جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاه منصور

معمولان | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور

اذان صبح: ٠٥:٠٢:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٢٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٥٦

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه منصور (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
امام هادی(ع) به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد، هر گاه توبیخ شود، بپذیرد (و در صد جبران نقص براید).

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه منصور

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاه منصور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٩:٣٤١٣:١٨:٤٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٣٥:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:٢٠١٣:١٨:٣٢١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٣٥:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٧:٠٧١٣:١٨:١٨١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٠٠٠:٣٥:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٥:٥٤١٣:١٨:٠٤١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٣٤:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٧:٥١١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٣٤:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٣:٣١١٣:١٧:٣٨١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٣١٠٠:٣٤:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٢:٢١١٣:١٧:٢٥١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:١٨٠٠:٣٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤١:١١١٣:١٧:١٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٠٦٠٠:٣٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٧:٠١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٥٣٠٠:٣٣:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٦:٥٠١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤٠٠٠:٣٢:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٦:٣٩١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٢٨٠٠:٣٢:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٦:٤١١٣:١٦:٢٨١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٣٢:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٥:٣٦١٣:١٦:١٨١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٠٤٠٠:٣١:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٤:٣١١٣:١٦:٠٩١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٥١٠٠:٣١:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٣:٢٨١٣:١٦:٠٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣١:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٥:٥١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٠:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣١:٢٤١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:١٥٠٠:٣٠:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٥:٣٦٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٣٠:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٩:٢٤١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٠:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٩:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٥:١٧٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٩:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٥:١٢٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٩:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٩:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٣:٥١١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٨:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٢:١٠١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢١:٢٢١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٨:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه منصور

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه منصور

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢٥:٠١٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٧:٢٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٤:١٢٠٠:٣٧:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٥:٠٤٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٧:٤١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٥:٠٤٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٧:٥٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٥:٠٤٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٣٧:٥٩
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٧:٤٦١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٨:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٨:٢٨١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢١:١١٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٨:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٩:٠٩١٣:٢٥:٠٠٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٣٩:٤٢٠٠:٣٨:٢٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٩:٥١١٣:٢٤:٥٨٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣٨:٣٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢٤:٥٤٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٠١٠٠:٣٨:٣٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣١:١٥١٣:٢٤:٥١٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٣٨:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣١:٥٧١٣:٢٤:٤٦٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٨:٤٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٤:٤١٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٨:٥٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٣:٢١١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٣٨:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٤:٠٣١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣٨:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٤:٤٦١٣:٢٤:٢٣٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٣٨:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢٤:١٥٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٩:٠٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٤:٠٧٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٣٩:٠١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٦:٥٢١٣:٢٣:٥٩٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣٩:٠١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٧:٣٥١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٩:٠١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٩:٠٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٣٨:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٩:٤١١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٨:٥٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٤٠:٢٤١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٨:٥٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤١:٠٦١٣:٢٢:٥٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٨:٥٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤١:٤٨١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٣٧٠٠:٣٨:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:٣٠١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٣٨:٤١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:١١١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:١٦٠٠:٣٨:٣٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٣:٥٣١٣:٢٢:٠٤١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٠٤٠٠:٣٨:٣٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٤:٣٥١٣:٢١:٤٩١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٦:٥٢٠٠:٣٨:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٥:١٦١٣:٢١:٣٥١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٨:١٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه منصور

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه منصور
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه منصور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه منصور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه منصور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه منصور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه منصور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو