جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیراوند

دربندرود | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز سیراوند


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٠١
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٥٤

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیراوند (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای سیراوند)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سیراوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیراوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین آنوئیل
هر چه را دوست بداری، زیباست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیراوند

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیراوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیراوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیراوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیراوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیراوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٦:٠٧١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٥:٥٦١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٥:٤٧١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١١٠٠:٣٠:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٣١:٤١١٣:١٥:٣٧٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٥:٢١٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٥:١٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٦:٢١١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٤:٣٧٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢١:٢٨١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٧:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٧:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٩:٣٩١٣:١٤:٢٧٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٦:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٨:٤٧١٣:١٤:٢٥٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٦:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٧:٥٦١٣:١٤:٢٣٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٦:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٧:٠٦١٣:١٤:٢٢٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٦:١٨١٣:١٤:٢٢٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٦:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٥:٣١١٣:١٤:٢٢٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٥:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٤:٤٦١٣:١٤:٢٣٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٥:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٤:٠٢١٣:١٤:٢٤٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٥:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٣:١٩١٣:١٤:٢٦٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٢:٣٨١٣:١٤:٢٨٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١١:٥٩١٣:١٤:٣١٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١١٠٦:١١:٢٠١٣:١٤:٣٥٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٥:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:١٥٠٦:١٠:٤٤١٣:١٤:٣٩٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٠٠٦:١٠:٠٩١٣:١٤:٤٣٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٢٥:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٤:٤٨٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٢٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیراوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیراوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیراوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیراوند

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سیراوند

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیراوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیراوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سیراوند

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢٠:١٨١٢:٣٠:٣٨١٧:٤١:١٨١٨:٠٠:٢٥٢٣:٤٧:٤١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٤:٠٥٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٠:٥٠١٧:٤٢:١٩١٨:٠١:٢٣٢٣:٤٧:٥٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:٣٥٠٧:١٩:٠٤١٢:٣١:٠١١٧:٤٣:٢٠١٨:٠٢:٢٢٢٣:٤٨:١٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٣:٠٤٠٧:١٨:٢٥١٢:٣١:١٢١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٣:٢٠٢٣:٤٨:٢٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:٣٢٠٧:١٧:٤٤١٢:٣١:٢١١٧:٤٥:٢١١٨:٠٤:١٩٢٣:٤٨:٣٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٥٧٠٧:١٧:٠١١٢:٣١:٣٠١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٥:١٧٢٣:٤٨:٥٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥١:٢١٠٧:١٦:١٧١٢:٣١:٣٨١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٦:١٥٢٣:٤٩:٠٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٥:٣١١٢:٣١:٤٥١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٧:١٣٢٣:٤٩:١٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٤:٤٤١٢:٣١:٥٢١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٨:١١٢٣:٤٩:٢٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٣:٥٥١٢:٣١:٥٧١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٩:٠٩٢٣:٤٩:٣٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٣:٠٤١٢:٣٢:٠٢١٧:٥١:٢٤١٨:١٠:٠٧٢٣:٤٩:٤٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٢:١٣١٢:٣٢:٠٦١٧:٥٢:٢٤١٨:١١:٠٥٢٣:٤٩:٤٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٧:١١٠٧:١١:٢٠١٢:٣٢:٠٩١٧:٥٣:٢٣١٨:١٢:٠٢٢٣:٤٩:٥٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:٢٤٠٧:١٠:٢٥١٢:٣٢:١١١٧:٥٤:٢٣١٨:١٢:٥٩٢٣:٤٩:٥٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:٣٥٠٧:٠٩:٢٩١٢:٣٢:١٣١٧:٥٥:٢٢١٨:١٣:٥٦٢٣:٥٠:٠٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٨:٣٢١٢:٣٢:١٣١٧:٥٦:٢١١٨:١٤:٥٣٢٣:٥٠:٠٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٧:٣٤١٢:٣٢:١٣١٧:٥٧:١٩١٨:١٥:٤٩٢٣:٥٠:١٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٦:٣٤١٢:٣٢:١٣١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٤٥٢٣:٥٠:١٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٥:٣٣١٢:٣٢:١١١٧:٥٩:١٦١٨:١٧:٤٢٢٣:٥٠:١٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤١:١١٠٧:٠٤:٣٢١٢:٣٢:٠٩١٨:٠٠:١٤١٨:١٨:٣٧٢٣:٥٠:١٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٣:٢٨١٢:٣٢:٠٦١٨:٠١:١١١٨:١٩:٣٣٢٣:٥٠:١٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٢:٢٤١٢:٣٢:٠٢١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:٢٨٢٣:٥٠:١٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠١:١٩١٢:٣١:٥٨١٨:٠٣:٠٥١٨:٢١:٢٣٢٣:٥٠:١٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٠:١٣١٢:٣١:٥٣١٨:٠٤:٠٢١٨:٢٢:١٨٢٣:٥٠:٠٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٩:٠٥١٢:٣١:٤٧١٨:٠٤:٥٨١٨:٢٣:١٣٢٣:٥٠:٠٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٧:٥٧١٢:٣١:٤١١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:٠٧٢٣:٤٩:٥٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٦:٤٨١٢:٣١:٣٤١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٥:٠١٢٣:٤٩:٥٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٥:٣٨١٢:٣١:٢٧١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٥:٥٥٢٣:٤٩:٤٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٤:٢٦١٢:٣١:١٨١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٦:٤٨٢٣:٤٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیراوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سیراوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سیراوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیراوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیراوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سیراوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیراوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیراوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سیراوند

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٩:٠٥١٢:٣١:٤٧١٨:٠٤:٥٨١٨:٢٣:١٣٢٣:٥٠:٠٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٧:٥٧١٢:٣١:٤١١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:٠٧٢٣:٤٩:٥٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٦:٤٨١٢:٣١:٣٤١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٥:٠١٢٣:٤٩:٥٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٥:٣٨١٢:٣١:٢٧١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٥:٥٥٢٣:٤٩:٤٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٤:٢٦١٢:٣١:١٨١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٦:٤٨٢٣:٤٩:٤١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٣:١٤١٢:٣١:١٠١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٧:٤١٢٣:٤٩:٣٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٢:٠٢١٢:٣١:٠٠١٨:١٠:٢٩١٨:٢٨:٣٤٢٣:٤٩:٢٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٠:٤٨١٢:٣٠:٥٠١٨:١١:٢٣١٨:٢٩:٢٦٢٣:٤٩:١٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٤٩:٣٤١٢:٣٠:٤٠١٨:١٢:١٦١٨:٣٠:١٩٢٣:٤٩:٠٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٨:١٩١٢:٣٠:٢٩١٨:١٣:٠٩١٨:٣١:١١٢٣:٤٨:٥٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٧:٠٣١٢:٣٠:١٧١٨:١٤:٠٢١٨:٣٢:٠٢٢٣:٤٨:٤٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٥:٤٦١٢:٣٠:٠٥١٨:١٤:٥٥١٨:٣٢:٥٤٢٣:٤٨:٣٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٤:٢٩١٢:٢٩:٥٢١٨:١٥:٤٧١٨:٣٣:٤٥٢٣:٤٨:٢٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٣:١١١٢:٢٩:٣٩١٨:١٦:٣٩١٨:٣٤:٣٦٢٣:٤٨:٠٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤١:٥٣١٢:٢٩:٢٦١٨:١٧:٣٠١٨:٣٥:٢٧٢٣:٤٧:٥٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٠:٣٤١٢:٢٩:١٢١٨:١٨:٢١١٨:٣٦:١٧٢٣:٤٧:٤١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٩:١٤١٢:٢٨:٥٧١٨:١٩:١٢١٨:٣٧:٠٧٢٣:٤٧:٢٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٧:٥٤١٢:٢٨:٤٣١٨:٢٠:٠٣١٨:٣٧:٥٧٢٣:٤٧:١١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٦:٣٤١٢:٢٨:٢٧١٨:٢٠:٥٣١٨:٣٨:٤٧٢٣:٤٦:٥٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٥:١٣١٢:٢٨:١٢١٨:٢١:٤٣١٨:٣٩:٣٧٢٣:٤٦:٣٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٣:٥٢١٢:٢٧:٥٦١٨:٢٢:٣٣١٨:٤٠:٢٦٢٣:٤٦:٢٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٢:٣٠١٢:٢٧:٤٠١٨:٢٣:٢٣١٨:٤١:١٥٢٣:٤٦:٠٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣١:٠٨١٢:٢٧:٢٤١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٠٥٢٣:٤٥:٤٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٩:٤٥١٢:٢٧:٠٧١٨:٢٥:٠١١٨:٤٢:٥٤٢٣:٤٥:٢٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٨:٢٣١٢:٢٦:٥٠١٨:٢٥:٥٠١٨:٤٣:٤٣٢٣:٤٥:١١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٧:٠٠١٢:٢٦:٣٣١٨:٢٦:٣٩١٨:٤٤:٣١٢٣:٤٤:٥٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٥:٣٧١٢:٢٦:١٦١٨:٢٧:٢٨١٨:٤٥:٢٠٢٣:٤٤:٣٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٤:١٤١٢:٢٥:٥٩١٨:٢٨:١٦١٨:٤٦:٠٩٢٣:٤٤:١٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٢:٥٠١٢:٢٥:٤١١٨:٢٩:٠٥١٨:٤٦:٥٧٢٣:٤٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیراوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سیراوند روستای سیراوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سیراوند روستای سیراوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیراوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیراوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیراوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیراوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیراوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیراوند

روستای سیراوند بر روی نقشه

روستای سیراوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیراوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیراوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیراوند
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سیراوند + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سیراوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیراوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیراوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیراوند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سیراوند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیراوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیراوند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیراوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیراوند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیراوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیراوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سیراوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیراوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو