جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شارقلت

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شارقلت


اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:١١
اذان ظهر: ١١:٤٢:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:١٤
اذان مغرب: ١٧:١٢:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٤١

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شارقلت (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر شارقلت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شارقلت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شارقلت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فردوسی
آن كه آفریننده و باشكوه است، در این جهان رنجهای بسیار خواهد دید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شارقلت

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شارقلت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شارقلت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شارقلت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شارقلت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شارقلت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١١:٢٣١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٩:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٠:١٢١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٦:١٨١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٩:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٦:١٠١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٠٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٨:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٨:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٧:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٧:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٥:٣١١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٧:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٧:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٥:٢٣١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:٤١٠٠:٠٦:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٥:١٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١٢:٣٥٠٠:٠٦:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٥:١٧١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٢٩٠٠:٠٦:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٥:١٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٥:١٣١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٥:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٥:١٢١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٠٩٠٠:٠٥:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٤:٠٠١٢:٥٥:١١١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٥:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:١٢٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٥:١١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٥٤٠٠:٠٥:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٢:٢٢١٢:٥٥:١٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٠٥:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٥٢٠٥:٥١:٣٥١٢:٥٥:١٣١٩:٥٩:١٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٠٥:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٠:٥٠١٢:٥٥:١٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٠٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٥٠:٠٦١٢:٥٥:١٧٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢١:٢١٠٠:٠٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٢:١٢٠٠:٠٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٥٥:٢٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٠٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٥:٢٨٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:٥١٠٠:٠٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣١٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٥:٣٣٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٠٤:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٦:٥١١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٠٤:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٤٦:١٧١٢:٥٥:٤٣٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٦:١٦٠٠:٠٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شارقلت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شارقلت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شارقلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شارقلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شارقلت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شارقلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شارقلت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شارقلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شارقلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شارقلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شارقلت

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٢:٣٣١١:٤٣:١٢١٧:١٣:٢١١٧:٣١:٥٧٢٣:٠١:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٣:٣٠١١:٤٣:٠٤١٧:١٢:٠٩١٧:٣٠:٤٧٢٣:٠٠:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٤:٢٦١١:٤٢:٥٦١٧:١٠:٥٨١٧:٢٩:٣٧٢٣:٠٠:٤٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٥:٢٣١١:٤٢:٥٠١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٨:٢٩٢٣:٠٠:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٦:٢٠١١:٤٢:٤٤١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٧:٢٢٢٣:٠٠:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٧:١٨١١:٤٢:٣٨١٧:٠٧:٣١١٧:٢٦:١٧٢٣:٠٠:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٨:١٥١١:٤٢:٣٤١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٥:١٢٢٣:٠٠:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٩:١٤١١:٤٢:٣٠١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٠٩٢٣:٠٠:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٠:١٢١١:٤٢:٢٧١٧:٠٤:١٥١٧:٢٣:٠٧٢٢:٥٩:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢١:١١١١:٤٢:٢٥١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٠٧٢٢:٥٩:٥٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:١٠١١:٤٢:٢٤١٧:٠٢:١١١٧:٢١:٠٨٢٢:٥٩:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٣:٠٩١١:٤٢:٢٣١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:١٠٢٢:٥٩:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٤:٠٩١١:٤٢:٢٣١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:١٣٢٢:٥٩:٤١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٥:٠٩١١:٤٢:٢٤١٦:٥٩:١٤١٧:١٨:١٨٢٢:٥٩:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٦:٠٨١١:٤٢:٢٦١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:٢٥٢٢:٥٩:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٠٩١١:٤٢:٢٩١٦:٥٧:٢٤١٧:١٦:٣٣٢٢:٥٩:٣٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٨:٠٩١١:٤٢:٣٢١٦:٥٦:٣١١٧:١٥:٤٢٢٢:٥٩:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٩:٠٩١١:٤٢:٣٦١٦:٥٥:٣٩١٧:١٤:٥٣٢٢:٥٩:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٠:١٠١١:٤٢:٤١١٦:٥٤:٤٩١٧:١٤:٠٦٢٢:٥٩:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣١:١١١١:٤٢:٤٧١٦:٥٤:٠١١٧:١٣:٢٠٢٢:٥٩:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٢:١١١١:٤٢:٥٤١٦:٥٣:١٤١٧:١٢:٣٦٢٢:٥٩:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٣:١٢١١:٤٣:٠٢١٦:٥٢:٢٩١٧:١١:٥٣٢٢:٥٩:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٤:١٣١١:٤٣:١٠١٦:٥١:٤٥١٧:١١:١٢٢٢:٥٩:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٥:١٤١١:٤٣:٢٠١٦:٥١:٠٤١٧:١٠:٣٣٢٢:٥٩:٥٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:١٥١١:٤٣:٣٠١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٥٦٢٣:٠٠:٠١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٧:١٥١١:٤٣:٤١١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٠:٠٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٨:١٦١١:٤٣:٥٣١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٨:٤٦٢٣:٠٠:١٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٩:١٧١١:٤٤:٠٦١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٨:١٤٢٣:٠٠:٢٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٠:١٧١١:٤٤:١٩١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٧:٤٤٢٣:٠٠:٣٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤١:١٧١١:٤٤:٣٤١٦:٤٧:٣١١٧:٠٧:١٥٢٣:٠٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شارقلت شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شارقلت شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شارقلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شارقلت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شارقلت

شارقلت، روستایی است از توابع بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران

شهر شارقلت در ویکیپدیا

شهر شارقلت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شارقلت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شارقلت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شارقلت بر روی نقشه

شهر شارقلت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شارقلت
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شارقلت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شارقلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شارقلت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شارقلت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شارقلت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شارقلت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شارقلت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شارقلت دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شارقلت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شارقلت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شارقلت
زمان پخش اذان مستقیم به افق شارقلت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو