جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شال

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شال

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٥٦

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شال (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر شال)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر شال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

وین دایر
هرچه خانه‌ی دل را از آرامش بیشتر لبریز كنید، آسیب‌پذیری‌تان در برابر دشمنی و بدخواهی دیگران كمتر می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شال

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٨:٠٦١٣:١٠:٥٩١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٦:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٠:٤٥١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٥:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٥:٢٩١٣:١٠:٣١١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٥:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٤:١١١٣:١٠:١٧١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٠:٠٤١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٤:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٩:٥٢١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٩:٣٩١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٤:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٣:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٩:١٦١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٣:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٠٧٠٠:٢٣:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٢:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٢:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٢:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢١:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٨:١٨١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢١:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٨:١٠١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢١:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٠:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٧:٥٦١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٠:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٧:٤٩١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١١٠٠:٢٠:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٠:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٩:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٩:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١١:٣٢١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٩:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٨:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٨:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:١٨٠٠:١٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٨:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شال

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شال

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شال

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شال

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شال شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شال شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شال

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر شال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شال

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:١٢١٣:١٣:٤٦١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٨:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٣:٣٠١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٨:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٦:٤٦١٣:١٣:١٤١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٨:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٢:٥٨١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٨:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٨:١٩١٣:١٢:٤١١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٨:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٢:٢٣١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٨:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٩:٥٢١٣:١٢:٠٦١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٨:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٠:٣٨١٣:١١:٤٧١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٧:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٢٤١٣:١١:٢٩١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٧:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:١٠١٣:١١:١٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٠٥٠٠:٢٧:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٢:٥٦١٣:١٠:٥١١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٣٩٠٠:٢٧:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٣:٤٢١٣:١٠:٣٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:١٣٠٠:٢٧:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٤:٢٨١٣:١٠:١٢١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٤٦٠٠:٢٦:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٥:١٤١٣:٠٩:٥٢١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٦:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٦:٠٠١٣:٠٩:٣٢١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٥١٠٠:٢٦:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٦:٤٥١٣:٠٩:١١١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٢٣٠٠:٢٦:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٧:٣١١٣:٠٨:٥١١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٥٥٠٠:٢٥:٥٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٨:١٧١٣:٠٨:٣٠١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٢٦٠٠:٢٥:٣٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٩:٠٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٥٨٠٠:٢٥:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:٤٨١٣:٠٧:٤٨١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٢٩٠٠:٢٥:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٣٤١٣:٠٧:٢٧١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٠٠٠٠:٢٤:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٧:٠٦١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:٣١٠٠:٢٤:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٢:٠٥١٣:٠٦:٤٥١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:٠١٠٠:٢٤:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٢:٥١١٣:٠٦:٢٤١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:٣٢٠٠:٢٤:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٣:٣٧١٣:٠٦:٠٢١٩:١٧:٥٣١٩:٣٦:٠٣٠٠:٢٣:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٤:٢٣١٣:٠٥:٤١١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٣٣٠٠:٢٣:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٥:٠٩١٣:٠٥:٢٠١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:٠٤٠٠:٢٣:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٥:٥٥١٣:٠٤:٥٨١٩:١٣:٢٧١٩:٣١:٣٤٠٠:٢٢:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٦:٤١١٣:٠٤:٣٧١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:٠٥٠٠:٢٢:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٧:٢٨١٣:٠٤:١٦١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٢:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٠٣:٥٤١٨:٠٩:٠٠١٨:٢٧:٠٧٢٣:٢١:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شال شهر شال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شال شهر شال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شال

شال شهری است در بخش شال شهرستان بوئین‌زهرا استان قزوین ایران در بستر رودخانه خرود واقع شده که این رودخانه اسفرورین و شال را از هم منفک می‌کند

شهر شال در ویکیپدیا

شهر شال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شال بر روی نقشه

شهر شال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شال
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شال رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شال
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شال
جدول اوقات شرعی امروز فردا شال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شال
زمان پخش اذان مستقیم به افق شال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو