جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه منصور

معمولان | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٤٠
اذان ظهر: ١٢:١٣:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٣١:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٠١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه منصور (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین عبادت، پنهان‌ترین آن می‌باشد. (تا انسان از ریا دور شده و به اخلاص نزدیك‌تر باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه منصور

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٦:٣٧١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:٣٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٦:٢٧١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٥:٢١١٣:١٦:١٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:١٦٠٠:٣١:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٤:١٧١٣:١٦:٠٨١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣١:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٣:١٣١٣:١٥:٥٩١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣١:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٢:١١١٣:١٥:٥١٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣١:١٠١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٣٠:١٠١٣:١٥:٣٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٠:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٩:١١١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٠:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٨:١٣١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٩:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٧:١٦١٣:١٥:١٧٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٩:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٥:١٢٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٩:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٩:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٨:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٨:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٨:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٥٩١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٨:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢١:١١١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٨:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٩:٣٨١٣:١٤:٥٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١٤:٥٢٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٨:١٠١٣:١٤:٥٣٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٧:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٢٩١٣:١٤:٥٤٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٦:٤٨١٣:١٤:٥٦٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٧:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:١٠١٣:١٤:٥٨٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٧:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٥:٣٢١٣:١٥:٠١٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٤:٥٦١٣:١٥:٠٥٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٧:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٤:٢٢١٣:١٥:٠٩٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٦:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٣:٤٩١٣:١٥:١٣٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٦:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٣:١٨١٣:١٥:١٩٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠١:١٤١٢:٠٦:١٨١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:٢١٢٣:٢٣:٣٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٢:٠٧١٢:٠٦:٣٩١٧:١٠:٥٧١٧:٣٠:١٢٢٣:٢٣:٥٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٣:٠٠١٢:٠٧:٠٠١٧:١٠:٤٧١٧:٣٠:٠٤٢٣:٢٤:١١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٣:٥٢١٢:٠٧:٢٢١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:٥٨٢٣:٢٤:٣٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٤:٤٤١٢:٠٧:٤٥١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٥٤٢٣:٢٤:٥٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٥:٣٥١٢:٠٨:٠٨١٧:١٠:٣٠١٧:٢٩:٥٢٢٣:٢٥:١٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٦:٢٥١٢:٠٨:٣٢١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:٥٢٢٣:٢٥:٣١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:١٤١٢:٠٨:٥٦١٧:١٠:٢٧١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٥:٥٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٨:٠٣١٢:٠٩:٢١١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٥٦٢٣:٢٦:١٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٨:٥١١٢:٠٩:٤٦١٧:١٠:٣٣١٧:٣٠:٠١٢٣:٢٦:٣٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٩:٣٨١٢:١٠:١٢١٧:١٠:٣٨١٧:٣٠:٠٨٢٣:٢٧:٠١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١٠:٢٤١٢:١٠:٣٩١٧:١٠:٤٥١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٧:٢٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١١:٠٩١٢:١١:٠٥١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٢٦٢٣:٢٧:٥٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١١:٥٤١٢:١١:٣٣١٧:١١:٠٥١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢٨:١٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٢:٣٧١٢:١٢:٠٠١٧:١١:١٨١٧:٣٠:٥٢٢٣:٢٨:٤١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:١٩١٢:١٢:٢٨١٧:١١:٣٢١٧:٣١:٠٧٢٣:٢٩:٠٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:٠٠١٢:١٢:٥٦١٧:١١:٤٨١٧:٣١:٢٤٢٣:٢٩:٣٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٤:٤٠١٢:١٣:٢٥١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:٤٣٢٣:٣٠:٠١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٥:١٨١٢:١٣:٥٤١٧:١٢:٢٦١٧:٣٢:٠٣٢٣:٣٠:٢٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٥:٥٦١٢:١٤:٢٣١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٢٥٢٣:٣٠:٥٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٦:٣٢١٢:١٤:٥٢١٧:١٣:١١١٧:٣٢:٤٩٢٣:٣١:٢٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٧:٠٧١٢:١٥:٢٢١٧:١٣:٣٥١٧:٣٣:١٤٢٣:٣١:٥٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٠:١٢٠٧:١٧:٤٠١٢:١٥:٥٢١٧:١٤:٠٢١٧:٣٣:٤١٢٣:٣٢:٢٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٠:٤٤٠٧:١٨:١٢١٢:١٦:٢١١٧:١٤:٣٠١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٢:٥٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥١:١٥٠٧:١٨:٤٣١٢:١٦:٥١١٧:١٥:٠٠١٧:٣٤:٣٩٢٣:٣٣:٢٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٩:١٢١٢:١٧:٢١١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:١٠٢٣:٣٣:٥٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٩:٤٠١٢:١٧:٥١١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:٤٣٢٣:٣٤:٢٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٢:٣٩٠٧:٢٠:٠٦١٢:١٨:٢١١٧:١٦:٣٨١٧:٣٦:١٧٢٣:٣٤:٥٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٣:٠٥٠٧:٢٠:٣١١٢:١٨:٥١١٧:١٧:١٤١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٥:٢٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٠:٥٤١٢:١٩:٢١١٧:١٧:٥١١٧:٣٧:٢٩٢٣:٣٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٥:٤٨١٢:٠٤:٣٠١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٥٦٢٣:٢٢:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٦:٤٣١٢:٠٤:٤٦١٧:١٢:٣٣١٧:٣١:٣٦٢٣:٢٢:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٧:٣٨١٢:٠٥:٠٣١٧:١٢:١٢١٧:٣١:١٧٢٣:٢٢:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٨:٣٣١٢:٠٥:٢١١٧:١١:٥٣١٧:٣١:٠٠٢٣:٢٢:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٥:٣٩١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٤٦٢٣:٢٣:٠٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠٠:٢١١٢:٠٥:٥٨١٧:١١:٢١١٧:٣٠:٣٣٢٣:٢٣:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠١:١٤١٢:٠٦:١٨١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:٢١٢٣:٢٣:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٢:٠٧١٢:٠٦:٣٩١٧:١٠:٥٧١٧:٣٠:١٢٢٣:٢٣:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٣:٠٠١٢:٠٧:٠٠١٧:١٠:٤٧١٧:٣٠:٠٤٢٣:٢٤:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٣:٥٢١٢:٠٧:٢٢١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:٥٨٢٣:٢٤:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٤:٤٤١٢:٠٧:٤٥١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٥٤٢٣:٢٤:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٥:٣٥١٢:٠٨:٠٨١٧:١٠:٣٠١٧:٢٩:٥٢٢٣:٢٥:١٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٦:٢٥١٢:٠٨:٣٢١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:٥٢٢٣:٢٥:٣١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:١٤١٢:٠٨:٥٦١٧:١٠:٢٧١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٥:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٨:٠٣١٢:٠٩:٢١١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٥٦٢٣:٢٦:١٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٨:٥١١٢:٠٩:٤٦١٧:١٠:٣٣١٧:٣٠:٠١٢٣:٢٦:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٩:٣٨١٢:١٠:١٢١٧:١٠:٣٨١٧:٣٠:٠٨٢٣:٢٧:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١٠:٢٤١٢:١٠:٣٩١٧:١٠:٤٥١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٧:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١١:٠٩١٢:١١:٠٥١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٢٦٢٣:٢٧:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١١:٥٤١٢:١١:٣٣١٧:١١:٠٥١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢٨:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٢:٣٧١٢:١٢:٠٠١٧:١١:١٨١٧:٣٠:٥٢٢٣:٢٨:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:١٩١٢:١٢:٢٨١٧:١١:٣٢١٧:٣١:٠٧٢٣:٢٩:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:٠٠١٢:١٢:٥٦١٧:١١:٤٨١٧:٣١:٢٤٢٣:٢٩:٣٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٤:٤٠١٢:١٣:٢٥١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:٤٣٢٣:٣٠:٠١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٥:١٨١٢:١٣:٥٤١٧:١٢:٢٦١٧:٣٢:٠٣٢٣:٣٠:٢٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٥:٥٦١٢:١٤:٢٣١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٢٥٢٣:٣٠:٥٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٦:٣٢١٢:١٤:٥٢١٧:١٣:١١١٧:٣٢:٤٩٢٣:٣١:٢٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٧:٠٧١٢:١٥:٢٢١٧:١٣:٣٥١٧:٣٣:١٤٢٣:٣١:٥٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٢٠٧:١٧:٤٠١٢:١٥:٥٢١٧:١٤:٠٢١٧:٣٣:٤١٢٣:٣٢:٢٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٤٠٧:١٨:١٢١٢:١٦:٢١١٧:١٤:٣٠١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه منصور

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه منصور
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه منصور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه منصور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه منصور
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه منصور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو