جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سی تشک

دیهوک | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز سی تشک

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:١١

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سی تشک (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای سی تشک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سی تشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سی تشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

امام محمد تقی (ع)
ملاقات و دیدار با دوستان و برادران - خوب - ، موجب صفاى دل و نورانیّت آن مى گردد و سبب شکوفائى عقل و درایت خواهد گشت ، گرچه در مدّت زمانى کوتاه انجام پذیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سی تشک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سی تشک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی تشک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سی تشک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی تشک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سی تشک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١١:٢٣١٢:٤٠:٢٠١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٧:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٠:١٠١٢:٤٠:٠٥١٩:١٠:٣٣١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٨:٥٧١٢:٣٩:٥١١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٣٩:٣٧١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٠٨٢٣:٥٦:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٦:٣٤١٢:٣٩:٢٤١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٦:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٥:٢٣١٢:٣٩:١١١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٤١٢٣:٥٥:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٤:١٣١٢:٣٨:٥٨١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٥:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٠٤١٢:٣٨:٤٦١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٥:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٨:٣٤١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٤:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٨:٢٣١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:٤٨٢٣:٥٤:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٨:١٢١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٤:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٨:٠١١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٣:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٧:٥١١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٣:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٧:٤٢١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٥٧٢٣:٥٣:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:٤٤٢٣:٥٢:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٧:٢٤١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥٢:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٣:٢١١٢:٣٧:١٦١٩:٢١:٤١١٩:٤٠:٢٠٢٣:٥٢:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٢:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٥٥٢٣:٥١:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥١:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٩:٢٨١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥١:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:١٨٢٣:٥١:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٦:٣٦١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٥٣٢٣:٥٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٥:٥٢١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٦:٣٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٢٨٢٣:٥٠:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:١١٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٦:٢٨١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٠:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٩:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٦:٢٥١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٥٠٢٣:٤٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی تشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی تشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی تشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی تشک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سی تشک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سی تشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی تشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سی تشک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سی تشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سی تشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سی تشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سی تشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی تشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سی تشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سی تشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی تشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سی تشک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سی تشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سی تشک روستای سی تشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سی تشک روستای سی تشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سی تشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی تشک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سی تشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی تشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی تشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سی تشک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤١٠٥:٣١:٢٨١٢:٤١:٥٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٢:٤٣٢٣:٥١:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٥٠٥:٣١:٤٢١٢:٤٢:٠٩١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٥٥٢٣:٥١:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١١٠٥:٣١:٥٧١٢:٤٢:٢٢١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٣:٠٤٢٣:٥٢:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٠٠٥:٣٢:١٤١٢:٤٢:٣٥١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:١٢٢٣:٥٢:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٠٠٥:٣٢:٣٢١٢:٤٢:٤٨١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:١٩٢٣:٥٢:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٣٠٥:٣٢:٥١١٢:٤٣:٠١١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٣:٢٤٢٣:٥٢:٥٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٣٣:١١١٢:٤٣:١٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٣:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٣:٣٢١٢:٤٣:٢٥١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:٢٩٢٣:٥٣:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٣:٥٤١٢:٤٣:٣٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:٢٩٢٣:٥٣:٣٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠١٠٥:٣٤:١٨١٢:٤٣:٤٩١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٣:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٣٤:٤٣١٢:٤٤:٠١١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٢٤٢٣:٥٤:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٣٥:٠٨١٢:٤٤:١٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٣:١٩٢٣:٥٤:٢٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤٤:٢٣١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:١٢٢٣:٥٤:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٨٠٥:٣٦:٠٢١٢:٤٤:٣٣١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٠٣٢٣:٥٤:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٣٦:٣١١٢:٤٤:٤٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٥٣٢٣:٥٥:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٣٧:٠٠١٢:٤٤:٥٤١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٤٢٢٣:٥٥:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٧:٣٠١٢:٤٥:٠٣١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٢٨٢٣:٥٥:٤٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٣٨:٠١١٢:٤٥:١٢١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:١٣٢٣:٥٥:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٣٨:٣٣١٢:٤٥:٢١١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٥٦٢٣:٥٦:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٩:٠٦١٢:٤٥:٣٠١٩:٥١:٣٨٢٠:١١:٣٨٢٣:٥٦:٢٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤٥:٣٨١٩:٥١:٢٠٢٠:١١:١٧٢٣:٥٦:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٠:١٣١٢:٤٥:٤٥١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٥٦٢٣:٥٦:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٤٠:٤٨١٢:٤٥:٥٢١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٣٢٢٣:٥٧:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٤١:٢٤١٢:٤٥:٥٩١٩:٥٠:١٦٢٠:١٠:٠٧٢٣:٥٧:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤٦:٠٥١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٤٠٢٣:٥٧:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٤٢:٣٦١٢:٤٦:١٠١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:١٢٢٣:٥٧:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٣:١٤١٢:٤٦:١٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٢٢٣:٥٨:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٣:٥١١٢:٤٦:٢٠١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:١١٢٣:٥٨:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٤:٣٠١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٣٧٢٣:٥٨:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٦:٢٨١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٠٣٢٣:٥٨:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٦:٣١١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٥٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سی تشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سی تشک روستای سی تشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سی تشک روستای سی تشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سی تشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی تشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سی تشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سی تشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سی تشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سی تشک

روستای سی تشک بر روی نقشه

روستای سی تشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سی تشک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سی تشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سی تشک
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سی تشک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سی تشک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سی تشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سی تشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سی تشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سی تشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سی تشک رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سی تشک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سی تشک
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سی تشک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سی تشک
افق شرعی امروز فردا سی تشک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سی تشک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سی تشک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سی تشک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سی تشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو