جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سی میلی گردبیشه

اذان صبح: ٠٤:٤٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:١٩
اذان مغرب: ١٨:١٩:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای سی میلی گردبیشه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سی میلی گردبیشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سی میلی گردبیشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

بن جانسون
زبان، بیش از هر چیز دیگری انسان را نشان می دهد؛ حرف بزن تا تو را ببینم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سی میلی گردبیشه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی میلی گردبیشه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سی میلی گردبیشه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی میلی گردبیشه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سی میلی گردبیشه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٤:٠٤١٣:١٢:٢٩١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٧٠٠:٣٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٢:٥٥١٣:١٢:١٥١٩:٤٢:٠٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:٣٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤١:٤٦١٣:١٢:٠١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٩:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٠:٣٨١٣:١١:٤٧١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٩:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٩:٣١١٣:١١:٣٤١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٩:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٨:٢٤١٣:١١:٢٢١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٨:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٧:١٨١٣:١١:١٠١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٢٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٧٠٦:٣٦:١٣١٣:١٠:٥٨١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٥:٠٩١٣:١٠:٤٦١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٧:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٤:٠٦١٣:١٠:٣٥١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٧:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٠:٢٥١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٧:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٢:٠١١٣:١٠:١٥١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٦:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣١:٠٠١٣:١٠:٠٥١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٦:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٦:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٩:٤٨١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٦:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٥:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٥:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٦:١١١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٥:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٩:١٩١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٥:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٩:١٤١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٤:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٤:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٤:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:١١١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٣:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٣:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:١١١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٤٠٠٠:٢٣:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی میلی گردبیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی میلی گردبیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی میلی گردبیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی میلی گردبیشه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سی میلی گردبیشه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سی میلی گردبیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی میلی گردبیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سی میلی گردبیشه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سی میلی گردبیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سی میلی گردبیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سی میلی گردبیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سی میلی گردبیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سی میلی گردبیشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سی میلی گردبیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی میلی گردبیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سی میلی گردبیشه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سی میلی گردبیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سی میلی گردبیشه روستای سی میلی گردبیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سی میلی گردبیشه روستای سی میلی گردبیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سی میلی گردبیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سی میلی گردبیشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی میلی گردبیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی میلی گردبیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سی میلی گردبیشه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٠:٤٧١٢:٠٥:٠٣١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٦:٠٤٢٣:٢٥:١٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠١:٢٤١٢:٠٤:٤٢١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٤:٤٥٢٣:٢٤:٥٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٢:٠١١٢:٠٤:٢١١٨:٠٦:١٣١٨:٢٣:٢٧٢٣:٢٤:٣٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٢:٣٧١٢:٠٤:٠١١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٢:٠٨٢٣:٢٤:١٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٣:١٤١٢:٠٣:٤٠١٨:٠٣:٣٧١٨:٢٠:٥٠٢٣:٢٣:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٠٣:٢٠١٨:٠٢:١٩١٨:١٩:٣٢٢٣:٢٣:٣٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٢:٥٩١٨:٠١:٠١١٨:١٨:١٥٢٣:٢٣:١٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٥:٠٧١٢:٠٢:٣٩١٧:٥٩:٤٤١٨:١٦:٥٧٢٣:٢٢:٥٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠٢:٢٠١٧:٥٨:٢٧١٨:١٥:٤٠٢٣:٢٢:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٦:٢٢١٢:٠٢:٠٠١٧:٥٧:١٠١٨:١٤:٢٤٢٣:٢٢:٢٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٧:٠١١٢:٠١:٤١١٧:٥٥:٥٣١٨:١٣:٠٨٢٣:٢٢:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٧:٣٩١٢:٠١:٢٢١٧:٥٤:٣٧١٨:١١:٥٢٢٣:٢١:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٨:١٨١٢:٠١:٠٤١٧:٥٣:٢٢١٨:١٠:٣٧٢٣:٢١:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:٠٨:٥٧١٢:٠٠:٤٦١٧:٥٢:٠٦١٨:٠٩:٢٣٢٣:٢١:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٠٠:٢٨١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٨:٠٩٢٣:٢٠:٥١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٠:١٦١٢:٠٠:١١١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٦:٥٥٢٣:٢٠:٣٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٠:٥٦١١:٥٩:٥٤١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٥:٤٢٢٣:٢٠:١٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١١:٣٦١١:٥٩:٣٧١٧:٤٧:١١١٨:٠٤:٣٠٢٣:١٩:٥٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٢:١٧١١:٥٩:٢١١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٣:١٨٢٣:١٩:٤٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٢:٥٨١١:٥٩:٠٦١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٢:٠٧٢٣:١٩:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٣:٣٩١١:٥٨:٥١١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٠:٥٧٢٣:١٩:١١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٤:٢١١١:٥٨:٣٦١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٩:٤٨٢٣:١٨:٥٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٥:٠٣١١:٥٨:٢٢١٧:٤١:١٥١٧:٥٨:٣٩٢٣:١٨:٤٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٥:٤٦١١:٥٨:٠٩١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٧:٣١٢٣:١٨:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٦:٢٩١١:٥٧:٥٦١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٦:٢٤٢٣:١٨:١٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:١٢١١:٥٧:٤٤١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٥:١٨٢٣:١٧:٥٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٧:٥٦١١:٥٧:٣٣١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٤:١٣٢٣:١٧:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٨:٤٠١١:٥٧:٢٢١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٣:٠٩٢٣:١٧:٣٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:١٩:٢٤١١:٥٧:١١١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٢:٠٥٢٣:١٧:٢٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٠:٠٩١١:٥٧:٠٢١٧:٣٣:٢٩١٧:٥١:٠٣٢٣:١٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سی میلی گردبیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سی میلی گردبیشه روستای سی میلی گردبیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سی میلی گردبیشه روستای سی میلی گردبیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سی میلی گردبیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سی میلی گردبیشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سی میلی گردبیشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سی میلی گردبیشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سی میلی گردبیشه

روستای سی میلی گردبیشه بر روی نقشه

روستای سی میلی گردبیشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سی میلی گردبیشه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سی میلی گردبیشه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سی میلی گردبیشه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سی میلی گردبیشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سی میلی گردبیشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سی میلی گردبیشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سی میلی گردبیشه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سی میلی گردبیشه
زمان پخش اذان زنده به افق سی میلی گردبیشه
افق شرعی امروز فردا سی میلی گردبیشه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سی میلی گردبیشه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سی میلی گردبیشه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سی میلی گردبیشه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سی میلی گردبیشه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سی میلی گردبیشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو