جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سیاه کمر

همدان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه کمر

اذان صبح: ٠٥:٠٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٤٧
اذان ظهر: ١١:٥٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٠٦

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاه کمر (شهرستان همدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر سیاه کمر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سیاه کمر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاه کمر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(در) دو وقت است كه درهای آسمان در آن دو وقت باز است و كم‌تر امكان دارد كه دعای، دعاكننده‌ای،‌ رد شود: به هنگام نماز و به هنگام صف‌آرایی (در جبهه‌ی جنگ) ‌در راه خداوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاه کمر

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاه کمر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه کمر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سیاه کمر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه کمر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه کمر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٤:٤١١٣:١٥:١٦١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣١:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٥:٠١١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٣١:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٤:٤٧١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٣٠:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٠:٥٣١٣:١٤:٣٣١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:٣٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٤:٢٠١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٨:٢٤١٣:١٤:٠٧١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٧:١١١٣:١٣:٥٤١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٩:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٥:٥٨١٣:١٣:٤٢١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٣:٣٠١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٨:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٣:١٩١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٨:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٣:٠٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٧:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣١:١٦١٣:١٢:٥٧١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٧:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٢:٤٧١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٧:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٢:٣٨١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٧:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٢:٢٩١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٦:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٢:٢٠١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٦:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٢:١٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٦:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٤:٤١١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٥:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٣:٣٩١٣:١١:٥٨٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٢:٣٨١٣:١١:٥٢٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٥:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢١:٣٨١٣:١١:٤٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٠:٣٩١٣:١١:٤١٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٤:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٣٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٤:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١١٠٦:١٨:٤٦١٣:١١:٣٢٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٧:٥١١٣:١١:٢٩٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٤:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٦:٥٧١٣:١١:٢٦٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٦:٠٤١٣:١١:٢٤٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٥:١٣١٣:١١:٢٢٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٣:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٤:٢٤١٣:١١:٢١٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاه کمر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاه کمر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاه کمر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه کمر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سیاه کمر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاه کمر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه کمر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سیاه کمر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سیاه کمر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سیاه کمر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سیاه کمر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاه کمر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه کمر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیاه کمر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سیاه کمر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه کمر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیاه کمر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سیاه کمر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیاه کمر شهر سیاه کمر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیاه کمر شهر سیاه کمر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سیاه کمر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه کمر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه کمر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه کمر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه کمر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه کمر

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:٤٧١١:٥٩:٢٥١٧:٣١:٣٥١٧:٤٩:٤٩٢٣:١٨:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٧:٣٩١١:٥٩:١٧١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:٤٢٢٣:١٧:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٨:٣٢١١:٥٩:٠٩١٧:٢٩:١٨١٧:٤٧:٣٦٢٣:١٧:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٩:٢٥١١:٥٩:٠٢١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٣١٢٣:١٧:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٠:١٩١١:٥٨:٥٦١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٥:٢٧٢٣:١٧:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣١:١٣١١:٥٨:٥٠١٧:٢٦:٠١١٧:٤٤:٢٤٢٣:١٧:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٢:٠٧١١:٥٨:٤٥١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٣:٢٣٢٣:١٧:١١
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:٠١١١:٥٨:٤١١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٢:٢٢٢٣:١٧:٠٤
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٣:٥٦١١:٥٨:٣٨١٧:٢٢:٥٤١٧:٤١:٢٣٢٣:١٦:٥٨
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٤:٥١١١:٥٨:٣٥١٧:٢١:٥٤١٧:٤٠:٢٦٢٣:١٦:٥٢
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٥:٤٦١١:٥٨:٣٤١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:٢٩٢٣:١٦:٤٧
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٦:٤٢١١:٥٨:٣٣١٧:١٩:٥٨١٧:٣٨:٣٤٢٣:١٦:٤٣
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٧:٣٨١١:٥٨:٣٣١٧:١٩:٠٣١٧:٣٧:٤١٢٣:١٦:٣٩
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٨:٣٤١١:٥٨:٣٣١٧:١٨:٠٨١٧:٣٦:٤٩٢٣:١٦:٣٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٩:٣١١١:٥٨:٣٥١٧:١٧:١٥١٧:٣٥:٥٨٢٣:١٦:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٠:٢٧١١:٥٨:٣٧١٧:١٦:٢٣١٧:٣٥:٠٩٢٣:١٦:٣٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤١:٢٤١١:٥٨:٤١١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٢١٢٣:١٦:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٢:٢٢١١:٥٨:٤٥١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:٣٥٢٣:١٦:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٣:١٩١١:٥٨:٥٠١٧:١٣:٥٨١٧:٣٢:٥٠٢٣:١٦:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٤:١٧١١:٥٨:٥٦١٧:١٣:١٢١٧:٣٢:٠٧٢٣:١٦:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٥:١٤١١:٥٩:٠٢١٧:١٢:٢٨١٧:٣١:٢٥٢٣:١٦:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٦:١٢١١:٥٩:١٠١٧:١١:٤٦١٧:٣٠:٤٥٢٣:١٦:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٧:١٠١١:٥٩:١٨١٧:١١:٠٥١٧:٣٠:٠٧٢٣:١٦:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٨:٠٨١١:٥٩:٢٨١٧:١٠:٢٦١٧:٢٩:٣٠٢٣:١٦:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٠٦١١:٥٩:٣٨١٧:٠٩:٤٩١٧:٢٨:٥٥٢٣:١٧:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٠:٠٤١١:٥٩:٤٩١٧:٠٩:١٣١٧:٢٨:٢٢٢٣:١٧:٠٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥١:٠٢١٢:٠٠:٠١١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٧:٥١٢٣:١٧:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٢:٠٠١٢:٠٠:١٣١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٧:٢١٢٣:١٧:٢٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٢:٥٨١٢:٠٠:٢٧١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٦:٥٣٢٣:١٧:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٣:٥٦١٢:٠٠:٤١١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٦:٢٧٢٣:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سیاه کمر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه کمر شهر سیاه کمر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه کمر شهر سیاه کمر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاه کمر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه کمر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیاه کمر

سیاه کمر (همدان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان در استان همدان ایران است

شهر سیاه کمر در ویکیپدیا

شهر سیاه کمر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاه کمر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاه کمر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاه کمر بر روی نقشه

شهر سیاه کمر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاه کمر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاه کمر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاه کمر
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سیاه کمر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سیاه کمر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سیاه کمر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاه کمر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سیاه کمر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاه کمر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاه کمر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه کمر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه کمر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سیاه کمر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه کمر
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه کمر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه کمر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاه کمر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه کمر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاه کمر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو