جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه گل

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه گل


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠١
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه گل (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای سیاه گل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه گل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه گل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

كُنراد هیلتون
انسان به كمك خداوند و از خودگذشتگی، توانایی انجام هر كاری را دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه گل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه گل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه گل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه گل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه گل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه گل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٣٤١٣:١٦:٢٩١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:١٥٠٠:٣٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٥:٣٢١٣:١٦:١٩١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٠٢٠٠:٣٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٦:١١١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤٨٠٠:٣١:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٦:٠٣١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣١:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٥:٥٥١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٢١٠٠:٣١:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣١:٣١١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣١:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٥:٤١٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٣٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٨:٤١١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:٣٠:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣٠:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٦:٥٣١٣:١٥:١٩٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٩:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٦:٠١١٣:١٥:١٦٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٩:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٥:١٠١٣:١٥:١٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٩:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٤:٢١١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٩:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٩:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٨:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢١:٥٩١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢١:١٥١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٨:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٥:٠٤٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٩:٥٠١٣:١٥:٠٥٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٨:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٩:٠٩١٣:١٥:٠٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٨:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٨:٣٠١٣:١٥:٠٨٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٧:٥٣١٣:١٥:١٠٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٨:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٧:١٧١٣:١٥:١٣٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٦:٤٢١٣:١٥:١٧٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٧:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٦:٠٩١٣:١٥:٢١٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٧:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٥:٣٧١٣:١٥:٢٥٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٠٦١٣:١٥:٣٠٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٧:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٤:٣٨١٣:١٥:٣٦٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه گل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه گل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه گل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه گل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیاه گل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه گل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه گل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیاه گل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه گل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه گل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه گل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه گل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه گل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه گل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه گل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه گل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه گل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٧:١١١٣:٢١:٢٧١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:١٦٠٠:٣٨:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٧:٥٠١٣:٢١:١١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٠٣٠٠:٣٨:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٨:٣٠١٣:٢٠:٥٥١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٨:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢٠:٣٨١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٣٨:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٩:٤٩١٣:٢٠:٢١١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:١٨٠٠:٣٨:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٠:٠٤١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٣٧:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥١:٠٧١٣:١٩:٤٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥١:٤٦١٣:١٩:٢٨١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٧:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٩:٠٩١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:١١٠٠:٣٧:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٣:٠٤١٣:١٨:٥١١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣٧:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٣:٤٢١٣:١٨:٣٢١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٣٦:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٤:٢١١٣:١٨:١٢١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:١٦٠٠:٣٦:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٠٠١٣:١٧:٥٣١٩:٤٠:١٥١٩:٥٧:٥٧٠٠:٣٦:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٥:٣٨١٣:١٧:٣٣١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٦:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٦:١٦١٣:١٧:١٣١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٧٠٠:٣٥:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٦:٥٥١٣:١٦:٥٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٣:٥٦٠٠:٣٥:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٦:٣٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٦٠٠:٣٥:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٦:٥٨:١١١٣:١٦:١١١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:١٥٠٠:٣٥:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٦:٥٨:٤٩١٣:١٥:٥٠١٩:٣٢:٢٠١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٤:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٦:٥٩:٢٧١٣:١٥:٢٩١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٣٣٠٠:٣٤:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٠:٠٥١٣:١٥:٠٨١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:١١٠٠:٣٤:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٠:٤٣١٣:١٤:٤٦١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣٣:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠١:٢١١٣:١٤:٢٥١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٢٨٠٠:٣٣:٤٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠١:٥٩١٣:١٤:٠٣١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٠٦٠٠:٣٣:٢٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٢:٣٧١٣:١٣:٤٢١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٤٤٠٠:٣٣:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٣:١٦١٣:١٣:٢٠١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٢٢٠٠:٣٢:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٣:٥٤١٣:١٢:٥٩١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٠١٠٠:٣٢:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٤:٣٢١٣:١٢:٣٧١٩:٢٠:١٢١٩:٣٧:٣٩٠٠:٣٢:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٥:١١١٣:١٢:١٦١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:١٧٠٠:٣١:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٠٠٧:٠٥:٤٩١٣:١١:٥٥١٩:١٧:٣٠١٩:٣٤:٥٦٠٠:٠١:٣٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٦:٢٨١٢:١١:٣٣١٨:١٦:٠٨١٨:٣٣:٣٤٢٣:٣١:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه گل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه گل روستای سیاه گل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه گل روستای سیاه گل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه گل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه گل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه گل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه گل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه گل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه گل

روستای سیاه گل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه گل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه گل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه گل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه گل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سیاه گل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه گل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه گل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه گل رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه گل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه گل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه گل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاه گل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه گل
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه گل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه گل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه گل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه گل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو