جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیراوند

دربندرود | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز سیراوند

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٥
اذان ظهر: ١٢:١٠:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٣٣:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٣٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیراوند (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای سیراوند)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای سیراوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیراوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
كسی كه زكات مال خود را بدهد و مهمان را محترم بشمارد و در هنگام سختی (‌هم)‌ بخشش نماید، از بخل ‌ (و خسیسی) به دور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیراوند

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیراوند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیراوند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیراوند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیراوند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیراوند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٨:٠٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٣٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٥:٠٦١٣:١٧:٤٨١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٣٣:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:٥٠١٣:١٧:٣٤١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٢٢٠٠:٣٣:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٢:٣٥١٣:١٧:٢١١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:١٢٠٠:٣٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٦٠٦:٤١:٢١١٣:١٧:٠٨١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٠٣٠٠:٣٢:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٦٠٦:٤٠:٠٨١٣:١٦:٥٥١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٥٣٠٠:٣٢:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٦:٤٣١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٣٠٠:٣١:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٦:٣١١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣١:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٦:٢٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:٣١:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٥:٢٢١٣:١٦:٠٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٠:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٤:١٢١٣:١٥:٥٨١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٠٦٠٠:٣٠:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٥:٤٨١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٥٧٠٠:٣٠:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣١:٥٧١٣:١٥:٣٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٠:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٩:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٥:٢١٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٩:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٥:١٣٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٢٢٠٠:٢٩:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٨:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٨:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٨:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٨:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٧:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٤:٣٧٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٧:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢١:٤١١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٧:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٩:٥٢١٣:١٤:٢٧٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٦:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٨:٥٩١٣:١٤:٢٥٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٦:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٨:٠٨١٣:١٤:٢٣٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٦:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٧:١٨١٣:١٤:٢٢٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٦:٢٩١٣:١٤:٢٢٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیراوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیراوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیراوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیراوند

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سیراوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیراوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیراوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سیراوند

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سیراوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سیراوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سیراوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیراوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیراوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیراوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سیراوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیراوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیراوند

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سیراوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیراوند روستای سیراوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیراوند روستای سیراوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیراوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیراوند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سیراوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیراوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیراوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سیراوند

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٣:٤٣١٣:٢٠:٤٩١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣٦:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٤:٢٨١٣:٢٠:٣٤١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٣٨٠٠:٣٦:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٥:١٢١٣:٢٠:١٨١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:١٩٠٠:٣٦:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٥:٥٦١٣:٢٠:٠١١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:٣٦:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٦:٤٠١٣:١٩:٤٤١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٠٠٠:٣٦:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٧:٢٤١٣:١٩:٢٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٩٠٠:٣٦:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٨:٠٧١٣:١٩:٠٩١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٣٥:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٨:٥١١٣:١٨:٥١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٣٥:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٩:٣٤١٣:١٨:٣٢١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:١٣٠٠:٣٥:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٥٠:١٨١٣:١٨:١٣١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٣٥:١٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥١:٠١١٣:١٧:٥٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٣٥:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥١:٤٤١٣:١٧:٣٥١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٠٣٠٠:٣٤:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٢:٢٨١٣:١٧:١٥١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٣٩٠٠:٣٤:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٣:١١١٣:١٦:٥٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٤٠٠:٣٤:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٣:٥٤١٣:١٦:٣٥١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٩٠٠:٣٤:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٤:٣٧١٣:١٦:١٥١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢٤٠٠:٣٣:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٥:٢٠١٣:١٥:٥٤١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:٣٣:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٥:٣٤١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٣٣٠٠:٣٣:٢٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٦:٤٦١٣:١٥:١٣١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٠٧٠٠:٣٣:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٧:٢٩١٣:١٤:٥٢١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٤١٠٠:٣٢:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٨:١٢١٣:١٤:٣١١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:١٥٠٠:٣٢:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٨:٥٥١٣:١٤:٠٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٤٨٠٠:٣٢:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٠٠٦:٥٩:٣٨١٣:١٣:٤٨١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٢٢٠٠:٣١:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠٠:٢١١٣:١٣:٢٧١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٥٥٠٠:٣١:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠١:٠٤١٣:١٣:٠٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٢٨٠٠:٣١:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠١:٤٨١٣:١٢:٤٤١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٠٢٠٠:٣١:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٢:٣١١٣:١٢:٢٣١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٣٥٠٠:٣٠:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٣:١٤١٣:١٢:٠٢١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٠٨٠٠:٣٠:٣٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٣:٥٨١٣:١١:٤٠١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٤٢٠٠:٣٠:١٢
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٤:٤١١٣:١١:١٩١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٩:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٥:٢٥١٢:١٠:٥٨١٨:١٥:٥٨١٨:٣٣:٤٩٢٣:٢٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیراوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سیراوند روستای سیراوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سیراوند روستای سیراوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیراوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیراوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیراوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیراوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیراوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیراوند

روستای سیراوند بر روی نقشه

روستای سیراوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیراوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیراوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیراوند
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای سیراوند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سیراوند + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سیراوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیراوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیراوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیراوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیراوند رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ سیراوند دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیراوند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیراوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیراوند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیراوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیراوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سیراوند
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ سیراوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیراوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو