جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سی میلی گردبیشه


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٢٦:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٥٨

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای سی میلی گردبیشه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سی میلی گردبیشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سی میلی گردبیشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
به هر كاری كه از سر خوشی و شادمانی بنگرید، شادمان و خوشایند می‌شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سی میلی گردبیشه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی میلی گردبیشه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سی میلی گردبیشه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی میلی گردبیشه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سی میلی گردبیشه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٣:٥١١٣:١٠:٣٣١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٧:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٠:٢٣١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٧:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣١:٤٧١٣:١٠:١٣١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٦:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٠:٠٤١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٦:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٦:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٩:٤٧١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٦:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٩:٣٩١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٥:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٩:١٩١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٥:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٩:١٤١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٤:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٤:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٤:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٣:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٣:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٩:١٣١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٣:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٣:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٣:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:٠١١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٣:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٣:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٢:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٥:٠١١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٢٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٤١٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٣:١٣١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٢:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٢:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١١:٣٨١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٢:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١١:٠٩١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی میلی گردبیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی میلی گردبیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی میلی گردبیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی میلی گردبیشه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سی میلی گردبیشه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سی میلی گردبیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی میلی گردبیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سی میلی گردبیشه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٦:٠٥٠٧:٠٨:٤٧١٢:٢٥:٠٤١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٠٣٢٣:٤٣:٤١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:٤٢٠٧:٠٨:١٦١٢:٢٥:١٦١٧:٤٢:٣٦١٨:٠٠:٥٦٢٣:٤٣:٥٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:١٨٠٧:٠٧:٤٤١٢:٢٥:٢٨١٧:٤٣:٣١١٨:٠١:٤٩٢٣:٤٤:١١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٧:١١١٢:٢٥:٣٨١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٢:٤١٢٣:٤٤:٢٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٦:٣٥١٢:٢٥:٤٨١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٣:٣٤٢٣:٤٤:٣٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٥:٥٩١٢:٢٥:٥٧١٧:٤٦:١٥١٨:٠٤:٢٧٢٣:٤٤:٥٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٥:٢١١٢:٢٦:٠٥١٧:٤٧:١٠١٨:٠٥:١٩٢٣:٤٥:٠١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٤:٤١١٢:٢٦:١٢١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:١١٢٣:٤٥:١٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٤:٠٠١٢:٢٦:١٨١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٠٣٢٣:٤٥:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٣:١٨١٢:٢٦:٢٤١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:٥٥٢٣:٤٥:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٢:٣٤١٢:٢٦:٢٩١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٨:٤٧٢٣:٤٥:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠١:٤٨١٢:٢٦:٣٢١٧:٥١:٣٩١٨:٠٩:٣٨٢٣:٤٥:٤٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠١:٠٢١٢:٢٦:٣٦١٧:٥٢:٣٢١٨:١٠:٢٩٢٣:٤٥:٥١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٠:١٤١٢:٢٦:٣٨١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:٢٠٢٣:٤٥:٥٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٨:٢٧٠٦:٥٩:٢٥١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٤:١٧١٨:١٢:١٠٢٣:٤٦:٠٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٤٣٠٦:٥٨:٣٤١٢:٢٦:٤٠١٧:٥٥:٠٩١٨:١٣:٠٠٢٣:٤٦:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٦:٥٧٠٦:٥٧:٤٣١٢:٢٦:٤٠١٧:٥٦:٠١١٨:١٣:٥٠٢٣:٤٦:٠٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٦:١١٠٦:٥٦:٥٠١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٦:٥٣١٨:١٤:٤٠٢٣:٤٦:٠٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٥:٥٦١٢:٢٦:٣٨١٧:٥٧:٤٤١٨:١٥:٢٩٢٣:٤٦:٠٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٥:٠١١٢:٢٦:٣٦١٧:٥٨:٣٥١٨:١٦:١٨٢٣:٤٦:٠٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٤:٠٤١٢:٢٦:٣٣١٧:٥٩:٢٦١٨:١٧:٠٧٢٣:٤٦:٠٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٣:٠٧١٢:٢٦:٢٩١٨:٠٠:١٦١٨:١٧:٥٦٢٣:٤٦:٠٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٢:٠٩١٢:٢٦:٢٥١٨:٠١:٠٦١٨:١٨:٤٤٢٣:٤٦:٠٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥١:١٠١٢:٢٦:٢٠١٨:٠١:٥٥١٨:١٩:٣٢٢٣:٤٦:٠٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٠:٠٩١٢:٢٦:١٤١٨:٠٢:٤٥١٨:٢٠:٢٠٢٣:٤٥:٥٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:١٢٠٦:٤٩:٠٨١٢:٢٦:٠٨١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:٠٧٢٣:٤٥:٥٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٨:٠٦١٢:٢٦:٠١١٨:٠٤:٢٢١٨:٢١:٥٤٢٣:٤٥:٤٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:١٥٠٦:٤٧:٠٣١٢:٢٥:٥٣١٨:٠٥:١٠١٨:٢٢:٤١٢٣:٤٥:٤٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٥:٥٩١٢:٢٥:٤٥١٨:٠٥:٥٨١٨:٢٣:٢٧٢٣:٤٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سی میلی گردبیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سی میلی گردبیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سی میلی گردبیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سی میلی گردبیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سی میلی گردبیشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سی میلی گردبیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی میلی گردبیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سی میلی گردبیشه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٠:٠٩١٢:٢٦:١٤١٨:٠٢:٤٥١٨:٢٠:٢٠٢٣:٤٥:٥٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٤٩:٠٨١٢:٢٦:٠٨١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:٠٧٢٣:٤٥:٥٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٨:٠٦١٢:٢٦:٠١١٨:٠٤:٢٢١٨:٢١:٥٤٢٣:٤٥:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٤٧:٠٣١٢:٢٥:٥٣١٨:٠٥:١٠١٨:٢٢:٤١٢٣:٤٥:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٥:٥٩١٢:٢٥:٤٥١٨:٠٥:٥٨١٨:٢٣:٢٧٢٣:٤٥:٣٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٤:٥٤١٢:٢٥:٣٦١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:١٣٢٣:٤٥:٢٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٣:٤٩١٢:٢٥:٢٧١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٤:٥٩٢٣:٤٥:٢٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٥:١٧١٨:٠٨:١٩١٨:٢٥:٤٤٢٣:٤٥:١١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤١:٣٥١٢:٢٥:٠٦١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٦:٢٩٢٣:٤٥:٠٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٠:٢٧١٢:٢٤:٥٥١٨:٠٩:٥١١٨:٢٧:١٤٢٣:٤٤:٥٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٣٩:١٨١٢:٢٤:٤٤١٨:١٠:٣٧١٨:٢٧:٥٩٢٣:٤٤:٤١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٣٨:٠٩١٢:٢٤:٣٢١٨:١١:٢٢١٨:٢٨:٤٣٢٣:٤٤:٢٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٣٦:٥٩١٢:٢٤:١٩١٨:١٢:٠٧١٨:٢٩:٢٧٢٣:٤٤:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٥:٤٩١٢:٢٤:٠٦١٨:١٢:٥١١٨:٣٠:١١٢٣:٤٤:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٤:٣٨١٢:٢٣:٥٢١٨:١٣:٣٥١٨:٣٠:٥٤٢٣:٤٣:٥١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٣:٢٦١٢:٢٣:٣٨١٨:١٤:١٩١٨:٣١:٣٧٢٣:٤٣:٣٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٢:١٤١٢:٢٣:٢٤١٨:١٥:٠٣١٨:٣٢:٢٠٢٣:٤٣:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٣١:٠١١٢:٢٣:٠٩١٨:١٥:٤٦١٨:٣٣:٠٣٢٣:٤٣:٠٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٢٩:٤٨١٢:٢٢:٥٤١٨:١٦:٢٩١٨:٣٣:٤٥٢٣:٤٢:٥٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٨:٣٤١٢:٢٢:٣٩١٨:١٧:١٢١٨:٣٤:٢٧٢٣:٤٢:٣٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٧:٢٠١٢:٢٢:٢٣١٨:١٧:٥٤١٨:٣٥:١٠٢٣:٤٢:١٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٦:٠٦١٢:٢٢:٠٧١٨:١٨:٣٦١٨:٣٥:٥١٢٣:٤٢:٠٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٤:٥١١٢:٢١:٥٠١٨:١٩:١٨١٨:٣٦:٣٣٢٣:٤١:٤٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٣:٣٦١٢:٢١:٣٤١٨:٢٠:٠٠١٨:٣٧:١٥٢٣:٤١:٢٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٢:٢١١٢:٢١:١٧١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٧:٥٦٢٣:٤١:٠٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢١:٠٦١٢:٢١:٠٠١٨:٢١:٢٣١٨:٣٨:٣٨٢٣:٤٠:٥٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:١٩:٥٠١٢:٢٠:٤٣١٨:٢٢:٠٥١٨:٣٩:١٩٢٣:٤٠:٣١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:١٨:٣٤١٢:٢٠:٢٥١٨:٢٢:٤٦١٨:٤٠:٠٠٢٣:٤٠:١٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٧:١٨١٢:٢٠:٠٨١٨:٢٣:٢٧١٨:٤٠:٤٢٢٣:٣٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سی میلی گردبیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سی میلی گردبیشه روستای سی میلی گردبیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سی میلی گردبیشه روستای سی میلی گردبیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سی میلی گردبیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سی میلی گردبیشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سی میلی گردبیشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سی میلی گردبیشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سی میلی گردبیشه

روستای سی میلی گردبیشه بر روی نقشه

روستای سی میلی گردبیشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سی میلی گردبیشه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سی میلی گردبیشه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سی میلی گردبیشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سی میلی گردبیشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سی میلی گردبیشه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سی میلی گردبیشه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سی میلی گردبیشه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سی میلی گردبیشه
جدول اوقات شرعی امروز فردا سی میلی گردبیشه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سی میلی گردبیشه
افق شرعی امروز فردا سی میلی گردبیشه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سی میلی گردبیشه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو