جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر

ایل تیمور | بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سیدآبادقاجر


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٣٠:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٥٦

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای سیدآبادقاجر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سیدآبادقاجر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدآبادقاجر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیدآبادقاجر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدآبادقاجر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیدآبادقاجر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیدآبادقاجر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیدآبادقاجر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٩:٠٢١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٦:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢٣:١٤٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٦:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٥:٢٩١٣:٢٣:٠٥٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢٢:٥٧٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٣٧٠٠:٣٥:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣٣:١٣١٣:٢٢:٤٩٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٣٥:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٣٢:٠٦١٣:٢٢:٤٢٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٣٥:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٤:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٩:٥٦١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣٤:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٨:٥٣١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:١٣٠٠:٣٤:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢٢:١٩٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٣٣:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢٢:١٤٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٣:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٥:٥٠١٣:٢٢:١٠٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٣:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٤:٥٢١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٥١٠٠:٣٣:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣٢:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥١٠٦:٢٢:٠٥١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٢:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٢١:١٢١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٢:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢١٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٣٢:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٩:٣٠١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:١٣٠٠:٣١:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٨:٤٢١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٦:٠٦٠٠:٣١:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٢:٠١٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣١:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٣١:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٦:٢٥١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣١:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٥:٤٢١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣١:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٥:٠٢١٣:٢٢:١١٢٠:٢٩:٤٧٢٠:٥٠:٢٣٠٠:٣١:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٤:٢٢١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٠:٣٤٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٠:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٢٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣٠:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١٣:٠٨١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآبادقاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآبادقاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآبادقاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیدآبادقاجر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سیدآبادقاجر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآبادقاجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدآبادقاجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سیدآبادقاجر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٠:١١١٣:٣١:١٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٩٠٠:٤٨:٠٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٣:١٨٠٧:١٨:٤٤١٣:٣٠:٥٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠١٠٠:٤٧:٤١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٧:١٦١٣:٣٠:٣٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٤٧:١٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٠:٠٥٠٧:١٥:٤٨١٣:٣٠:١٨١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٤٦:٥٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٨:٢٨٠٧:١٤:٢١١٣:٣٠:٠٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٤٦:٣٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٢:٥٤١٣:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٤٦:١٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٥:١٤٠٧:١١:٢٧١٣:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٤٥:٤٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٠:٠٠١٣:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١٧٠٠:٤٥:٢٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٨:٣٤١٣:٢٨:٤٩١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:١٠٠٠:٤٥:٠١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٧:٠٧١٣:٢٨:٣٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٤٤:٣٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٥:٤٢١٣:٢٨:١٤١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٤٤:١٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٤:١٦١٣:٢٧:٥٧١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:٤٣:٥١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠٢:٥١١٣:٢٧:٤٠١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤١٠٠:٤٣:٢٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٣:٤٩٠٧:٠١:٢٦١٣:٢٧:٢٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٥٠٠:٤٣:٠٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:١١٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٧:٠٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:٤٢:٤١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٨:٣٨١٣:٢٦:٥١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٢١٠٠:٤٢:١٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٧:١٥١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٥٠٠:٤١:٥٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٥:٥٣١٣:٢٦:٢٠١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٨٠٠:٤١:٣٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٤:٣١١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:٤١:٠٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٣:٠٩١٣:٢٥:٥٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:٤٠:٤٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٥:٣٥١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٥٠٠٠:٤٠:٢٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٥:٢١٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٤٤٠٠:٤٠:٠١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢٥:٠٧٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٩:٣٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٧:٥٠١٣:٢٤:٥٤٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٣٠٠:٣٩:١٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٤:٤١٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٨:٥٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٥:١٥١٣:٢٤:٢٩٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣٨:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣٨:١٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٧٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٤:٠٥٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:١٢٠٠:٣٧:٥٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٤١:٢٨١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٧:٣٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:١٠٠٦:٤٠:١٥١٣:٢٣:٤٣٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٣٧:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیدآبادقاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدآبادقاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سیدآبادقاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیدآبادقاجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سیدآبادقاجر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیدآبادقاجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیدآبادقاجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سیدآبادقاجر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٨:٥٨١٢:٣٣:٠٠١٨:٣٧:٣٧١٨:٥٥:٥٣٠٠:٢٠:١٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٤٩٠٧:٢٧:٣٠١٣:٣٢:٤٢١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٤٥٠٠:٤٩:٥٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٥٠٧:٢٦:٠٣١٣:٣٢:٢٤١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٣٨٠٠:٤٩:٣١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٤٠٠٧:٢٤:٣٥١٣:٣٢:٠٦١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣١٠٠:٤٩:٠٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٣:٠٧١٣:٣١:٤٨١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٢٣٠٠:٤٨:٤٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢١:٣٩١٣:٣١:٣٠١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٦٠٠:٤٨:٢٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٠:١١١٣:٣١:١٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٩٠٠:٤٨:٠٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٨٠٧:١٨:٤٤١٣:٣٠:٥٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠١٠٠:٤٧:٤١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٧:١٦١٣:٣٠:٣٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٤٧:١٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٥٠٧:١٥:٤٨١٣:٣٠:١٨١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٤٦:٥٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٨٠٧:١٤:٢١١٣:٣٠:٠٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٤٦:٣٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٢:٥٤١٣:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٤٦:١٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٤٠٧:١١:٢٧١٣:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٤٥:٤٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٠:٠٠١٣:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١٧٠٠:٤٥:٢٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٨:٣٤١٣:٢٨:٤٩١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:١٠٠٠:٤٥:٠١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٧:٠٧١٣:٢٨:٣٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٤٤:٣٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٥:٤٢١٣:٢٨:١٤١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٤٤:١٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٤:١٦١٣:٢٧:٥٧١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:٤٣:٥١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠٢:٥١١٣:٢٧:٤٠١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤١٠٠:٤٣:٢٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٩٠٧:٠١:٢٦١٣:٢٧:٢٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٥٠٠:٤٣:٠٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١١٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٧:٠٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:٤٢:٤١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٨:٣٨١٣:٢٦:٥١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٢١٠٠:٤٢:١٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٧:١٥١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٥٠٠:٤١:٥٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٥:٥٣١٣:٢٦:٢٠١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٨٠٠:٤١:٣٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٤:٣١١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:٤١:٠٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٣:٠٩١٣:٢٥:٥٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:٤٠:٤٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٥:٣٥١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٥٠٠٠:٤٠:٢٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٥:٢١٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٤٤٠٠:٤٠:٠١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢٥:٠٧٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٩:٣٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٧:٥٠١٣:٢٤:٥٤٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٣٠٠:٣٩:١٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٤:٤١٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیدآبادقاجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سیدآبادقاجر روستای سیدآبادقاجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سیدآبادقاجر روستای سیدآبادقاجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیدآبادقاجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیدآبادقاجر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیدآبادقاجر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیدآبادقاجر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیدآبادقاجر

روستای سیدآبادقاجر بر روی نقشه

روستای سیدآبادقاجر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیدآبادقاجر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سیدآبادقاجر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سیدآبادقاجر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیدآبادقاجر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیدآبادقاجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیدآبادقاجر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیدآبادقاجر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیدآبادقاجر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیدآبادقاجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیدآبادقاجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیدآبادقاجر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیدآبادقاجر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیدآبادقاجر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو