جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیدکلامسر

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سیدکلامسر


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٢٤
اذان ظهر: ١٢:١٧:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٤١
اذان مغرب: ١٧:٤٤:١٥
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٢٩

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدکلامسر (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای سیدکلامسر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سیدکلامسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدکلامسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
نیروی اراده و سامان شخصی را تنها خودتان می‌توانید در خودتان به وجود بیاورید؛ تنها باید اراده كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدکلامسر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدکلامسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدکلامسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیدکلامسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدکلامسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیدکلامسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٢:٥١١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٦:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٨:١٢١٣:٠٢:٤١١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٦:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٢:٣١١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٥:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٥:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٢:١٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٥:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٢:٠٥١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٤:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٢:٢٢١٣:٠١:٥٧١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٣٨٠٠:١٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١١:١٦١٣:٠١:٥٠١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٠:١٠١٣:٠١:٤٣١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٣:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠١:٣٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٣:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠١:٣١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٥:١٨٠٠:١٣:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠١:٢٦١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:١٣٠٠:١٣:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠١:٢٢١٩:٥٧:١٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٢:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠١:١٨١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٢:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٤:٠١١٣:٠١:١٤١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٢:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠١:١٢١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٥١٠٠:١٢:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١١:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠١:١٤١٣:٠١:٠٨٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:٣٨٠٠:١١:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١١:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١١:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٤:١٨٠٠:١١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٧:٥١١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٥:١١٠٠:١٠:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٦:١٩١٣:٠١:١٠٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٥:٣٥١٣:٠١:١٢٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٠:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٤:٥٢١٣:٠١:١٥٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٣٥٠٥:٥٤:١١١٣:٠١:١٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٠:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٣٣٠٥:٥٣:٣٢١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٠:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٣٣٠٥:٥٢:٥٤١٣:٠١:٢٨٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣١:٠٧٠٠:١٠:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٥٢:١٨١٣:٠١:٣٣٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٥٥٠٠:٠٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدکلامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدکلامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدکلامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدکلامسر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سیدکلامسر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیدکلامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدکلامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سیدکلامسر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٠:٢٤١٢:١٧:٢٢١٧:٢٤:٤١١٧:٤٤:١٥٢٣:٣٣:٢٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٩:٤٥١٢:١٧:٣٤١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٥:١٦٢٣:٣٣:٤٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٩:٠٤١٢:١٧:٤٥١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٦:١٨٢٣:٣٤:٠٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٨:٢١١٢:١٧:٥٦١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٧:٢٠٢٣:٣٤:١٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٧:٣٧١٢:١٨:٠٦١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٨:٢١٢٣:٣٤:٢٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٦:٥١١٢:١٨:١٤١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٩:٢٣٢٣:٣٤:٤١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٦:٠٣١٢:١٨:٢٢١٧:٣١:٠٦١٧:٥٠:٢٥٢٣:٣٤:٥٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٥:١٤١٢:١٨:٣٠١٧:٣٢:١٠١٧:٥١:٢٦٢٣:٣٥:٠٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٤:٢٣١٢:١٨:٣٦١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:٢٨٢٣:٣٥:١٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٣:٣١١٢:١٨:٤٢١٧:٣٤:١٨١٧:٥٣:٢٩٢٣:٣٥:٢٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٢:٣٧١٢:١٨:٤٦١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٤:٣٠٢٣:٣٥:٣٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠١:٤١١٢:١٨:٥٠١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٥:٣١٢٣:٣٥:٣٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٠:٤٤١٢:١٨:٥٣١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٦:٣٢٢٣:٣٥:٤٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٩:٤٦١٢:١٨:٥٦١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٧:٣٣٢٣:٣٥:٤٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٨:٤٧١٢:١٨:٥٧١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:٣٤٢٣:٣٥:٥٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٧:٤٦١٢:١٨:٥٨١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:٣٤٢٣:٣٥:٥٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٦:٤٤١٢:١٨:٥٨١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٣٤٢٣:٣٦:٠١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٥:٤٠١٢:١٨:٥٧١٧:٤٢:٤٢١٨:٠١:٣٤٢٣:٣٦:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٤:٣٦١٢:١٨:٥٥١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٢:٣٤٢٣:٣٦:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٣:٣٠١٢:١٨:٥٣١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٣:٣٣٢٣:٣٦:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٨:٥٠١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:٣٣٢٣:٣٦:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥١:١٥١٢:١٨:٤٧١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٥:٣٢٢٣:٣٦:٠٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٠:٠٦١٢:١٨:٤٢١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:٣١٢٣:٣٦:٠١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:٥٥١٢:١٨:٣٧١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٧:٢٩٢٣:٣٥:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٧:٤٤١٢:١٨:٣٢١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٨:٢٨٢٣:٣٥:٥٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٦:٣٢١٢:١٨:٢٥١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٢٦٢٣:٣٥:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٥:١٨١٢:١٨:١٩١٧:٥١:٤٩١٨:١٠:٢٤٢٣:٣٥:٤٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٤:٠٤١٢:١٨:١١١٧:٥٢:٤٩١٨:١١:٢٢٢٣:٣٥:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٢:٤٩١٢:١٨:٠٣١٧:٥٣:٤٨١٨:١٢:١٩٢٣:٣٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیدکلامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدکلامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدکلامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدکلامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدکلامسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سیدکلامسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیدکلامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدکلامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سیدکلامسر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٥٠٧:١٣:٤٣١٢:١٥:٥٢١٧:١٨:٢٠١٧:٣٨:٠٩٢٣:٣١:٣٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٣:١٤١٢:١٦:٠٩١٧:١٩:٢٣١٧:٣٩:٠٩٢٣:٣١:٥٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:١٢:٤٤١٢:١٦:٢٥١٧:٢٠:٢٦١٧:٤٠:١٠٢٣:٣٢:١٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١٢:١٢١٢:١٦:٤٠١٧:٢١:٢٩١٧:٤١:١١٢٣:٣٢:٣٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:١١:٣٨١٢:١٦:٥٥١٧:٢٢:٣٣١٧:٤٢:١٢٢٣:٣٢:٥٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٧٠٧:١١:٠٢١٢:١٧:٠٩١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٣:١٣٢٣:٣٣:١٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٠:٢٤١٢:١٧:٢٢١٧:٢٤:٤١١٧:٤٤:١٥٢٣:٣٣:٢٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٩:٤٥١٢:١٧:٣٤١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٥:١٦٢٣:٣٣:٤٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٩:٠٤١٢:١٧:٤٥١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٦:١٨٢٣:٣٤:٠٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٨:٢١١٢:١٧:٥٦١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٧:٢٠٢٣:٣٤:١٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٧:٣٧١٢:١٨:٠٦١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٨:٢١٢٣:٣٤:٢٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٦:٥١١٢:١٨:١٤١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٩:٢٣٢٣:٣٤:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٦:٠٣١٢:١٨:٢٢١٧:٣١:٠٦١٧:٥٠:٢٥٢٣:٣٤:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٥:١٤١٢:١٨:٣٠١٧:٣٢:١٠١٧:٥١:٢٦٢٣:٣٥:٠٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٤:٢٣١٢:١٨:٣٦١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:٢٨٢٣:٣٥:١٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٣:٣١١٢:١٨:٤٢١٧:٣٤:١٨١٧:٥٣:٢٩٢٣:٣٥:٢٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٢:٣٧١٢:١٨:٤٦١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٤:٣٠٢٣:٣٥:٣٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠١:٤١١٢:١٨:٥٠١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٥:٣١٢٣:٣٥:٣٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٠:٤٤١٢:١٨:٥٣١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٦:٣٢٢٣:٣٥:٤٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٩:٤٦١٢:١٨:٥٦١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٧:٣٣٢٣:٣٥:٤٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٨:٤٧١٢:١٨:٥٧١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:٣٤٢٣:٣٥:٥٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٧:٤٦١٢:١٨:٥٨١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:٣٤٢٣:٣٥:٥٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٦:٤٤١٢:١٨:٥٨١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٣٤٢٣:٣٦:٠١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٥:٤٠١٢:١٨:٥٧١٧:٤٢:٤٢١٨:٠١:٣٤٢٣:٣٦:٠٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٤:٣٦١٢:١٨:٥٥١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٢:٣٤٢٣:٣٦:٠٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٣:٣٠١٢:١٨:٥٣١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٣:٣٣٢٣:٣٦:٠٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٨:٥٠١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:٣٣٢٣:٣٦:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥١:١٥١٢:١٨:٤٧١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٥:٣٢٢٣:٣٦:٠٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٠:٠٦١٢:١٨:٤٢١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:٣١٢٣:٣٦:٠١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:٥٥١٢:١٨:٣٧١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٧:٢٩٢٣:٣٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیدکلامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سیدکلامسر روستای سیدکلامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سیدکلامسر روستای سیدکلامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدکلامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدکلامسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیدکلامسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدکلامسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدکلامسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدکلامسر

روستای سیدکلامسر بر روی نقشه

روستای سیدکلامسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدکلامسر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدکلامسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدکلامسر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سیدکلامسر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سیدکلامسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدکلامسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدکلامسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدکلامسر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیدکلامسر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیدکلامسر
افق شرعی امروز فردا سیدکلامسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیدکلامسر دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سیدکلامسر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیدکلامسر
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیدکلامسر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیدکلامسر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدکلامسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو