جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شاخ پازنی

طیبی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شاخ پازنی


اذان صبح: ٠٥:١٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٤٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شاخ پازنی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای شاخ پازنی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شاخ پازنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاخ پازنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام رضا (ع)
از اخلاق پیامبران، نظافت و پاكیزگى است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شاخ پازنی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شاخ پازنی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاخ پازنی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شاخ پازنی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شاخ پازنی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شاخ پازنی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٢:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٢:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٢:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٥:١٦١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢١:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢١:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٣:١١١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢١:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢١:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٠:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٠:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٠:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٠:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٤:٢١١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٩:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٧:١٢١٣:٠٤:١٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٨٠٠:١٩:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٤:١٥١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٠١٠٠:١٩:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٤:١٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٤٤٠٠:١٩:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٤:١١١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٩:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٤:١٣١٣:٠٤:١٠١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١١٠٠:١٩:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٣:٣١١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٢:٥١١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٢:١١١٣:٠٤:١٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٩٠٠:١٨:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١١:٣٤١٣:٠٤:١١١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠١٠٠:١٨:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٤:١٣١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٨:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٤:١٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٨:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٤:١٩١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٨:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٨:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٤:٣١٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٨:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاخ پازنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاخ پازنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شاخ پازنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شاخ پازنی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شاخ پازنی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شاخ پازنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاخ پازنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شاخ پازنی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شاخ پازنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاخ پازنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شاخ پازنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شاخ پازنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاخ پازنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاخ پازنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شاخ پازنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شاخ پازنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاخ پازنی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٨:١٣١٣:١٠:٣٢١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٨:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٠:١٦١٩:٤١:١٦١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٨:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٩:٢٥١٣:١٠:٠٠١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٨:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٠:٠١١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٥٠٠:٢٨:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:٣٧١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢٨:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤١:١٢١٣:٠٩:٠٩١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:١١٠٠:٢٧:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٢:٥٨٠٠:٢٧:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٢:٢٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٤٥٠٠:٢٧:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٢:٥٩١٣:٠٨:١٥١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٣١٠٠:٢٧:١٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٣:٣٤١٣:٠٧:٥٦١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:١٧٠٠:٢٧:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٤:٠٩١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٠٢٠٠:٢٦:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٤:٤٤١٣:٠٧:١٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٤٧٠٠:٢٦:٣٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٥:١٩١٣:٠٦:٥٨١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٣١٠٠:٢٦:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٥:٥٤١٣:٠٦:٣٨١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٥٠٠:٢٦:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٦:٢٩١٣:٠٦:١٨١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٥٩٠٠:٢٥:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٧:٠٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٤٢٠٠:٢٥:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٧:٣٨١٣:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٢٥٠٠:٢٥:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٤٨:١٣١٣:٠٥:١٧١٩:٢١:٥٢١٩:٣٩:٠٨٠٠:٢٤:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٤٨:٤٧١٣:٠٤:٥٦١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٧:٥٠٠٠:٢٤:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٤٩:٢١١٣:٠٤:٣٥١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٣٣٠٠:٢٤:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٤٩:٥٦١٣:٠٤:١٣١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:١٥٠٠:٢٤:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٠:٣٠١٣:٠٣:٥٢١٩:١٦:٤٥١٩:٣٣:٥٧٠٠:٢٣:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥١:٠٥١٣:٠٣:٣١١٩:١٥:٢٨١٩:٣٢:٣٩٠٠:٢٣:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥١:٣٩١٣:٠٣:٠٩١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٢١٠٠:٢٣:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٢:١٣١٣:٠٢:٤٨١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٠٣٠٠:٢٢:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٢:٤٨١٣:٠٢:٢٦١٩:١١:٣٥١٩:٢٨:٤٥٠٠:٢٢:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٣:٢٣١٣:٠٢:٠٥١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٢٧٠٠:٢٢:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٣:٥٧١٣:٠١:٤٣١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٠٩٠٠:٢١:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥٤:٣٢١٣:٠١:٢٢١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٤:٥١٠٠:٢١:٤٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٥:٠٧١٣:٠١:٠٠١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٣:٣٣٢٣:٥١:٢١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٥:٤٢١٢:٠٠:٣٩١٨:٠٥:٠٨١٨:٢٢:١٥٢٣:٢١:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شاخ پازنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاخ پازنی روستای شاخ پازنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شاخ پازنی روستای شاخ پازنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شاخ پازنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شاخ پازنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شاخ پازنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شاخ پازنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شاخ پازنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شاخ پازنی

روستای شاخ پازنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شاخ پازنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شاخ پازنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شاخ پازنی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شاخ پازنی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شاخ پازنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شاخ پازنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شاخ پازنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شاخ پازنی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شاخ پازنی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شاخ پازنی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شاخ پازنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شاخ پازنی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شاخ پازنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شاخ پازنی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شاخ پازنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شاخ پازنی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شاخ پازنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو