جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سی سخت

دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سی سخت


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:١٠
اذان مغرب: ١٩:٢٦:١٨
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٣

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سی سخت (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر سی سخت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سی سخت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سی سخت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
برای خداوند سبحان و متعال، هیچ چیزی از آن‌چه كه بندگان در شب و روزهای‌شان در آن اختلاف دارند، پنهان نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سی سخت

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سی سخت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سی سخت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سی سخت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سی سخت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سی سخت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٥٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٩:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠١:٤٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٨:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠١:٣٧١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٨:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:٢٩١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٨:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠١:٢١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:١٤١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:١٠٠٠:١٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:٠٧١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٨٠٦:١٨:٠٦١٣:٠١:٠١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٧:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٧:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:٥١١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٦:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٦:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٦:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٦:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٣:١٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٦:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٥٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٥:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٥:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٥:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٨٠٠:١٥:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٠٠٠:١٥:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٣٠٠:١٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:١٦٠٠:١٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:١٣١٣:٠١:٠٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:١٥٠٠:١٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی سخت

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سی سخت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سی سخت

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٥:١٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٥:٢٦١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٧:٢١١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٦:٠١١٣:٠٦:٢١١٩:٣٦:١٣١٩:٥٣:٤٩٠٠:٢٤:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٦:٠٥١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٤:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٧:١٢١٣:٠٥:٤٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٤:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠٥:٣٠١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٦٠٠:٢٤:٢١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٥:١٢١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠٣٠٠:٢٤:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٨:٥٧١٣:٠٤:٥٤١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٧:٥٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٣٩:٣٢١٣:٠٤:٣٦١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٧٠٠:٢٣:٤٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٠:٠٧١٣:٠٤:١٧١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٢٣٠٠:٢٣:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٠:٤٢١٣:٠٣:٥٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٠٩٠٠:٢٣:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤١:١٦١٣:٠٣:٣٩١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٥٤٠٠:٢٣:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤١:٥١١٣:٠٣:١٩١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٣٩٠٠:٢٢:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٢:٢٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٢٤٠٠:٢٢:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٢:٥٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٠٨٠٠:٢٢:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٣:٣٣١٣:٠٢:١٩١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٧:٥٢٠٠:٢٢:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٤:٠٧١٣:٠١:٥٨١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:٣٥٠٠:٢١:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٤:٤١١٣:٠١:٣٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:١٩٠٠:٢١:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٥:١٥١٣:٠١:١٧١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٠٢٠٠:٢١:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٥:٤٩١٣:٠٠:٥٦١٩:١٥:٣٣١٩:٣٢:٤٥٠٠:٢٠:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٦:٢٣١٣:٠٠:٣٤١٩:١٤:١٧١٩:٣١:٢٨٠٠:٢٠:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٤٦:٥٧١٣:٠٠:١٣١٩:١٣:٠٠١٩:٣٠:١٠٠٠:٢٠:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٤٧:٣١١٢:٥٩:٥٢١٩:١١:٤٤١٩:٢٨:٥٣٠٠:١٩:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٤٨:٠٥١٢:٥٩:٣٠١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٣٥٠٠:١٩:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٨:٣٩١٢:٥٩:٠٩١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:١٨٠٠:١٩:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٤٩:١٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٥:٠٠٠٠:١٩:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٤٩:٤٧١٢:٥٨:٢٦١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٤٢٠٠:١٨:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٠:٢١١٢:٥٨:٠٤١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٢٥٠٠:١٨:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٠:٥٥١٢:٥٧:٤٣١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٠٧٠٠:١٨:٠٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥١:٢٩١٢:٥٧:٢١١٩:٠٢:٤٥١٩:١٩:٥٠٢٣:٤٧:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٢:٠٤١١:٥٧:٠٠١٨:٠١:٢٨١٨:١٨:٣٣٢٣:١٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سی سخت

سی‌سخت شهری در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج و در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران جای دارد. این شهر مرکز شهرستان دنا است. مردم سی‌سخت از دودمان بزرگ بویراحمدی هستند. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۶٬۸۱۴ تن بوده‌است

شهر سی سخت در ویکیپدیا

شهر سی سخت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سی سخت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سی سخت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سی سخت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سی سخت
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سی سخت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سی سخت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سی سخت
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سی سخت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سی سخت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سی سخت دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سی سخت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سی سخت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سی سخت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سی سخت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو