جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سی بستان

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سی بستان

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٤٤

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سی بستان (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای سی بستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سی بستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سی بستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وند
آنچه را انسان دوست دارد، از صمیم قلب انجام می دهد. اگر شما نیكی را دوست بدارید، نیكی خواهید كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سی بستان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سی بستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی بستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سی بستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سی بستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سی بستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٥:٢٥١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٩:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٥:١٠١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٤:٥٧١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٨:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٦:٢٢١٣:١٤:٤٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٨:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٥:٠١١٣:١٤:٣٠١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٣:٤١١٣:١٤:١٧١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣٢:٢١١٣:١٤:٠٥١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٧:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣١:٠٣١٣:١٣:٥٣١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٦:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٣:٤٢١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٦:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٨:٢٨١٣:١٣:٣١١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٦:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٧:١٢١٣:١٣:٢١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٥:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٣:١١٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٥:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٣:٠١٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٥:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٢:١٧١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٤:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٢١:٠٦١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٤:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٩:٥٦١٣:١٢:٢٨٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٣:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٨:٤٨١٣:١٢:٢١٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٣:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٧:٤٠١٣:١٢:١٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٣:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٦:٣٤١٣:١٢:١٠٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٢:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٢٩١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٢:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٤:٢٥١٣:١٢:٠٠٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٢:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٣:٢٣١٣:١١:٥٦٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٢:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٢:٢١١٣:١١:٥٢٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢١:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:١١:٢٢١٣:١١:٥٠٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٠:٢٣١٣:١١:٤٧٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٤:١٢٠٠:٢١:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٩:٢٦١٣:١١:٤٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢١:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٨:٣٠١٣:١١:٤٥٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٠:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٧:٣٦١٣:١١:٤٤٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سی بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سی بستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سی بستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سی بستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی بستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سی بستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سی بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سی بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سی بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سی بستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی بستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سی بستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سی بستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی بستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سی بستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سی بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سی بستان روستای سی بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سی بستان روستای سی بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سی بستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی بستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سی بستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سی بستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سی بستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سی بستان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٣:١٩١٢:٠٧:٥٩١٨:١٢:٠٣١٨:٣٠:٣٤٢٣:٢٥:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:١٠١٢:٠٧:٣٨١٨:١٠:٣٠١٨:٢٩:٠١٢٣:٢٤:٤٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٥:٠١١٢:٠٧:١٧١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٧:٢٨٢٣:٢٤:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠٦:٥٦١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٥:٥٥٢٣:٢٤:٠٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:٤٤١٢:٠٦:٣٦١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٤:٢٢٢٣:٢٣:٤٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:٣٦١٢:٠٦:١٥١٨:٠٤:١٩١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٣:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٥:٥٥١٨:٠٢:٤٧١٨:٢١:١٨٢٣:٢٣:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٩:٢٠١٢:٠٥:٣٥١٨:٠١:١٥١٨:١٩:٤٦٢٣:٢٢:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٠:١٢١٢:٠٥:١٥١٧:٥٩:٤٤١٨:١٨:١٥٢٣:٢٢:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١١:٠٤١٢:٠٤:٥٦١٧:٥٨:١٢١٨:١٦:٤٤٢٣:٢٢:١٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١١:٥٧١٢:٠٤:٣٧١٧:٥٦:٤١١٨:١٥:١٣٢٣:٢٢:٠٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٢:٥٠١٢:٠٤:١٨١٧:٥٥:١١١٨:١٣:٤٤٢٣:٢١:٤٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٣:٤٣١٢:٠٣:٥٩١٧:٥٣:٤١١٨:١٢:١٤٢٣:٢١:٢٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٤:٣٧١٢:٠٣:٤١١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٤٥٢٣:٢١:٠٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٥:٣٠١٢:٠٣:٢٤١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٩:١٧٢٣:٢٠:٤٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٦:٢٤١٢:٠٣:٠٦١٧:٤٩:١٤١٨:٠٧:٤٩٢٣:٢٠:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٧:١٩١٢:٠٢:٤٩١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٢٢٢٣:٢٠:١٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٨:١٤١٢:٠٢:٣٣١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٥٦٢٣:١٩:٥٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٩:٠٩١٢:٠٢:١٧١٧:٤٤:٥١١٨:٠٣:٣٠٢٣:١٩:٤٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٠٢:٠١١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٠٥٢٣:١٩:٢٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢١:٠٠١٢:٠١:٤٦١٧:٤٢:٠٠١٨:٠٠:٤١٢٣:١٩:١١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢١:٥٦١٢:٠١:٣٢١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:١٧٢٣:١٨:٥٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٢:٥٢١٢:٠١:١٨١٧:٣٩:١١١٧:٥٧:٥٥٢٣:١٨:٤٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٣:٤٩١٢:٠١:٠٥١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٦:٣٣٢٣:١٨:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٤:٤٦١٢:٠٠:٥٢١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٥:١٢٢٣:١٨:١٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٥:٤٤١٢:٠٠:٤٠١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٣:٥٢٢٣:١٧:٥٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٦:٤٢١٢:٠٠:٢٨١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٢:٣٣٢٣:١٧:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٧:٤٠١٢:٠٠:١٧١٧:٣٢:٢٣١٧:٥١:١٥٢٣:١٧:٣٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٨:٣٨١٢:٠٠:٠٧١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:٥٨٢٣:١٧:٢٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٩:٣٧١١:٥٩:٥٧١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٨:٤٢٢٣:١٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سی بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سی بستان روستای سی بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سی بستان روستای سی بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سی بستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سی بستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سی بستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سی بستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سی بستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سی بستان

روستای سی بستان بر روی نقشه

روستای سی بستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سی بستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سی بستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سی بستان
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سی بستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سی بستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سی بستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سی بستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سی بستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سی بستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سی بستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سی بستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سی بستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سی بستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سی بستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سی بستان
زمان پخش اذان زنده به افق سی بستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سی بستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سی بستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سی بستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو