جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیردان

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز سیردان


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٤٩:١٧
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٥٨

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیردان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر سیردان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سیردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
چون كسی عطسه كند او را دعا كنید اگرچه دریا در میان فاصله باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیردان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیردان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیردان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیردان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیردان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیردان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٧:٣٥١٣:١١:٢٠١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٦:٢١١٣:١١:١٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٥:٠٩١٣:١١:٠٠١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٠:٥١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٣:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٠:٤٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢١:٣٨١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٢٣١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٢:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٨:١٦١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٢:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٧:١٢١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢١:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٦:٠٨١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢١:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢١:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢١:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٠:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٢٠:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٨٠٦:١١:٠٨١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٠:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٠:١٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٠:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٩:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٩:٣٦٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٩:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٩:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٤:١٢٠٠:١٩:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٠٥٠٠:١٩:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٥٧٠٠:١٨:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٩:٤١٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٤٩٠٠:١٨:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٤١٠٠:١٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٠٤٠٦:٠١:٣١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:٢٢٠٠:١٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:١١٠٠:١٨:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٥٠٦:٠٠:١٦١٣:١٠:٠٢٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیردان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سیردان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سیردان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:١٦٠٧:٢٤:٢٦١٢:١٤:٣٣١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٥:٢٠٢٣:٢٩:١١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٣٧٠٧:٢٤:٤٥١٢:١٥:٠٣١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٦:٠٠٢٣:٢٩:٤١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢٥:٠١١٢:١٥:٣٢١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٦:٤٢٢٣:٣٠:١٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:١٤٠٧:٢٥:١٦١٢:١٦:٠١١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٧:٢٥٢٣:٣٠:٤٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٣١٠٧:٢٥:٢٨١٢:١٦:٣٠١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٨:١٠٢٣:٣١:١٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢٥:٣٩١٢:١٦:٥٨١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٨:٥٥٢٣:٣١:٤٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٥٨٠٧:٢٥:٤٧١٢:١٧:٢٦١٧:٠٩:١٣١٧:٢٩:٤٢٢٣:٣٢:١١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٥:٥٤١٢:١٧:٥٤١٧:١٠:٠٣١٧:٣٠:٣٠٢٣:٣٢:٤١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢٥:٥٨١٢:١٨:٢١١٧:١٠:٥٣١٧:٣١:١٩٢٣:٣٣:١٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٦:٠١١٢:١٨:٤٨١٧:١١:٤٥١٧:٣٢:٠٩٢٣:٣٣:٣٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٣٤٠٧:٢٦:٠١١٢:١٩:١٤١٧:١٢:٣٧١٧:٣٣:٠٠٢٣:٣٤:٠٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٦:٠٠١٢:١٩:٤٠١٧:١٣:٣١١٧:٣٣:٥٢٢٣:٣٤:٣٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٥:٥٦١٢:٢٠:٠٥١٧:١٤:٢٦١٧:٣٤:٤٥٢٣:٣٥:٠٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٥:٥١١٢:٢٠:٣٠١٧:١٥:٢١١٧:٣٥:٣٩٢٣:٣٥:٣١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٥:٤٣١٢:٢٠:٥٤١٧:١٦:١٨١٧:٣٦:٣٣٢٣:٣٥:٥٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٥:٣٤١٢:٢١:١٧١٧:١٧:١٥١٧:٣٧:٢٨٢٣:٣٦:٢٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٥:٢٢١٢:٢١:٤٠١٧:١٨:١٣١٧:٣٨:٢٤٢٣:٣٦:٥١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٢٩٠٧:٢٥:٠٩١٢:٢٢:٠٣١٧:١٩:١٢١٧:٣٩:٢١٢٣:٣٧:١٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢٤:٥٣١٢:٢٢:٢٤١٧:٢٠:١٢١٧:٤٠:١٩٢٣:٣٧:٤١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:١١٠٧:٢٤:٣٦١٢:٢٢:٤٦١٧:٢١:١٢١٧:٤١:١٦٢٣:٣٨:٠٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٠٠٠٧:٢٤:١٦١٢:٢٣:٠٦١٧:٢٢:١٣١٧:٤٢:١٥٢٣:٣٨:٣٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٣:٢٦١٧:٢٣:١٤١٧:٤٣:١٤٢٣:٣٨:٥٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٤:٣٢٠٧:٢٣:٣٢١٢:٢٣:٤٥١٧:٢٤:١٦١٧:٤٤:١٤٢٣:٣٩:١٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٤:٠٣١٧:٢٥:١٨١٧:٤٥:١٤٢٣:٣٩:٣٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٣:٥٧٠٧:٢٢:٤٠١٢:٢٤:٢١١٧:٢٦:٢١١٧:٤٦:١٤٢٣:٣٩:٥٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٣:٣٦٠٧:٢٢:١١١٢:٢٤:٣٨١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٧:١٥٢٣:٤٠:١٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢١:٤٠١٢:٢٤:٥٤١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٨:١٦٢٣:٤٠:٣٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٢:٥١٠٧:٢١:٠٧١٢:٢٥:٠٩١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٩:١٧٢٣:٤٠:٥٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٢:٢٥٠٧:٢٠:٣٣١٢:٢٥:٢٤١٧:٣٠:٣٦١٧:٥٠:١٩٢٣:٤١:١٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥١:٥٨٠٧:١٩:٥٧١٢:٢٥:٣٨١٧:٣١:٤٠١٧:٥١:٢٠٢٣:٤١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سیردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سیردان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٧٠٧:٢٢:٤٠١٢:٢٤:٢١١٧:٢٦:٢١١٧:٤٦:١٤٢٣:٣٩:٥٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٦٠٧:٢٢:١١١٢:٢٤:٣٨١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٧:١٥٢٣:٤٠:١٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢١:٤٠١٢:٢٤:٥٤١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٨:١٦٢٣:٤٠:٣٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥١٠٧:٢١:٠٧١٢:٢٥:٠٩١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٩:١٧٢٣:٤٠:٥٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٥٠٧:٢٠:٣٣١٢:٢٥:٢٤١٧:٣٠:٣٦١٧:٥٠:١٩٢٣:٤١:١٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٨٠٧:١٩:٥٧١٢:٢٥:٣٨١٧:٣١:٤٠١٧:٥١:٢٠٢٣:٤١:٣٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٩:١٩١٢:٢٥:٥١١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٢:٢٢٢٣:٤١:٥١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٨٠٧:١٨:٣٩١٢:٢٦:٠٣١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٢٤٢٣:٤٢:٠٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٧:٥٨١٢:٢٦:١٤١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٤:٢٦٢٣:٤٢:٢٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٧:١٤١٢:٢٦:٢٥١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٢٨٢٣:٤٢:٣٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:٣٠١٢:٢٦:٣٥١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٦:٣٠٢٣:٤٢:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٧٠٧:١٥:٤٣١٢:٢٦:٤٣١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٧:٣٢٢٣:٤٣:٠٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٤:٥٥١٢:٢٦:٥١١٧:٣٩:١٣١٧:٥٨:٣٥٢٣:٤٣:١٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٦٠٧:١٤:٠٥١٢:٢٦:٥٩١٧:٤٠:١٧١٧:٥٩:٣٦٢٣:٤٣:٢٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٣:١٤١٢:٢٧:٠٥١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:٣٨٢٣:٤٣:٣٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٨٠٧:١٢:٢١١٢:٢٧:١١١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:٤٠٢٣:٤٣:٤٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١١:٢٧١٢:٢٧:١٥١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٢:٤٢٢٣:٤٣:٥٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٤٠٧:١٠:٣١١٢:٢٧:١٩١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:٤٣٢٣:٤٤:٠٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٩:٣٣١٢:٢٧:٢٢١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٤:٤٥٢٣:٤٤:٠٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٨:٣٥١٢:٢٧:٢٥١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٥:٤٦٢٣:٤٤:١١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٧:٣٥١٢:٢٧:٢٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:٤٧٢٣:٤٤:١٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٦:٣٣١٢:٢٧:٢٧١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٤٨٢٣:٤٤:٢٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠٥:٣١١٢:٢٧:٢٧١٧:٤٩:٥١١٨:٠٨:٤٨٢٣:٤٤:٢٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٤:٢٧١٢:٢٧:٢٦١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٩:٤٩٢٣:٤٤:٢٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٣:٢٢١٢:٢٧:٢٤١٧:٥١:٥٦١٨:١٠:٤٩٢٣:٤٤:٢٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٢:١٥١٢:٢٧:٢٢١٧:٥٢:٥٨١٨:١١:٤٩٢٣:٤٤:٢٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠١:٠٨١٢:٢٧:١٩١٧:٥٤:٠٠١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٤:٢٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٦:٥٩:٥٩١٢:٢٧:١٦١٧:٥٥:٠٢١٨:١٣:٤٩٢٣:٤٤:٢٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٨:٥٠١٢:٢٧:١١١٧:٥٦:٠٣١٨:١٤:٤٨٢٣:٤٤:٢٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٧:٣٩١٢:٢٧:٠٦١٧:٥٧:٠٤١٨:١٥:٤٧٢٣:٤٤:٢١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سیردان شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سیردان شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیردان

سیردان یکی از شهرهای استان قزوین ایران است. این شهرمرکز بخش طارم سفلی در شهرستان قزوین قرار دارد. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۰۲۴ نفر بوده‌است

شهر سیردان در ویکیپدیا

شهر سیردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیردان بر روی نقشه

شهر سیردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیردان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیردان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیردان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سیردان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیردان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیردان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیردان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیردان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیردان
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سیردان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیردان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو