جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیمکان

جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سیمکان


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٤٨
اذان مغرب: ١٩:١١:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٤١:٠٢

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیمکان (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر سیمکان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سیمکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیمکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آندره ژید
من بر این باورم كه عشق به یك شخص ِبزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیمکان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیمکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیمکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیمکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیمکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیمکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٠:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:١٥٠٠:١٢:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٣٠٠:١٢:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٨:١٦١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٣١٠٠:١٢:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٠٩٠٠:١١:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٣:٣٨١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٤٧٠٠:١١:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٥:٤١١٢:٥٣:٣١١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٥٠٠:١١:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٥١١٢:٥٣:٢٤١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٠٣٠٠:١١:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٣:١٨١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٣:١٥١٢:٥٣:١٣١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٢٠٠٠:١٠:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٨٠٠:١٠:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١١:٤٣١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٣٧٠٠:١٠:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١٦٠٠:١٠:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٠:١٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٠:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٣٠٠:٠٩:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:١١٠٠:٠٩:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:٠٩:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٨٠٠:٠٩:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٩:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٩:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٢:٥١١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٢:٥٣١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:١٨٠٠:٠٨:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٨:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:٠٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٠٨:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٥٠١٢:٥٣:١٤١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٨:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٣:١٩١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیمکان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سیمکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیمکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیمکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سیمکان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سیمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سیمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیمکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیمکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیمکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیمکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیمکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیمکان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٩:١٠١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٨:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٨:٥٤١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:١٨٠٠:١٨:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٨:٣٨١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:١٣٠٠:١٨:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣١:١٩١٢:٥٨:٢١١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٠٧٠٠:١٨:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣١:٤٩١٢:٥٨:٠٤١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٠١٠٠:١٧:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٢:٤٩١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٧:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٢:٥٠١٢:٥٧:٢٩١٩:٢١:٤٣١٩:٣٨:٤٧٠٠:١٧:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٣:٢٠١٢:٥٧:١١١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٧:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٣:٥٠١٢:٥٦:٥٣١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٧:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٤:٢٠١٢:٥٦:٣٤١٩:١٨:٢٣١٩:٣٥:٢٢٠٠:١٦:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥٦:١٥١٩:١٧:١٥١٩:٣٤:١٢٠٠:١٦:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٥:١٩١٢:٥٥:٥٦١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٠٣٠٠:١٦:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٥:٤٩١٢:٥٥:٣٦١٩:١٤:٥٨١٩:٣١:٥٢٠٠:١٦:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٦:١٨١٢:٥٥:١٦١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٤٢٠٠:١٥:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٣٦:٤٨١٢:٥٤:٥٦١٩:١٢:٣٩١٩:٢٩:٣١٠٠:١٥:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٧:١٧١٢:٥٤:٣٦١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:٢٠٠٠:١٥:١٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٤:١٥١٩:١٠:١٩١٩:٢٧:٠٩٠٠:١٥:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٣٨:١٥١٢:٥٣:٥٤١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٥:٥٧٠٠:١٤:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٣٨:٤٤١٢:٥٣:٣٤١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٤:٤٥٠٠:١٤:٢٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٣٩:١٣١٢:٥٣:١٢١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٣:٣٣٠٠:١٤:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٣٩:٤٢١٢:٥٢:٥١١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٢:٢١٠٠:١٣:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٠:١١١٢:٥٢:٣٠١٩:٠٤:٢٣١٩:٢١:٠٩٠٠:١٣:٣٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٠:٣٩١٢:٥٢:٠٨١٩:٠٣:١٢١٩:١٩:٥٧٠٠:١٣:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤١:٠٨١٢:٥١:٤٧١٩:٠٢:٠٠١٩:١٨:٤٤٠٠:١٢:٥٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤١:٣٧١٢:٥١:٢٦١٩:٠٠:٤٨١٩:١٧:٣٢٠٠:١٢:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٢:٠٦١٢:٥١:٠٤١٨:٥٩:٣٦١٩:١٦:١٩٠٠:١٢:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٢:٣٥١٢:٥٠:٤٣١٨:٥٨:٢٤١٩:١٥:٠٧٠٠:١٢:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٣:٠٤١٢:٥٠:٢١١٨:٥٧:١٢١٩:١٣:٥٤٠٠:١١:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٣:٣٣١٢:٥٠:٠٠١٨:٥٦:٠٠١٩:١٢:٤٢٠٠:١١:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٤:٠٣١٢:٤٩:٣٨١٨:٥٤:٤٨١٩:١١:٢٩٢٣:٤١:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٤٤:٣٢١١:٤٩:١٧١٧:٥٣:٣٦١٨:١٠:١٧٢٣:١٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیمکان شهر سیمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیمکان شهر سیمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیمکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیمکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیمکان

بخش سیمکان یکی از بخش‌های شهرستان جهرم در استان فارس ایران است در مجاورت بخش وسیع میمند (فارس) قرار گرفته است به نحوی که مردم این مجموعه جهت رفع ملزومات زندگی حتی گاهی تحصیل و امور درمانی به میمند فارس مراجعه می‌نمایند.[۱] مرکز بخش سیمکان شهر دوزه بوده که دارای جاذبه‌های گردشگری فراوان از قبیل باغات، شالیزارها، امامزاده سید محمد و شاه علمدار، آسیابهای قدیمی، حوزه علمیه، سنگهای بزرگ آسیابی و شیرهای سنگی می‌باشد. بزرگ‌ترین روستای آن آرجویه می‌باشد که طبیعتی بسیار بکر و زیبا و دلنشین دارد و در بخش منحصر به فرد است و از زیباترین مکان‌های منطقه به شمار می‌رود.

شهر سیمکان در ویکیپدیا

شهر سیمکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیمکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیمکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیمکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیمکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیمکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیمکان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سیمکان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سیمکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیمکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیمکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیمکان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سیمکان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیمکان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیمکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیمکان
زمان پخش اذان زنده به افق سیمکان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیمکان
افق شرعی امروز فردا سیمکان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیمکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیمکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو