جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شازند

شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز شازند


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٣
اذان ظهر: ١٣:١٨:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٣٤

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شازند (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر شازند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر شازند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شازند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فارسی
دانش، از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شازند

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شازند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شازند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شازند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شازند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شازند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٠:١٧١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٥:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٠:٠٧١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٥:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٤:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٩:٤١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٤:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٤:١١١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٩:١٩١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٣:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢١:١١١٣:٠٩:١٣١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٣:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٣:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٩:١٦١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٢:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٨:٢١١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٢:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٢:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٨:٥١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٢:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٥:٤١١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢١:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٤:٠١١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢١:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٣:١٣١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢١:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢١:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١١:٤١١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢١:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٠:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٠:١٤١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٨:٥٩٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٩:٠٤٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شازند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شازند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شازند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شازند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر شازند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شازند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شازند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر شازند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر شازند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر شازند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر شازند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شازند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شازند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شازند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شازند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شازند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شازند

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠١:٤٩١٣:١٤:١٧٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٢٣:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠٢:٠٣١٣:١٤:٣٠٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٢٣:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٦:٠٢:١٩١٣:١٤:٤٣٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٢٣:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٣٠٦:٠٢:٣٦١٣:١٤:٥٦٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٢٣:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٢:٥٤١٣:١٥:٠٩٢٠:٢٧:٢٠٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٢٤:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٦:٠٣:١٣١٣:١٥:٢١٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٢٤:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٣:٣٤١٣:١٥:٣٤٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٢٤:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٣:٥٦١٣:١٥:٤٦٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٤:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٤:١٩١٣:١٥:٥٨٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٥:١٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٤:٤٣١٣:١٦:١٠٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٢٥:٢٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٥:٠٩١٣:١٦:٢١٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٢٥:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٦:٣٣٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٢٥:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٦:٤٤٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٢٦:١٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٦:٣١١٣:١٦:٥٥٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٢٦:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٧:٠١١٣:١٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:١٩٠٠:٢٦:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٧:٣١١٣:١٧:١٥٢٠:٢٦:٤٦٢٠:٤٧:٠٦٠٠:٢٧:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٧:٢٤٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٢٧:١٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٧:٣٤٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٢٧:٣٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٧:٤٢٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:١٧٠٠:٢٧:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٩:٤١١٣:١٧:٥١٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٢٨:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:١٠:١٥١٣:١٧:٥٨٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٢٨:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٤٠٦:١٠:٥٠١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:١٣٠٠:٢٨:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١١:٢٦١٣:١٨:١٣٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٢٨:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:١٢:٠٣١٣:١٨:١٩٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٩:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١٢:٤٠١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٢٩:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٣:١٧١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٢٩:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٣:٥٥١٣:١٨:٣٥٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٥١٠٠:٢٩:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٤:٣٤١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:١٨٠٠:٢٩:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٥:١٣١٣:١٨:٤٣٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٠:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٥:٥٣١٣:١٨:٤٦٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٠:٢٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٦:٣٣١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شازند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شازند شهر شازند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شازند شهر شازند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شازند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شازند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر شازند

شازَند یکی از شهرهای استان مرکزی در کشور ایران است. در لغت‌نامهٔ دهخدا در شرح این شهر آمده است: «همان ادریس آباد سابق است. نام ایستگاه راه‌آهن میان سمنگان و نورآباد است که در ۳۵۴ هزارگزی ایستگاه راه‌آهن اراک واقع است

شهر شازند در ویکیپدیا

شهر شازند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شازند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شازند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شازند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شازند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شازند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شازند
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر شازند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر شازند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شازند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شازند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شازند رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شازند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شازند
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شازند دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شازند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شازند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شازند
زمان پخش اذان زنده به افق شازند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شازند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شازند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو