جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شال

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شال


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١٣:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٣

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شال (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر شال)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل
هیچ نرده ای را از جا مكن، مگر آنكه بدانی برای چه ساخته شده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شال

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٢:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٢:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٨:١٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢١:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٩:٣١١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢١:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٠:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٧:٢١١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٠:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٦:١٨١٣:٠٧:٤٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٠:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٥:١٥١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٠:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٤:١٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:١٢٠٠:١٩:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٣:١٥١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٩:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٢:١٦١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٩:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:١١:١٩١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٩:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٨:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٨:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٨:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٨:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٨:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٧:٢٢٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٧:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٧:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٦٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٧:٣١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٧:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٦٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٥٩٠٠:١٦:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٩٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٦:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٣٥٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شال

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شال

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شال

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٥:٤٢١٣:١٦:٣٢١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:٠٩٠٠:٣٣:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٤:١٦١٣:١٦:١٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٠٠٠٠:٣٣:٢٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٢:٥٠١٣:١٥:٥٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٢:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠١:٢٤١٣:١٥:٣٨١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٢:٣٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٩:٥٨١٣:١٥:٢٠١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:٣٢:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٨:٣٢١٣:١٥:٠٢١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٢٥٠٠:٣١:٥١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٧:٠٦١٣:١٤:٤٥١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:١٦٠٠:٣١:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٥:٤١١٣:١٤:٢٧١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٠٨٠٠:٣١:٠٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٤:١٦١٣:١٤:٠٩١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٥٩٠٠:٣٠:٤٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٢:٥١١٣:١٣:٥٢١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٥٠٠٠:٣٠:١٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:٢٧١٣:١٣:٣٥١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٩:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٥٠:٠٢١٣:١٣:١٧١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٣٣٠٠:٢٩:٣٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٨:٣٩١٣:١٣:٠١١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٢٥٠٠:٢٩:١٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٧:١٥١٣:١٢:٤٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٨:٤٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٥:٥٣١٣:١٢:٢٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٨:٢٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٤:٣٠١٣:١٢:١١١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٠٠٠٠:٢٨:٠١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٣:٠٨١٣:١١:٥٥١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٧:٣٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤١:٤٧١٣:١١:٤٠١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٧:١٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٠:٢٦١٣:١١:٢٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٦:٥٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٩:٠٦١٣:١١:١٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٦:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٠:٥٥١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٦:٠٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٠:٤١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٥:١٠١٣:١٠:٢٧١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٥:٢٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٣:٥٣١٣:١٠:١٤١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٥:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٠:٠١١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٤:٤١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢١٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٤:٢٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٩:٣٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٣:٥٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٣:٣٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٩:١٤١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٣:١٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٢١٠٠:٢٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شال

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شال

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٤:٢١١٢:١٨:٢٠١٨:٢٢:٥٤١٨:٤١:٠٢٠٠:٠٥:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٢:٥٤١٣:١٨:٠٢١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٥٣٠٠:٣٥:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٨٠٧:١١:٢٨١٣:١٧:٤٤١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٤٤٠٠:٣٥:١١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٠:٠١١٣:١٧:٢٦١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٣٦٠٠:٣٤:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٢٠٧:٠٨:٣٥١٣:١٧:٠٨١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٢٧٠٠:٣٤:٢٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٩٠٧:٠٧:٠٩١٣:١٦:٥٠١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:١٨٠٠:٣٤:٠٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٥:٤٢١٣:١٦:٣٢١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:٠٩٠٠:٣٣:٤٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٤:١٦١٣:١٦:١٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٠٠٠٠:٣٣:٢٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٢:٥٠١٣:١٥:٥٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٢:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠١:٢٤١٣:١٥:٣٨١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٢:٣٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٩:٥٨١٣:١٥:٢٠١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:٣٢:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٨:٣٢١٣:١٥:٠٢١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٢٥٠٠:٣١:٥١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٧:٠٦١٣:١٤:٤٥١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:١٦٠٠:٣١:٢٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٥:٤١١٣:١٤:٢٧١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٠٨٠٠:٣١:٠٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٤:١٦١٣:١٤:٠٩١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٥٩٠٠:٣٠:٤٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٢:٥١١٣:١٣:٥٢١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٥٠٠٠:٣٠:١٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:٢٧١٣:١٣:٣٥١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٩:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٥٠:٠٢١٣:١٣:١٧١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٣٣٠٠:٢٩:٣٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٨:٣٩١٣:١٣:٠١١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٢٥٠٠:٢٩:١٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٧:١٥١٣:١٢:٤٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٨:٤٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٥:٥٣١٣:١٢:٢٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٨:٢٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٤:٣٠١٣:١٢:١١١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٠٠٠٠:٢٨:٠١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٣:٠٨١٣:١١:٥٥١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٧:٣٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤١:٤٧١٣:١١:٤٠١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٧:١٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٠:٢٦١٣:١١:٢٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٦:٥٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٩:٠٦١٣:١١:١٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٦:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٠:٥٥١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٦:٠٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٠:٤١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٥:٤٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٥:١٠١٣:١٠:٢٧١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٥:٢٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٣:٥٣١٣:١٠:١٤١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٥:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٠:٠١١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٤:٤١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شال شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شال شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شال

شال شهری است در بخش شال شهرستان بوئین‌زهرا استان قزوین ایران در بستر رودخانه خرود واقع شده که این رودخانه اسفرورین و شال را از هم منفک می‌کند

شهر شال در ویکیپدیا

شهر شال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شال بر روی نقشه

شهر شال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شال
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شال
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شال
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شال دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو