جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سی سخت

دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سی سخت


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠٠
اذان ظهر: ١٢:١٧:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٠٤
اذان مغرب: ١٨:١٣:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٧

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سی سخت (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر سی سخت)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سی سخت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سی سخت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
زندگی چه باشكوه می شود، اگر تن به استدلال [ =گواه آوردن ] ندهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سی سخت

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سی سخت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سی سخت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سی سخت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سی سخت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سی سخت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٢:١٥١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:١٢٠٠:١٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٩:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٥٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠١:٤٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠١:٣٧١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٨:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:٢٩١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٨:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠١:٢١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:١٤١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:١٠٠٠:١٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:٠٧١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٨٠٦:١٨:٠٦١٣:٠١:٠١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٧:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٧:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:٥١١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٦:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٦:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٦:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٦:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٣:١٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٦:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٥:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٥٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٥:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٥:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٨٠٠:١٥:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٠٠٠:١٥:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٣٠٠:١٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:١٦٠٠:١٤:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٤:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی سخت

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سی سخت

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سی سخت

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٨:٥٨١٢:١٦:٤٦١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:٠٤٢٣:٣٥:٤٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٨:٢٩١٢:١٦:٥٨١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٥٦٢٣:٣٦:٠١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٧:٥٨١٢:١٧:٠٩١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٤:٤٧٢٣:٣٦:١٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٥:٥١٠٦:٥٧:٢٦١٢:١٧:٢٠١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٣٩٢٣:٣٦:٢٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٥:٢٥٠٦:٥٦:٥٢١٢:١٧:٣٠١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٦:٣٠٢٣:٣٦:٤٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٦:١٧١٢:١٧:٣٩١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٧:٢١٢٣:٣٦:٥٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٥:٤١١٢:١٧:٤٧١٧:٤٠:١٣١٧:٥٨:١٢٢٣:٣٧:٠٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٥:٠٣١٢:١٧:٥٤١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:٠٢٢٣:٣٧:١٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٤:٢٣١٢:١٨:٠٠١٧:٤١:٥٨١٧:٥٩:٥٣٢٣:٣٧:٢٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٣:٤٢١٢:١٨:٠٦١٧:٤٢:٥٠١٨:٠٠:٤٣٢٣:٣٧:٣٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٣:٠٠١٢:١٨:١٠١٧:٤٣:٤٢١٨:٠١:٣٣٢٣:٣٧:٤١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٢:١٦١٢:١٨:١٤١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٢:٢٣٢٣:٣٧:٤٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥١:٣١١٢:١٨:١٧١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٣:١٢٢٣:٣٧:٥٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٠:٤٥١٢:١٨:٢٠١٧:٤٦:١٧١٨:٠٤:٠١٢٣:٣٧:٥٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٤٩:٥٨١٢:١٨:٢١١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٤:٥٠٢٣:٣٨:٠٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٤٩:٠٩١٢:١٨:٢٢١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٥:٣٩٢٣:٣٨:٠٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٨:١٦٠٦:٤٨:١٩١٢:١٨:٢٢١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٦:٢٧٢٣:٣٨:٠٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٧:٣١٠٦:٤٧:٢٨١٢:١٨:٢١١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٧:١٥٢٣:٣٨:١١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٤٦:٣٦١٢:١٨:٢٠١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٨:٠٣٢٣:٣٨:١٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٤٥:٤٢١٢:١٨:١٧١٧:٥١:١٦١٨:٠٨:٥٠٢٣:٣٨:١٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٤٤:٤٨١٢:١٨:١٥١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٩:٣٧٢٣:٣٨:١٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٣:٥٢١٢:١٨:١١١٧:٥٢:٥٤١٨:١٠:٢٤٢٣:٣٨:١٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٢:٥٦١٢:١٨:٠٧١٧:٥٣:٤٢١٨:١١:١١٢٣:٣٨:٠٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤١:٥٨١٢:١٨:٠٢١٧:٥٤:٣٠١٨:١١:٥٧٢٣:٣٨:٠٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢١:٤١٠٦:٤١:٠٠١٢:١٧:٥٦١٧:٥٥:١٧١٨:١٢:٤٣٢٣:٣٨:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٠:٠٠١٢:١٧:٥٠١٧:٥٦:٠٤١٨:١٣:٢٨٢٣:٣٧:٥٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٩:٥٠٠٦:٣٩:٠٠١٢:١٧:٤٣١٧:٥٦:٥١١٨:١٤:١٣٢٣:٣٧:٥٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٨:٥٣٠٦:٣٧:٥٩١٢:١٧:٣٥١٧:٥٧:٣٧١٨:١٤:٥٨٢٣:٣٧:٤٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٧:٥٤٠٦:٣٦:٥٧١٢:١٧:٢٧١٧:٥٨:٢٣١٨:١٥:٤٣٢٣:٣٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤١:٠٠١٢:١٧:٥٦١٧:٥٥:١٧١٨:١٢:٤٣٢٣:٣٨:٠١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٠:٠٠١٢:١٧:٥٠١٧:٥٦:٠٤١٨:١٣:٢٨٢٣:٣٧:٥٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٣٩:٠٠١٢:١٧:٤٣١٧:٥٦:٥١١٨:١٤:١٣٢٣:٣٧:٥٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٣٧:٥٩١٢:١٧:٣٥١٧:٥٧:٣٧١٨:١٤:٥٨٢٣:٣٧:٤٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٣٦:٥٧١٢:١٧:٢٧١٧:٥٨:٢٣١٨:١٥:٤٣٢٣:٣٧:٣٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٥:٥٤١٢:١٧:١٨١٧:٥٩:٠٩١٨:١٦:٢٧٢٣:٣٧:٣٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٤:٥٠١٢:١٧:٠٩١٧:٥٩:٥٤١٨:١٧:١١٢٣:٣٧:٢٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٣:٤٥١٢:١٦:٥٩١٨:٠٠:٣٩١٨:١٧:٥٥٢٣:٣٧:١٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٢:٤٠١٢:١٦:٤٨١٨:٠١:٢٣١٨:١٨:٣٨٢٣:٣٧:٠٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣١:٣٤١٢:١٦:٣٧١٨:٠٢:٠٧١٨:١٩:٢١٢٣:٣٦:٥٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٠:٢٧١٢:١٦:٢٦١٨:٠٢:٥١١٨:٢٠:٠٤٢٣:٣٦:٤٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٢٩:٢٠١٢:١٦:١٤١٨:٠٣:٣٤١٨:٢٠:٤٦٢٣:٣٦:٣٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٨:١٢١٢:١٦:٠١١٨:٠٤:١٧١٨:٢١:٢٨٢٣:٣٦:٢٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٧:٠٣١٢:١٥:٤٨١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٢:١٠٢٣:٣٦:٠٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٥:٥٤١٢:١٥:٣٤١٨:٠٥:٤٢١٨:٢٢:٥٢٢٣:٣٥:٥٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٤:٤٤١٢:١٥:٢٠١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٣:٣٣٢٣:٣٥:٤٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٣:٣٤١٢:١٥:٠٦١٨:٠٧:٠٦١٨:٢٤:١٤٢٣:٣٥:٢٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٢:٢٣١٢:١٤:٥١١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٤:٥٥٢٣:٣٥:١١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢١:١٢١٢:١٤:٣٦١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٥:٣٥٢٣:٣٤:٥٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٠:٠٠١٢:١٤:٢١١٨:٠٩:٠٩١٨:٢٦:١٦٢٣:٣٤:٣٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:١٨:٤٨١٢:١٤:٠٥١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٦:٥٦٢٣:٣٤:٢٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:١٧:٣٥١٢:١٣:٤٩١٨:١٠:٣٠١٨:٢٧:٣٦٢٣:٣٤:٠٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٦:٢٣١٢:١٣:٣٢١٨:١١:١٠١٨:٢٨:١٦٢٣:٣٣:٤٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٥:٠٩١٢:١٣:١٦١٨:١١:٥٠١٨:٢٨:٥٦٢٣:٣٣:٣١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١٣:٥٦١٢:١٢:٥٩١٨:١٢:٣٠١٨:٢٩:٣٥٢٣:٣٣:١٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٢:٤٣١٢:١٢:٤٢١٨:١٣:٠٩١٨:٣٠:١٥٢٣:٣٢:٥٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١١:٢٩١٢:١٢:٢٥١٨:١٣:٤٩١٨:٣٠:٥٤٢٣:٣٢:٣٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٠:١٥١٢:١٢:٠٧١٨:١٤:٢٨١٨:٣١:٣٤٢٣:٣٢:١٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٠٩:٠١١٢:١١:٥٠١٨:١٥:٠٧١٨:٣٢:١٣٢٣:٣١:٥٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سی سخت

سی‌سخت شهری در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج و در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران جای دارد. این شهر مرکز شهرستان دنا است. مردم سی‌سخت از دودمان بزرگ بویراحمدی هستند. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۶٬۸۱۴ تن بوده‌است

شهر سی سخت در ویکیپدیا

شهر سی سخت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سی سخت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سی سخت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سی سخت بر روی نقشه

شهر سی سخت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سی سخت
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سی سخت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سی سخت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سی سخت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سی سخت
زمان پخش اذان زنده به افق سی سخت
زمان پخش اذان آنلاین به افق سی سخت
زمان پخش اذان مستقیم به افق سی سخت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سی سخت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سی سخت
جدول اوقات شرعی امروز فردا سی سخت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو