جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیدمحله

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سیدمحله


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٠:١٠

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدمحله (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای سیدمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سیدمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیدمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین شعری كه عرب‌ها به آن تكلّم كرده‌اند، سخن لبید است (كه آن عبارت است از این كه) آگاه باشید! كه همه چیز به غیر از خدا، باطل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدمحله

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدمحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدمحله ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیدمحله (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدمحله ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیدمحله ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٣:١١١٣:٠٥:٥١١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:٠٠٠٠:٢٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:١١٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٥٤٠٠:٢٠:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٩:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٥:٠٨١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٩:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٩:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٢٩٠٠:١٨:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٤:١٧١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٧:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٧:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:١١٠٠:١٧:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٦:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٦:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٣:١٣١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٦:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٣:٠٤١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٥:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٤:١٠١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٤٩٠٠:١٥:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٣:٠١١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٥:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١١:٥٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٤:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٤:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٣١٠٠:١٤:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٢:٢١١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٣:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٢:١٦١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٣:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٢:١٢١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:١٨٠٠:١٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٩:١٥٢٠:١٩:١٣٠٠:١٣:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٢:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٢:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠١:٥٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٢:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠١:٤٤١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٢:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٠:٥١١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیدمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیدمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیدمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدمحله

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سیدمحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیدمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سیدمحله

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیدمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیدمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیدمحله

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٥٣:٤٥١٣:٠٢:١٣٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٠:٣٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٥٣:٠٧١٣:٠٢:١٧٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٠:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٥٢:٣٠١٣:٠٢:٢٢٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٠:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٥١:٥٥١٣:٠٢:٢٨٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٤:١٧٠٠:١٠:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٥١:٢٢١٣:٠٢:٣٤٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٥:٠٥٠٠:١٠:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٥٠:٥٠١٣:٠٢:٤١٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٠:١٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٥٠:٢١١٣:٠٢:٤٨٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٦:٣٨٠٠:١٠:١٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤٩:٥٢١٣:٠٢:٥٥٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١٠:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٩:٢٦١٣:٠٣:٠٣٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٨:٠٧٠٠:١٠:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٤٩:٠١١٣:٠٣:١٢٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٨:٥٠٠٠:١٠:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٨:٣٨١٣:٠٣:٢٠٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٩:٣٢٠٠:١٠:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٨٠٥:٤٨:١٧١٣:٠٣:٣٠٢٠:١٩:٠٠٢٠:٤٠:١٤٠٠:١٠:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢١٠٥:٤٧:٥٧١٣:٠٣:٣٩٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤٠:٥٤٠٠:١٠:١٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٤٧:٣٩١٣:٠٣:٤٩٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤١:٣٢٠٠:١٠:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٤٠٥:٤٧:٢٣١٣:٠٣:٥٩٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٢:١٠٠٠:١٠:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٤٧:٠٩١٣:٠٤:١٠٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:٤٧٠٠:١٠:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٧٠٥:٤٦:٥٦١٣:٠٤:٢٠٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٣:٢٢٠٠:١٠:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٤٦:٤٥١٣:٠٤:٣٢٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٣:٥٦٠٠:١٠:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٤٦:٣٦١٣:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٤:٢٩٠٠:١٠:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٤٦:٢٨١٣:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٥:٠٠٠٠:١٠:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٤٦:٢٢١٣:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٥:٣٠٠٠:١٠:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٤٦:١٨١٣:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٥:٥٩٠٠:١٠:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٤٦:١٦١٣:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٦:٢٦٠٠:١١:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٨٠٥:٤٦:١٦١٣:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٦:٥٢٠٠:١١:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٤٦:١٧١٣:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٧:١٦٠٠:١١:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٤٦:٢٠١٣:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٧:٣٨٠٠:١١:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٤٦:٢٤١٣:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٧:٥٩٠٠:١١:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٤٦:٣٠١٣:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٨:١٩٠٠:١١:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٤٦:٣٨١٣:٠٦:٤٨٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٨:٣٧٠٠:١٢:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٤٦:٤٨١٣:٠٧:٠١٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٨:٥٣٠٠:١٢:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٤٦:٥٩١٣:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٣١٢٠:٤٩:٠٧٠٠:١٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیدمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیدمحله روستای سیدمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیدمحله روستای سیدمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیدمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدمحله

روستای سیدمحله بر روی نقشه

روستای سیدمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدمحله
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سیدمحله + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سیدمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیدمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدمحله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیدمحله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیدمحله
افق شرعی امروز فردا سیدمحله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیدمحله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیدمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیدمحله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیدمحله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیدمحله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو