جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سیردان

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز سیردان

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:١١

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیردان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر سیردان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سیردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
اگر كسی در آب بیفتد، خواه در حوض افتاده باشد، خواه در میان دریا، به ناچار باید شنا كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیردان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیردان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیردان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سیردان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیردان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیردان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٩:٣٢١٣:١٣:١٦١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٨:١١١٣:١٣:٠١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٦:٥١١٣:١٢:٤٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٧:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٥:٣٢١٣:١٢:٣٤١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٦:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٤:١٣١٣:١٢:٢١١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٢:٥٥١٣:١٢:٠٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣١:٣٨١٣:١١:٥٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٥:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٣٠:٢٢١٣:١١:٤٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٩:٠٧١٣:١١:٣٣١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٥:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٧:٥٢١٣:١١:٢٢١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٤:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٦:٣٨١٣:١١:١٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٤:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٥:٢٦١٣:١١:٠٢١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٤:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٤:١٤١٣:١٠:٥٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٣:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٠:٤٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٣:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:٣٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٣:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٢:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٩:٣٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٢:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٨:٣١١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٢:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٧:٢٦١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢١:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٦:٢٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢١:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٥:١٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢١:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٤:١٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢١:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٣:١٧١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٠:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٢:١٨١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١١:٢١١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٠:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٠:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٩:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٩:٣٦٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:١٩٠٠:١٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٩:٣٥٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیردان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سیردان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سیردان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیردان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیردان شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیردان شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سیردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سیردان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠١:١٤١٢:٠٥:٥٠١٨:٠٩:٥١١٨:٢٨:٠٧٢٣:٢٣:٢٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٢:٠٣١٢:٠٥:٢٩١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٦:٣٦٢٣:٢٣:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٢:٥١١٢:٠٥:٠٨١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٥:٠٦٢٣:٢٢:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٤:٤٧١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٣:٣٦٢٣:٢٢:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٤:٢٧١٨:٠٣:٥٠١٨:٢٢:٠٦٢٣:٢٢:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٥:١٨١٢:٠٤:٠٦١٨:٠٢:٢٠١٨:٢٠:٣٦٢٣:٢١:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٦:٠٧١٢:٠٣:٤٦١٨:٠٠:٥٠١٨:١٩:٠٦٢٣:٢١:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٦:٥٧١٢:٠٣:٢٦١٧:٥٩:٢١١٨:١٧:٣٧٢٣:٢١:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٧:٤٦١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٧:٥٢١٨:١٦:٠٩٢٣:٢١:٠٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٨:٣٦١٢:٠٢:٤٧١٧:٥٦:٢٤١٨:١٤:٤٠٢٣:٢٠:٤٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٢٦١٢:٠٢:٢٨١٧:٥٤:٥٥١٨:١٣:١٣٢٣:٢٠:٢٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٠:١٧١٢:٠٢:٠٩١٧:٥٣:٢٧١٨:١١:٤٥٢٣:٢٠:٠٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١١:٠٧١٢:٠١:٥٠١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:١٨٢٣:١٩:٤٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٥٨١٢:٠١:٣٢١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٨:٥٢٢٣:١٩:٣٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٢:٤٩١٢:٠١:١٥١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٧:٢٦٢٣:١٩:١٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٣:٤١١٢:٠٠:٥٧١٧:٤٧:٤١١٨:٠٦:٠١٢٣:١٨:٥٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٤:٣٢١٢:٠٠:٤٠١٧:٤٦:١٥١٨:٠٤:٣٧٢٣:١٨:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٥:٢٥١٢:٠٠:٢٤١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٣:١٣٢٣:١٨:٢٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٦:١٧١٢:٠٠:٠٨١٧:٤٣:٢٦١٨:٠١:٥٠٢٣:١٨:٠٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٧:١٠١١:٥٩:٥٢١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٢٧٢٣:١٧:٥١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٨:٠٣١١:٥٩:٣٧١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٩:٠٥٢٣:١٧:٣٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٨:٥٦١١:٥٩:٢٣١٧:٣٩:١٧١٧:٥٧:٤٤٢٣:١٧:٢٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٩:٥٠١١:٥٩:٠٩١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٦:٢٤٢٣:١٧:٠٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٠:٤٥١١:٥٨:٥٦١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٠٥٢٣:١٦:٥١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢١:٣٩١١:٥٨:٤٣١٧:٣٥:١٦١٧:٥٣:٤٧٢٣:١٦:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٢:٣٤١١:٥٨:٣١١٧:٣٣:٥٧١٧:٥٢:٢٩٢٣:١٦:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٣:٢٩١١:٥٨:١٩١٧:٣٢:٣٨١٧:٥١:١٣٢٣:١٦:١٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٤:٢٥١١:٥٨:٠٨١٧:٣١:٢١١٧:٤٩:٥٧٢٣:١٥:٥٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٥:٢١١١:٥٧:٥٨١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٨:٤٢٢٣:١٥:٤٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٦:١٧١١:٥٧:٤٨١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:٢٩٢٣:١٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سیردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سیردان شهر سیردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سیردان شهر سیردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیردان

سیردان یکی از شهرهای استان قزوین ایران است. این شهرمرکز بخش طارم سفلی در شهرستان قزوین قرار دارد. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۰۲۴ نفر بوده‌است

شهر سیردان در ویکیپدیا

شهر سیردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیردان بر روی نقشه

شهر سیردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیردان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیردان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سیردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیردان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سیردان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیردان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سیردان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیردان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیردان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیردان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیردان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیردان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو