جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شاطره

ده عباس | اسلام شهر | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شاطره


اذان صبح: ٠٤:٠٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٠٣:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١١:٠١

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاطره (شهرستان اسلام شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای شاطره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاطره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاطره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

آبراهام مازلو
اگر در زندگی، سرور و شادمانی نبود، زندگی، ارزش زیستن نداشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاطره

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاطره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاطره ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شاطره (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاطره ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاطره ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٥:٠٨١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٤٥٠٠:٢٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٤:٥٤١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٣٧٠٠:٢٠:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٣١:٠٤١٣:٠٤:٣٩١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٢١٠٠:١٩:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٤:١٢١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:١٤٠٠:١٩:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٣:٥٩١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٨:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٨:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٥١٠٠:١٨:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٧:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٣:١١١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٧:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٧:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٦:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٦:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٦:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٢:٢١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٥:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:١٩١٣:٠٢:١٣١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٥:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٤:١٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٥:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٣:٠٨١٣:٠١:٥٧١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٥:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٢:٠٤١٣:٠١:٥٠١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٣٢٠٠:١٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١١:٠١١٣:٠١:٤٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٤:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠١:٣٨١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:١٨٠٠:١٤:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠١:٣٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:١١٠٠:١٤:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠١:٢٩١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠١:٢٥١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٣:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠١:٢١١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٣:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠١:١٩١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٤:١٥١٣:٠١:١٦١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٢:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠١:١٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٢:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٢:٣١١٣:٠١:١٤٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاطره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاطره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شاطره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاطره

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاطره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاطره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاطره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شاطره

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاطره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاطره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شاطره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاطره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاطره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاطره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاطره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاطره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاطره

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥٥:٤٤١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٨:٠١٠٠:١١:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤١٠٥:٥٥:٠٨١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١١:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٥٤:٣٣١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١١:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٠:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٣:٢٨١٣:٠١:٥١٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٠:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٢٠٥:٥٢:٥٨١٣:٠١:٥٨٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٠:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٥٢:٣٠١٣:٠٢:٠٥٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٠:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٥٢:٠٤١٣:٠٢:١٣٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٠:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٥١:٣٩١٣:٠٢:٢١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٤:٠٣٠٠:١٠:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٦٠٥:٥١:١٥١٣:٠٢:٢٩٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٤٥٠٠:١٠:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٥٠:٥٤١٣:٠٢:٣٨٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:٢٦٠٠:١٠:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٥٠:٣٤١٣:٠٢:٤٧٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٠:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٥٠:١٥١٣:٠٢:٥٦٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٦:٤٤٠٠:١٠:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٩:٥٩١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٧:٢٢٠٠:١٠:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٤٩:٤٤١٣:٠٣:١٦٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٥٨٠٠:١١:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٩:٣٠١٣:٠٣:٢٧٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:٣٣٠٠:١١:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٩:١٩١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٩:٠٨٠٠:١١:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤٩:٠٩١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٩:٤١٠٠:١١:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٩:٠٠١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٩:١١٢٠:٤٠:١٢٠٠:١١:٢٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٨:٥٤١٣:٠٤:١٢٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٤٣٠٠:١١:٢٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٤٨:٤٩١٣:٠٤:٢٤٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤١:١٢٠٠:١١:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٨:٤٥١٣:٠٤:٣٦٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤١:٤٠٠٠:١١:٤٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٨:٤٤١٣:٠٤:٤٨٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤٢:٠٦٠٠:١١:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٤٨:٤٤١٣:٠٥:٠١٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:٣٢٠٠:١٢:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤١٠٥:٤٨:٤٥١٣:٠٥:١٣٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:٥٥٠٠:١٢:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٨:٤٩١٣:٠٥:٢٦٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٣:١٧٠٠:١٢:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٨:٥٤١٣:٠٥:٣٩٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٣:٣٨٠٠:١٢:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤٩:٠٠١٣:٠٥:٥٢٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٣:٥٧٠٠:١٢:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٤٩:٠٨١٣:٠٦:٠٥٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٤:١٥٠٠:١٢:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٤٩:١٨١٣:٠٦:١٩٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٤:٣١٠٠:١٣:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٩:٢٩١٣:٠٦:٣٢٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٤:٤٥٠٠:١٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شاطره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاطره روستای شاطره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شاطره روستای شاطره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاطره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاطره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاطره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاطره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاطره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاطره

روستای شاطره بر روی نقشه

روستای شاطره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاطره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاطره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاطره
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شاطره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شاطره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاطره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاطره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاطره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شاطره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاطره
زمان پخش اذان زنده به افق شاطره
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاطره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شاطره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاطره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاطره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاطره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاطره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو