جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیدآباد

باقرآباد | محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز سیدآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠١
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٤٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدآباد (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای سیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
مردم به این دلیل عشق می ورزند كه غمگین اند؛ به این دلیل در جست و جوی دیگری اند كه تنها هستند و عشق فقط زمانی امكان پذیر است كه تو تنها نباشی، بلكه در یگانگی باشی؛ با خودت قهر نباشی، بلكه با خودت در شیفتگی و سرمستی باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیدآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیدآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٨:١٣١٣:٠٧:٥٦١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٢٢٠٠:٢٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٧:٤١١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٤:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٧:٢٧١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٣:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٧:١٣١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٧:٠٠١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢٣:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٢:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١١٠٠:٢٢:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٢:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٦:١٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢١:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢١:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢١:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٠:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٠:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٥:١٨١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٠:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٠:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٩:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٩:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٤:٤٥١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٩:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٨:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٤٧٠٠:١٨:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٤:٢١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٨:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٤:١٦١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:١٥٠٠:١٧:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٤:١٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٧:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:١١:١٣١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٧:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١١٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٣١٠٠:١٧:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٦:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٤:٠١١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدآباد روستای سیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیدآباد روستای سیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٩:٣٢٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:٣٢٠٠:١٨:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٩:٤٦٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:٤٣٠٠:١٨:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٢:٥٣٠٠:١٨:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٧:٥٣١٣:١٠:١١٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٣:٠١٠٠:١٩:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٨:١١١٣:١٠:٢٤٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٠٧٠٠:١٩:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٨:٣٠١٣:١٠:٣٧٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٣:١٢٠٠:١٩:٤٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٨:٥٠١٣:١٠:٤٩٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:١٥٠٠:١٩:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٩:١٢١٣:١١:٠٢٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:١٦٠٠:٢٠:١١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٩:٣٥١٣:١١:١٤٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:١٦٠٠:٢٠:٢٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٩:٥٨١٣:١١:٢٦٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:١٣٠٠:٢٠:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠٠:٢٣١٣:١١:٣٧٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:١٠٠٠:٢٠:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٦:٠٠:٤٩١٣:١١:٤٨٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٢١:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٦:٠١:١٦١٣:١١:٥٩٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٢١:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٦:٠١:٤٥١٣:١٢:١٠٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٢١:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٢:١٤١٣:١٢:٢٠٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٢٢:٠١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٢:٣٠٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٢٢:١٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠٣:١٤١٣:١٢:٤٠٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٢:١٠٠٠:٢٢:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٢:٤٩٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٥٤٠٠:٢٢:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٤:١٩١٣:١٢:٥٧٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:٣٦٠٠:٢٣:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٤:٥٢١٣:١٣:٠٦٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:١٧٠٠:٢٣:١٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٣:١٤٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٢٣:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٦:٠١١٣:١٣:٢١٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٣:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٦:٣٧١٣:١٣:٢٨٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٢٤:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٧:١٣١٣:١٣:٣٥٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٢٤:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٣:٤١٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٣:٤٧٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٢٤:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٣:٥٢٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٥:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٣:٥٦٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢٥:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٠:٢٤١٣:١٤:٠٠٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٥:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١١:٠٤١٣:١٤:٠٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٥:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١١:٤٤١٣:١٤:٠٧٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدآباد روستای سیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیدآباد روستای سیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدآباد

روستای سیدآباد بر روی نقشه

روستای سیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیدآباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سیدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سیدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو