جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شارده

زاخروییه | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شارده


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٣١
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:١٦
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٤٠
نیمه شب: ٢٣:١٢:٢٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شارده (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای شارده)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شارده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شارده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
تنها با اتكا به یك رفتار نادرست، همه‌ی هویت و منش افراد را زیر سؤال نبرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شارده

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شارده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شارده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شارده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شارده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شارده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٤:١٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٥:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٦:١٨١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٤:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:٣٣١٢:٥٦:٠٩١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٣٧٠٠:١٤:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٤٠٠:١٤:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٢:١٩١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٤:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٣٠٠٠:١٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٠٧٠٠:١٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٧:١٨١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٤٥٠٠:١٣:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٣:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٥:٤٢١٢:٥٥:١٨١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠١٠٠:١٢:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٤:٥٦١٢:٥٥:١٣١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٢:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٤:١١١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:١٧٠٠:١٢:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٢:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٥:٠١١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٣٤٠٠:١٢:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٢٠٠:١٢:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١١:٢١١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٥٠٠٠:١١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٠:٤٢١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٢٨٠٠:١١:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٠٦٠٠:١١:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٤٤٠٠:١١:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢٢٠٠:١١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١١:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١١:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:١٦٠٠:١١:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٣٠٠:١١:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١١:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٥:٠٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٥:١٠١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٥:١٤١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٠:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٥:١٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شارده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شارده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شارده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شارده

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای شارده

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای شارده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شارده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای شارده

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٠:٢٠١١:٤٦:١٩١٧:٠٢:٠٥١٧:٢٠:١٠٢٣:٠٥:٥٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣١:٠٧١١:٤٦:٣٩١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٠٦٢٣:٠٦:١٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣١:٥٤١١:٤٧:٠١١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٠٤٢٣:٠٦:٣١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٢:٤٠١١:٤٧:٢٣١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٠٤٢٣:٠٦:٥٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٣:٢٦١١:٤٧:٤٥١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٠٥٢٣:٠٧:١٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٤:١١١١:٤٨:٠٨١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٠٨٢٣:٠٧:٣١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٤:٥٦١١:٤٨:٣٢١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:١٢٢٣:٠٧:٥٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٥:٤١١١:٤٨:٥٦١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:١٨٢٣:٠٨:١٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٦:٢٥١١:٤٩:٢١١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:٢٦٢٣:٠٨:٣٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٩:٤٧١٧:٠٢:١٨١٧:٢٠:٣٥٢٣:٠٩:٠٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٧:٥١١١:٥٠:١٣١٧:٠٢:٢٧١٧:٢٠:٤٥٢٣:٠٩:٢٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٨:٣٣١١:٥٠:٣٩١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٠:٥٧٢٣:٠٩:٤٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٩:١٥١١:٥١:٠٦١٧:٠٢:٥١١٧:٢١:١٠٢٣:١٠:١٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٩:٥٦١١:٥١:٣٣١٧:٠٣:٠٥١٧:٢١:٢٥٢٣:١٠:٣٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٢:٠١١٧:٠٣:٢٠١٧:٢١:٤٢٢٣:١١:٠٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:١٥١١:٥٢:٢٩١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٢:٠٠٢٣:١١:٣١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤١:٥٤١١:٥٢:٥٧١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:١٩٢٣:١١:٥٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٢:٣١١١:٥٣:٢٥١٧:٠٤:١٦١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٢:٢٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٣:٥٤١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٣:٠٢٢٣:١٢:٥٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٣:٤٤١١:٥٤:٢٣١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٣:٢٥٢٣:١٣:٢٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:١٩١١:٥٤:٥٣١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٣:٥٠٢٣:١٣:٥٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٤:٥٣١١:٥٥:٢٢١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:١٦٢٣:١٤:١٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٥:٢٥١١:٥٥:٥٢١٧:٠٦:١٨١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٤:٤٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٥:٥٧١١:٥٦:٢٢١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:١٢٢٣:١٥:١٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٦:٢٨١١:٥٦:٥٢١٧:٠٧:١٦١٧:٢٥:٤٢٢٣:١٥:٤٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٦:٥٧١١:٥٧:٢٢١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:١٣٢٣:١٦:١٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٧:٢٥١١:٥٧:٥٢١٧:٠٨:١٩١٧:٢٦:٤٥٢٣:١٦:٤٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٥:١٥٠٦:٤٧:٥٢١١:٥٨:٢٢١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٧:١٨٢٣:١٧:١٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٨:١٨١١:٥٨:٥٢١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٧:٥٢٢٣:١٧:٤٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٨:٤٢١١:٥٩:٢١١٧:١٠:٠٣١٧:٢٨:٢٨٢٣:١٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شارده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شارده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شارده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شارده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شارده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شارده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شارده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شارده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شارده

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٥:٣٧١١:٤٤:٣١١٧:٠٣:١٠١٧:٢١:٠٤٢٣:٠٤:٢٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٦:٢٤١١:٤٤:٤٧١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٠:٥١٢٣:٠٤:٣٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٧:١٢١١:٤٥:٠٤١٧:٠٢:٤٢١٧:٢٠:٤٠٢٣:٠٤:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٧:٥٩١١:٤٥:٢١١٧:٠٢:٣١١٧:٢٠:٣٠٢٣:٠٥:٠٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٨:٤٦١١:٤٥:٤٠١٧:٠٢:٢١١٧:٢٠:٢١٢٣:٠٥:٢١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٩:٣٣١١:٤٥:٥٩١٧:٠٢:١٢١٧:٢٠:١٥٢٣:٠٥:٣٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٠:٢٠١١:٤٦:١٩١٧:٠٢:٠٥١٧:٢٠:١٠٢٣:٠٥:٥٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣١:٠٧١١:٤٦:٣٩١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٠٦٢٣:٠٦:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣١:٥٤١١:٤٧:٠١١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٠٤٢٣:٠٦:٣١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٢:٤٠١١:٤٧:٢٣١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٠٤٢٣:٠٦:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٣:٢٦١١:٤٧:٤٥١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٠٥٢٣:٠٧:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٤:١١١١:٤٨:٠٨١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٠٨٢٣:٠٧:٣١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٤:٥٦١١:٤٨:٣٢١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:١٢٢٣:٠٧:٥٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٥:٤١١١:٤٨:٥٦١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:١٨٢٣:٠٨:١٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٦:٢٥١١:٤٩:٢١١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:٢٦٢٣:٠٨:٣٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٩:٤٧١٧:٠٢:١٨١٧:٢٠:٣٥٢٣:٠٩:٠٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٧:٥١١١:٥٠:١٣١٧:٠٢:٢٧١٧:٢٠:٤٥٢٣:٠٩:٢٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٨:٣٣١١:٥٠:٣٩١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٠:٥٧٢٣:٠٩:٤٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٩:١٥١١:٥١:٠٦١٧:٠٢:٥١١٧:٢١:١٠٢٣:١٠:١٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٩:٥٦١١:٥١:٣٣١٧:٠٣:٠٥١٧:٢١:٢٥٢٣:١٠:٣٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٢:٠١١٧:٠٣:٢٠١٧:٢١:٤٢٢٣:١١:٠٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:١٥١١:٥٢:٢٩١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٢:٠٠٢٣:١١:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤١:٥٤١١:٥٢:٥٧١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:١٩٢٣:١١:٥٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٢:٣١١١:٥٣:٢٥١٧:٠٤:١٦١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٢:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٣:٥٤١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٣:٠٢٢٣:١٢:٥٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٣:٤٤١١:٥٤:٢٣١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٣:٢٥٢٣:١٣:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:١٩١١:٥٤:٥٣١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٣:٥٠٢٣:١٣:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٤:٥٣١١:٥٥:٢٢١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:١٦٢٣:١٤:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٥:٢٥١١:٥٥:٥٢١٧:٠٦:١٨١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٤:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٥:٥٧١١:٥٦:٢٢١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:١٢٢٣:١٥:١٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شارده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شارده روستای شارده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شارده روستای شارده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شارده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شارده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شارده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شارده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شارده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شارده

روستای شارده بر روی نقشه

روستای شارده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شارده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شارده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شارده
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شارده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای شارده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شارده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شارده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شارده رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شارده دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شارده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شارده
افق شرعی امروز فردا شارده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شارده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شارده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شارده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شارده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شارده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو