جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شادگان

کوه مره خامی | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شادگان


اذان صبح: ٠٥:١٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:١٩
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٣٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شادگان (شهرستان باشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای شادگان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شادگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شادگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
كسی كه به او صورت زیبا و خوش خلقی و زن شایسته و سخاوتمندی روزی شده است، بهره از دنیا و آخرت به او داده شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شادگان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شادگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شادگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شادگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شادگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شادگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٤:١٥١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢١:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٤:٠٦١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢١:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢١:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٠:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٠:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٠:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٣:١٨١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٩:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٣:١٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٩:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٩:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٣:٠١١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٩:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٨:١٤١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٨:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٨:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٨:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:١١٠٠:١٨:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٢:٤١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٧:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٢:٤١١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:١٧٠٠:١٧:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٢:٤١١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٥٩٠٠:١٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١١:٤٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٧:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٢٠٦:١١:٠٧١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٧:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٧:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٧:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٧:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٧:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٧:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شادگان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شادگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شادگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شادگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شادگان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شادگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شادگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شادگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شادگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شادگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شادگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شادگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شادگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شادگان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٧:٢١١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٠:١٩١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢٧:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٧:٥٦١٣:٠٨:٤٨١٩:٣٩:١٢١٩:٥٦:٤٧٠٠:٢٧:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٨:٣١١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٧:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٩:٠٦١٣:٠٨:١٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٢٨٠٠:٢٧:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٦:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٠:١٥١٣:٠٧:٤١١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٠٦٠٠:٢٦:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٧:٢٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢٦:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤١:٢٤١٣:٠٧:٠٥١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢٦:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤١:٥٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٢٩٠٠:٢٦:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٦:٢٨١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٦٠٠:٢٥:٤٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٣:٠٦١٣:٠٦:٠٩١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٠٢٠٠:٢٥:٣٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٣:٤٠١٣:٠٥:٤٩١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٤٨٠٠:٢٥:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٤:١٤١٣:٠٥:٣٠١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٣٤٠٠:٢٥:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٤:٤٨١٣:٠٥:١٠١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:١٩٠٠:٢٤:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٥:٢١١٣:٠٤:٥٠١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٠٤٠٠:٢٤:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٥:٥٥١٣:٠٤:٢٩١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٤٨٠٠:٢٤:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٤٦:٢٨١٣:٠٤:٠٩١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:٣٢٠٠:٢٤:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٤٧:٠٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:١٦٠٠:٢٣:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٤٧:٣٥١٣:٠٣:٢٧١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٠٠٠٠:٢٣:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٤٨:٠٨١٣:٠٣:٠٦١٩:١٧:٣٥١٩:٣٤:٤٤٠٠:٢٣:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٤٨:٤١١٣:٠٢:٤٥١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:٢٧٠٠:٢٢:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٤٩:١٥١٣:٠٢:٢٣١٩:١٥:٠٤١٩:٣٢:١٠٠٠:٢٢:٣٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٤٩:٤٨١٣:٠٢:٠٢١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٥٤٠٠:٢٢:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٠:٢١١٣:٠١:٤٠١٩:١٢:٣٢١٩:٢٩:٣٧٠٠:٢١:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٠:٥٤١٣:٠١:١٩١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٢٠٠٠:٢١:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥١:٢٨١٣:٠٠:٥٧١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٠٣٠٠:٢١:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٢:٠١١٣:٠٠:٣٦١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٥:٤٦٠٠:٢١:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٢:٣٥١٣:٠٠:١٤١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٤:٢٩٠٠:٢٠:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٣:٠٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:١٢٠٠:٢٠:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٣:٤٢١٢:٥٩:٣٢١٩:٠٤:٥٣١٩:٢١:٥٥٢٣:٥٠:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٤:١٦١١:٥٩:١٠١٨:٠٣:٣٧١٨:٢٠:٣٩٢٣:١٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شادگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شادگان روستای شادگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شادگان روستای شادگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شادگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شادگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شادگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شادگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شادگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شادگان

روستای شادگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شادگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شادگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شادگان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شادگان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شادگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شادگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شادگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شادگان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شادگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شادگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شادگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شادگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شادگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شادگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق شادگان
جدول اوقات شرعی امروز فردا شادگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شادگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو