جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شادنشین

چوبر | شفت | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شادنشین


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٢

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شادنشین (شهرستان شفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای شادنشین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شادنشین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شادنشین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماركارت اتوود
دوست دارم فرزندان، همچون سرانجامی خوش بر داستان زندگی‌ام باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شادنشین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شادنشین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شادنشین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شادنشین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شادنشین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شادنشین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٤:٤٩١٣:١٠:١٩١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٣:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٠:٠٩١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٢:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٠:٠٠١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢١:١٢١٣:٠٩:٥١١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٤٠٠٠:٢١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٢١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢١:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٠:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٥:٣١١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٠:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٠:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٠:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٢:٢١١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٦:١٦٠٠:١٩:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٥٠٦:١١:٢٠١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٩:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:٠٨٠٠:١٩:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٩:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٨:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٨:٤٥٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٨:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٨:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٨:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٣٢٠٠:١٧:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٢٦٠٠:١٧:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٧:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠١:٤١١٣:٠٨:٥١٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٧:١١٠٠:١٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٥٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٨:٠٤٠٠:١٧:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٠٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٨:٥٥٠٠:١٧:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٩:٠١٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٣٧٠٠:١٦:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٤٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٩:١١٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤١:٢٦٠٠:١٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادنشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادنشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادنشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شادنشین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شادنشین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادنشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شادنشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شادنشین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٦:٤٦١٣:١٧:٥٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:١٦٠٠:٣٤:٢٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٥:١٧١٣:١٧:٤٠١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٤:٠٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٤٨١٣:١٧:٢٢١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٣٣:٤١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٢:١٩١٣:١٧:٠٤١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٥٩٠٠:٣٣:١٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:١٠٠٧:٠٠:٥٠١٣:١٦:٤٦١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥٣٠٠:٣٢:٥٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٩:٢١١٣:١٦:٢٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:٣٢:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٧:٥٢١٣:١٦:١١١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٤٢٠٠:٣٢:٠٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٦:٢٤١٣:١٥:٥٣١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٣٦٠٠:٣١:٤٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٤:٥٦١٣:١٥:٣٥١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٣٠٠٠:٣١:٢٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٣:٢٨١٣:١٥:١٨١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٢٥٠٠:٣٠:٥٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٢:٠٠١٣:١٥:٠١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:١٩٠٠:٣٠:٣٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٥٠:٣٣١٣:١٤:٤٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:١٤٠٠:٣٠:١١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٩:٠٧١٣:١٤:٢٧١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٩:٤٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٧:٤٠١٣:١٤:١٠١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٩:٢٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٦:١٥١٣:١٣:٥٤١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٩:٠١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٣:٣٧١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٨:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٣:٢٢١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٨:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٣:٠٦١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٧:٥١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٥٢٠٦:٤٠:٣٧١٣:١٢:٥١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٧:٢٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٩:١٤١٣:١٢:٣٦١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٧:٠٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٧:٥١١٣:١٢:٢١١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٦:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٦:٢٩١٣:١٢:٠٧١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٦:١٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٥:٠٨١٣:١١:٥٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٥:٥٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٣:٤٨١٣:١١:٤٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٥:٣٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٢:٢٩١٣:١١:٢٧١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٥:١٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣١:١٠١٣:١١:١٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:١١٠٠:٢٤:٥١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٩:٥٢١٣:١١:٠٣١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٤:٢٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٠:٥١١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٤:٠٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٧:١٩١٣:١٠:٤٠١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٣:٤٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٠:٢٩١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای شادنشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شادنشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شادنشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شادنشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شادنشین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شادنشین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای شادنشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شادنشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شادنشین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٥:٤٣١٢:١٩:٤٦١٨:٢٤:٢٥١٨:٤٢:٥٠٠٠:٠٦:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١٤:١٤١٣:١٩:٢٨١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٤٥٠٠:٣٦:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١١٠٧:١٢:٤٤١٣:١٩:١٠١٩:٢٦:١٣١٩:٤٤:٣٩٠٠:٣٥:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١١:١٥١٣:١٨:٥٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:٣٣٠٠:٣٥:٣٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٩:٤٥١٣:١٨:٣٥١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٢٧٠٠:٣٥:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٨:١٦١٣:١٨:١٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٢٢٠٠:٣٤:٤٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٦:٤٦١٣:١٧:٥٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:١٦٠٠:٣٤:٢٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٥:١٧١٣:١٧:٤٠١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٤:٠٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٤٨١٣:١٧:٢٢١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٣٣:٤١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٢:١٩١٣:١٧:٠٤١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٥٩٠٠:٣٣:١٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٠٠٧:٠٠:٥٠١٣:١٦:٤٦١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥٣٠٠:٣٢:٥٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٩:٢١١٣:١٦:٢٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:٣٢:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٧:٥٢١٣:١٦:١١١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٤٢٠٠:٣٢:٠٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٦:٢٤١٣:١٥:٥٣١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٣٦٠٠:٣١:٤٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٤:٥٦١٣:١٥:٣٥١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٣٠٠٠:٣١:٢٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٣:٢٨١٣:١٥:١٨١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٢٥٠٠:٣٠:٥٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٢:٠٠١٣:١٥:٠١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:١٩٠٠:٣٠:٣٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٥٠:٣٣١٣:١٤:٤٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:١٤٠٠:٣٠:١١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٩:٠٧١٣:١٤:٢٧١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٩:٤٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٧:٤٠١٣:١٤:١٠١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٩:٢٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٦:١٥١٣:١٣:٥٤١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٩:٠١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٣:٣٧١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٨:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٣:٢٢١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٨:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٣:٠٦١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٧:٥١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٢٠٦:٤٠:٣٧١٣:١٢:٥١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٧:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٩:١٤١٣:١٢:٣٦١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٧:٠٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٧:٥١١٣:١٢:٢١١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٦:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٦:٢٩١٣:١٢:٠٧١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٦:١٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٥:٠٨١٣:١١:٥٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٥:٥٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٣:٤٨١٣:١١:٤٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٥:٣٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٢:٢٩١٣:١١:٢٧١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٥:١٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شادنشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شادنشین روستای شادنشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شادنشین روستای شادنشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شادنشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شادنشین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شادنشین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شادنشین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شادنشین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شادنشین

روستای شادنشین بر روی نقشه

روستای شادنشین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شادنشین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شادنشین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شادنشین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شادنشین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای شادنشین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شادنشین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شادنشین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شادنشین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شادنشین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شادنشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شادنشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شادنشین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شادنشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شادنشین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شادنشین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شادنشین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شادنشین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو