جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیدکریم

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سیدکریم


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٥
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدکریم (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای سیدکریم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سیدکریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدکریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كس برای نیاز بیماری بكوشد ـ چه آن را برآورده سازد، چه نسازد ـ مانند روزی كه از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدکریم

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدکریم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدکریم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیدکریم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدکریم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیدکریم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠١:٣٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٨:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠١:٢٤١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٧:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:١٤١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٧:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٦:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:٠١١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٦:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٥:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٤:١٥١٣:٠٠:١٩١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٠:١٤١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٥:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:١٠١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٥:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٠٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٤:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٤:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٤:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٩:٥٩١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٩٠٠:١٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٤:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٠:٠١١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٣:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٣:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٣:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:١١١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٠:١٥١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٣:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدکریم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سیدکریم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیدکریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدکریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سیدکریم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سیدکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سیدکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سیدکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدکریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدکریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سیدکریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیدکریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدکریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سیدکریم

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٣:٠٩١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٣:٥٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٣:٤٧١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٣:٥٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٤:٢٥١٣:١٠:١٠٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٤:٠٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٥:٠٣١٣:١٠:١٠٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٤:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٥:٤٢١٣:١٠:١٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٤:٢٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٦:٢٠١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٤:٣٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٦:٥٩١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٤:٣٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٧:٣٨١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٤:٤٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٠٣٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٤:٥٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٨:٥٦١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٤:٥٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٥:٠١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٥:٠٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٥:٠٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٩:٤١١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٥:١١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٥:١٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٥:١٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٩:٢١١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٥:١٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:١١١٣:٠٩:١٣١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٥:١٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:١٣٠٠:٢٥:١٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٨:٥٥١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٥:١٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٥:١٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٥:٠٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٥:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٨:١٢١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٥:٠٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٤:٥٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٤:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٤:٤٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٧:٢١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٤:٤٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣١:١٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٤:٣٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٤:٢٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٤:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیدکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سیدکریم روستای سیدکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سیدکریم روستای سیدکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدکریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدکریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سیدکریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدکریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدکریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدکریم

روستای سیدکریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدکریم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدکریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدکریم
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سیدکریم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سیدکریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدکریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدکریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدکریم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیدکریم
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سیدکریم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیدکریم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیدکریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیدکریم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیدکریم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیدکریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سیدکریم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدکریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو