جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سی سخت

دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سی سخت

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٥٧
اذان ظهر: ١١:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٨
اذان مغرب: ١٨:١٨:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٣٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سی سخت (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر سی سخت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سی سخت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سی سخت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
‌زمانی كه یكی از شما، از برادر (ایمانی) خود،‌ حاجتی می‌خواهد، ابتداء او را ستایش نكند تا پشت او قطع نشود. (كنایه‌ از این كه او شما را چاپلوس نخواند و در نتیجه اعتمادش از شما سلب نشود.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر سی سخت

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سی سخت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سی سخت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سی سخت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سی سخت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سی سخت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٦:٣٦١٣:٠٤:١١١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٢:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٣:٥٧١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢٢:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٤:٢١١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:١١٠٠:٢١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٥٢٠٠:٢١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٣:١٦١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٣٣٠٠:٢١:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٢:٥١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٥٦٠٠:٢٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢٠:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٩:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٢:١٧١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٩:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٩:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠١:٥٧١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٩:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠١:٤٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٨:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠١:٣٨١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٥١٠٠:١٨:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢١:٥٧١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٠١١٣:٠١:٢٢١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٨:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠١:١٥١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٧:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٩:١١١٣:٠١:٠٨١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٤١٠٠:١٧:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:١٨١٣:٠١:٠١١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٧:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٧:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٦:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٦:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٥:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١١:٥٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٩٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٥:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠١٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی سخت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سی سخت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سی سخت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سی سخت

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سی سخت

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سی سخت شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سی سخت شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سی سخت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر سی سخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سی سخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سی سخت

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٥:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٥:١٨١٣:٠٦:٤٢١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٧٠٠:٢٥:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٦:٢٦١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٤:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٦:٢٩١٣:٠٦:١٠١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٤:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١١٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٤:٣٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٧:٤٠١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٣٤٠٠:٢٤:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٨:١٥١٣:٠٥:١٨١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٢٢٠٠:٢٤:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٨:٥٠١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٠٩٠٠:٢٤:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٤:٤١١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٦:٥٥٠٠:٢٣:٤٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٣٩:٥٩١٣:٠٤:٢٢١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٤١٠٠:٢٣:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٠:٣٣١٣:٠٤:٠٣١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٢٧٠٠:٢٣:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤١:٠٨١٣:٠٣:٤٤١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٢٠٠:٢٣:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤١:٤٢١٣:٠٣:٢٤١٩:٢٤:٣٧١٩:٤١:٥٧٠٠:٢٢:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٢:١٦١٣:٠٣:٠٤١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٤٢٠٠:٢٢:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٢:٥١١٣:٠٢:٤٤١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٢٦٠٠:٢٢:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٣:٢٥١٣:٠٢:٢٤١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:١٠٠٠:٢٢:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٢:٠٣١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٥٤٠٠:٢١:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٤:٣٣١٣:٠١:٤٢١٩:١٨:٢٣١٩:٣٥:٣٧٠٠:٢١:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠١:٢١١٩:١٧:٠٧١٩:٣٤:٢٠٠٠:٢١:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٥:٤١١٣:٠١:٠٠١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٠٣٠٠:٢٠:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٦:١٥١٣:٠٠:٣٩١٩:١٤:٣٥١٩:٣١:٤٦٠٠:٢٠:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٦:٤٩١٣:٠٠:١٨١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٢٩٠٠:٢٠:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٤٧:٢٣١٢:٥٩:٥٧١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:١٢٠٠:٢٠:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٤٧:٥٧١٢:٥٩:٣٦١٩:١٠:٤٦١٩:٢٧:٥٤٠٠:١٩:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٤٨:٣١١٢:٥٩:١٤١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٣٧٠٠:١٩:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٤٩:٠٥١٢:٥٨:٥٣١٩:٠٨:١٢١٩:٢٥:١٩٠٠:١٩:٠٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٤٩:٣٩١٢:٥٨:٣٢١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٠٢٠٠:١٨:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٠:١٤١٢:٥٨:١٠١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٢:٤٤٠٠:١٨:٣٢
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٠:٤٨١٢:٥٧:٤٩١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٢٧٠٠:١٨:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥١:٢٣١٢:٥٧:٢٨١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:١٠٢٣:٤٧:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥١:٥٧١١:٥٧:٠٦١٨:٠١:٤٨١٨:١٨:٥٢٢٣:١٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سی سخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سی سخت شهر سی سخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سی سخت شهر سی سخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سی سخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سی سخت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سی سخت

سی‌سخت شهری در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج و در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران جای دارد. این شهر مرکز شهرستان دنا است. مردم سی‌سخت از دودمان بزرگ بویراحمدی هستند. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۶٬۸۱۴ تن بوده‌است

شهر سی سخت در ویکیپدیا

شهر سی سخت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سی سخت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سی سخت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سی سخت بر روی نقشه

شهر سی سخت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سی سخت
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سی سخت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سی سخت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سی سخت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سی سخت
زمان پخش اذان آنلاین به افق سی سخت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سی سخت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سی سخت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سی سخت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سی سخت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سی سخت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سی سخت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سی سخت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو