جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سینه نرمان

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سینه نرمان


اذان صبح: ٠٤:٢١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٢:٣٣

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سینه نرمان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای سینه نرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سینه نرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سینه نرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

پائولو كوئیلو
اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سینه نرمان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سینه نرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سینه نرمان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سینه نرمان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سینه نرمان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سینه نرمان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٣:١٥١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٤:٠٨١٣:٠٣:٠١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٣٠٠:٢٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٧٠٠:٢٠:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٤١٠٠:١٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٢:١٩١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:٣١١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٩:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠١:٥٤١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٨:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:١٧١٣:٠١:٤١١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٣٨٠٠:١٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٦:١١١٣:٠١:٣٠١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٨:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠١:١٨١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٨:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٠١١٣:٠١:٠٧١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٥١٠٠:١٧:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٠:٥٧١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٧:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢١٠٠:١٧:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٦:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥١٠٠:١٦:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٦:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٠:١٢١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٦:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٥:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٥:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٩:٥١١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٥:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٥:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:١٥١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٤:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٧٠٦:١١:٣١١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٠:٤١١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٤:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٣:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٣:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٩:٢١١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سینه نرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سینه نرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سینه نرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سینه نرمان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سینه نرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سینه نرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سینه نرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سینه نرمان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سینه نرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سینه نرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سینه نرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سینه نرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سینه نرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سینه نرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سینه نرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سینه نرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سینه نرمان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٤١١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:١٢٠٠:١٢:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠١:١٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٢:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٠:٤١١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:١٧٠٠:١٢:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٩:٥٩٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٢:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٠:٠٥٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١٢:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٠:١٢٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:١٧٠٠:١٢:٢٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٢:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٠:٢٨٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٢:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:١١٠٠:١٢:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٢:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢٣٠٠:١٢:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٢:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠١:١٣٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٢:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٦:٤١١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٢:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٦:٣١١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٣٧٠٠:١٢:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٣:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٦:١٥١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٣٨٠٠:١٣:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٦:١٠١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١٣:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٦:٠٥١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٣:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٦:٠٣١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٣:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٦:٠١١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٣:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٦:٠٢١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٣:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٦:٠٣١٣:٠٣:٠٨٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:١٦٠٠:١٤:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٦:٠٦١٣:٠٣:٢١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٤:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٦:١١١٣:٠٣:٣٣٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٥٩٠٠:١٤:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٦:١٧١٣:٠٣:٤٦٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:١٨٠٠:١٤:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٦:٢٤١٣:٠٣:٥٩٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٤:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٤:١٣٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٥:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٠٩٠٠:١٥:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سینه نرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سینه نرمان روستای سینه نرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سینه نرمان روستای سینه نرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سینه نرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سینه نرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سینه نرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سینه نرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سینه نرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سینه نرمان

روستای سینه نرمان بر روی نقشه

روستای سینه نرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سینه نرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سینه نرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سینه نرمان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سینه نرمان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سینه نرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سینه نرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سینه نرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سینه نرمان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سینه نرمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سینه نرمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سینه نرمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سینه نرمان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سینه نرمان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سینه نرمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سینه نرمان
افق شرعی امروز فردا سینه نرمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سینه نرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو