جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاه چشم

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه چشم

اذان صبح: ٠٤:١٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٥١
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٢٦

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه چشم (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای سیاه چشم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیاه چشم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه چشم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد لیدر
هدف از زندگی، زندگی هدفمند است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه چشم

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه چشم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه چشم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاه چشم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه چشم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه چشم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٢:٤٧١٢:٣٧:٢٦١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٣٩٢٣:٥٦:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٢٤٠٦:١١:٤٤١٢:٣٧:١٢١٩:٠٣:٠٥١٩:٢٠:١٥٢٣:٥٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٠:٤١١٢:٣٦:٥٧١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٠:٥١٢٣:٥٦:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٠٩:٣٩١٢:٣٦:٤٤١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٢٧٢٣:٥٥:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٨:٣٧١٢:٣٦:٣٠١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٠٤٢٣:٥٥:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٧:٣٦١٢:٣٦:١٧١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٥:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٦:٣٥١٢:٣٦:٠٤١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:١٧٢٣:٥٥:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٥:٣٦١٢:٣٥:٥٢١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٤:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٤:٣٧١٢:٣٥:٤٠١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٤:٣١٢٣:٥٤:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٣:٣٩١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:٠٩٢٣:٥٤:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٢:٤١١٢:٣٥:١٨١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٤٦٢٣:٥٣:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٣٥:٠٧١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٢٤٢٣:٥٣:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٤:٥٧١٩:٠٩:٣١١٩:٢٧:٠١٢٣:٥٣:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٩:٥٤١٢:٣٤:٤٨١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٣٩٢٣:٥٣:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٤:٣٩١٩:١٠:٤٢١٩:٢٨:١٧٢٣:٥٢:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٨:٠٧١٢:٣٤:٣٠١٩:١١:١٨١٩:٢٨:٥٥٢٣:٥٢:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٧:١٥١٢:٣٤:٢٢١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:٣٣٢٣:٥٢:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٦:٢٣١٢:٣٤:١٥١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:١٢٢٣:٥٢:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٤:٠٨١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٥٠٢٣:٥١:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٤:٠٢١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٢٩٢٣:٥١:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٣:٥٦١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥١:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٣:٥١١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٤٧٢٣:٥١:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٣:٤٦١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:٢٦٢٣:٥١:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٣:٤٢١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٠:٥٤١٢:٣٣:٣٩١٩:١٦:٤٦١٩:٣٤:٤٤٢٣:٥٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٠:١٢١٢:٣٣:٣٦١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٢٣٢٣:٥٠:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٣:٣٤١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٠:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٣:٣٢١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٤١٢٣:٥٠:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٨:١١١٢:٣٣:٣١١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه چشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه چشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه چشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه چشم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیاه چشم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه چشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه چشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیاه چشم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه چشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه چشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه چشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه چشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه چشم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه چشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سیاه چشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه چشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه چشم

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیاه چشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه چشم روستای سیاه چشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه چشم روستای سیاه چشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیاه چشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه چشم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه چشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه چشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه چشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه چشم

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٩:٠٢١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:١٤٢٣:٥٢:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٠:٠٧١٢:٣٩:١٥١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٢٥٢٣:٥٣:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٣٦٢٣:٥٣:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٩:٤١١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٤٥٢٣:٥٣:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣٩:٥٤١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٣:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤١:١٣١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٥٩٢٣:٥٤:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤١:٣٢١٢:٤٠:١٩١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٤:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤١:٥١١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٤:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٢:١٢١٢:٤٠:٤٤١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٤:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٠:٥٥١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٥:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٢:٥٦١٢:٤١:٠٧١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٥:١٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٧٠٥:٤٣:١٩١٢:٤١:١٨١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٥:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٣:٤٣١٢:٤١:٢٩١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥٥:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٤:٠٧١٢:٤١:٤٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٥٨٢٣:٥٥:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤١:٥٠١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٦:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٢:٠٠١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٤٣٢٣:٥٦:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٢:٠٩١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٣٤٢٣:٥٦:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٥:٥٢١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:٢٣٢٣:٥٦:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٦:٢٠١٢:٤٢:٢٧١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:١١٢٣:٥٧:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٦:٤٩١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٥٧٢٣:٥٧:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٧:١٨١٢:٤٢:٤٤١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٤٢٢٣:٥٧:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٢:٥١١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٢٥٢٣:٥٧:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٠٧٢٣:٥٧:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥٨:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٣:١١١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٨:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤٣:١٧١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٨:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٨:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٠:٥٤١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٨:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٤٨٢٣:٥٩:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:١٩٢٣:٥٩:١٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٢:٣٢١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٥٠٢٣:٥٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاه چشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه چشم روستای سیاه چشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه چشم روستای سیاه چشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه چشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه چشم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه چشم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه چشم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه چشم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه چشم

روستای سیاه چشم بر روی نقشه

روستای سیاه چشم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه چشم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه چشم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه چشم
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیاه چشم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سیاه چشم + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیاه چشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه چشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیاه چشم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه چشم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه چشم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه چشم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه چشم
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه چشم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه چشم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه چشم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سیاه چشم
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه چشم
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه چشم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه چشم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو