جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیردان

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز سیردان


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٣٤
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٣
نیمه شب: ٢٣:١٤:٥٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیردان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر سیردان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سیردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
روزانه یك كار نیك انجام دهید و پس از انجام دادن یك كار خوب لبخند بزنید و شاهد لبخند دیگران باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیردان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیردان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیردان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیردان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیردان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیردان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٥:٠٩١٣:١١:٠٠١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٠:٥١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٠:٤٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٣:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢١:٣٨١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٣:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٢٣١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٨:١٦١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٢:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٧:١٢١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢١:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٦:٠٨١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢١:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢١:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢١:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٠:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٢٠:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٨٠٦:١١:٠٨١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٠:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٠:١٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٠:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٩:٣٦٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٩:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٩:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٤:١٢٠٠:١٩:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٠٥٠٠:١٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٥٧٠٠:١٨:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٩:٤١٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٤٩٠٠:١٨:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٤١٠٠:١٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٠٤٠٦:٠١:٣١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:٢٢٠٠:١٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:١١٠٠:١٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٥٠٦:٠٠:١٦١٣:١٠:٠٢٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٨:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٩:٤٢١٣:١٠:٠٧٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:٤٨٠٠:١٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیردان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سیردان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سیردان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیردان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٧:٢٦١١:٥٧:٣٦١٧:٢٧:١٦١٧:٤٥:٥٨٢٣:١٥:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:٢٣١١:٥٧:٢٨١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٤:٤٧٢٣:١٥:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٩:٢٠١١:٥٧:٢٠١٧:٢٤:٥١١٧:٤٣:٣٦٢٣:١٤:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٠:١٨١١:٥٧:١٤١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:٢٨٢٣:١٤:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣١:١٦١١:٥٧:٠٨١٧:٢٢:٣٠١٧:٤١:٢٠٢٣:١٤:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٢:١٥١١:٥٧:٠٢١٧:٢١:٢١١٧:٤٠:١٣٢٣:١٤:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٣:١٣١١:٥٦:٥٨١٧:٢٠:١٤١٧:٣٩:٠٨٢٣:١٤:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٤:١٣١١:٥٦:٥٤١٧:١٩:٠٨١٧:٣٨:٠٤٢٣:١٤:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٥:١٢١١:٥٦:٥١١٧:١٨:٠٣١٧:٣٧:٠١٢٣:١٤:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٦:١٢١١:٥٦:٤٩١٧:١٦:٥٩١٧:٣٦:٠٠٢٣:١٤:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٧:١٢١١:٥٦:٤٨١٧:١٥:٥٧١٧:٣٥:٠٠٢٣:١٤:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٨:١٢١١:٥٦:٤٧١٧:١٤:٥٦١٧:٣٤:٠١٢٣:١٣:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٩:١٢١١:٥٦:٤٧١٧:١٣:٥٦١٧:٣٣:٠٤٢٣:١٣:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٠:١٣١١:٥٦:٤٨١٧:١٢:٥٨١٧:٣٢:٠٨٢٣:١٣:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤١:١٤١١:٥٦:٥٠١٧:١٢:٠١١٧:٣١:١٣٢٣:١٣:٤٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٢:١٥١١:٥٦:٥٣١٧:١١:٠٥١٧:٣٠:٢١٢٣:١٣:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٣:١٦١١:٥٦:٥٦١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٢٩٢٣:١٣:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٤:١٧١١:٥٧:٠٠١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٣٩٢٣:١٣:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٥:١٨١١:٥٧:٠٥١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٧:٥١٢٣:١٣:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٦:٢٠١١:٥٧:١١١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٧:٠٥٢٣:١٣:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٧:١٨١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٦:٢٠٢٣:١٣:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٨:٢٣١١:٥٧:٢٦١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٥:٣٦٢٣:١٣:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٩:٢٥١١:٥٧:٣٤١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:٥٥٢٣:١٤:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٥٠:٢٦١١:٥٧:٤٤١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٤:١٥٢٣:١٤:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥١:٢٨١١:٥٧:٥٤١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٤:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥٢:٢٩١١:٥٨:٠٥١٧:٠٣:١٩١٧:٢٣:٠٠٢٣:١٤:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٣:٣١١١:٥٨:١٧١٧:٠٢:٤٢١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٤:٢٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٤:٣٢١١:٥٨:٣٠١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:٥٣٢٣:١٤:٣٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٥:٣٣١١:٥٨:٤٣١٧:٠١:٣٤١٧:٢١:٢٢٢٣:١٤:٤٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٦:٣٤١١:٥٨:٥٨١٧:٠١:٠٢١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیردان شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیردان شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیردان

سیردان یکی از شهرهای استان قزوین ایران است. این شهرمرکز بخش طارم سفلی در شهرستان قزوین قرار دارد. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۰۲۴ نفر بوده‌است

شهر سیردان در ویکیپدیا

شهر سیردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیردان بر روی نقشه

شهر سیردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیردان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیردان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیردان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سیردان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیردان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیردان
افق شرعی امروز فردا سیردان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیردان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیردان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیردان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیردان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو