جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شارقلت

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شارقلت


اذان صبح: ٠٥:١٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠٨

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شارقلت (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر شارقلت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شارقلت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شارقلت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

ارد بزرگ
در كنارمان دلبر هست و اگر نیست، در سفر رسیدن به اویم؛ پس تنهایی وجود ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شارقلت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شارقلت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شارقلت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شارقلت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شارقلت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شارقلت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٦:٤٦١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٠:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١١:٢٣١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٩:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٠:١٢١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٦:١٨١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٩:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٦:١٠١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٠٩:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٨:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٨:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٨:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٧:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٧:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٥:٣١١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٧:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٧:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٥:٢٣١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:٤١٠٠:٠٦:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٥:١٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١٢:٣٥٠٠:٠٦:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٥:١٧١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٢٩٠٠:٠٦:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٥:١٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٦:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٥:١٣١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٥:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٥:١٢١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٠٩٠٠:٠٥:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٤:٠٠١٢:٥٥:١١١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:١٢٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٥:١١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٥٤٠٠:٠٥:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٢:٢٢١٢:٥٥:١٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٠٥:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٥٢٠٥:٥١:٣٥١٢:٥٥:١٣١٩:٥٩:١٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٠٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٠:٥٠١٢:٥٥:١٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٠٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٥٠:٠٦١٢:٥٥:١٧٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢١:٢١٠٠:٠٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٢:١٢٠٠:٠٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٥٥:٢٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٠٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٥:٢٨٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:٥١٠٠:٠٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣١٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٥:٣٣٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٠٤:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٦:٥١١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٠٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شارقلت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شارقلت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شارقلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شارقلت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٣:٢٩١٣:٠٤:٢٥١٩:١٥:٥٧١٩:٣٤:١٤٠٠:٢١:٢٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٢:٠٢١٣:٠٤:٠٧١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٠٦٠٠:٢١:٠٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٠:٣٥١٣:٠٣:٤٩١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٥٨٠٠:٢٠:٣٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٩:٠٨١٣:٠٣:٣١١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٥٠٠٠:٢٠:١٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٤١١٣:٠٣:١٣١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:٤٢٠٠:١٩:٥٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٦:١٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٩:٣١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٤:٤٨١٣:٠٢:٣٨١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٢٦٠٠:١٩:٠٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٣:٢١١٣:٠٢:٢٠١٩:٢١:٥٤١٩:٤٠:١٨٠٠:١٨:٤٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤١:٥٦١٣:٠٢:٠٢١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:١١٠٠:١٨:٢٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٠:٣٠١٣:٠١:٤٥١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٧:٥٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٠٤١٣:٠١:٢٧١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٥٥٠٠:١٧:٣٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٧:٣٩١٣:٠١:١٠١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٧:١٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:١٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٤٠٠٠:١٦:٤٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٤:٥١١٣:٠٠:٣٧١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٦:٢٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٢٦٠٠:١٦:٠٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:١٩٠٠:١٥:٣٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:٤١١٢:٥٩:٤٨١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:١١٠٠:١٥:١٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٩:١٩١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٤:٥٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٩:١٨١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٥٨٠٠:١٤:٣٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٥١٠٠:١٤:٠٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٤٥٠٠:١٣:٤٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٣:٢٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٣:٠١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢١:١٩١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٢:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٢:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٧:٤٢١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:١٤٠٠:١١:٥٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٧:٣٠١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:١١:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٦:١٤١٢:٥٧:١٨١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٠٣٠٠:١١:١٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٠:٥٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شارقلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شارقلت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شارقلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شارقلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شارقلت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٢:١٣١٢:٠٦:١٣١٨:١٠:٤٨١٨:٢٩:٠١٢٣:٥٣:٣٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٠:٤٦١٣:٠٥:٥٥١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٥٣٠٠:٢٣:١٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٩:١٩١٣:٠٥:٣٧١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:٥١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٧:٥١١٣:٠٥:١٩١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٣٧٠٠:٢٢:٣٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٦:٢٤١٣:٠٥:٠١١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٢٩٠٠:٢٢:٠٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٤:٥٦١٣:٠٤:٤٣١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٢١٠٠:٢١:٤٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٣:٢٩١٣:٠٤:٢٥١٩:١٥:٥٧١٩:٣٤:١٤٠٠:٢١:٢٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٢:٠٢١٣:٠٤:٠٧١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٠٦٠٠:٢١:٠٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٠:٣٥١٣:٠٣:٤٩١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٥٨٠٠:٢٠:٣٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٩:٠٨١٣:٠٣:٣١١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٥٠٠٠:٢٠:١٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٤١١٣:٠٣:١٣١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:٤٢٠٠:١٩:٥٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٦:١٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٩:٣١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٤:٤٨١٣:٠٢:٣٨١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٢٦٠٠:١٩:٠٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٣:٢١١٣:٠٢:٢٠١٩:٢١:٥٤١٩:٤٠:١٨٠٠:١٨:٤٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤١:٥٦١٣:٠٢:٠٢١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:١١٠٠:١٨:٢٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٠:٣٠١٣:٠١:٤٥١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٧:٥٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٠٤١٣:٠١:٢٧١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٥٥٠٠:١٧:٣٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٧:٣٩١٣:٠١:١٠١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٧:١٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:١٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٤٠٠٠:١٦:٤٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٤:٥١١٣:٠٠:٣٧١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٦:٢٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٢٦٠٠:١٦:٠٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:١٩٠٠:١٥:٣٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:٤١١٢:٥٩:٤٨١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:١١٠٠:١٥:١٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٩:١٩١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٤:٥٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٩:١٨١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٥٨٠٠:١٤:٣٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٥١٠٠:١٤:٠٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٤٥٠٠:١٣:٤٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٣:٢٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٣:٠١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢١:١٩١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٢:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٢:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شارقلت شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شارقلت شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شارقلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شارقلت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شارقلت

شارقلت، روستایی است از توابع بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران

شهر شارقلت در ویکیپدیا

شهر شارقلت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شارقلت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شارقلت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شارقلت بر روی نقشه

شهر شارقلت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شارقلت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شارقلت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر شارقلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شارقلت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شارقلت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شارقلت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شارقلت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شارقلت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شارقلت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شارقلت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شارقلت
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شارقلت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شارقلت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو