جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سینه نرمان

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سینه نرمان


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سینه نرمان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای سینه نرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سینه نرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سینه نرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
چون برادر مؤمن تو به خانه‌ی تو بیاید مپرس كه امروز چیزی خورده‌ای ولیكن هر چه حاضر داری به نزد او بیاور كه جواد و جوانمرد آن است كه هر چه دارد حاضر سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سینه نرمان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سینه نرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سینه نرمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سینه نرمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سینه نرمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سینه نرمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٧:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:٤١١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:١٨٠٠:١٦:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٧٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٠:١٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٦:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٧:٤١١٣:٠٠:١١١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٤:٥١١٢:٥٩:٥١١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٥:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٥:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٩:٤١١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٤:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٢:١١١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٤:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١١:٢٠١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٤:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٤:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٤:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٣:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٩:٢٢١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٣:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٩:٢١١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٣:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٢٣٠٠:١٣:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٣:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٩:٢١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٣:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٢:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٢:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٢:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٤١١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:١٢٠٠:١٢:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠١:١٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٢:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٠:٤١١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سینه نرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سینه نرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سینه نرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سینه نرمان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سینه نرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سینه نرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سینه نرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سینه نرمان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سینه نرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سینه نرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سینه نرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سینه نرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سینه نرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سینه نرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سینه نرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سینه نرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سینه نرمان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:١١:٤٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٢:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٣:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٣:١٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢٣:٢٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥١٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٣:٣٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٣:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٣:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٣:٥٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:٠١١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٣:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:٤١١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٤:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:٢١١٣:٠٩:١٨١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٤:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٠١١٣:٠٩:١٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٤:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٩:٤١١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٤:١٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٤:٢٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٠١١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٤:٢٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٤١١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٤:٢٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٤:٢٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٤:٢٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:١٠٠٠:٢٤:٢٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٨:١٦١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٤:٢٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٤:٢١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٤:١٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٢٤:١٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٤:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٧:٢١١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٤:٠٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٤:٠٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٣:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٣:٥١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٣:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٦:١٤١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٣:٣٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سینه نرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سینه نرمان روستای سینه نرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سینه نرمان روستای سینه نرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سینه نرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سینه نرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سینه نرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سینه نرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سینه نرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سینه نرمان

روستای سینه نرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سینه نرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سینه نرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سینه نرمان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سینه نرمان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سینه نرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سینه نرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سینه نرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سینه نرمان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سینه نرمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سینه نرمان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سینه نرمان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سینه نرمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سینه نرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سینه نرمان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سینه نرمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سینه نرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سینه نرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو