جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شاخ پازنی

طیبی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شاخ پازنی

اذان صبح: ٠٤:٣٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٠
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٠٩

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاخ پازنی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای شاخ پازنی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شاخ پازنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاخ پازنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

توماس فولر
نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاخ پازنی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاخ پازنی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاخ پازنی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شاخ پازنی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاخ پازنی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شاخ پازنی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٠٤٠٠:٢٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٠:٠١١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٤٥٠٠:٢٦:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٨:٥٣١٣:٠٧:٣٦١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٧:٤٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٠٨٠٠:٢٥:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٥:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٤:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:١٣٠٠:٢٤:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٤:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٦:١٩١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٣:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣١:١٦١٣:٠٦:٠٧١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٣:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢٣:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٢٢:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٢:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٢:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٥:١٧١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٢:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢١:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٥:٠١١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢١:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢١:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢١:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٠:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٠:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٠:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٠:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٨:١١١٣:٠٤:٢١١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٤:١٨١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٩:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٤:١٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٩:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٤:١٣١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٣٤٠٠:١٩:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٤:١١١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١٧٠٠:١٩:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٤:١٠١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شاخ پازنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شاخ پازنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شاخ پازنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاخ پازنی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شاخ پازنی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاخ پازنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاخ پازنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شاخ پازنی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شاخ پازنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شاخ پازنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شاخ پازنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاخ پازنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاخ پازنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شاخ پازنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شاخ پازنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاخ پازنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شاخ پازنی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شاخ پازنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شاخ پازنی روستای شاخ پازنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شاخ پازنی روستای شاخ پازنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شاخ پازنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاخ پازنی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شاخ پازنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاخ پازنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاخ پازنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شاخ پازنی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٩:٤١٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢١:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢١:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٠:٠٧٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢١:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٠:٢٠٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٢:١١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٣٣٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٢:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٤٦٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٢:٤٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٦:١٨١٣:١٠:٥٨٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٢:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:٣٨١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٣:٠٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٧:٠٠١٣:١١:٢٢٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٣:٢٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٧:٢٢١٣:١١:٣٤٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٣:٣٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٤٦١٣:١١:٤٦٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٣:٥٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٨:١٠١٣:١١:٥٧٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٤:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٢:٠٨٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٤:٢٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٠٢١٣:١٢:١٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٤:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٢:٢٩٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢٤:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٢:٣٩٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٥:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٢٥١٣:١٢:٤٨٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٥:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٠:٥٤١٣:١٢:٥٧٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٥:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١١:٢٤١٣:١٣:٠٦٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٥:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:٥٥١٣:١٣:١٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٦:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٢:٢٦١٣:١٣:٢٣٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٦:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٢:٥٨١٣:١٣:٣٠٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٦:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٣:٣١١٣:١٣:٣٧٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٦:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٤:٠٤١٣:١٣:٤٤٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٧:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٤:٣٧١٣:١٣:٥٠٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٧:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٥:١٢١٣:١٣:٥٥٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٧:٢٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٥:٤٦١٣:١٤:٠١٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٧:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٢١١٣:١٤:٠٥٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٧:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٦:٥٧١٣:١٤:٠٩٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٨:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٧:٣٢١٣:١٤:١٣٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٨:١٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٨:٠٨١٣:١٤:١٦٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شاخ پازنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شاخ پازنی روستای شاخ پازنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شاخ پازنی روستای شاخ پازنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاخ پازنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاخ پازنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاخ پازنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاخ پازنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاخ پازنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاخ پازنی

روستای شاخ پازنی بر روی نقشه

روستای شاخ پازنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاخ پازنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاخ پازنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاخ پازنی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شاخ پازنی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شاخ پازنی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شاخ پازنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شاخ پازنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شاخ پازنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاخ پازنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاخ پازنی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شاخ پازنی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاخ پازنی
جدول اوقات شرعی امروز فردا شاخ پازنی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاخ پازنی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شاخ پازنی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاخ پازنی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شاخ پازنی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاخ پازنی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاخ پازنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو