جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیدکلامسر

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سیدکلامسر

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٧
اذان ظهر: ١١:٥٥:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٥٣
اذان مغرب: ١٨:١٢:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٣٥

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدکلامسر (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای سیدکلامسر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سیدکلامسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیدکلامسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

جك كانفیلد
اگر به راستی می‌خواهید در كاری كه می‌كنید، برتر باشید، بیشتر از آنچه خواسته شده، انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدکلامسر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدکلامسر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدکلامسر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیدکلامسر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدکلامسر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیدکلامسر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣١:١٧١٣:٠٤:٤٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٩:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٤:٣٢١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٩:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٤:١٩١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٣١٠٠:١٨:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٤:٠٥١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٨:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٨:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٢:١١١٣:٠٣:١٥١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٦:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٦:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٦:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:١٧١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٥:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٥:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٢:١٤١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٥:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٢:٠٦١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٤:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٢:٣٨١٣:٠١:٥٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٢٣٠٠:١٤:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١١:٣١١٣:٠١:٥٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:١٨٠٠:١٤:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٠:٢٥١٣:٠١:٤٣١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٣:١٣٠٠:١٣:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠١:٣٧١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:٣١١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٠٣٠٠:١٣:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٧:١٤١٣:٠١:٢٦١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٦:١٣١٣:٠١:٢٢١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٢:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٥:١٣١٣:٠١:١٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٢:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٤:١٥١٣:٠١:١٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٢:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٣:١٧١٣:٠١:١٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٢:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:٣١٠٠:١١:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠١:٢٧١٣:٠١:٠٨٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٢٥٠٠:١١:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:١٩٠٠:١١:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٣:١٢٠٠:١١:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدکلامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدکلامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدکلامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدکلامسر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سیدکلامسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیدکلامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدکلامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سیدکلامسر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سیدکلامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سیدکلامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سیدکلامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدکلامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدکلامسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدکلامسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سیدکلامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدکلامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدکلامسر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سیدکلامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدکلامسر روستای سیدکلامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدکلامسر روستای سیدکلامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیدکلامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدکلامسر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدکلامسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدکلامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدکلامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدکلامسر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٢:٤٦١١:٥٧:٢١١٨:٠١:٢٢١٨:١٩:٣٥٢٣:١٥:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٣:٣٤١١:٥٧:٠٠١٧:٥٩:٥٢١٨:١٨:٠٥٢٣:١٤:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٤:٢٢١١:٥٦:٣٩١٧:٥٨:٢٢١٨:١٦:٣٥٢٣:١٤:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٥:١٠١١:٥٦:١٨١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:٠٥٢٣:١٤:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٥:٥٨١١:٥٥:٥٨١٧:٥٥:٢٣١٨:١٣:٣٦٢٣:١٣:٥٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٦:٤٧١١:٥٥:٣٧١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:٠٦٢٣:١٣:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٧:٣٦١١:٥٥:١٧١٧:٥٢:٢٤١٨:١٠:٣٨٢٣:١٣:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٨:٢٥١١:٥٤:٥٧١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٩:٠٩٢٣:١٢:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٩:١٤١١:٥٤:٣٧١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٧:٤١٢٣:١٢:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٠:٠٣١١:٥٤:١٨١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٦:١٣٢٣:١٢:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٠:٥٣١١:٥٣:٥٩١٧:٤٦:٣١١٨:٠٤:٤٦٢٣:١٢:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠١:٤٢١١:٥٣:٤٠١٧:٤٥:٠٤١٨:٠٣:١٩٢٣:١١:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٢:٣٣١١:٥٣:٢١١٧:٤٣:٣٧١٨:٠١:٥٢٢٣:١١:٢٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٣:٢٣١١:٥٣:٠٣١٧:٤٢:١١١٨:٠٠:٢٧٢٣:١١:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٤:١٤١١:٥٢:٤٦١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٩:٠١٢٣:١٠:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٥:٠٥١١:٥٢:٢٨١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٣٧٢٣:١٠:٣٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٥:٥٦١١:٥٢:١١١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:١٣٢٣:١٠:١٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٦:٤٧١١:٥١:٥٥١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٤:٤٩٢٣:١٠:٠١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٧:٣٩١١:٥١:٣٩١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٣:٢٧٢٣:٠٩:٤٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٨:٣٢١١:٥١:٢٣١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٢:٠٥٢٣:٠٩:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٢٤١١:٥١:٠٩١٧:٣٢:٢١١٧:٥٠:٤٤٢٣:٠٩:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٠:١٧١١:٥٠:٥٤١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٩:٢٣٢٣:٠٨:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١١:١١١١:٥٠:٤٠١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٠٤٢٣:٠٨:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٢:٠٤١١:٥٠:٢٧١٧:٢٨:١٨١٧:٤٦:٤٥٢٣:٠٨:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٢:٥٨١١:٥٠:١٤١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٢٧٢٣:٠٨:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٥٣١١:٥٠:٠٢١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٤:١٠٢٣:٠٨:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٤:٤٧١١:٤٩:٥٠١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٢:٥٤٢٣:٠٧:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٢٠٦:١٥:٤٣١١:٤٩:٣٩١٧:٢٣:٠٦١٧:٤١:٣٩٢٣:٠٧:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٦:٣٨١١:٤٩:٢٩١٧:٢١:٥٠١٧:٤٠:٢٥٢٣:٠٧:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٧:٣٤١١:٤٩:١٩١٧:٢٠:٣٥١٧:٣٩:١١٢٣:٠٧:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیدکلامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدکلامسر روستای سیدکلامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدکلامسر روستای سیدکلامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدکلامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدکلامسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیدکلامسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدکلامسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدکلامسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدکلامسر

روستای سیدکلامسر بر روی نقشه

روستای سیدکلامسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدکلامسر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدکلامسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدکلامسر
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سیدکلامسر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سیدکلامسر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سیدکلامسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیدکلامسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیدکلامسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدکلامسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدکلامسر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیدکلامسر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیدکلامسر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیدکلامسر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیدکلامسر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیدکلامسر
زمان پخش اذان زنده به افق سیدکلامسر
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سیدکلامسر دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سیدکلامسر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدکلامسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو