جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سیردان

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز سیردان

اذان صبح: ٠٤:١١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٧:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٠١

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیردان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر سیردان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سیردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

امام جعفر صادق (ع)
دست را برای طعام خوردن كه بشویی به دستمال پاك مكن زیرا كه تا تری در دست هست بركت در طعام هست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیردان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیردان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیردان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سیردان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیردان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیردان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٠:٥٣١٣:١٣:٣٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٩:٣٢١٣:١٣:١٦١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٨:١١١٣:١٣:٠١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٦:٥١١٣:١٢:٤٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٧:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٥:٣٢١٣:١٢:٣٤١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٦:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٤:١٣١٣:١٢:٢١١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٢:٥٥١٣:١٢:٠٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣١:٣٨١٣:١١:٥٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٥:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٣٠:٢٢١٣:١١:٤٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٥:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٩:٠٧١٣:١١:٣٣١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٥:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٧:٥٢١٣:١١:٢٢١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٤:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٦:٣٨١٣:١١:١٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٤:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٥:٢٦١٣:١١:٠٢١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٤:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٤:١٤١٣:١٠:٥٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٣:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٠:٤٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٣:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:٣٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٣:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٢:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٩:٣٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٨:٣١١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٢:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٧:٢٦١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢١:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٦:٢٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢١:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٥:١٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢١:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٤:١٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢١:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٣:١٧١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٠:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٢:١٨١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٠:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١١:٢١١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٠:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٩:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٩:٣٦٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:١٩٠٠:١٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیردان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سیردان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سیردان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سیردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سیردان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سیردان شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سیردان شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سیردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سیردان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٥٤:٥٩١٣:١٥:٠٧٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢٠:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٥٥:١٣١٣:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٧:٠٠٠٠:٢٠:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٥٥:٢٩١٣:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٧:٠٩٠٠:٢١:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٥٥:٤٦١٣:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٧:١٧٠٠:٢١:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٥٦:٠٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٢١:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٥٠٥:٥٦:٢٥١٣:١٦:١١٢٠:٣٥:٥٣٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٢١:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٥٦:٤٦١٣:١٦:٢٤٢٠:٣٥:٥٦٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٢٢:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٥٧:٠٩١٣:١٦:٣٦٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٢٢:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٥٧:٣٣١٣:١٦:٤٨٢٠:٣٥:٥٦٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٢٢:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٦٠٥:٥٧:٥٨١٣:١٧:٠٠٢٠:٣٥:٥٣٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٢٢:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٨:٢٤١٣:١٧:١٢٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٧:١٦٠٠:٢٣:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٥٨:٥٢١٣:١٧:٢٣٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٢٣:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٠٠٥:٥٩:٢١١٣:١٧:٣٤٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٦:٥٩٠٠:٢٣:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٩:٥١١٣:١٧:٤٤٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٤:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٦:٠٠:٢٢١٣:١٧:٥٥٢٠:٣٥:١٣٢٠:٥٦:٣٤٠٠:٢٤:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٦:٠٠:٥٥١٣:١٨:٠٤٢٠:٣٥:٠٠٢٠:٥٦:١٩٠٠:٢٤:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٦:٠١:٢٨١٣:١٨:١٤٢٠:٣٤:٤٥٢٠:٥٦:٠٢٠٠:٢٤:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٦:٠٢:٠٣١٣:١٨:٢٣٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٢٥:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٦:٠٢:٣٨١٣:١٨:٣٢٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٢٥:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٦:٠٣:١٤١٣:١٨:٤٠٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٢٥:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٦:٠٣:٥٢١٣:١٨:٤٨٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٤:٣٥٠٠:٢٦:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٨:٥٦٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٢٦:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٦:٠٥:٠٩١٣:١٩:٠٣٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٢٦:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٩:٠٩٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٣:١٠٠٠:٢٦:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٩:١٦٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٢٧:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٧:١٠١٣:١٩:٢١٢٠:٣١:١٠٢٠:٥٢:٠٥٠٠:٢٧:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٩:٢٦٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥١:٣٠٠٠:٢٧:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٩:٣١٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٢٧:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٩:١٨١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥٠:١٤٠٠:٢٨:٠٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:١٠:٠٢١٣:١٩:٣٨٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٨:٢١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٦:١٠:٤٧١٣:١٩:٤١٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٥١٠٠:٢٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سیردان شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سیردان شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیردان

سیردان یکی از شهرهای استان قزوین ایران است. این شهرمرکز بخش طارم سفلی در شهرستان قزوین قرار دارد. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۰۲۴ نفر بوده‌است

شهر سیردان در ویکیپدیا

شهر سیردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیردان بر روی نقشه

شهر سیردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیردان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیردان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سیردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیردان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سیردان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیردان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیردان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیردان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیردان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیردان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سیردان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سیردان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو