جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیف آباد

قره چای | ساوه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز سیف آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٣:١٤
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٣١:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢١:٣٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیف آباد (شهرستان ساوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای سیف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
نگران چیزی نباشید كه نمی توانید آن را تغییر دهید، در برابر، انرژی خود را در موارد مثبت و سازنده بكار برید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیف آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٠:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٦:١٣١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:٠١١٣:٠٦:٠٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٠:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٣١٠٠:١٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٥:٤١١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:١٤٠٠:١٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٩:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٥:١٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٥:١٣١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٣١٠٠:١٨:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٥٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٧:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:١٣٠٠:١٧:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٧:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٩:١١١٣:٠٥:٠١٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٧:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٦:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٦:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٦:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٦:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٦:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٦:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٤٢٠٠:١٦:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٥:٠٧٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٥:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٥:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٥:١٩٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٥:٢٤٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٥:٣٠٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:١١٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیف آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیف آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیف آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٤:٢٠١٣:١١:٢٠١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٧:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٥:٠٥١٣:١١:٠٤١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٧:٠٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٥:٤٩١٣:١٠:٤٨١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٦:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٦:٣٣١٣:١٠:٣٢١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٦:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٧:١٨١٣:١٠:١٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٦:٣٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٨:٠٢١٣:٠٩:٥٧١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٦:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٨:٤٦١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٦:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٩:٣٠١٣:٠٩:٢١١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٦:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٠:١٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢٥:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٠:٥٨١٣:٠٨:٤٤١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٥:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤١:٤١١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٤٩٠٠:٢٥:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٢:٢٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٥:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٣:٠٨١٣:٠٧:٤٦١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٠١٠٠:٢٥:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٣:٥٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٣٦٠٠:٢٤:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٧:٠٦١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:١١٠٠:٢٤:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٥:١٩١٣:٠٦:٤٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٤٥٠٠:٢٤:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٦:٠٢١٣:٠٦:٢٥١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:١٩٠٠:٢٤:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٦:٤٥١٣:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٥٣٠٠:٢٣:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:٢٨١٣:٠٥:٤٤١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٢٧٠٠:٢٣:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٨:١٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:٠١٠٠:٢٣:١٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٨:٥٥١٣:٠٥:٠١١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٣٤٠٠:٢٣:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٩:٣٨١٣:٠٤:٤٠١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٠٧٠٠:٢٢:٤٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٠:٢١١٣:٠٤:١٨١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٤٠٠٠:٢٢:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥١:٠٤١٣:٠٣:٥٧١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:١٣٠٠:٢٢:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥١:٤٧١٣:٠٣:٣٦١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٤٦٠٠:٢١:٥١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٢:٣١١٣:٠٣:١٤١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:١٩٠٠:٢١:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٣:١٤١٣:٠٢:٥٣١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٥٢٠٠:٢١:١٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٣:٥٨١٣:٠٢:٣١١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٢٥٠٠:٢٠:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٤:٤١١٣:٠٢:١٠١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٦:٥٨٠٠:٢٠:٣٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٥:٢٥١٣:٠١:٤٨١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٥:٣٢٢٣:٥٠:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٦:٠٩١٢:٠١:٢٧١٨:٠٦:١٢١٨:٢٤:٠٥٢٣:٢٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیف آباد روستای سیف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیف آباد روستای سیف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیف آباد

روستای سیف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیف آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیف آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سیف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیف آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیف آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیف آباد
افق شرعی امروز فردا سیف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو