جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شادگان

کوه مره خامی | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شادگان

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٦
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٥٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٥٢

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شادگان (شهرستان باشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای شادگان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شادگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شادگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

لئوبوسكالیا
نرمخویی همواره برآمده از قدرت است. قدرت است كه سبب می‌شود بیاموزیم كسی را به سبب ناتوانی یا ترس یا خشم، محكوم نكنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شادگان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شادگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شادگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شادگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شادگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شادگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١١٠٦:٤٠:١٠١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٠:٥٨٠٠:٢٥:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٩:٠٣١٣:٠٦:٢١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٣٨٠٠:٢٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٧:٥٦١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٤:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٢:٥٩٠٠:٢٤:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٤٠٠٠:٢٣:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٥:٢٧١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٥:١٤١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٠١٠٠:٢٣:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٥:٠٢١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٤٢٠٠:٢٢:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٤:٥٠١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٢:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:٢٢:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٢:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٤:١٧١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢١:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٤:٠٧١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢١:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٥٠٠٠:٢١:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٢٠:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٠:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٠:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٠:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٣:١٨١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٣:١٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٩:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٩:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٩:١٤١٣:٠٣:٠١١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٩:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٤٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٩:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٨:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٥:١٨١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٨:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٢:٤١١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شادگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شادگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شادگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شادگان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شادگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شادگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شادگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شادگان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شادگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شادگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شادگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شادگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شادگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شادگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شادگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شادگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شادگان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شادگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شادگان روستای شادگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شادگان روستای شادگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شادگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شادگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شادگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شادگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شادگان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٨:١٢٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٠:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٠:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٠:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢١:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢١:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٩:١٧٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢١:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢١:٥٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٢:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٢:٢٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٧:١١١٣:١٠:٠٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٢:٣٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٠:١٧٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٢:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٠:٢٨٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٣:٠٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٠:٣٩٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٣:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٣:٣٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٩:١٦١٣:١١:٠٠٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٣:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٩:٤٣١٣:١١:١٠٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٤:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:١١١٣:١١:٢٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٤:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٠:٤٠١٣:١١:٢٩٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٤:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١١:١٠١٣:١١:٣٨٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٤:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١١:٤٠١٣:١١:٤٦٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٥:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:١١١٣:١١:٥٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٥:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٢:٤٢١٣:١٢:٠١٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٥:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:١٤١٣:١٢:٠٨٢٠:١٠:٤٨٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٥:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٣:٤٧١٣:١٢:١٥٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٥:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٤:٢٠١٣:١٢:٢١٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٦:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٤:٥٣١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٦:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٥:٢٧١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٦:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٦:٠١١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٦:٤٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٦:٣٦١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢٦:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٧:١١١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٧:٠٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٧:٤٧١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٧:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شادگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شادگان روستای شادگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شادگان روستای شادگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شادگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شادگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شادگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شادگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شادگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شادگان

روستای شادگان بر روی نقشه

روستای شادگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شادگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شادگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شادگان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شادگان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شادگان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شادگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شادگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شادگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شادگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شادگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شادگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شادگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شادگان
جدول اوقات شرعی امروز فردا شادگان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شادگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شادگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شادگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شادگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شادگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو