جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شارقلت

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شارقلت

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤٢:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٠:٢٢

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شارقلت (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر شارقلت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شارقلت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شارقلت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دنیس د. لیتل
با اینهمه رنگهای تماشایی كه در جهان است، مایه شرمساری است اگر بخواهیم هر چیز را سیاه یا سفید بدانیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شارقلت

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شارقلت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شارقلت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شارقلت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شارقلت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شارقلت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٩:٠٦١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٤:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٥:٣٥١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٣٢٠٠:١٣:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:١٩٠٠:١٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٨:١٠١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:١٣٠٠:١٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٢:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٠١٠٠:١٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٧:٣٢١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٥٥٠٠:١١:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٥٠٠٠:١١:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٥:١٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٠:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٦:٥٨١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٠:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٢:٥١١٢:٥٦:٤٨١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٣٣٠٠:١٠:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:١٩٠٦:١١:٣٩١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:٢٧٠٠:٠٩:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٩:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٦:١٩١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٩:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٦:١١١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٩:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٨:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٨:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٨:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٧:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٠٧:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١١٠٦:٠١:٤١١٢:٥٥:٣١١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٧:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:٣٣٠٠:٠٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٥:٢٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١١:٢٧٠٠:٠٦:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٥:١٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٢:٢١٠٠:٠٦:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٥:١٧١٩:٥٣:١٩٢٠:١٣:١٥٠٠:٠٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٥:١٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:٠٦:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:١١٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٥:١٣١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٥:٠٣٠٠:٠٥:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٥:١٢١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٥٦٠٠:٠٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شارقلت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شارقلت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شارقلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شارقلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شارقلت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شارقلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شارقلت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شارقلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شارقلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شارقلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شارقلت

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شارقلت شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شارقلت شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شارقلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شارقلت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شارقلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر شارقلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شارقلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شارقلت

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٢:٢٢١١:٤٣:١٥١٧:١٣:٤٠١٧:٣٢:١٥٢٣:٠١:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٣:١٨١١:٤٣:٠٧١٧:١٢:٢٧١٧:٣١:٠٤٢٣:٠٠:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٤:١٤١١:٤٢:٥٩١٧:١١:١٦١٧:٢٩:٥٥٢٣:٠٠:٤٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٥:١١١١:٤٢:٥٢١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٤٦٢٣:٠٠:٤٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٦:٠٨١١:٤٢:٤٦١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٧:٣٩٢٣:٠٠:٣١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٧:٠٥١١:٤٢:٤١١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٦:٣٣٢٣:٠٠:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٨:٠٣١١:٤٢:٣٦١٧:٠٦:٤١١٧:٢٥:٢٨٢٣:٠٠:١٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٩:٠٠١١:٤٢:٣٢١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٤:٢٥٢٣:٠٠:٠٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٩:٥٩١١:٤٢:٢٨١٧:٠٤:٣١١٧:٢٣:٢٢٢٣:٠٠:٠١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٠:٥٧١١:٤٢:٢٦١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٢:٢١٢٢:٥٩:٥٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢١:٥٦١١:٤٢:٢٤١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٢٢٢٢:٥٩:٥٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٢:٥٥١١:٤٢:٢٣١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٢٣٢٢:٥٩:٤٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٣:٥٤١١:٤٢:٢٣١٧:٠٠:٢٦١٧:١٩:٢٧٢٢:٥٩:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٤:٥٤١١:٤٢:٢٤١٦:٥٩:٢٨١٧:١٨:٣١٢٢:٥٩:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٥:٥٤١١:٤٢:٢٥١٦:٥٨:٣١١٧:١٧:٣٧٢٢:٥٩:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٦:٥٤١١:٤٢:٢٨١٦:٥٧:٣٦١٧:١٦:٤٥٢٢:٥٩:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٧:٥٤١١:٤٢:٣١١٦:٥٦:٤٣١٧:١٥:٥٤٢٢:٥٩:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٥٥١١:٤٢:٣٥١٦:٥٥:٥١١٧:١٥:٠٥٢٢:٥٩:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٩:٥٥١١:٤٢:٤٠١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:١٧٢٢:٥٩:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٠:٥٦١١:٤٢:٤٦١٦:٥٤:١٢١٧:١٣:٣١٢٢:٥٩:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣١:٥٧١١:٤٢:٥٣١٦:٥٣:٢٥١٧:١٢:٤٦٢٢:٥٩:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٢:٥٨١١:٤٣:٠٠١٦:٥٢:٤٠١٧:١٢:٠٣٢٢:٥٩:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٣:٥٩١١:٤٣:٠٩١٦:٥١:٥٦١٧:١١:٢٢٢٢:٥٩:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٥:٠٠١١:٤٣:١٨١٦:٥١:١٤١٧:١٠:٤٣٢٢:٥٩:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٦:٠١١١:٤٣:٢٨١٦:٥٠:٣٤١٧:١٠:٠٥٢٣:٠٠:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٧:٠٢١١:٤٣:٣٩١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٩:٢٩٢٣:٠٠:٠٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:٠٣١١:٤٣:٥١١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٠:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١١٠٦:٣٩:٠٣١١:٤٤:٠٤١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٨:٢٢٢٣:٠٠:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٠:٠٤١١:٤٤:١٧١٦:٤٨:١١١٧:٠٧:٥٢٢٣:٠٠:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤١:٠٤١١:٤٤:٣١١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٧:٢٣٢٣:٠٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شارقلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شارقلت شهر شارقلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شارقلت شهر شارقلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شارقلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شارقلت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شارقلت

شارقلت، روستایی است از توابع بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران

شهر شارقلت در ویکیپدیا

شهر شارقلت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شارقلت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شارقلت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شارقلت بر روی نقشه

شهر شارقلت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شارقلت
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شارقلت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر شارقلت + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شارقلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شارقلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شارقلت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شارقلت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شارقلت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شارقلت
افق شرعی امروز فردا شارقلت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شارقلت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شارقلت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شارقلت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شارقلت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شارقلت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شارقلت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو