جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سی بستان

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سی بستان


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٢٨:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٣٩

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سی بستان (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای سی بستان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سی بستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سی بستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
برای خودتان، آیین و تشریفاتی به وجود آورید كه تنها از آن خودتان باشد و با یك راه "میان‌بر"، شما را به دگرگونی برساند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سی بستان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سی بستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی بستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سی بستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی بستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سی بستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٨:١٠١٣:١٣:٢٩١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٥:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٣:١٩٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٣:٠٩٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٥:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٣:١٣١٣:١٢:٥١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٢:٠١١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٤:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٩:٤١١٣:١٢:٢٨٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٣:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٨:٣٢١٣:١٢:٢١٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٧:٢٥١٣:١٢:١٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٣:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٦:١٩١٣:١٢:١٠٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٢:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٥:١٤١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٤:١١١٣:١٢:٠٠٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٢:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٣:٠٩١٣:١١:٥٦٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢١:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٢:٠٨١٣:١١:٥٣٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢١:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٤٠٦:١١:٠٨١٣:١١:٥٠٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢١:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٠:١٠١٣:١١:٤٧٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢١:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٩:١٣١٣:١١:٤٦٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٠:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٨:١٧١٣:١١:٤٥٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٠:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:١١:٤٤٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢٠:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠٦:٣١١٣:١١:٤٤٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٨:١٠٠٠:٢٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٥:٤٠١٣:١١:٤٥٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٢٠:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٤:٥١١٣:١١:٤٦٢٠:١٩:١١٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٢٠:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٤:٠٣١٣:١١:٤٨٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٥٥٠٠:١٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠٣:١٦١٣:١١:٥٠٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:٤٩٠٠:١٩:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٢:٣٢١٣:١١:٥٣٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٩:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠١:٤٩١٣:١١:٥٧٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٣:٣٥٠٠:١٩:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٤٠٦:٠١:٠٧١٣:١٢:٠١٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٤:٢٧٠٠:١٩:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٠٠٦:٠٠:٢٨١٣:١٢:٠٦٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٥:١٨٠٠:١٩:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٩:٤٩١٣:١٢:١١٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٦:٠٩٠٠:١٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی بستان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سی بستان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سی بستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی بستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سی بستان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢٣:٣٧١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٢:٤٠٢٣:٤٣:٢٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٤:٠٠٠٧:٢٢:٥٦١٢:٢٨:١٢١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٣:٤٤٢٣:٤٣:٣٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٨:٢٣١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٤:٤٩٢٣:٤٣:٥٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٥٠٠٧:٢١:٢٧١٢:٢٨:٣٤١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٥٣٢٣:٤٤:٠٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:١٢٠٧:٢٠:٤٠١٢:٢٨:٤٤١٧:٣٧:١٢١٧:٥٦:٥٧٢٣:٤٤:٢٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٩:٥١١٢:٢٨:٥٣١٧:٣٨:١٩١٧:٥٨:٠١٢٣:٤٤:٣٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٩:٠٠١٢:٢٩:٠١١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٤:٤٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٨:٠٨١٢:٢٩:٠٨١٧:٤٠:٣٣١٨:٠٠:٠٩٢٣:٤٤:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١٧:١٥١٢:٢٩:١٤١٧:٤١:٤٠١٨:٠١:١٣٢٣:٤٥:٠٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٦:٢٠١٢:٢٩:٢٠١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٢:١٨٢٣:٤٥:١٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٥:٢٣١٢:٢٩:٢٤١٧:٤٣:٥٣١٨:٠٣:٢١٢٣:٤٥:٢٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٤:٢٥١٢:٢٩:٢٨١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٤:٢٥٢٣:٤٥:٣٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٣:٢٥١٢:٢٩:٣١١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٥:٢٩٢٣:٤٥:٣٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٢:٢٤١٢:٢٩:٣٤١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٤٥:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:١٨٠٧:١١:٢٢١٢:٢٩:٣٥١٧:٤٨:١٧١٨:٠٧:٣٦٢٣:٤٥:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:٢٢٠٧:١٠:١٨١٢:٢٩:٣٦١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٨:٣٩٢٣:٤٥:٥٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٩:١٣١٢:٢٩:٣٦١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٥:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٠٦١٢:٢٩:٣٥١٧:٥١:٣٣١٨:١٠:٤٥٢٣:٤٥:٥٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٦:٥٩١٢:٢٩:٣٤١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٤٧٢٣:٤٦:٠٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٥:٥٠١٢:٢٩:٣١١٧:٥٣:٤٣١٨:١٢:٥٠٢٣:٤٦:٠٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٤:٤٠١٢:٢٩:٢٨١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٥٢٢٣:٤٦:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٣:٢٩١٢:٢٩:٢٥١٧:٥٥:٥١١٨:١٤:٥٤٢٣:٤٥:٥٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٢:١٧١٢:٢٩:٢٠١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٥٦٢٣:٤٥:٥٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠١:٠٣١٢:٢٩:١٥١٧:٥٧:٥٩١٨:١٦:٥٨٢٣:٤٥:٥٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٩:٤٩١٢:٢٩:١٠١٧:٥٩:٠٢١٨:١٧:٥٩٢٣:٤٥:٥١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٨:٣٤١٢:٢٩:٠٤١٨:٠٠:٠٥١٨:١٩:٠٠٢٣:٤٥:٤٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٧:١٧١٢:٢٨:٥٧١٨:٠١:٠٨١٨:٢٠:٠١٢٣:٤٥:٤١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٦:٠٠١٢:٢٨:٤٩١٨:٠٢:١٠١٨:٢١:٠٢٢٣:٤٥:٣٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:٤٢١٢:٢٨:٤١١٨:٠٣:١٣١٨:٢٢:٠٢٢٣:٤٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سی بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سی بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سی بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سی بستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی بستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سی بستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سی بستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی بستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سی بستان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٧:١٠١٢:٢٦:٣٠١٧:٢٦:١٠١٧:٤٦:٢١٢٣:٤١:٣٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٦:٣٩١٢:٢٦:٤٧١٧:٢٧:١٥١٧:٤٧:٢٤٢٣:٤١:٥٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٦:٠٧١٢:٢٧:٠٣١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٨:٢٦٢٣:٤٢:١٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٥:٣٢١٢:٢٧:١٨١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٩:٣٠٢٣:٤٢:٣٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢٤:٥٦١٢:٢٧:٣٣١٧:٣٠:٣٢١٧:٥٠:٣٣٢٣:٤٢:٤٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٤٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٧:٤٧١٧:٣١:٣٩١٧:٥١:٣٧٢٣:٤٣:٠٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢٣:٣٧١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٢:٤٠٢٣:٤٣:٢٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٠٠٧:٢٢:٥٦١٢:٢٨:١٢١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٣:٤٤٢٣:٤٣:٣٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٨:٢٣١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٤:٤٩٢٣:٤٣:٥٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٠٠٧:٢١:٢٧١٢:٢٨:٣٤١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٥٣٢٣:٤٤:٠٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٢٠٧:٢٠:٤٠١٢:٢٨:٤٤١٧:٣٧:١٢١٧:٥٦:٥٧٢٣:٤٤:٢٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٩:٥١١٢:٢٨:٥٣١٧:٣٨:١٩١٧:٥٨:٠١٢٣:٤٤:٣٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٩:٠٠١٢:٢٩:٠١١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٤:٤٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٨:٠٨١٢:٢٩:٠٨١٧:٤٠:٣٣١٨:٠٠:٠٩٢٣:٤٤:٥٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١٧:١٥١٢:٢٩:١٤١٧:٤١:٤٠١٨:٠١:١٣٢٣:٤٥:٠٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٦:٢٠١٢:٢٩:٢٠١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٢:١٨٢٣:٤٥:١٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٥:٢٣١٢:٢٩:٢٤١٧:٤٣:٥٣١٨:٠٣:٢١٢٣:٤٥:٢٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٤:٢٥١٢:٢٩:٢٨١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٤:٢٥٢٣:٤٥:٣٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٣:٢٥١٢:٢٩:٣١١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٥:٢٩٢٣:٤٥:٣٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٢:٢٤١٢:٢٩:٣٤١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٤٥:٤٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:١١:٢٢١٢:٢٩:٣٥١٧:٤٨:١٧١٨:٠٧:٣٦٢٣:٤٥:٤٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:١٠:١٨١٢:٢٩:٣٦١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٨:٣٩٢٣:٤٥:٥٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٩:١٣١٢:٢٩:٣٦١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٥:٥٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٠٦١٢:٢٩:٣٥١٧:٥١:٣٣١٨:١٠:٤٥٢٣:٤٥:٥٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٦:٥٩١٢:٢٩:٣٤١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٤٧٢٣:٤٦:٠٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٥:٥٠١٢:٢٩:٣١١٧:٥٣:٤٣١٨:١٢:٥٠٢٣:٤٦:٠٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٤:٤٠١٢:٢٩:٢٨١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٥٢٢٣:٤٦:٠٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٣:٢٩١٢:٢٩:٢٥١٧:٥٥:٥١١٨:١٤:٥٤٢٣:٤٥:٥٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٢:١٧١٢:٢٩:٢٠١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٥٦٢٣:٤٥:٥٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠١:٠٣١٢:٢٩:١٥١٧:٥٧:٥٩١٨:١٦:٥٨٢٣:٤٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سی بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سی بستان روستای سی بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سی بستان روستای سی بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سی بستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی بستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سی بستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سی بستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سی بستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سی بستان

روستای سی بستان بر روی نقشه

روستای سی بستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سی بستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سی بستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سی بستان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سی بستان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سی بستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سی بستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سی بستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سی بستان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سی بستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سی بستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سی بستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سی بستان
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سی بستان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سی بستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سی بستان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سی بستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سی بستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو