جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه چشم

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه چشم


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٢٦:١٨
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه چشم (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای سیاه چشم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه چشم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه چشم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
هر كه در خانه‌ی او گوسفند شیر ده یا بز شیر ده یا گاو شیر ده باشد باعث بركت خانه‌ی او می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه چشم

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه چشم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه چشم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه چشم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه چشم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه چشم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠١:٣٢١٢:٣٥:٠٦١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٦:٣٣٢٣:٥٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٤:٥٦١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:١١٢٣:٥٣:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٤:٤٧١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٤٩٢٣:٥٣:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٤:٣٨١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٧:٥٥١٢:٣٤:٣٠١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥٢:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٤:٢٢١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٢:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٤:١٥١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٢٣٢٣:٥٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٤:٠٨١٩:١٣:١٧١٩:٣١:٠١٢٣:٥١:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣٤:٠٢١٩:١٣:٥٤١٩:٣١:٤٠٢٣:٥١:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣٣:٥٦١٩:١٤:٣٠١٩:٣٢:١٩٢٣:٥١:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٣:٥١١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥١:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٣:٤٧١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٣٦٢٣:٥١:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٣:٤٣١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:١٥٢٣:٥٠:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٣:٣٩١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٥٤٢٣:٥٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٣:٣٦١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٠:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٣:٣٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:١١٢٣:٥٠:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٣:٣٢١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٠:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٨:٠١١٢:٣٣:٣١١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٢٩٢٣:٥٠:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٣:٣١١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٩:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٣:٣١١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٩:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٣:٣١١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٢٥٢٣:٤٩:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٥:٣٨١٢:٣٣:٣٣١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٠٣٢٣:٤٩:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٤:٣٤١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:٢٠٢٣:٤٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٤:٠٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٩:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٣٥٢٣:٤٩:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤٩:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٢٦٢٣:٤٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه چشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه چشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه چشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه چشم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سیاه چشم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه چشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه چشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سیاه چشم

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سیاه چشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سیاه چشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سیاه چشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه چشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه چشم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه چشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه چشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه چشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه چشم

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٠:٢٠١٢:٣٩:٥٤١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:١٨٢٣:٥٩:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٠:٥١١٢:٣٩:٣٨١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٩:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١١:٢٢١٢:٣٩:٢٢١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٠٨٢٣:٥٨:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١١:٥٣١٢:٣٩:٠٥١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٣:٠٢٢٣:٥٨:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٢:٢٤١٢:٣٨:٤٨١٩:٠٤:٤٧١٩:٢١:٥٥٢٣:٥٨:٣٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٢:٥٤١٢:٣٨:٣١١٩:٠٣:٤٢١٩:٢٠:٤٨٢٣:٥٨:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٣:٢٥١٢:٣٨:١٣١٩:٠٢:٣٦١٩:١٩:٤١٢٣:٥٨:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٣:٥٦١٢:٣٧:٥٥١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٣٢٢٣:٥٧:٥٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٤:٢٦١٢:٣٧:٣٧١٩:٠٠:٢٢١٩:١٧:٢٤٢٣:٥٧:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٤:٥٦١٢:٣٧:١٨١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:١٥٢٣:٥٧:٣١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٥:٢٦١٢:٣٦:٥٩١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٠٥٢٣:٥٧:١٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٥:٥٦١٢:٣٦:٤٠١٨:٥٦:٥٧١٩:١٣:٥٥٢٣:٥٧:٠٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٦:٢٦١٢:٣٦:٢٠١٨:٥٥:٤٨١٩:١٢:٤٥٢٣:٥٦:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٦:٥٦١٢:٣٦:٠٠١٨:٥٤:٣٩١٩:١١:٣٤٢٣:٥٦:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٧:٢٥١٢:٣٥:٤٠١٨:٥٣:٢٩١٩:١٠:٢٣٢٣:٥٦:١٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٧:٥٥١٢:٣٥:٢٠١٨:٥٢:١٩١٩:٠٩:١١٢٣:٥٥:٥٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:١٨:٢٤١٢:٣٤:٥٩١٨:٥١:٠٨١٩:٠٨:٠٠٢٣:٥٥:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:١٨:٥٣١٢:٣٤:٣٨١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٦:٤٨٢٣:٥٥:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:١٩:٢٣١٢:٣٤:١٧١٨:٤٨:٤٦١٩:٠٥:٣٦٢٣:٥٥:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:١٩:٥٢١٢:٣٣:٥٦١٨:٤٧:٣٥١٩:٠٤:٢٣٢٣:٥٤:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٠:٢١١٢:٣٣:٣٥١٨:٤٦:٢٣١٩:٠٣:١١٢٣:٥٤:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٠:٥٠١٢:٣٣:١٤١٨:٤٥:١١١٩:٠١:٥٨٢٣:٥٤:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢١:١٩١٢:٣٢:٥٢١٨:٤٣:٥٩١٩:٠٠:٤٦٢٣:٥٣:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٣٢:٣١١٨:٤٢:٤٧١٨:٥٩:٣٣٢٣:٥٣:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٢:١٨١٢:٣٢:٠٩١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:٢٠٢٣:٥٣:١٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٢:٤٧١٢:٣١:٤٨١٨:٤٠:٢٣١٨:٥٧:٠٧٢٣:٥٢:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٣:١٦١٢:٣١:٢٦١٨:٣٩:١٠١٨:٥٥:٥٤٢٣:٥٢:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٣:٤٦١٢:٣١:٠٥١٨:٣٧:٥٨١٨:٥٤:٤٢٢٣:٥٢:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٤:١٥١٢:٣٠:٤٣١٨:٣٦:٤٦١٨:٥٣:٢٩٢٣:٥٢:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٤:٤٥١٢:٣٠:٢٢١٨:٣٥:٣٣١٨:٥٢:١٦٢٣:٢١:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥١٠٥:٢٥:١٥١١:٣٠:٠١١٧:٣٤:٢١١٧:٥١:٠٤٢٢:٥١:٢٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه چشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه چشم روستای سیاه چشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه چشم روستای سیاه چشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه چشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه چشم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه چشم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه چشم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه چشم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه چشم

روستای سیاه چشم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه چشم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه چشم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه چشم
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه چشم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سیاه چشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه چشم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه چشم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه چشم رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه چشم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه چشم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه چشم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سیاه چشم دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه چشم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه چشم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه چشم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه چشم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه چشم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو