جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه گاو

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه گاو


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:١٩
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣١
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٥٠

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه گاو (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای سیاه گاو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه گاو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه گاو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ویلیام شكسپیر
دوستانی كه داری و آنان را آزموده ای، با قلاب های پولادین به جان و دل خود پیوسته نگاه دار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه گاو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه گاو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه گاو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه گاو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه گاو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه گاو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٦:٤٨١٣:١٦:٥٦١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٥:٤٥١٣:١٦:٤٦١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٦:٣٨١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٣١٠٠:٣٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٦:٣٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:١٨٠٠:٣١:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٠٥٠٠:٣١:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣١:٤٣١٣:١٦:١٥٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣١:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٦:٠٨٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣١:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٦:٠٢٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٦٠٠:٣٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٣٠٠:٣٠:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٥:٥١٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٠:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٣٠:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٦:١٢١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣٠:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٥:٢١١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٩:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٤:٣١١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٩:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٢:٥٥١٣:١٥:٣٢٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٩:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٥:٣١٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٩:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢١:٢٤١٣:١٥:٣١٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٨:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٠:٤١١٣:١٥:٣١٢٠:١٠:٤٦٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٨:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٩:٥٩١٣:١٥:٣٢٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٨:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٩:١٨١٣:١٥:٣٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٨:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٨:٣٩١٣:١٥:٣٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٨:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٣٧٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٨:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٧:٢٤١٣:١٥:٤٠٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٨:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٦:٤٩١٣:١٥:٤٤٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٨:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٦:١٦١٣:١٥:٤٨٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٥:٤٤١٣:١٥:٥٢٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٥:١٣١٣:١٥:٥٧٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٤٤١٣:١٦:٠٣٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه گاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه گاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه گاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه گاو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیاه گاو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه گاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه گاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیاه گاو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه گاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه گاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه گاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه گاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه گاو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه گاو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه گاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه گاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه گاو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:٢٧١٣:٢١:٥٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٣:٥٦٠٠:٣٩:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٨:٠٧١٣:٢١:٣٨١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣٨:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٨:٤٧١٣:٢١:٢٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٨:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٩:٢٦١٣:٢١:٠٥١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:١٢٠٠:٣٨:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٠:٠٦١٣:٢٠:٤٨١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٣٨:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٠:٤٦١٣:٢٠:٣١١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٣٨:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥١:٢٥١٣:٢٠:١٣١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٣٨:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٢:٠٤١٣:١٩:٥٥١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٣٧:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٢:٤٤١٣:١٩:٣٦١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٣٧:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٣:٢٣١٣:١٩:١٨١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٧:٢٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٤:٠٢١٣:١٨:٥٩١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:١١٠٠:٣٧:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٤:٤١١٣:١٨:٣٩١٩:٤٢:٠٦١٩:٥٩:٥٢٠٠:٣٧:٠٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٥:٢٠١٣:١٨:٢٠١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٣٢٠٠:٣٦:٤٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٥:٥٨١٣:١٨:٠٠١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١٢٠٠:٣٦:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٦:٣٧١٣:١٧:٤٠١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٦:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٧:١٦١٣:١٧:١٩١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٣١٠٠:٣٦:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥٧:٥٤١٣:١٦:٥٩١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:١٠٠٠:٣٥:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٨٠٦:٥٨:٣٣١٣:١٦:٣٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٤٩٠٠:٣٥:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٩:١١١٣:١٦:١٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٢٧٠٠:٣٥:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٦:٥٩:٥٠١٣:١٥:٥٦١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٠٦٠٠:٣٤:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٠:٢٨١٣:١٥:٣٥١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٤٤٠٠:٣٤:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠١:٠٦١٣:١٥:١٣١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٢٢٠٠:٣٤:٢١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠١:٤٥١٣:١٤:٥٢١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٠٠٠٠:٣٤:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٢:٢٣١٣:١٤:٣٠١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٣٨٠٠:٣٣:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٣:٠٢١٣:١٤:٠٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:١٦٠٠:٣٣:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٣:٤٠١٣:١٣:٤٧١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٥٣٠٠:٣٣:٠٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٤:١٩١٣:١٣:٢٦١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٣١٠٠:٣٢:٥٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:٠٤:٥٧١٣:١٣:٠٤١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٠٩٠٠:٣٢:٣٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:٠٥:٣٦١٣:١٢:٤٣١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٤٧٠٠:٣٢:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:٠٦:١٥١٣:١٢:٢٢١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٢٥٠٠:٠١:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٦:٥٤١٢:١٢:٠٠١٨:١٦:٣٦١٨:٣٤:٠٣٢٣:٣١:٣٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه گاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه گاو روستای سیاه گاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه گاو روستای سیاه گاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه گاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه گاو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه گاو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه گاو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه گاو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه گاو

روستای سیاه گاو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه گاو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه گاو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه گاو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه گاو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سیاه گاو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه گاو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه گاو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه گاو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه گاو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه گاو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه گاو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه گاو
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه گاو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه گاو
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه گاو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه گاو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه گاو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو