جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیدعبداله

شاوور | شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیدعبداله


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٥٧

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدعبداله (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای سیدعبداله)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سیدعبداله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدعبداله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هر آنچه كه در طبیعت و در تاریخ برایم آشنا است با من حرف می زند، مرا می ستاید، به پیش می راند و تسكین می دهد. اما من بقیه را نمی شنوم یا آن را فوری فراموش می كنم. در حقیقت، ما همیشه چیزی را كه در میان ما آشنا است می خواهیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدعبداله

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدعبداله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدعبداله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیدعبداله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدعبداله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیدعبداله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٥:٣١١٣:١٤:٢٤١٩:٥٣:٤٥٢٠:١١:٥٧٠٠:٣٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٤:١٤١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣٠:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٤:٠٦١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٢٧٠٠:٣٠:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٣:٥٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣١:٣٢١٣:١٣:٥٠١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٩:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٣:٤٢١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٩:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٣:٣٦١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٩:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٣:٣٠١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٣:٢٤١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٣:١٩٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٣:١٤٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٨:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٥:١٤١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٨:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٧:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٧:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٧:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٧:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢١:١٨١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٧:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٩:٥٣١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٩:١٢١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٦:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٨:٣٣١٣:١٣:٠١٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٧:٥٥١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٦:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٧:١٩١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٦:٤٤١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٦:١٠١٣:١٣:١١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٥:٣٨١٣:١٣:١٥٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٦:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٠٧١٣:١٣:٢٠٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:١١٠٠:٢٦:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٤:٣٨١٣:١٣:٢٥٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٦:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٤:١٠١٣:١٣:٣١٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٦:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدعبداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدعبداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدعبداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدعبداله

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیدعبداله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیدعبداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدعبداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیدعبداله

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیدعبداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدعبداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدعبداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدعبداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدعبداله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیدعبداله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیدعبداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدعبداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیدعبداله

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٠:٥٧١٢:٠٢:٣٧١٧:١٤:٠٠١٧:٣٢:٤٠٢٣:٢٠:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥١:٥٠١٢:٠٢:٥٣١٧:١٣:٣٩١٧:٣٢:٢٢٢٣:٢١:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٢:٤٣١٢:٠٣:٠٩١٧:١٣:٢١١٧:٣٢:٠٥٢٣:٢١:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٣:٣٥١٢:٠٣:٢٧١٧:١٣:٠٤١٧:٣١:٥١٢٣:٢١:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٤:٢٨١٢:٠٣:٤٦١٧:١٢:٤٩١٧:٣١:٣٨٢٣:٢١:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٥:٢٠١٢:٠٤:٠٥١٧:١٢:٣٦١٧:٣١:٢٧٢٣:٢٢:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٦:١١١٢:٠٤:٢٥١٧:١٢:٢٥١٧:٣١:١٧٢٣:٢٢:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٧:٠٢١٢:٠٤:٤٥١٧:١٢:١٥١٧:٣١:٠٩٢٣:٢٢:٤٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٧:٥٣١٢:٠٥:٠٧١٧:١٢:٠٨١٧:٣١:٠٣٢٣:٢٣:٠١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٨:٤٤١٢:٠٥:٢٩١٧:١٢:٠٢١٧:٣٠:٥٩٢٣:٢٣:٢٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥٩:٣٣١٢:٠٥:٥١١٧:١١:٥٨١٧:٣٠:٥٧٢٣:٢٣:٣٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٠:٢٣١٢:٠٦:١٤١٧:١١:٥٥١٧:٣٠:٥٦٢٣:٢٤:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠١:١١١٢:٠٦:٣٨١٧:١١:٥٥١٧:٣٠:٥٧٢٣:٢٤:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٢:٠٠١٢:٠٧:٠٣١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٥٩٢٣:٢٤:٤٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٢:٤٧١٢:٠٧:٢٧١٧:١١:٥٩١٧:٣١:٠٤٢٣:٢٥:٠٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٣:٣٣١٢:٠٧:٥٣١٧:١٢:٠٤١٧:٣١:١٠٢٣:٢٥:٢٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٤:١٩١٢:٠٨:١٩١٧:١٢:١٠١٧:٣١:١٨٢٣:٢٥:٥١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٥:٠٤١٢:٠٨:٤٥١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٢٧٢٣:٢٦:١٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٥:٤٨١٢:٠٩:١٢١٧:١٢:٢٨١٧:٣١:٣٨٢٣:٢٦:٤٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٦:٣٢١٢:٠٩:٣٩١٧:١٢:٤٠١٧:٣١:٥١٢٣:٢٧:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٧:١٤١٢:١٠:٠٧١٧:١٢:٥٤١٧:٣٢:٠٥٢٣:٢٧:٣٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٧:٥٥١٢:١٠:٣٥١٧:١٣:٠٩١٧:٣٢:٢٢٢٣:٢٧:٥٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٨:٣٥١٢:١١:٠٣١٧:١٣:٢٦١٧:٣٢:٣٩٢٣:٢٨:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:٠٩:١٥١٢:١١:٣٢١٧:١٣:٤٤١٧:٣٢:٥٩٢٣:٢٨:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٩٠٧:٠٩:٥٣١٢:١٢:٠٠١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:١٩٢٣:٢٩:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٥٠٧:١٠:٣٠١٢:١٢:٣٠١٧:١٤:٢٧١٧:٣٣:٤٢٢٣:٢٩:٤٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١١:٠٥١٢:١٢:٥٩١٧:١٤:٥٠١٧:٣٤:٠٦٢٣:٣٠:١٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٢٠٧:١١:٤٠١٢:١٣:٢٩١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٣١٢٣:٣٠:٤٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٥٠٧:١٢:١٣١٢:١٣:٥٨١٧:١٥:٤٢١٧:٣٤:٥٨٢٣:٣١:١٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٢:٤٥١٢:١٤:٢٨١٧:١٦:١٠١٧:٣٥:٢٧٢٣:٣١:٤٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیدعبداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیدعبداله روستای سیدعبداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیدعبداله روستای سیدعبداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدعبداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدعبداله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیدعبداله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدعبداله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدعبداله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدعبداله

روستای سیدعبداله بر روی نقشه

روستای سیدعبداله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدعبداله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدعبداله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدعبداله
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سیدعبداله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سیدعبداله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدعبداله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدعبداله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدعبداله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیدعبداله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سیدعبداله دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیدعبداله
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سیدعبداله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیدعبداله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیدعبداله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیدعبداله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیدعبداله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدعبداله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو