جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیرجان

سیرجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سیرجان


اذان صبح: ٠٤:١٧:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٢٠
اذان ظهر: ١١:٤٠:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٠١:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٠١:١٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیرجان (شهرستان سیرجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر سیرجان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سیرجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیرجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
وعده دادن مؤمن، حقّی واجب است. (‌كه مؤمن باید آن را ادا كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیرجان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیرجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیرجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیرجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیرجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیرجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٩:٤٢١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٣٤٠٠:٠٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٨:٤٦١٢:٤٤:٥٦١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:١٣٠٠:٠٢:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٤:٤٧١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٥٣٠٠:٠٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٤:٣٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٣٣٠٠:٠٢:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٦:٠٣١٢:٤٤:٣١١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:١٣٠٠:٠١:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٥:١١١٢:٤٤:٢٤١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٥٣٠٠:٠١:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٤:١٧١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠١:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٤:١١١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:١٣٠٠:٠١:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠١:٥١١٢:٤٤:٠٠١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٣٤٠٠:٠٠:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١١٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٣:٥٦١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٣:٥٢١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٠:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٤٣:٤٨١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٣٤٠٠:٠٠:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٠:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٣:٤٣١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٥٥٢٣:٥٩:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥٩:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:١٥٢٣:٥٩:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٦:٠٦١٢:٤٣:٤٠١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٥٥٢٣:٥٩:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٥:٢٨١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٤:٥٢١٢:٤٣:٤١١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:١٥٢٣:٥٩:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٣:٤٢١٢:٤٣:٤٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٣:١٠١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٥٢٢٣:٥٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٣١٢٣:٥٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٣:٥٧١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:١٠٢٣:٥٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥١:١٣١٢:٤٤:٠١١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:٢٥٢٣:٥٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤٤:١٢١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٠٣٢٣:٥٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیرجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیرجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیرجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیرجان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سیرجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیرجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیرجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سیرجان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیرجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سیرجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سیرجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیرجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیرجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیرجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیرجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیرجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیرجان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٢٨٠٠:٠٩:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٠:٠٨١٢:٤٩:٤٧١٩:١٩:٠٠١٩:٣٦:٢٢٠٠:٠٨:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٢:٤٩:٣١١٩:١٧:٥٤١٩:٣٥:١٥٠٠:٠٨:٤٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢١:١٤١٢:٤٩:١٤١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٠٧٠٠:٠٨:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢١:٤٦١٢:٤٨:٥٧١٩:١٥:٤٢١٩:٣٢:٥٩٠٠:٠٨:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٢:١٨١٢:٤٨:٤٠١٩:١٤:٣٥١٩:٣١:٥٠٠٠:٠٨:١١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٢:٥١١٢:٤٨:٢٢١٩:١٣:٢٧١٩:٣٠:٤١٠٠:٠٧:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٣:٢٣١٢:٤٨:٠٤١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٣١٠٠:٠٧:٤٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٣:٥٥١٢:٤٧:٤٦١٩:١١:١٠١٩:٢٨:٢٠٠٠:٠٧:٣٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٤:٢٧١٢:٤٧:٢٧١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:١٠٠٠:٠٧:١٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٤:٥٨١٢:٤٧:٠٨١٩:٠٨:٥١١٩:٢٥:٥٨٠٠:٠٧:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٥:٣٠١٢:٤٦:٤٩١٩:٠٧:٤١١٩:٢٤:٤٧٠٠:٠٦:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٦:٠١١٢:٤٦:٢٩١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٣٥٠٠:٠٦:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٦:٣٣١٢:٤٦:٠٩١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٢٢٠٠:٠٦:٢٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٧:٠٤١٢:٤٥:٤٩١٩:٠٤:٠٧١٩:٢١:٠٩٠٠:٠٦:٠٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٢٧:٣٥١٢:٤٥:٢٩١٩:٠٢:٥٥١٩:١٩:٥٦٠٠:٠٥:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٨:٠٦١٢:٤٥:٠٨١٩:٠١:٤٣١٩:١٨:٤٣٠٠:٠٥:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٨:٣٧١٢:٤٤:٤٧١٩:٠٠:٣١١٩:١٧:٢٩٠٠:٠٥:١٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٢٩:٠٨١٢:٤٤:٢٦١٨:٥٩:١٨١٩:١٦:١٦٠٠:٠٤:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٢٩:٣٩١٢:٤٤:٠٥١٨:٥٨:٠٥١٩:١٥:٠٢٠٠:٠٤:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٠:١٠١٢:٤٣:٤٤١٨:٥٦:٥١١٩:١٣:٤٧٠٠:٠٤:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٠:٤١١٢:٤٣:٢٣١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣٣٠٠:٠٤:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣١:١١١٢:٤٣:٠١١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:١٩٠٠:٠٣:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣١:٤٢١٢:٤٢:٤٠١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٠٤٠٠:٠٣:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٢:١٣١٢:٤٢:١٨١٨:٥١:٥٧١٩:٠٨:٥٠٠٠:٠٣:٠٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٢:٤٤١٢:٤١:٥٧١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٧:٣٥٠٠:٠٢:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٣:١٥١٢:٤١:٣٥١٨:٤٩:٢٩١٩:٠٦:٢١٠٠:٠٢:٣٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٣:٤٦١٢:٤١:١٤١٨:٤٨:١٥١٩:٠٥:٠٦٠٠:٠٢:١١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٤:١٧١٢:٤٠:٥٣١٨:٤٧:٠١١٩:٠٣:٥٢٠٠:٠١:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٤:٤٩١٢:٤٠:٣١١٨:٤٥:٤٧١٩:٠٢:٣٧٢٣:٣١:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٥:٢٠١١:٤٠:١٠١٧:٤٤:٣٣١٨:٠١:٢٣٢٣:٠١:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیرجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیرجان شهر سیرجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیرجان شهر سیرجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیرجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیرجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیرجان

سیرجان شهری در جنوب غربی استان کرمان و مرکز شهرستان سیرجان است. این شهر در ۹۶۰ کیلومتری تهران و ۱۷۵ کیلومتری کرمان قرار دارد و با توجه به قرار گرفتن در تقاطع محورهای مواصلاتی تهران - بندرعباس و کرمان - شیراز از دیرباز مورد توجه بوده‌است

شهر سیرجان در ویکیپدیا

شهر سیرجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیرجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیرجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیرجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیرجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیرجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیرجان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سیرجان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سیرجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیرجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیرجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیرجان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیرجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیرجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیرجان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیرجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیرجان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سیرجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیرجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیرجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیرجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو