جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سی سخت

دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سی سخت


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سی سخت (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر سی سخت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر سی سخت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سی سخت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گریس هانسن
از آن نترس كه زندگانی‌ات پایان پذیرد، از آن بترس كه هرگز آغاز نشود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سی سخت

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سی سخت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سی سخت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سی سخت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سی سخت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سی سخت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٩:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٥٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٩:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠١:٤٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠١:٣٧١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٨:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:٢٩١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠١:٢١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:١٤١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:١٠٠٠:١٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:٠٧١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٨٠٦:١٨:٠٦١٣:٠١:٠١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٧:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٧:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:٥١١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٦:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٦:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٦:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٦:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٣:١٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٦:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٥:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٥٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٥:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٥:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٨٠٠:١٥:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٠٠٠:١٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٣٠٠:١٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٤:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:١٦٠٠:١٤:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی سخت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سی سخت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سی سخت

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٤:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٤:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٤:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠١:٠٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٤:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠١:١٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٤:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:١٩١٣:٠١:١٦١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٤١٠٠:١٤:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:١٨٠٠:١٤:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠١:٣١٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٤:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:١٨١٣:٠١:٣٩٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٤:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٢:٠١١٣:٠١:٤٨٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٤:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٤٥١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٤:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٤:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:١٧١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٤:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٥:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٥:١١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٥:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٥٥٠٠:١٥:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٥:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٥:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٥:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٥:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٦:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٦:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٦:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٦:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٦:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٧:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:١٤٠٠:١٧:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٣٠٠٠:١٧:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠١:١٢١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٧:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سی سخت شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سی سخت

سی‌سخت شهری در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج و در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران جای دارد. این شهر مرکز شهرستان دنا است. مردم سی‌سخت از دودمان بزرگ بویراحمدی هستند. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۶٬۸۱۴ تن بوده‌است

شهر سی سخت در ویکیپدیا

شهر سی سخت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سی سخت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سی سخت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سی سخت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سی سخت
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سی سخت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سی سخت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سی سخت
زمان پخش اذان زنده به افق سی سخت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سی سخت دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سی سخت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سی سخت
جدول اوقات شرعی امروز فردا سی سخت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سی سخت
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سی سخت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو