جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیدصادق خان

حومه | گرمسار | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز سیدصادق خان

اذان صبح: ٠٤:١٠:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٠٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٣٠

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدصادق خان (شهرستان گرمسار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای سیدصادق خان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیدصادق خان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیدصادق خان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانتس كافكا
از یك نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد؛ به این نقطه مشخص می توان دست یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدصادق خان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدصادق خان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدصادق خان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیدصادق خان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدصادق خان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیدصادق خان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٤٨٠٠:١٦:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٣٩٠٠:١٦:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٠:١٦١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٥:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٣:٢١٠٠:١٥:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٤:٣٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:١٢٠٠:١٥:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٥:٠٤٠٠:١٤:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٠:٥٤١٢:٥٩:١٠١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٤:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٩:٤١١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٣:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٨:٤٧١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٣:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٧:١٨١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٢١٠٠:١٣:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٨:٢٦١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٢:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٨:١٦١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٢:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٨:٠٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٢:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١١:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١١:٣٦١٢:٥٧:٤٩١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٠:٣١١٢:٥٧:٤١١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١١:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٧:٣٣١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١١:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٠:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٠:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٧:١٥١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٠:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٠٩:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٧:٠٥١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٧:٠١١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٦:٥٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٩:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٢٠٠٠:٠٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:١١٠٠:٠٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٦:٥١١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:٠٣٠٠:٠٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٦:٥٠١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدصادق خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدصادق خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدصادق خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدصادق خان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیدصادق خان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیدصادق خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدصادق خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیدصادق خان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیدصادق خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدصادق خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدصادق خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدصادق خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدصادق خان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدصادق خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سیدصادق خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدصادق خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدصادق خان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیدصادق خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدصادق خان روستای سیدصادق خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدصادق خان روستای سیدصادق خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیدصادق خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدصادق خان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدصادق خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدصادق خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدصادق خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدصادق خان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٤٠٥:٤٦:٢٨١٣:٠٢:٢١٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٩:١٤٠٠:٠٩:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٩٠٥:٤٦:٤٢١٣:٠٢:٣٤٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٢٥٠٠:١٠:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٦٠٥:٤٦:٥٧١٣:٠٢:٤٧٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٣٥٠٠:١٠:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٥٠٥:٤٧:١٤١٣:٠٣:٠٠٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٩:٤٢٠٠:١٠:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٦٠٥:٤٧:٣٣١٣:٠٣:١٣٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٤٨٠٠:١٠:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤٧:٥٢١٣:٠٣:٢٥٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١١:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٨:١٣١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٥٥٠٠:١١:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٤٨:٣٥١٣:٠٣:٥٠٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٥٦٠٠:١١:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٨:٥٨١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٥٥٠٠:١١:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٩:٢٣١٣:٠٤:١٤٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٥٢٠٠:١٢:٠٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٤٩:٤٩١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٢:١٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٥٠:١٥١٣:٠٤:٣٧٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٤١٠٠:١٢:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٥٠:٤٣١٣:٠٤:٤٨٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٩:٣٢٠٠:١٢:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٥١:١٢١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:٢٢٠٠:١٣:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٥١:٤٢١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:١٠٠٠:١٣:٢٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٥٢:١٣١٣:٠٥:١٩٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٥٧٠٠:١٣:٤١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١١٠٥:٥٢:٤٥١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:٤١٠٠:١٣:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٣:١٨١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٢٤٠٠:١٤:١٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٥٣:٥٢١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٨:٠٥٠٠:١٤:٣٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٤:٢٧١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٧:٤٤٠٠:١٤:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٥٥:٠٢١٣:٠٦:٠٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٢١٠٠:١٥:٠٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٥:٣٩١٣:٠٦:١٠٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٥٧٠٠:١٥:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١١٠٥:٥٦:١٦١٣:٠٦:١٧٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٣١٠٠:١٥:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٦:٢٤٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:٠٣٠٠:١٥:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٢٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٣٤٠٠:١٦:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٨:١١١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٦:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٦:٤٠٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٢٩٠٠:١٦:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١٦:٤٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٧:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٧:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠١:٣٧١٣:٠٦:٥٥٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیدصادق خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدصادق خان روستای سیدصادق خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدصادق خان روستای سیدصادق خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدصادق خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدصادق خان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیدصادق خان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدصادق خان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدصادق خان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدصادق خان

روستای سیدصادق خان بر روی نقشه

روستای سیدصادق خان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدصادق خان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدصادق خان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدصادق خان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیدصادق خان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سیدصادق خان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیدصادق خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیدصادق خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیدصادق خان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدصادق خان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدصادق خان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سیدصادق خان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیدصادق خان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیدصادق خان
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیدصادق خان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیدصادق خان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیدصادق خان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیدصادق خان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیدصادق خان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدصادق خان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو