جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سی تشک

دیهوک | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز سی تشک


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٣٢
اذان ظهر: ١١:٣٣:٣٢
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٢٦
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٥٠:٢٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سی تشک (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای سی تشک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سی تشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سی تشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان د راكلفر
هر حقی یك مسئولیت، هر فرصتی یك اجبار و هر مالكیتی یك وظیفه به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سی تشک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سی تشک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی تشک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سی تشک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی تشک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سی تشک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٧:٥٩١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٣٥٢٣:٥٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٧:٥٠١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٦:١٣١٢:٣٧:٤٠١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٣:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٧:٢٣١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٤٥٢٣:٥٢:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٣:٠٧١٢:٣٧:١٦١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٣١٠٥:٥١:٠٩١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٠٨٢٣:٥١:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٠:١٢١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٥٦٢٣:٥١:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٤٣٢٣:٥١:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٣١٢٣:٥١:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٥:١٨٢٣:٥٠:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٦:٣٦١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٠:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٥٣٢٣:٥٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠٤٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٦:٣٠١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٤١٢٣:٥٠:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٦:٢٨١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٢٨٢٣:٥٠:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٦:٢٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٩:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٦:٢٥١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٩:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤١:٤١١٢:٣٦:٢٥١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٤٨٢٣:٤٩:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٠:٥٧١٢:٣٦:٢٥١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٣٥٢٣:٤٩:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٠:١٤١٢:٣٦:٢٥١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٢١٢٣:٤٩:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٦:٢٧١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:٠٧٢٣:٤٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٦:٢٨١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤٩:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٨:١٥١٢:٣٦:٣١١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٣٨٢٣:٤٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٦:٣٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:٢٣٢٣:٤٨:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣٧:٠٢١٢:٣٦:٣٧١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٠٨٢٣:٤٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٦:٤١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٥٢٢٣:٤٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:١١٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٣٦٢٣:٤٨:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٦:٥١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:١٩٢٣:٤٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی تشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی تشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی تشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی تشک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سی تشک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سی تشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی تشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سی تشک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سی تشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سی تشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سی تشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سی تشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی تشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سی تشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سی تشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی تشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سی تشک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٦:٤٩١١:٢٦:٠٢١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٣:٥٦٢٢:٤٣:٤٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٧:٤٣١١:٢٦:١٨١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٣:٣٦٢٢:٤٤:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٨:٣٨١١:٢٦:٣٥١٦:٣٤:١٧١٦:٥٣:١٨٢٢:٤٤:١٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٩:٣٢١١:٢٦:٥٣١٦:٣٣:٥٨١٦:٥٣:٠٢٢٢:٤٤:٢٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٠:٢٦١١:٢٧:١١١٦:٣٣:٤١١٦:٥٢:٤٧٢٢:٤٤:٤٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢١:١٩١١:٢٧:٣٠١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٢:٣٤٢٢:٤٤:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٢:١٣١١:٢٧:٥٠١٦:٣٣:١٤١٦:٥٢:٢٣٢٢:٤٥:١٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٣:٠٦١١:٢٨:١١١٦:٣٣:٠٣١٦:٥٢:١٤٢٢:٤٥:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٣:٥٨١١:٢٨:٣٢١٦:٣٢:٥٣١٦:٥٢:٠٧٢٢:٤٥:٥١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٥٠١١:٢٨:٥٤١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٢:٠١٢٢:٤٦:١٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٥:٤١١١:٢٩:١٧١٦:٣٢:٤٠١٦:٥١:٥٧٢٢:٤٦:٢٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٦:٣٢١١:٢٩:٤٠١٦:٣٢:٣٧١٦:٥١:٥٥٢٢:٤٦:٤٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٧:٢٢١١:٣٠:٠٣١٦:٣٢:٣٥١٦:٥١:٥٥٢٢:٤٧:١٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٨:١١١١:٣٠:٢٨١٦:٣٢:٣٥١٦:٥١:٥٦٢٢:٤٧:٣٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٨:٥٩١١:٣٠:٥٣١٦:٣٢:٣٧١٦:٥٢:٠٠٢٢:٤٧:٥٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٩:٤٧١١:٣١:١٨١٦:٣٢:٤٠١٦:٥٢:٠٥٢٢:٤٨:١٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٠:٣٤١١:٣١:٤٤١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٢:١١٢٢:٤٨:٤١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣١:٢٠١١:٣٢:١٠١٦:٣٢:٥٣١٦:٥٢:٢٠٢٢:٤٩:٠٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:٠٥١١:٣٢:٣٧١٦:٣٣:٠٢١٦:٥٢:٣٠٢٢:٤٩:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٢:٤٩١١:٣٣:٠٤١٦:٣٣:١٣١٦:٥٢:٤٢٢٢:٤٩:٥٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٣:٣٢١١:٣٣:٣٢١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٢:٥٦٢٢:٥٠:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٤:١٤١١:٣٤:٠٠١٦:٣٣:٤٠١٦:٥٣:١١٢٢:٥٠:٤٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٤:٥٥١١:٣٤:٢٨١٦:٣٣:٥٧١٦:٥٣:٢٩٢٢:٥١:١٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٥:٣٥١١:٣٤:٥٧١٦:٣٤:١٥١٦:٥٣:٤٧٢٢:٥١:٤١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٦:١٣١١:٣٥:٢٦١٦:٣٤:٣٥١٦:٥٤:٠٨٢٢:٥٢:٠٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٦:٥١١١:٣٥:٥٥١٦:٣٤:٥٦١٦:٥٤:٣٠٢٢:٥٢:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٧:٢٧١١:٣٦:٢٤١٦:٣٥:١٩١٦:٥٤:٥٣٢٢:٥٣:٠٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٨:٠١١١:٣٦:٥٤١٦:٣٥:٤٤١٦:٥٥:١٩٢٢:٥٣:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٨:٣٥١١:٣٧:٢٣١٦:٣٦:١١١٦:٥٥:٤٥٢٢:٥٤:٠٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٩:٠٧١١:٣٧:٥٣١٦:٣٦:٣٩١٦:٥٦:١٤٢٢:٥٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سی تشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سی تشک روستای سی تشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سی تشک روستای سی تشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سی تشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی تشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سی تشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سی تشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سی تشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سی تشک

روستای سی تشک بر روی نقشه

روستای سی تشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سی تشک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سی تشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سی تشک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سی تشک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سی تشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سی تشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سی تشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سی تشک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سی تشک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سی تشک
زمان پخش اذان زنده به افق سی تشک
زمان پخش اذان مستقیم به افق سی تشک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سی تشک
جدول اوقات شرعی امروز فردا سی تشک دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سی تشک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سی تشک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سی تشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو