جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیمکان

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیمکان


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٣٠
اذان ظهر: ١١:١٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٦:٣٠
اذان مغرب: ١٦:٥٣:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٣١:٣١

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیمکان (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای سیمکان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سیمکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیمکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
نهالی كه خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیمکان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیمکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیمکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیمکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیمکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیمکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٢:١٥١٢:٢٤:٠٤١٨:٥٦:١٦١٩:١٣:٢٦٢٣:٤٣:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥١:٢٤١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٦:٤٨١٩:١٤:٠٠٢٣:٤٣:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٠:٣٤١٢:٢٣:٤٦١٨:٥٧:٢١١٩:١٤:٣٥٢٣:٤٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٢٣:٣٨١٨:٥٧:٥٣١٩:١٥:٠٩٢٣:٤٢:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٨:٥٧١٢:٢٣:٣٠١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:٤٤٢٣:٤٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٣:٢٣١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:١٩٢٣:٤٢:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٧:٢٣١٢:٢٣:١٦١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٥٤٢٣:٤١:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٦:٣٧١٢:٢٣:١٠١٩:٠٠:٠٤١٩:١٧:٢٩٢٣:٤١:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٥:٥٣١٢:٢٣:٠٤١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٠٤٢٣:٤١:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢٢:٥٩١٩:٠١:١١١٩:١٨:٣٩٢٣:٤١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٤:٢٧١٢:٢٢:٥٥١٩:٠١:٤٤١٩:١٩:١٥٢٣:٤١:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٢:٥١١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٥٠٢٣:٤١:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٢:٤٧١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٠:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٢:٢٦١٢:٢٢:٤٥١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:٠١٢٣:٤٠:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤١:٤٧١٢:٢٢:٤٢١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:٣٦٢٣:٤٠:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١١٠٥:٤١:١٠١٢:٢٢:٤١١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٢:١٢٢٣:٤٠:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢٢:٤٠١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٤٨٢٣:٤٠:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٢:٣٩١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٢٣٢٣:٤٠:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٢:٣٩١٩:٠٦:١١١٩:٢٣:٥٩٢٣:٤٠:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٠٢٠٥:٣٨:٥٤١٢:٢٢:٤٠١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٤:٣٤٢٣:٤٠:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٢:٤١١٩:٠٧:١٧١٩:٢٥:٠٩٢٣:٣٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣٧:٥٣١٢:٢٢:٤٣١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٤٥٢٣:٣٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٢:٤٥١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٢٠٢٣:٣٩:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:١٣٠٥:٣٦:٥٦١٢:٢٢:٤٨١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:٥٥٢٣:٣٩:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٦:٣٠١٢:٢٢:٥٢١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٣٠٢٣:٣٩:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٦:٠٥١٢:٢٢:٥٦١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٠٤٢٣:٣٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٣:٠٠١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:٣٩٢٣:٣٩:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٣:٠٥١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:١٣٢٣:٣٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٣:١١١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٤٧٢٣:٣٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیمکان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیمکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیمکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیمکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیمکان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیمکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیمکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیمکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیمکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیمکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیمکان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٩٠٥:٢٩:٥١١١:١٠:٤٠١٦:٥١:٠٩١٧:٠٧:٥٣٢٢:٣٢:٣٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٠:٢٦١١:١٠:٣٢١٦:٥٠:١٧١٧:٠٧:٠٣٢٢:٣٢:٢٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣١٠٥:٣١:٠٢١١:١٠:٢٤١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٦:١٣٢٢:٣٢:١٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣١:٣٩١١:١٠:١٨١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٥:٢٥٢٢:٣٢:٠٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣٢:١٦١١:١٠:١٢١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٤:٣٨٢٢:٣١:٥٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٧٠٥:٣٢:٥٣١١:١٠:٠٦١٦:٤٧:٠٠١٧:٠٣:٥٢٢٢:٣١:٤٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٣٣:٣١١١:١٠:٠٢١٦:٤٦:١٣١٧:٠٣:٠٧٢٢:٣١:٤٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٣٤:٠٩١١:٠٩:٥٨١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٢:٢٣٢٢:٣١:٣٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٣٤:٤٨١١:٠٩:٥٥١٦:٤٤:٤٣١٧:٠١:٤٠٢٢:٣١:٣٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٨٠٥:٣٥:٢٧١١:٠٩:٥٣١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٠:٥٨٢٢:٣١:٢٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٥١٠٥:٣٦:٠٧١١:٠٩:٥٢١٦:٤٣:١٨١٧:٠٠:١٨٢٢:٣١:٢١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٥٠٥:٣٦:٤٧١١:٠٩:٥١١٦:٤٢:٣٧١٦:٥٩:٣٩٢٢:٣١:١٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٩٠٥:٣٧:٢٧١١:٠٩:٥١١٦:٤١:٥٧١٦:٥٩:٠١٢٢:٣١:١٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٣٨:٠٨١١:٠٩:٥٢١٦:٤١:١٨١٦:٥٨:٢٤٢٢:٣١:١٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٣٨:٤٩١١:٠٩:٥٤١٦:٤٠:٤١١٦:٥٧:٤٨٢٢:٣١:١٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٣٠٥:٣٩:٣٠١١:٠٩:٥٦١٦:٤٠:٠٥١٦:٥٧:١٤٢٢:٣١:١٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٠:١٢١١:١٠:٠٠١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٦:٤١٢٢:٣١:١٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٠:٥٤١١:١٠:٠٤١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٦:١٠٢٢:٣١:١٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤١:٣٧١١:١٠:٠٩١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٥:٣٩٢٢:٣١:١٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٢:٢٠١١:١٠:١٥١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٥:١٠٢٢:٣١:١٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٣:٠٣١١:١٠:٢٢١٦:٣٧:٢٤١٦:٥٤:٤٣٢٢:٣١:٢١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤٣:٤٦١١:١٠:٢٩١٦:٣٦:٥٧١٦:٥٤:١٧٢٢:٣١:٢٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٤:٣٠١١:١٠:٣٨١٦:٣٦:٣٠١٦:٥٣:٥٢٢٢:٣١:٣١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٤٥:١٤١١:١٠:٤٧١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٣:٢٩٢٢:٣١:٣٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٤٥:٥٨١١:١٠:٥٧١٦:٣٥:٤١١٦:٥٣:٠٧٢٢:٣١:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٤٦:٤٣١١:١١:٠٨١٦:٣٥:١٩١٦:٥٢:٤٧٢٢:٣١:٥٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٤٧:٢٧١١:١١:٢٠١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٢:٢٨٢٢:٣٢:٠١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٤٨:١٢١١:١١:٣٣١٦:٣٤:٤٠١٦:٥٢:١١٢٢:٣٢:١١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٥:٤٨:٥٧١١:١١:٤٧١٦:٣٤:٢٢١٦:٥١:٥٥٢٢:٣٢:٢١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٤٩:٤٢١١:١٢:٠١١٦:٣٤:٠٦١٦:٥١:٤١٢٢:٣٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیمکان روستای سیمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیمکان روستای سیمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیمکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیمکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیمکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیمکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیمکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیمکان

روستای سیمکان بر روی نقشه

روستای سیمکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیمکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیمکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیمکان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سیمکان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سیمکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیمکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیمکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیمکان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سیمکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیمکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سیمکان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیمکان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیمکان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیمکان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیمکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیمکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیمکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو