جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه منصور

معمولان | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٥٩

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه منصور (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نرمن وینسنت پیل
وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمركز شوند، توانایی فرد برای حل مشكلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه منصور

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٦:٣٧١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:٣٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٦:٢٧١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٥:٢١١٣:١٦:١٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:١٦٠٠:٣١:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٤:١٧١٣:١٦:٠٨١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣١:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٣:١٣١٣:١٥:٥٩١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣١:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٢:١١١٣:١٥:٥١٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣١:١٠١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٣٠:١٠١٣:١٥:٣٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٠:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٩:١١١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٠:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٨:١٣١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٩:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٧:١٦١٣:١٥:١٧٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٩:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٥:١٢٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٩:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٩:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٨:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٨:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٨:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٥٩١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٨:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢١:١١١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٨:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٩:٣٨١٣:١٤:٥٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١٤:٥٢٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٨:١٠١٣:١٤:٥٣٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٧:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٢٩١٣:١٤:٥٤٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٦:٤٨١٣:١٤:٥٦٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٧:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:١٠١٣:١٤:٥٨٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٧:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٥:٣٢١٣:١٥:٠١٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٤:٥٦١٣:١٥:٠٥٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٧:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٤:٢٢١٣:١٥:٠٩٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٦:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٣:٤٩١٣:١٥:١٣٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٦:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٣:١٨١٣:١٥:١٩٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٥٣٠٧:٢١:١٥١٢:١٩:٥٠١٧:١٨:٣٠١٧:٣٨:٠٧٢٣:٣٦:٢٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٠:٢٠١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٤٦٢٣:٣٦:٥٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٣٦٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٠:٤٩١٧:١٩:٥١١٧:٣٩:٢٦٢٣:٣٧:٢٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢١:١٨١٧:٢٠:٣٣١٧:٤٠:٠٧٢٣:٣٧:٥٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢١:٤٧١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٥٠٢٣:٣٨:٢٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٣٠٠٧:٢٢:٣٦١٢:٢٢:١٥١٧:٢٢:٠١١٧:٤١:٣٣٢٣:٣٨:٥٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٢:٤٣١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٢:١٨٢٣:٣٩:٢٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٢:٥٦١٢:٢٣:١١١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٣:٠٣٢٣:٣٩:٥٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٣:٣٨١٧:٢٤:٢١١٧:٤٣:٥٠٢٣:٤٠:٢١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢٣:٠٩١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٤:٣٧٢٣:٤٠:٤٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٤:٣١١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٥:٢٥٢٣:٤١:١٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٣:١٥١٢:٢٤:٥٧١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٦:١٤٢٣:٤١:٤٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٣:١٥١٢:٢٥:٢٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٧:٠٣٢٣:٤٢:١٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٥:٤٧١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٧:٥٣٢٣:٤٢:٤٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٣:٠٩١٢:٢٦:١١١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٨:٤٤٢٣:٤٣:٠٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٦:٣٤١٧:٣٠:١٧١٧:٤٩:٣٥٢٣:٤٣:٣٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٦:٥٧١٧:٣١:١١١٧:٥٠:٢٧٢٣:٤٣:٥٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٢:٠٦١٧:٥١:٢٠٢٣:٤٤:٢٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٢:٣٧١٢:٢٧:٤١١٧:٣٣:٠١١٧:٥٢:١٣٢٣:٤٤:٤٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢٨:٠٣١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٣:٠٦٢٣:٤٥:١٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٨:٢٣١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٤:٠٠٢٣:٤٥:٣٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٨:٤٣١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:٥٥٢٣:٤٥:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:١١٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٩:٠٢١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٥:٤٩٢٣:٤٦:٢٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢١:١٥١٢:٢٩:٢٠١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٦:٤٤٢٣:٤٦:٤٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٠:٥٣١٢:٢٩:٣٨١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٧:٠٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٢٩٠٧:٢٠:٣٠١٢:٢٩:٥٥١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:٣٥٢٣:٤٧:٢٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢٠:٠٥١٢:٣٠:١١١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٣١٢٣:٤٧:٤٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٥٣٠٧:١٩:٣٨١٢:٣٠:٢٦١٧:٤١:٣٣١٨:٠٠:٢٦٢٣:٤٨:٠٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٣٢٠٧:١٩:٠٩١٢:٣٠:٤١١٧:٤٢:٣١١٨:٠١:٢٢٢٣:٤٨:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:١٠٠٧:١٨:٣٩١٢:٣٠:٥٥١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٢:١٨٢٣:٤٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:١٥٠٧:١٨:٤٣١٢:١٦:٥١١٧:١٥:٠٠١٧:٣٤:٣٩٢٣:٣٣:٢٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٩:١٢١٢:١٧:٢١١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:١٠٢٣:٣٣:٥٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٩:٤٠١٢:١٧:٥١١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:٤٣٢٣:٣٤:٢٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٩٠٧:٢٠:٠٦١٢:١٨:٢١١٧:١٦:٣٨١٧:٣٦:١٧٢٣:٣٤:٥٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٥٠٧:٢٠:٣١١٢:١٨:٥١١٧:١٧:١٤١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٥:٢٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٠:٥٤١٢:١٩:٢١١٧:١٧:٥١١٧:٣٧:٢٩٢٣:٣٥:٥٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٣٠٧:٢١:١٥١٢:١٩:٥٠١٧:١٨:٣٠١٧:٣٨:٠٧٢٣:٣٦:٢٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٠:٢٠١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٤٦٢٣:٣٦:٥٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٦٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٠:٤٩١٧:١٩:٥١١٧:٣٩:٢٦٢٣:٣٧:٢٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢١:١٨١٧:٢٠:٣٣١٧:٤٠:٠٧٢٣:٣٧:٥٣
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢١:٤٧١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٥٠٢٣:٣٨:٢٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٠٠٧:٢٢:٣٦١٢:٢٢:١٥١٧:٢٢:٠١١٧:٤١:٣٣٢٣:٣٨:٥٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٢:٤٣١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٢:١٨٢٣:٣٩:٢٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٢:٥٦١٢:٢٣:١١١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٣:٠٣٢٣:٣٩:٥٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٣:٣٨١٧:٢٤:٢١١٧:٤٣:٥٠٢٣:٤٠:٢١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢٣:٠٩١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٤:٣٧٢٣:٤٠:٤٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٤:٣١١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٥:٢٥٢٣:٤١:١٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٣:١٥١٢:٢٤:٥٧١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٦:١٤٢٣:٤١:٤٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٣:١٥١٢:٢٥:٢٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٧:٠٣٢٣:٤٢:١٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٥:٤٧١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٧:٥٣٢٣:٤٢:٤٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٣:٠٩١٢:٢٦:١١١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٨:٤٤٢٣:٤٣:٠٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٦:٣٤١٧:٣٠:١٧١٧:٤٩:٣٥٢٣:٤٣:٣٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٦:٥٧١٧:٣١:١١١٧:٥٠:٢٧٢٣:٤٣:٥٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٢:٠٦١٧:٥١:٢٠٢٣:٤٤:٢٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٢:٣٧١٢:٢٧:٤١١٧:٣٣:٠١١٧:٥٢:١٣٢٣:٤٤:٤٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢٨:٠٣١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٣:٠٦٢٣:٤٥:١٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٨:٢٣١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٤:٠٠٢٣:٤٥:٣٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٨:٤٣١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:٥٥٢٣:٤٥:٥٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٩:٠٢١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٥:٤٩٢٣:٤٦:٢٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢١:١٥١٢:٢٩:٢٠١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٦:٤٤٢٣:٤٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه منصور

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه منصور
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور رسیده اید.

افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه منصور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه منصور
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه منصور
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه منصور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه منصور
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه منصور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو