جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیدآباد

باقرآباد | محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز سیدآباد


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٥٤
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٣٨
اذان مغرب: ١٧:١٩:٤٩
نیمه شب: ٢٣:١١:١٥

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدآباد (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای سیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بوفون
نبوغ چیزی نیست، مگر استعداد فراوان در صبر و شكیبایی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٢:٤١١٣:٠٥:١٦١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٠:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٩:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٩:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٨:٣١١٣:٠٤:٤٤١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٩:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:١١٠٠:١٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٦:٣١١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٨:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٨:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٤:٢١١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٨:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٣:٤١١٣:٠٤:١٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٤:١٢١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٧٠٠:١٧:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١١:٥٣١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١١:٠١١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٧:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٠:١١١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٧:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٦:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٤:٠١١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٦:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٤:٠١٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٦:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٤٣٠٠:١٦:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٦:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٦:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١٥:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٥:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠١:٥١١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:١٩١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٥:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیدآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیدآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٥:٥٨١١:٥٣:٣٨١٧:٠١:٠١١٧:٢٠:١٠٢٣:١١:٠٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٦:٥٤١١:٥٣:٥٥١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٤٩٢٣:١١:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٧:٥٠١١:٥٤:١١١٧:٠٠:١٧١٧:١٩:٣٠٢٣:١١:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٨:٤٥١١:٥٤:٢٩١٦:٥٩:٥٧١٧:١٩:١٢٢٣:١١:٤٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٩:٤٠١١:٥٤:٤٨١٦:٥٩:٤٠١٧:١٨:٥٧٢٣:١١:٥٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٠:٣٥١١:٥٥:٠٧١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:٤٣٢٣:١٢:١٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥١:٢٩١١:٥٥:٢٧١٦:٥٩:١٠١٧:١٨:٣١٢٣:١٢:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٢:٢٣١١:٥٥:٤٧١٦:٥٨:٥٨١٧:١٨:٢١٢٣:١٢:٤٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٣:١٦١١:٥٦:٠٩١٦:٥٨:٤٨١٧:١٨:١٣٢٣:١٣:٠٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٤:٠٩١١:٥٦:٣١١٦:٥٨:٤٠١٧:١٨:٠٦٢٣:١٣:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٥:٠١١١:٥٦:٥٣١٦:٥٨:٣٣١٧:١٨:٠٢٢٣:١٣:٤٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٥:٥٢١١:٥٧:١٦١٦:٥٨:٢٩١٧:١٧:٥٩٢٣:١٤:٠٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٦:٤٣١١:٥٧:٤٠١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٥٨٢٣:١٤:٢٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٧:٣٣١١:٥٨:٠٤١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:٥٩٢٣:١٤:٤٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٨:٢٢١١:٥٨:٢٩١٦:٥٨:٢٦١٧:١٨:٠١٢٣:١٥:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٩:١١١١:٥٨:٥٥١٦:٥٨:٢٩١٧:١٨:٠٦٢٣:١٥:٣٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٩:٥٨١١:٥٩:٢١١٦:٥٨:٣٤١٧:١٨:١٢٢٣:١٥:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠٠:٤٥١١:٥٩:٤٧١٦:٥٨:٤١١٧:١٨:٢٠٢٣:١٦:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠١:٣٠١٢:٠٠:١٤١٦:٥٨:٥٠١٧:١٨:٣٠٢٣:١٦:٤٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٢:١٥١٢:٠٠:٤١١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٤١٢٣:١٧:٠٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠١:٠٩١٦:٥٩:١٣١٧:١٨:٥٥٢٣:١٧:٣٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٣:٤١١٢:٠١:٣٧١٦:٥٩:٢٧١٧:١٩:١٠٢٣:١٨:٠٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٤:٢٢١٢:٠٢:٠٥١٦:٥٩:٤٣١٧:١٩:٢٧٢٣:١٨:٢٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٥:٠٢١٢:٠٢:٣٣١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٤٥٢٣:١٨:٥٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٥:٤١١٢:٠٣:٠٢١٧:٠٠:٢٠١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٩:٢١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٦:١٩١٢:٠٣:٣١١٧:٠٠:٤١١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٩:٤٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٦:٥٥١٢:٠٤:٠١١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٥١٢٣:٢٠:١٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٧:٣٠١٢:٠٤:٣٠١٧:٠١:٢٩١٧:٢١:١٦٢٣:٢٠:٤٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٨:٠٤١٢:٠٥:٠٠١٧:٠١:٥٦١٧:٢١:٤٢٢٣:٢١:١٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٨:٣٦١٢:٠٥:٣٠١٧:٠٢:٢٤١٧:٢٢:١١٢٣:٢١:٤٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیدآباد روستای سیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیدآباد روستای سیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدآباد

روستای سیدآباد بر روی نقشه

روستای سیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیدآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیدآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو