:١١١٢:١٤:١٣١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٧:٣٩٢٣:٢٩:٢٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥١:٢٥٠٧:٢١:٢٢١٢:١٤:٤١١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٨:٢٤٢٣:٢٩:٥٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥١:٣٨٠٧:٢١:٣١١٢:١٥:٠٩١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٩:١٠٢٣:٣٠:٢٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥١:٥٠٠٧:٢١:٣٨١٢:١٥:٣٧١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٩:٥٨٢٣:٣٠:٥٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢١:٤٣١٢:١٦:٠٤١٧:١٠:٣٤١٧:٣٠:٤٦٢٣:٣١:٢١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٢:٠٩٠٧:٢١:٤٧١٢:١٦:٣١١٧:١١:٢٥١٧:٣١:٣٥٢٣:٣١:٥٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢١:٤٨١٢:١٦:٥٧١٧:١٢:١٧١٧:٣٢:٢٦٢٣:٣٢:١٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٢:٢١٠٧:٢١:٤٧١٢:١٧:٢٣١٧:١٣:١٠١٧:٣٣:١٧٢٣:٣٢:٤٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٢:٢٥٠٧:٢١:٤٥١٢:١٧:٤٨١٧:١٤:٠٣١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٣:١٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٢:٢٦٠٧:٢١:٤٠١٢:١٨:١٣١٧:١٤:٥٨١٧:٣٥:٠٢٢٣:٣٣:٤٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٢:٢٦٠٧:٢١:٣٣١٢:١٨:٣٧١٧:١٥:٥٤١٧:٣٥:٥٥٢٣:٣٤:٠٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٢:٢٥٠٧:٢١:٢٥١٢:١٩:٠١١٧:١٦:٥٠١٧:٣٦:٥٠٢٣:٣٤:٣٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٢:٢١٠٧:٢١:١٤١٢:١٩:٢٤١٧:١٧:٤٧١٧:٣٧:٤٥٢٣:٣٥:٠٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢١:٠٢١٢:١٩:٤٦١٧:١٨:٤٥١٧:٣٨:٤٠٢٣:٣٥:٢٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٢:٠٩٠٧:٢٠:٤٨١٢:٢٠:٠٨١٧:١٩:٤٣١٧:٣٩:٣٧٢٣:٣٥:٥٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٢:٠١٠٧:٢٠:٣١١٢:٢٠:٢٩١٧:٢٠:٤٢١٧:٤٠:٣٣٢٣:٣٦:١٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥١:٥٠٠٧:٢٠:١٣١٢:٢٠:٤٩١٧:٢١:٤٢١٧:٤١:٣١٢٣:٣٦:٤٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٩:٥٣١٢:٢١:٠٩١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٢:٢٩٢٣:٣٧:٠٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥١:٢٤٠٧:١٩:٣١١٢:٢١:٢٨١٧:٢٣:٤٣١٧:٤٣:٢٧٢٣:٣٧:٢٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٩:٠٧١٢:٢١:٤٦١٧:٢٤:٤٤١٧:٤٤:٢٦٢٣:٣٧:٤٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٨:٤١١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٥:٢٥٢٣:٣٨:٠٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٨:١٤١٢:٢٢:٢١١٧:٢٦:٤٧١٧:٤٦:٢٥٢٣:٣٨:٢٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٠:١١٠٧:١٧:٤٤١٢:٢٢:٣٧١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٧:٢٤٢٣:٣٨:٤٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٧:١٣١٢:٢٢:٥٣١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٨:٢٤٢٣:٣٩:٠٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٦:٤٠١٢:٢٣:٠٧١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٩:٢٤٢٣:٣٩:٢٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٦:٠٥١٢:٢٣:٢١١٧:٣٠:٥٨١٧:٥٠:٢٥٢٣:٣٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شال

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شال

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٨:٤١١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٥:٢٥٢٣:٣٨:٠٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٨:١٤١٢:٢٢:٢١١٧:٢٦:٤٧١٧:٤٦:٢٥٢٣:٣٨:٢٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١١٠٧:١٧:٤٤١٢:٢٢:٣٧١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٧:٢٤٢٣:٣٨:٤٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٧:١٣١٢:٢٢:٥٣١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٨:٢٤٢٣:٣٩:٠٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٦:٤٠١٢:٢٣:٠٧١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٩:٢٤٢٣:٣٩:٢٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٦:٠٥١٢:٢٣:٢١١٧:٣٠:٥٨١٧:٥٠:٢٥٢٣:٣٩:٤٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٥:٢٩١٢:٢٣:٣٤١٧:٣٢:٠١١٧:٥١:٢٥٢٣:٤٠:٠١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٤:٥١١٢:٢٣:٤٦١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:٢٦٢٣:٤٠:١٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٤:١١١٢:٢٣:٥٨١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:٢٦٢٣:٤٠:٣٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٣:٢٩١٢:٢٤:٠٨١٧:٣٥:١٠١٧:٥٤:٢٧٢٣:٤٠:٤٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٢:٤٦١٢:٢٤:١٨١٧:٣٦:١٣١٧:٥٥:٢٨٢٣:٤٠:٥٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٢:٠١١٢:٢٤:٢٧١٧:٣٧:١٦١٧:٥٦:٢٨٢٣:٤١:١٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١١:١٤١٢:٢٤:٣٥١٧:٣٨:١٩١٧:٥٧:٢٩٢٣:٤١:٢٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١٠:٢٦١٢:٢٤:٤٢١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٨:٢٩٢٣:٤١:٣٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٩:٣٦١٢:٢٤:٤٨١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٩:٢٩٢٣:٤١:٤٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٣٠٧:٠٨:٤٥١٢:٢٤:٥٤١٧:٤١:٢٧١٨:٠٠:٣٠٢٣:٤١:٥٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٧:٥٣١٢:٢٤:٥٨١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٣٠٢٣:٤٢:٠١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٦:٥٨١٢:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٣٢١٨:٠٢:٣٠٢٣:٤٢:٠٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٦:٠٣١٢:٢٥:٠٥١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:٢٩٢٣:٤٢:١٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٥:٠٦١٢:٢٥:٠٨١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٤:٢٩٢٣:٤٢:٢٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٤:٠٨١٢:٢٥:٠٩١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٥:٢٨٢٣:٤٢:٢٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٣:٠٨١٢:٢٥:١٠١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٦:٢٧٢٣:٤٢:٢٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٢:٠٧١٢:٢٥:١٠١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٧:٢٦٢٣:٤٢:٣١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠١:٠٥١٢:٢٥:٠٩١٧:٤٩:٤١١٨:٠٨:٢٥٢٣:٤٢:٣٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٠:٠٢١٢:٢٥:٠٨١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٩:٢٣٢٣:٤٢:٣٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٨:٥٧١٢:٢٥:٠٥١٧:٥١:٤٢١٨:١٠:٢٢٢٣:٤٢:٣٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٧:٥١١٢:٢٥:٠٣١٧:٥٢:٤٢١٨:١١:٢٠٢٣:٤٢:٣٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٦:٤٥١٢:٢٤:٥٩١٧:٥٣:٤٢١٨:١٢:١٨٢٣:٤٢:٣٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٥:٣٧١٢:٢٤:٥٥١٧:٥٤:٤٢١٨:١٣:١٥٢٣:٤٢:٣١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٤:٢٨١٢:٢٤:٥٠١٧:٥٥:٤١١٨:١٤:١٣٢٣:٤٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شال شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شال شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شال

شال شهری است در بخش شال شهرستان بوئین‌زهرا استان قزوین ایران در بستر رودخانه خرود واقع شده که این رودخانه اسفرورین و شال را از هم منفک می‌کند

شهر شال در ویکیپدیا

شهر شال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شال بر روی نقشه

شهر شال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شال
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شال رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شال
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شال دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شال دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شال دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو